Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Kimler Çevrimiçi

  • Nokta Ziyaretçi: 6
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Online Üye Yok

Son Üyeler

En Çok İleti Gönderen

Özgür KOCA Özgür KOCA
1739 İleti
By-leyl-i Lal By-leyl-i Lal
1065 İleti
Deniz034 Deniz034
722 İleti
WatchAndLearn WatchAndLearn
262 İleti
rambetiko rambetiko
251 İleti
CoskunISIKDEMIR CoskunISIKDEMIR
210 İleti
Forum AdaLet Forum AdaLet
157 İleti
Ramazan KAYA Ramazan KAYA
107 İleti

En Popüler Bölümler

İcra ve İflas Hukuku

Emre Aykırı Davranış Nedeniyle İdari Yaptırım Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[15 Ağustos 2018, 16:33:41]


Borçlunun MERNİS Adresine 21/2'ye Göre Tebliğ Sorunsalı Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[13 Ağustos 2018, 08:26:23]


TK'nın 21. Md.'ine Göre Tebligatın Geçerliliği için 2 Numaralı İhbarname, Kapıya Yapıştırılmalıdır Gönderen: Özgür KOCA
[11 Ağustos 2018, 10:14:33]


Tedbir Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Tarafın İzniyle İhale Yapılamaz Gönderen: Özgür KOCA
[11 Ağustos 2018, 09:41:12]


İcra Memurunun Kararıyla Geçmişe Dönük Borca İtirazın Bulunduğu Kabul Edilemez Gönderen: Özgür KOCA
[11 Ağustos 2018, 09:25:35]


Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine Göre Tebligat Yapılması - HGK Kararı - 2018 Gönderen: Özgür KOCA
[11 Ağustos 2018, 09:10:23]


TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti Gönderen: teoman kılıc
[31 Temmuz 2018, 14:39:30]


Aynı dosyanın iki borçlusu olan ayrı ayrı hissedarlı Hisseli taşınmaz satışı Gönderen: WatchAndLearn
[30 Temmuz 2018, 13:21:07]


NT ,SÖMÜRÜ RANTve ŞANTAJ ARACI HALİNE GETİRİLEN ''BOŞANMAHUKUKU'' DÜZELTİLSİN. Yasin Emrak :(Batman) Gönderen: WatchAndLearn
[29 Temmuz 2018, 08:37:13]


Aynından Doğan Emlak Vergi Borcunun Yatırılmaması İhalenin Kaldırılmasını Gerektirir mi ? Gönderen: mellow48
[25 Temmuz 2018, 11:29:19]


Masraf Olmadığından Tamamlayıcı İhalenin Yapılamaması - İhalenin Feshine Sebep Olan Kişinin Durumu Gönderen: Özgür KOCA
[19 Temmuz 2018, 12:46:31]


icranın geri bırakılması kararının kesinleşmesi ile hacizler kalkar mı? Gönderen: WatchAndLearn
[09 Temmuz 2018, 20:10:13]


Mirasın reddine dair mahkeme kararının icra takibine etkisi Gönderen: WatchAndLearn
[05 Temmuz 2018, 17:38:50]


Bir taşınmazın haczi onu hukuki ve tabii semereleri ile hasılat ve menfaatlerini de kapsar. Gönderen: WatchAndLearn
[05 Temmuz 2018, 17:31:52]


Konu Başlığını Giriniz Gönderen: WatchAndLearn
[29 Haziran 2018, 19:23:57]


Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz? Gönderen: Emrah ÜÇÖZ
[29 Haziran 2018, 17:36:26]


mirasın reddi kararının ibrazı ve hacizlerin fekki talebi Gönderen: WatchAndLearn
[26 Haziran 2018, 17:49:18]


Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat Gönderen: Deniz034
[21 Haziran 2018, 10:28:01]


Eklenti Gönderen: WatchAndLearn
[19 Haziran 2018, 16:04:18]


Cezaevindeki babaya çocukteslimi Gönderen: WatchAndLearn
[13 Haziran 2018, 15:54:16]


