Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kimler Çevrimiçi

  • Nokta Ziyaretçi: 21
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Online Üye Yok

Son Üyeler

En Çok İleti Gönderen

Özgür KOCA Özgür KOCA
1721 İleti
Atilla DNGL Atilla DNGL
1065 İleti
Deniz034 Deniz034
602 İleti
rambetiko rambetiko
251 İleti
WatchAndLearn WatchAndLearn
224 İleti
CoskunISIKDEMIR CoskunISIKDEMIR
173 İleti
Forum AdaLet Forum AdaLet
157 İleti
Ramazan KAYA Ramazan KAYA
107 İleti

En Popüler Bölümler

İcra ve İflas Hukuku

IIK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Gönderen: Deniz034
[17 Mart 2018, 12:16:03]


Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır Gönderen: Özgür KOCA
[16 Mart 2018, 12:47:48]


İSKİ NİN MALLARI BELEDİYE KANUNUN 15/SON GEREĞİ MAL BEYANI ALINMADAN HACZEDİLEMEZ Gönderen: hikmet
[15 Mart 2018, 21:27:53]


Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[13 Mart 2018, 15:06:57]


MAAŞ KESİNTİSİNDE BORÇLUNUN RAPORLU OLMASI Gönderen: Adalet34
[13 Mart 2018, 11:10:18]


MİRASI REDDEDEN BORÇLUNUN MİRAS YOLUYLA KENDİSİNE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZLARDAKİ HİSSELERİÜZERİNDEKİ H Gönderen: hikmet
[12 Mart 2018, 21:14:13]


BELEDİYE MALLARININ HACZİ Gönderen: Deniz034
[08 Mart 2018, 19:37:36]


Vakıflarbankasından Başka Bankalarla Çalışan Daireler Gönderen: ab-icracı
[04 Mart 2018, 23:53:04]


satışı yapılan taşınmazda koruma önlemi alınması Gönderen: WatchAndLearn
[02 Mart 2018, 16:51:37]


alacağa mahsuben satışlarda Gönderen: İzci
[02 Mart 2018, 16:04:33]


Maliyeye Gönderilen Paraların Reddiyatı Gönderen: Özgür KOCA
[01 Mart 2018, 22:35:33]


Harici Bilirkişi Görevlendirilmesi Gönderen: Özgür KOCA
[01 Mart 2018, 22:34:13]


İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç Gönderen: Özgür KOCA
[01 Mart 2018, 21:41:35]


Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil Gönderen: Özgür KOCA
[26 Şubat 2018, 12:14:27]


maaş çok gelmeye başladı. Gönderen: Bilal
[26 Şubat 2018, 09:31:42]


Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczedilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[22 Şubat 2018, 08:30:35]


Müdahalenin Meni ve Muhdesatın Kal'ine İlişkin Takiplerde Örnek 2 veya Örnek 4-5 İcra Emri Gönderimi Gönderen: Özgür KOCA
[21 Şubat 2018, 21:21:04]


İhalede % 1 olan KDV nin % 18 olarak girilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi HGK Gönderen: İcraAdalet
[15 Şubat 2018, 09:08:59]


KDV Oranının Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhalenin Feshi Sebebidir Gönderen: İcraAdalet
[15 Şubat 2018, 09:08:20]

Güncel Haberler

Hava DurumuRüya Tabirleri

Şifalı Bitkiler

Yeni Konu Başlat

Adalet Bakanlığı Duyuruları

CoskunISIKDEMIR
11 Aralık 2017, 17:18:33 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 338 | Yorumlar: 0

Ankara İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin olduğu binaya iş takibi için alınmayan avukat katipleri dün bina önünde basın açıklaması yaparak olayı protesto etti.

Söğütözü Mahallesinde bulunan İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin bulunduğu binaya her sabah gelerek burada avukatların müvekkillerine ait dosyalarını inceleyebilen avukat katipleri bugün içeriye alınmadı. Yetkililerin aldığı kararla içeriye alınmadığı belirtilen avukat katipleri ise yaşadıkları durumu protesto ederek basın açıklaması yaptılar.

