Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Kimler Çevrimiçi

  • Nokta Ziyaretçi: 8
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Online Üye Yok

Son Üyeler

En Çok İleti Gönderen

Özgür KOCA Özgür KOCA
1529 İleti
Atilla DNGL Atilla DNGL
1062 İleti
rambetiko rambetiko
248 İleti
Deniz034
221 İleti
Forum AdaLet Forum AdaLet
152 İleti
WatchAndLearn WatchAndLearn
134 İleti
mrtsrky mrtsrky
92 İleti
Ramazan KAYA Ramazan KAYA
88 İleti

En Popüler Bölümler

İcra ve İflas Hukuku

Yetkisiz icra dairesinde sadece yetkiye itiraz yetkili icra dairesinde borca itiraz edilir mi Gönderen: Özgür KOCA
[24 Ağustos 2016, 22:05:59]


Bir defa satış talep edilip satış avansı yatırılması halinde haciz düşmez Gönderen: Deniz034
[22 Ağustos 2016, 20:54:50]


Takip iptal edilir ise, ihtiyati hacizlerde kalkar Gönderen: Deniz034
[22 Ağustos 2016, 20:24:00]


Takibin İptali kararı kesinleşmeden hacizler kalkar Gönderen: Deniz034
[22 Ağustos 2016, 20:18:39]


MAAŞ HACZİ, EMEKLİ MAAŞINA, CARİ NAFAKA VE BİRİKMİŞ NAFAKA HACZİ Gönderen: Deniz034
[18 Ağustos 2016, 20:49:48]


BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI İÇİN EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE HACİZ KONULMASI Gönderen: Deniz034
[18 Ağustos 2016, 20:45:56]


Rehnin paraya çevrilmesi takibinde haczin düşmesi hk. Soru??? Gönderen: nihatkaradas
[17 Ağustos 2016, 21:43:02]


TEHİR-İ İCRA İÇİN YATIRILAN TEMİNAT İLE HACİZLERİN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ Gönderen: Deniz034
[17 Ağustos 2016, 21:22:05]


İPOTEKDEN DOLAYI SATILAN ARSA VASIFLI TAŞINMAZ Gönderen: Özgür KOCA
[06 Ağustos 2016, 10:57:21]


TMSF'nin Alacaklı Olduğu Takiplerde İİK'nın 106 ve 110. Madde Hükümlerinin Uygulanacağı Gönderen: Özgür KOCA
[05 Ağustos 2016, 00:30:19]


TMSF Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Durumu - Fon Alacağının Kapsamı Gönderen: Özgür KOCA
[05 Ağustos 2016, 00:09:27]


Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi Gönderen: Deniz034
[03 Ağustos 2016, 17:40:31]


Belediye Başkanının Hacze Muvafakati Belediyeyi Bağlar. Tek Başına Muvafakat Geçerlidir. Gönderen: Özgür KOCA
[01 Ağustos 2016, 16:17:52]


Müsadereye Konu Mal Üzerindeki Rehin Hakkının Sona Ereceğine Dair. Gönderen: Özgür KOCA
[30 Temmuz 2016, 12:07:33]


İhalesi Kesinleşen Malların Yediemin Tarafından Teslim Edilememesi - İİK'nın 358.Md.'deki Sorumluluk Gönderen: Özgür KOCA
[28 Temmuz 2016, 23:20:12]


Alacağa Mahsuben İbaresinin Yazılmaması ve 10 Günlük Süre Verilmesi - Alacağına Mahsubu Etkilemez Gönderen: Özgür KOCA
[28 Temmuz 2016, 23:10:54]


İhale Tutanağı İmzalanmakla İhale Tamamlanmış Olur Gönderen: Özgür KOCA
[28 Temmuz 2016, 23:03:30]


Tahliye Emri, Satışı Yapan Talimat İcra Dairesince Değil, Esas İcra Dairesince Gönderilir Gönderen: Özgür KOCA
[28 Temmuz 2016, 22:52:15]


Satış Bedelinin Rüçhanlı Alacağın Altında Olması Gönderen: Özgür KOCA
[28 Temmuz 2016, 22:35:17]


Satış Bedelinin Muhammen Bedelinin Üzerinde Olması - İhalenin Feshi İsteminin Reddi Gerekeceği Gönderen: Özgür KOCA
[28 Temmuz 2016, 22:24:04]

Güncel Haberler

Hava DurumuTCMB Döviz Kuru

ALIŞ SATIŞ
2.9513 2.9631
3.3308 3.3441

Rüya Tabirleri

Şifalı Bitkiler

Forum Adalet

Ticari amacı olmayan (ücretsiz), saygın, bilimsel, ciddi, ilkeli, her türlü siyasi görüşten bağışık ve politikaya uzak, hukuki paylaşım ve tartışma platformudur. Hemen paylaşımda bulunmak ya da soru sormak için Hızlı Konu Aç bölümüne girebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Duyuruları