İİK'nın 133/2. Maddesinde Kastedilen Sorumluluk, Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Geçerlidir Gönderen: ab118032
[01 Haziran 2018, 05:07:36]


BORÇLUNUN ALACAKLI OLDUĞU DOSYLARIN SORGULANMASI TALEBİ Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[30 Mayıs 2018, 14:36:41]


İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR Gönderen: Deniz034
[30 Mayıs 2018, 13:41:55]


Bankaların evrak tasdiki işlemleri ile ilgili Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[21 Mayıs 2018, 13:09:16]


Emeklinin bayram ikramiyesi HACZEDILEMEZ. Gönderen: Deniz034
[20 Mayıs 2018, 23:23:13]

Güncel Haberler

Hava DurumuRüya Tabirleri

Şifalı Bitkiler

Yeni Konu Başlat

Adalet Bakanlığı Duyuruları

Özgür KOCA
11 Ağustos 2018, 06:16:43 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 1771 | Yorumlar: 1

İcra Müdür Yardımcılığında yönetmelik değişti. Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile, Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunları dışında, ihtiyaç halinde Bakanlığın belirleyeceği diğer alanlarda 4 yıllık herhangi bir fakülte mezunu da icra müdür yardımcısı olabilecek.

 

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KÂTİPLERİNİN SINAV,

ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,”

“b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya Bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllı...
WatchAndLearn
30 Temmuz 2018, 13:10:14 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 86 | Yorumlar: 0

Değerli meslektaşlarım bir hususta bilgi ve görüşünüze ihtiyaç duymaktayım. Dosyamız borçlusuna yapılan tebligat neticesinde borçlunun aracı yakalanıp muhafaza altına alınıyor. Uzunca birsüre satışı istenmediğinden yediemin vekili aracı sattırmak için borçluya tebligat çıkartılmasını talep etti bizde tebligat çıkarttık ancak iade geldi. Ticaret sicilinden adresini sorduğumuzda ise; borçlunun şirketin terkin edildiği bildirildi. yediemin vekili şimdi borçlunun önceki adresine 7201 sy. tebligat kanunun 35. maddesine göre tebligat yaptırmakistiyor. yapabilirmiyiz? Değerli yorum ve cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
CoskunISIKDEMIR
23 Temmuz 2018, 10:16:38 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 166 | Yorumlar: 0

   ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı    : 2012/60
Karar Sayısı : 2013/62
Karar Günü : 22.5.2013
R.G. Tarih-Sayı : 27.3.2014-28954
         
      İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Söğüt İcra Hukuk  Mahkemesi
   
   İTİRAZIN KONUSU : 2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (1) SAYILI TARİFE’sinin “B)İcra ve iflas harçları” bölümüne, 23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesi ile eklenen (III) numaralı fıkrada yer alan “…her bir işlem için...” ibaresinin Anayasa’nın 2. ve  36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

   I- OLAY
   
        Alacaklı vekilinin borçluya ait iki ayrı adreste haciz işlemi yapılması talebinin İcra Müdürlüğünce eksik harç yatırıldığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, ret kararının kaldırılması istemi ile açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

   II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

   Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
   
   “2004 sayılı İ.İ.K.’nun 16. ile devamı maddeleri uy...
Deniz034
21 Temmuz 2018, 09:45:30 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 155 | Yorumlar: 0


SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE BORÇLUDAN FAİZ TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN, ZENGİNLEŞENİN ALEYHİNE İHTAR VEYA TAKİP-DAVA İLE TEMERRÜDE DÜŞÜRMESİ GEREKLİDİR. TEMERRÜTE DÜŞÜRÜLMEDEN TEMERRÜT FAİZİ TALEP ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.   
(Karar Tarihi : 15.03.2018)
T,C
YARGITAY
3.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/1975
KARAR NO:2018/2508
KARAR TARİHİ:15.03.2018
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

10/07/1940 gün ve 2/7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararına göre, geçersiz taşınmaz satışında verilen satış bedeline alıcı faiz, taşınmazın kullanılmasından dolayı da satıcı ecrimisil veya kira bedeli isteyemez.