"KİMLİKLERİMİZİN İÇERİDE GEÇERLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Tüm Avukat Çalışanları Derneği (TAVCADER) Başkanı Serdar Sevdi Ankara İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin bulunduğu binanın önünde yaptığı açıklamada, haklarının engellendiğini öne sürerek, "Biz Ankara'da 2 bin 500 civarında katip ve avukat yardımcılarıyız. Burada insanlar ailelerinin geçimlerini sağlıyor. Burada arkadaşlar içeri girmeli ve yaptıkları işlerine devam etmelidir" şeklinde tepki gösterdi. Avukat katiplerine bundan böyle işlem yaptırıldığını belirten Sevdi, "Ankara Barosu'ndan aldığımız kimliklerimizin içeride geçerli olmasını istiyoruz. Bu kimlik bir işe yaramıyor...
CoskunISIKDEMIR
11 Aralık 2017, 17:11:04 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 343 | Yorumlar: 0

Amaç
MADDE 1- (1) Bu kanunun amacı, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para
alacaklarına ilişkin ilamsız icra takiplerinde haciz aşamasına kadar yapılması gereken
işlemlerin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip
Sistemi üzerinden başlatılması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu kanun, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunda düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla
tüketicinin kullanımına sunulup bedeli faturaya yansıtılan maldan kaynaklanan ve avukatla
takip edilen para alacaklarını kapsar.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki icra takipleri sadece bu kanunda belirlenen yöntemle
başlatılır ve yürütülür. Aksi halde icra dairesi takip talebini reddeder.

Merkezi Takip Sistemi
MADDE 3- (1) Bu kanunda belirtilen takip işlemlerinin elektronik ortamda
yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulur.

Takibi başlatma yasağı
MADDE 4- (1) Bu kanunda belirtilen takip işlemleri, abonelik sözleşmesinden
kaynaklanan para borcun...
Özgür KOCA
09 Aralık 2017, 22:08:16 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 686 | Yorumlar: 0

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR

FAİK TARİ VE SULTAN TARİ BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2014/12321)

Karar Tarihi: 20/7/2017

R.G. Tarih ve Sayı: 27/9/2017 - 30193

İKİNCİ BÖLÜM KARAR


Başkan

Üyeler

Raportör

Başvurucular

Vekili Müteahhitten alınan evin tapusunun iptali - müteahhittin inşaatı tam bitirmemesi

Engin YILDIRIM : Osman Alifeyyaz PAKSÜT Recep KÖMÜRCÜ Celal Mümtaz AKINCI Recai AKYEL : Özgür DUMAN :

1. Faik TARİ

2. Sultan TARİ : Av. Niyazi ÇEM

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi çerçevesinde tapu kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle Mülkiyet hakkının; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 18/7/2014 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun ka...
Deniz034
01 Aralık 2017, 20:18:50 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 578 | Yorumlar: 1

İlamın kesinleşmeden icraya konulduğuna ilişkin şikayet, kamu düzenine ilişkin olduğundan, süreye tabi değildir,

HMK’nun 350. maddesinin 2. fıkrasına göre kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez. Bu durumda çocuk teslimi hakkındaki ilâmın icraya konulabilmesi için de kesinleşmesi şarttır. Kamu düzenine ilişkin olan bu konunun mahkemece re’sen dikkate alınması ve kesinleşmeden icraya konulan ilam nedeniyle takibin iptaline karar vermesi usul ve yasaya uygundur.


Taraflar arasındaki “şikayet yoluyla icra emrinin iptali” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; Söğüt İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne dair verilen 05.10.2012 gün ve 2012/32 E., 2012/36 K. sayılı kararın incelenmesi davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 21.01.2013 gün ve 2012/13958 E., 2013/492 K. sayılı ilamı ile;
(...Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçi vekili çocuk teslimi için Yönetmelikte öngörülen örnek: 3 sayılı icra emri yerine örnek: 4-5 sayılı icra emrinin gönderilmesi nedeniyle takibin iptalini talep etmiştir. Mahkeme ise “Söğüt İcra ...
30 Kasım 2017, 12:03:33 Gönderen: İzci | Görüntülenme: 348 | Yorumlar: 0

öncelikle mevlid kandilinizi kutlarım. merak ettiğim bir husus var. malumunuz Yargıtayın son içtihatlarında ipotek alacağı dahi olsa  alacağa mahsuben yapılan satışlarda sıra cetvelinin yapılması gerektiğine dair kararları var. Bunu uygulayan varmı? ikincisi alacağa mahsuben yapılan satışlarda sıra cetveli kesinleştikten sonramı tescili veriyorsunuz? Uygulamalarınız ne yöndedir? Teşekkürler.
Deniz034
30 Kasım 2017, 09:53:50 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 346 | Yorumlar: 0

TMSF Bank Asya'nın tasfiyesine başladı

Geçtiğimiz günlerde TMSF'nin el koyduğu ve iflasına karar verilen Bank Asya'nın tasviye işlemlerine başlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. tasfiye işlemlerine başladı. İflas tasfiyesi Bankacılık Kanununun 106'ncı maddesi ile İcra ve  İflas Kanunu hükümleri kapsamında yapılacak.
 