23 Ağustos 2016, 18:30:39 Gönderen: Deniz034 | Görüntülenme: 12 | Yorumlar: 0


Resmî Gazete
Sayı : 29810

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca muhafaza altına alınmasına karar verilen malların muhafaza edileceği gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depolar için alınacak teminata, muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, Adalet Bakanlığı tarafından lisans ve işletme belgesinin verilmesine, işletme yetkisinin devrine, Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine, faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idarî tedbir ve tasarruflara, bu depoların denetimine, depolarda tutulması gereken kayıtlara ve muhafaza işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanl...
16 Ağustos 2016, 15:18:38 Gönderen: Ugur37 | Görüntülenme: 72 | Yorumlar: 1

2548 sayılı kanun gereğince alınması gereken %2'lik cezaevi yapıl pulu harcından hangi kurumlar muaf bulunmaktadır. teşekkürler
12 Ağustos 2016, 22:59:21 Gönderen: burakorqinal | Görüntülenme: 52 | Yorumlar: 0

19 yaşındayım bulunduğum memlekette bir üniversite kazandım annemle birlikte kalmaktayım, annem asgari ücrette bir işyerinde çalışmaktadır ek olarakta annem babamdan nafaka almaktadır. babamın aylık geliri 4.000TL civarındadır. ikamet ettiğim şehirde üniversite tutturduğum için babamdan nekadar nafaka talep edebilirim veya tahmini olarak nekadar alabilirim..

Yorumlarınızı bekliyorum.
nihatkaradas
04 Ağustos 2016, 15:31:02 Gönderen: nihatkaradas
Görüntülenme: 68 | Yorumlar: 0

Çorum Alaca adliyesinde tanıdığı olan var mı acilll:)
Forum AdaLet
28 Temmuz 2016, 19:55:25 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 92 | Yorumlar: 0

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kuruluşlarından bilgi sızdırılmasını önlemek için Başbakanlık'tan uyarı geldi. Artık mesai saati sonrası nöbetçi hariç herkes işten çıkacak.


15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında izinler iptal edilmişti.
 
Hürriyet'tin haberine göre, yeni uygulamanın “Fuat Avni” operasyonu kapsamında çok sayıda şüphelinin bilgi sızdırmaktan gözaltına alınmasının ardından başlatıldığı öğrenildi.
 
Başbakanlık, “bilgi ve belge sızdırılmasının” önlenmesi amacıyla uyarı yaptı. Uyarıda özetle şunlara yer verildi:


MESAİ DIŞI GİRİŞ KONTROLÜ
 
- Kamu kurum ve kuruşlarında çalışanlar mesai bitim saatinde işten çıkacak.
 
- Kamu kurum ve kuruluşlarının bina girişlerinden itibaren bütün alanlarda kontrolü kolaylaştırmak için personele verilen daimi giriş kartı mesai süresince sol yakaya veya boyuna takılı olarak taşınacak.
 
- Her birim veya ünite amiri, kendi birimlerine ait çalışma odalarında ve bu odaların giriş-çıkışa açıldığı koridorlarda, her gün için birer nöbetçi personel görevlendirecek.
 
- Nöbetçiler, kurumda kimse kalıp ka...
27 Temmuz 2016, 23:38:20 Gönderen: Deniz034 | Görüntülenme: 98 | Yorumlar: 0


T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi
E:2005/4864-K:2005/10449

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı nce hernekadar duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de konu itibariyle bu isteğin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerine Serik Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1995/80 E. sayılı dosyasından ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz; takip dosyasından da haciz koydurduklarını, düzenlenen sıra cetvelinde ilama bağlı alacaklarının birinci sıraya alınması gerekirken davalının haczine iştirak ettirildiklerini; alacaklarının 1475 sayılı İş Kanunu'nun 73 ncü maddesinden kaynaklanan bir işçi alacağı olması aynı zamanda aile hukukundan doğan ve nakden ifası gereken alacaklardan olması nedeniyle, İİK.nun 206 ncı maddesine göre birinci sıraya alınması gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili dağıtımın İİK.nun 100 ncü maddesine ...
27 Temmuz 2016, 23:31:00 Gönderen: Deniz034 | Görüntülenme: 69 | Yorumlar: 0

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, 25.01.2007 T., Esas-Karar: 9508-354: "Davacı vekili, "dava dışı borçluya ait taşınmazın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde üst sıraya alınan davalının alacağının manevi tazminat ilamına dayandığını, bu haliyle alacağın İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin kapsamı dışında kaldığını ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili "müvekkilinin alacağının iş kazası nedeniyle manevi tazminat istemi ile açılmış dava sonucunda alınan ilama dayandığını ve sıra cetvelinde üst sıraya alınmalarının yasaya uygun olduğunu" bildirerek "davanın reddi gerektiğini" savunmuştur.