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, davalı ile yapmış olduğu harici satış sözleşmesi ile, ... ili ... ilçesi 220, 221 ve 222 parsel sayılı taşınmazlarda davalının babasından kalma 50.000 metrekarelik hisseyi satın aldığını ve bedelin...
08 Temmuz 2018, 00:38:53 Gönderen: seher yilmaz | Görüntülenme: 222 | Yorumlar: 1

İyi aksamlar. Ben 65 yasindaki babamın vasisiyim ve onun Bilecik'te taşınmaz malları var (tarla) ben onları satıp ev almak istiyorum r . Eğer satış onaylanirsa ev işi nasıl oluyor onun hakkında bilgi almak istiyorum . Bide benim nakit 40 binin var o taşınmaz malların satışından gelen para ve benimkilerle kredi çekip ev almam mümkün mü ?
Deniz034
30 Haziran 2018, 21:13:56 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 324 | Yorumlar: 0

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2003/6627

Karar Numarası: 2003/8302

Karar Tarihi: 05.06.2003

VELAYETİN KALDIRILMASI

AKIL HASTALIĞI

BOŞANMA DAVASI

VELAYET GÖREVİNİN İHMALİ

EŞLERİN BİRLİĞİN GİDERLERİNE KATILMASI

NAFAKA

ÖZETİ: Davalı akıl hastasıysa eylemleri iradi olmadığından çekilmezliğe dayalı boşanma davasının reddi gerekir. Davalı akıl hastası olup velayet görevini gereği gibi yerine getiremeyecekse bu yön gözetilmeden çocuğun velayet hakkının anneye verilmesi gerekir. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılırlar. Davalının çalışmadığı, malı ve geliri bulunmadığı belirlenmiştir. Bu yön gözetilmeden ekonomik gücü olmayan kocanın nafaka ile yükümlü kılınması da doğru değildir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Davalı akıl hastasıdır. Eylemleri iradi olmadığından çekilmezliğe dayalı boşanma davasının reddi gerekir. Ancak boşanma...
WatchAndLearn
27 Haziran 2018, 16:38:07 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 211 | Yorumlar: 2

Değerli arkadaşlar bir hususta bilgilerinize ihtiyaç duymaktayım. Biz İcra Müdürlüğü olarak Vakıfbank ile çalışıyoruz. Banka kendi kendine bazen bize haber bile vermeden  hesaplarımıza yatırmış olduğu parayı tekrar geri çekiyor bizde tahsilat kesmiş oluyoruz ertesi günü fark ettiğimizde ise tahsilatı iptal yoluna gidemiyoruz, aynı gün olduğu zaman iptal edebiliyoruz. Bankaya birkaç kez yazı yazdık bu durumda en azından bize bir haberverilmesi kasamızın tutmadığını problem yaşadığımızı ama ilgilenen  kimse yok. Bu durumda ne yapmalıyız.Benim düşüncem BDDK ya yazı yazmak ancak sizlerin bilgi ve deneyimlerini almak istiyorum. Cevaplarınıziçin çok teşekkür ederim.
WatchAndLearn
26 Haziran 2018, 11:06:03 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 233 | Yorumlar: 7

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2015/9-2795
K. 2017/1752
T. 13.12.2017
4857/m.25/II-d
DAVA : Taraflar arasındaki “işçilik alacağı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Gebze 2. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 23.12.2010 gün ve 2009/822 E.- 2010/897 K. sayılı kararın temyizen incelenmesi davalı vekilince istenilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 12.03.2013 gün ve 2011/16874 E.- 2013/8689 K. sayılı kararı ile;
( ...A ) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı işçi, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesine karar verilmesini istemiştir.
B- ) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı işveren, davacının diğer bir işçi ile kavga etmesi sebebiyle sözleşmesinin sonlandırıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C- ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.
D- ) Temyiz:
Kararı davalı temyiz edilmiştir.
E- ) Gerekçe:
Somut olayda, mahkemece yapılan yargılama sonunda davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiği ka...
04 Haziran 2018, 08:50:15 Gönderen: ab99503 | Görüntülenme: 475 | Yorumlar: 2