 
TMSF’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
 
“Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.nin İstanbul 1.Asliye Ticaret  Mahkemesinin 16.11.2017 tarih ve 2017/41 E. sayılı kararı ile  16.11.2017 günü saat 15:28 de iflasına karar verilmiştir. İflas İdare Memuru olarak İstanbul 15. İcra Hukuk Mahkemesinin  24.11.2017 tarih ve 2017/6 K. sayılı kararı ile Hasan KÖROĞLU, Murat TANRIVERDİ ve Serdar KALELİ seçilmiştir. Müflis Bankanın iflas tasfiye işlemlerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106'ncı maddesinin “…iflâs kararı alınması halinde Fon, bu Kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 166'ncı, 218'inci, 219'uncu, 223'üncü, 234'üncü, 236'ncı, 249'uncu, 251'inci ve 254'üncü maddelerindeki yetki ve görevler hariç olmak üzere iflâs dairesi, alacaklıl...
15 Kasım 2017, 15:46:44 Gönderen: serhantes | Görüntülenme: 399 | Yorumlar: 0

öncelikle merhaba. eğitim özrü sebebiyle başka bir ile nakil olmak için muvafakat verilmemesi üzerine istanbul bölge idare mahkemesinde devam eden bir davam var.benim gibi başka bir memur da eğitim özrü için edirne idare mahkemesinde açtığı davayı kaybetmiş  ancak istanbul bölge idare mahkemesinin iptal kararı ile muvafakatını almaya hak kazanmıştır.emsal kararı dava dosyasına ekledim.acaba emsal karar vesilesi ile davayı kazanma şansım yüksek midir? emsal kararların bağlayıcılığı nedir bilemediğim için öğrenmek istiyorum.cevaplarsanız çok sevinirim.ancak benimle diğer memurun arasında farklı gibi gözüken bir detay var.onu da eklemek istiyorum.ben radyo-tv sinema 2 yıllık önlisans mezunu olup 4 yıllık radyo-tv kazandım.diğer arkadaş da kendi alanında 2 yıllık mezunken 4 yıllık bölümü kazanmış burda bir fark yok yalnız bahsettiğim memur programcı ve teknik bir bölüm mezunuyken 4 yıllık bilgisayar mühendisliğini kazanıyor. acaba hakimler yorum yaparken bilgisayar programcısı olan memurun çalıştığı kuruma katkısının 4 yıllık fakülteyi bitirdikten sonra daha fazla olacağını yorumlarken benim bölümüme bakıp yahu bu adamın radyo-tv bitirmesinin memuriyetine hiçbir katkısı olmaz diyerek b...
WatchAndLearn
01 Kasım 2017, 09:40:05 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 637 | Yorumlar: 3

Arkadaşlar bir araç satışı geldi araç küçük tekkapılı bir araç, , Ford Fiesta araç ruhsatta kamyonet kullanım amacı hususi - Yük nakli olarak geçiyor. KDV oranını kaç almamız gerekir. Elinizde Genelgesi olan bir arkadaşım varsa paylaşabilir mi çok teşekkürler.
25 Ekim 2017, 11:24:49 Gönderen: ERDOĞAN | Görüntülenme: 579 | Yorumlar: 3

varlık yönetim kuruluşlarından hangisinin muafiyeti devam ediyor hangisinin bittiği, destek varlık yönetim harç muafiyeti var mı
CoskunISIKDEMIR
24 Ekim 2017, 16:54:06 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 385 | Yorumlar: 0

Şanlıurfa’da bir kuyumcu, ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarından pos makinesi ile alışveriş yapmış gibi göstererek komisyon karşılığında nakit para verdiği tespit edildi. Yapılan soruşturmada, işyerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi müşterilerine para ihtiyacı karşılığında kredi kartından pos cihazı aracılığıyla işlem yaptığı tespit edildi. Şanlıurfa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde işyeri sahibi hakkında, “Tefecilik” suçundan dava açılarak yargılandı. Sanığa verilen ceza duruşma savcısı tarafından temyiz edilerek dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi dosyayı inceleyerek, eksik soruşturma yapıldığını belirterek, bu işyerine ait başka pos cihazının olup olmadığının sorulması ve vergi dairesine de ihbarda bulunulması gerektiğinin altını çizdi. Daire, sanığın işyerinde herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi kendilerine para ihtiyacı nedeniyle başvuran müşterilerine pos cihazı aracılığıyla işlem yapmasının haksız kazanç olduğuna hükmetti.

Yargıtay, işyerinden herhangi bir alışveriş yapılmadığı halde, yapılmış gibi göstererek para ihtiyacı olan şahıslara ait kredi kartlarından pos cihazı vasıta
...
Deniz034
23 Ekim 2017, 18:46:46 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 479 | Yorumlar: 0


YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2017/5836
Karar Numarası: 2017/6837
Karar Tarihi: 02.06.2017
YAPILANDIRMA MASRAFI OLARAK ALINAN BEDELİN TAHSİLİNE YÖNELİK TALEBİN REDDİNE DAİR TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ İTİRAZEN İPTALİ İSTEMİ - Davacının Kullandığı Krediyi Yapılandırdığı - Yapılandırma İşlemi Nedeniyle Banka Tarafından Erken Ödeme Cezası Altında Tahsilat Yapıldığı - Bankanın Ancak, Zorunlu, Makul ve Belgeli Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği - Erken Ödeme Cezası Adı Altında Alınan Bedelin Davacıya İadesi Gerektiği
BANKANIN ANCAK, ZORUNLU, MAKUL VE BELGELİ MASRAFLARI TÜKETİCİDEN İSTEYEBİLECEĞİ - Davacının Kullandığı Krediyi Yapılandırdığı - Yapılandırma İşlemi Nedeniyle Banka Tarafından Erken Ödeme Cezası Altında Tahsilat Yapıldığı - Erken Ödeme Cezası Adı Altında Alınan Bedelin Davacıya İadesi Gerektiği
4077k/10/B
ÖZETİ: Davacının kullandığı krediyi yapılandırdığı, yapılandırma işlemi nedeniyle davalı banka tarafından erken ödeme cezası altında tahsilat yapıldığı anlaşılmaktadır. Bankanın ancak, zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü düşünüldüğünde, erken ödeme cezası adı alt...
CoskunISIKDEMIR
17 Ekim 2017, 11:35:15 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 345 | Yorumlar: 0

Son dakika haberlere göre, 1 Ocak 2014'den beri Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek'in Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından görevden alındığı öğrenildi. İpek, 62. ve 63. Hükümet dönemlerinde Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu. İpek'in bürokraside başka bir göreve atanabileceği de ifade ediliyor.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgilere göre; 1 Ocak 2014'den beri Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek'in Adalet Bakanı Abdülhamit Gültarafından görevden alındığı öğrenildi.

Kenan İpek, 62. ve 63. Hükümet dönemlerinde Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

İpek'in bürokraside başka bir göreve atanabileceği de ifade ediliyor. İpek'in yerine Selahattin Menteş getirildi.
CoskunISIKDEMIR
17 Ekim 2017, 10:33:46 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 316 | Yorumlar: 0

Çine’de iş yerine icra işlemi için gelen memurlara ateş açtığı iddia edilen market sahibi Muhammet A., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Hamitabat Mahallesi 257 Sokak’ta bulunan Muhammet A.’ya ait markette dün meydana geldi. İcra işlemi uygulamak için iş yerine gelen Çine İcra Müdürlüğü ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarına evinden getirdiği tüfekle 6 el ateş açan Muhammet A., olaydan sonra kaçtı.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırması sonucu Muhammet A.’nın Bölüntü Mahallesi’ndeki ailesinin evinde kaldığını tespit edildi. Polis ekipleri, sabah saatlerinde eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucu gözaltına alınan Muhammet A., Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edildi. Muhammet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak : Aydın Gazetesi
CoskunISIKDEMIR
17 Ekim 2017, 10:33:14 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 343 | Yorumlar: 0

Acıpayam'da evine icra işlemi için gelen icra memuru C.I.(25)'ya kapıyı açmayarak direnen ve hakaret eden M.P.(62) isimli şahıs olay mahallinde jandarma tarafından gözaltına alınarak hakkında dava açıldı.