BORÇLU TEDAŞ, DAVA KONUSU KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
 "09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihleri ARASINDA YAPILAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMALARDAKİ ÖDEMELERDE TEDAŞ TAN MAKTUMU YOKSA NİSPİMİ TAHSİL HARCI ALIYORUZ
CoskunISIKDEMIR
29 Mayıs 2018, 14:47:20 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 408 | Yorumlar: 0

İLAN

TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’nın 27.02.2018 tarih 4551 sayılı yazısında; Fon Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve 2018/105 sayılı kararı ile 6758 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi; 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar, 6578 sayılı Kanunun 20/1 maddesi ile 5411 sayılı Kanunun 134/9 maddesi ve bu fıkraya istinaden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca şirketin tasfiye edilmesi uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Aşağıdaki adı yazılı Grup Şirketlerinin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine yönelik olarak 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri gereği şirketin hazırlanacak bilançosu esas olmak üzere;

Şirketlerden alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,
Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildi...
Deniz034
10 Mayıs 2018, 19:26:56 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 845 | Yorumlar: 0

 
BORÇLUNUN MALLARINA HAPİS HAKKI, HAPİS HAKKI DEFTERİ TUTULMASINA İTİRAZ

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/25284
KARAR NO:2016/3471
KARAR TARİHİ:11.02.2016

>BORÇLUNUN MALLARINA HAPİS HAKKI, HAPİS HAKKI DEFTERİ TUTULMASINA İTİRAZ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi-borçlu şirket vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, 01.06.2015 tarihli zaman çarteri sözleşmesine dayanarak alacaklının hapis hakkı uygulattığını, şikayet edene gönderilen taşımaya konu yük ile ilgili navlun borcunun bulunmadığını, zaman çarteri sözleşmesi ile gemiyi gönderene tahsis eden alacaklının şikayetçide (gönderilende) bir alacağı olmadığından donatanın TTK'nun 1136. maddesi uyarınca alacak rehni uygulanamayacağını ve TTK'nun 1201. maddesi gereğince hapis hakkı uygulanmasının hukuken mümkün olmadığını ileri ...
Bayburt69
17 Nisan 2018, 14:37:13 Gönderen: Bayburt69
Görüntülenme: 780 | Yorumlar: 0

Talimat dosyası olarak ticari  T plakalı aracın satış talimatı geldi. kıymet taktirine itiraz davasında mahkeme aracın değerini 23.350,00,-TL , plaka hat değerinin ise 75.000,00,-TL olarak  tespit etmiş.
1- satış ilanı hazırlanırken , plaka hat değeri ile araç değerini ayrı ayrımı satacağız. yoksa ikisinin toplam kıymeti üzerinden mi satılacak
2- Dikkat edilmesi gereken bir şey varmı.
2- daha önce satış yapan örnek ilanı paylaşırsa sevinirim.

Deniz034
09 Nisan 2018, 22:37:27 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 1002 | Yorumlar: 0

ŞİKAYET DİLEKÇESİ HANGİ HALLERDE HAKSIZ ŞİKAYET SAYILIR?

T.C
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO: 2013/4-418
KARAR NO: 2014/200
KARAR TARİHİ:05.03.2014


Taraflar arasındaki “tazminat” davasından Dolayı yapılan yargılama sonunda; ...5. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 18/10/2010 gün ve 2010/131 E., 2010/495 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 15/03/2012 gün ve 2011/1743 E., 2012/4167 K. sayılı ilam ile;

“Dava, haksız şikayet nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı, davalı tarafından haksız olarak şikayet edildiğini, bu yüzden kişilik haklarının zarar gördüğünü iddia ederek manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Davalı ise, hakkını aramak için dilekçe verdiğini, kendisi yönünden şikayetin haklılığını gerektirecek nedenler olduğunu belirterek istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Yerel mahkemece, davalının şikayet hakkını...
22 Mart 2018, 17:35:07 Gönderen: adalet20 | Görüntülenme: 1227 | Yorumlar: 2