Olay, Karahüyük Mahallesi'nde bulunan M.P.'ye ait evde meydana geldi. İcra işlemi uygulamak için evine avukatlarla birlikte gelen icra memuruna önce kapıyı açmayan şahıs sonra evin bahçesine giderek "kaç paralık adamsın, ben burada mal aldırmam" diyerek olay çıkarmaya başladı.

Olay yerine jandarma çağrılması sonucunda gözaltına alınan şahıs jandarma karakolunda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlamasıyla dava açılan şahsa dün mahkeme tarafından 7.080,00 Türk Lirası adli para cezası verildi.

Kaynak : Sonsöz Gazetesi
CoskunISIKDEMIR
12 Ekim 2017, 16:25:59 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 365 | Yorumlar: 1

Kayınvalide adayının nişan öncesi basenlerine bakmak istemesi üzerine gelin adayı kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıdı.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, Yargıtay'ın bu kararı almasına neden olan ilginç olay Samsun'da yaşandı. Evlilik hazırlığı yapan Rukiye Ö. kayınvalide adayı Sedef Ü. ile alışverişe çıktı. İddiaya göre, kayınvalide adayı müstakbel gelinine dar elbiseler denetti. Kayınvalide adayının bunu Rukiye Ö.'nün basenlerini kontrol etmek için yaptığı anlaşıldı.

Nişan öncesi erkek tarafı Rukiye Ö.'nün eteğini kaldırarak vücuduna tekrar bakmak istedi. Eğer buna izin verilmezse nişan yüzüklerinin takılmayacağını söylediler. Bunun üzerine Rukiye Ö.'nün ailesi nişanın gerçekleşmesine izin vermedi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Rukiye Ö. kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Samsun 3. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. 500 lira maddi ve 10 bin lira manevi olmak üzere 10 bin 500 lira tazminat talebinde bulundu.

Mahkeme, manevi tazminat şartlarının gerçekleşmediğini gerekçe göstererek davayı reddetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise emsal ...
Sayfalar: 1 [2]

Önemli Linkler

Yargıtay Web Sitesinde

Adliye Telefon Rehberi

Otopark ve Trafik Cezası

Kamu Personeli Alım İlanları

Sosyal Medyada Takip Et

Son Konular/İletiler

Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır Gönderen: Özgür KOCA
[16 Mart 2018, 12:47:48]


Türkiye Varlık Fonu’na devredilen şirketler, TVF’nin vergi muafiyet ve istisnalarına sahip mi Gönderen: Deniz034
[14 Mart 2018, 23:53:22]


AnadoluFarm Taahhütname Hk. Gönderen: Zagartin
[14 Mart 2018, 17:37:37]


Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[13 Mart 2018, 15:06:57]


BELEDİYE MALLARININ HACZİ Gönderen: Deniz034
[08 Mart 2018, 19:37:36]


İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç Gönderen: Özgür KOCA
[01 Mart 2018, 21:41:35]


geriye dönük eş yardımı Gönderen: kayisspor15
[01 Mart 2018, 16:40:19]


Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller. Gönderen: Özgür KOCA
[01 Mart 2018, 11:37:08]


Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil Gönderen: Özgür KOCA
[26 Şubat 2018, 12:14:27]


İcra HesapMax 2.1 (Dosya Hesaplama & Taahhüt Hazırlama & Yediemin Ücreti) Gönderen: Özgür KOCA
[23 Şubat 2018, 00:19:58]


Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi Gönderen: Özgür KOCA
[23 Şubat 2018, 00:15:17]


Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczedilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[22 Şubat 2018, 08:30:35]


Müdahalenin Meni ve Muhdesatın Kal'ine İlişkin Takiplerde Örnek 2 veya Örnek 4-5 İcra Emri Gönderimi Gönderen: Özgür KOCA
[21 Şubat 2018, 21:21:04]


İhalede % 1 olan KDV nin % 18 olarak girilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi HGK Gönderen: İcraAdalet
[15 Şubat 2018, 09:08:59]


KDV Oranının Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhalenin Feshi Sebebidir Gönderen: İcraAdalet
[15 Şubat 2018, 09:08:20]

Güncel Haberler

Yargı Haberleri

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33