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLATILAN TAKİPTE TAŞINMAZ SATILDI. BORÇ KARŞILANDIKTAN SONRA 9 BİN TL PARA ARTTI.  İPOTEKTEN SONRA 1.HACİZ VERGİ DAİRESİ, 2. HACİZ NAFAKA DOSYASI, PAYLAŞTIRMA NASIL OLMALI, TEŞEKKÜRLER
09 Mart 2018, 11:15:32 Gönderen: gbayram | Görüntülenme: 1069 | Yorumlar: 0

Merhaba saygıdeğer hukukçular.
3 senedir devam eden dosyada nihayetinde aralık sonunda karara bağlandı. Gerekceli karar 6 ocakda yazıldı ve karşı tarafa açıkça söylendi.  Icra takibini başlattık. Ancak karşı taraf tevhi icra istinafa basvurmus fakat dosyama ait teminat yatırılması görünüyor icra dosyasi açık ve 2 ay oldu hala dosyam adliyede görünüyor istinafa gitme süreci bu kadar uzun surermi tesekkur ederim şimdiden
Sayfalar: [1] 2

Önemli Linkler

Yargıtay Web Sitesinde

Adliye Telefon Rehberi

Otopark ve Trafik Cezası

Kamu Personeli Alım İlanları

Sosyal Medyada Takip Et

Son Konular/İletiler

HACİZ TUTANAĞI HAZIRLAMA PROGRAMI Gönderen: Myagmur
[12 Ağustos 2018, 22:16:20]


TK'nın 21. Md.'ine Göre Tebligatın Geçerliliği için 2 Numaralı İhbarname, Kapıya Yapıştırılmalıdır Gönderen: Özgür KOCA
[11 Ağustos 2018, 10:14:33]


Tedbir Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Tarafın İzniyle İhale Yapılamaz Gönderen: Özgür KOCA
[11 Ağustos 2018, 09:41:12]


Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine Göre Tebligat Yapılması - HGK Kararı - 2018 Gönderen: Özgür KOCA
[11 Ağustos 2018, 09:10:23]


TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti Gönderen: teoman kılıc
[31 Temmuz 2018, 14:39:30]


İCRA HESAP VE MÜZEKKERE PROGRAMI 2018 Gönderen: nihatkaradas
[25 Temmuz 2018, 12:45:36]


İCRA HARÇLARI Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[25 Temmuz 2018, 10:09:29]


TEMERRÜTE DÜŞÜRÜLMEDEN TEMERRÜT FAİZİ TALEP ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR Gönderen: Deniz034
[21 Temmuz 2018, 09:45:30]


Masraf Olmadığından Tamamlayıcı İhalenin Yapılamaması - İhalenin Feshine Sebep Olan Kişinin Durumu Gönderen: Özgür KOCA
[19 Temmuz 2018, 12:46:31]


ekonomik gücü olmayan kocanın nafaka ile yükümlü kılınmasının doğru olmadığı Gönderen: Deniz034
[30 Haziran 2018, 21:13:56]


Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz? Gönderen: Emrah ÜÇÖZ
[29 Haziran 2018, 17:36:26]


AVEA Unvan Değişikliği Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[25 Haziran 2018, 08:57:05]


Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat Gönderen: Deniz034
[21 Haziran 2018, 10:28:01]


Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı Gönderen: Deniz034
[19 Haziran 2018, 21:12:45]


Eski Elektronik Tebligat Adresi Hatası Bildirilmiştir Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[01 Haziran 2018, 08:51:00]


İİK'nın 133/2. Maddesinde Kastedilen Sorumluluk, Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Geçerlidir Gönderen: ab118032
[01 Haziran 2018, 05:07:36]


İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR Gönderen: Deniz034
[30 Mayıs 2018, 13:41:55]

Güncel Haberler

Yargı Haberleri

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33