İcra Mahkemesi'nce "İcra ve İflas Kanunu'nun 206 ncı maddesinde işçi alacaklarına imtiyaz tanındığı, davalının iş kazası nedeniyle manevi tazminat alacağının bu kapsamda bulunmadığı" gerekçesiyle "davanın kabulüne" karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İcra ve İflas Kanunu'nun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının, "Birinci Sıra" başlıklı bendinin (A) alt bendine göre işçilerin, iş ilişkisine dayanan alacakları, haciz yolu ile takiplerde düzenlenecek sıra cetvellerinde, ay...
Özgür KOCA
22 Temmuz 2016, 18:38:17 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 1535 | Yorumlar: 0

16.4.2013 tarihli, 28620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik ve “UYAP’ın kullanılması” başlıklı 16. maddesinin 5. fıkrasının “İcra iflâs dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı konu hakkında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek sürelerde sorgulama yapılması talep edilebilir.” kuralını içeren birinci cümlesinin İPTALİNE ilişkin Danıştay Onuncu Dairesi’nin 28.4.2016 günlü ve E: 2013/3788 K: 2016/2403 sayılı kararı ektedir...
Forum AdaLet
18 Temmuz 2016, 21:01:31 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 114 | Yorumlar: 0

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı yaşanan, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan hain bir terör grubunun milli iradeye, ülkemize, devletimize, birlik ve bütünlüğümüze yönelik darbe (kalkışma) teşebbüsünü şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

11 Temmuz 2016, 23:25:52 Gönderen: Deniz034 | Görüntülenme: 129 | Yorumlar: 0

Hukuk Genel Kurulu 2009/6-74 E., 2009/98 K.

RESMİ VE ADLİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT
TAHLİYE DAVASI
7201 S. TEBLİGAT KANUNU [ Madde 33 ]
2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 19 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 161 ]
6570 S. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN [ Madde 15 ]
6570 S. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN [ Madde 16 ]
6570 S. GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN [ Madde 7 ]
"İçtihat Metni"

Taraflar arasındaki ‘

‘tahliye”

” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Sulh 2.Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.07.2007 gün ve 2006/1542-2007/875 sayılı kararın incelenmesi Davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6.Hukuk Dairesinin 18.12.2007 gün ve 2007/11791-14023 sayılı ilamı ile;“…Uyuşmazlık iktisap ve konut ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkin olup, mahkemece istemin kabulü üzerine hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

6570 Sayılı Yasa kapsamına giren bir taşınmazı iktisap eden kimse dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda, dilerse...
11 Temmuz 2016, 23:15:40 Gönderen: Deniz034 | Görüntülenme: 107 | Yorumlar: 0

.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2000/8479
K. 2000/9045
T. 1.6.2000
• TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Kira İlişkisine Dayanmıyorsa İİK.'nun 272. Maddesinin Uygulanamayacağı - Alım Satımdan Kaynaklanan İlişki )
• KİRA İLİŞKİSİNE DAYANMAYAN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İİK.'nun 272. Maddesinin Uygulanamayacağı - Alım Satımdan Kaynaklanan İlişki )
• TAHLİYE ( Alım Satımdan Kaynaklanan Borç/Tahliye Taahhüdü - Kira İlişkisine Dayanmadığından İİK.'nun 272. Maddesinin Uygulanamayacağı )
2004/m. 272
ÖZET : İİK. 272 ve bunu izleyen maddelerinde mukavele ile kiralanan taşınmazların taahhüde dayalı tahliyesi öngörülmüş olup, taraflar arasında kira bağıtının bulunması zorunludur. Olayda taraflar arasında kiracılık değil, alım satımdan kaynaklanan ilişki bulunmakla anılan madde uygulanamaz. Borçlunun taşınmazdan çıkarılması yargılamayı gerektirir.

DAVA : Mercii kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 15.5.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK. 272 ve bunu izleyen maddelerinde mukavele ile kiralanan taşınmazların t...
Özgür KOCA
10 Temmuz 2016, 21:33:53 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 110 | Yorumlar: 0

Yargıtay, bir işçinin performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılabilmesi için bunun süreklilik arz etmesi ve işverence ispatlanması gerektiğine karar verdi.

SÜREKLİ OLMALI


Bir şirkette uzman tıbbi satış sorumlusu olarak görev yapan işçi, performansı düşük olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşçi, işe iadesine karar verilmesi istemiyle dava açtı. Uşak 1. İş Mahkemesi, işçiyi haksız bularak davayı reddetti. İşçinin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, "Performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir sebebin varlığı için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır. Performans değerlendirme kriterleri önceden saptanmalı, işçiye tebliğ edilmeli" denildi.
10 Temmuz 2016, 11:32:55 Gönderen: Deniz034 | Görüntülenme: 141 | Yorumlar: 0

YOKSULLUK NAFAKASI, HER İKİ EŞİNDE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASI, NAFAKA HÜKMEDİLMEZ.
YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
2015/18663 E.
2016/10813 K.

MAHKEMESİ   :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ   : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için, nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir (TMK m. 175). Mahkemece, davalı kadının sigortalı bir işte çalışmasının yoksulluk nafakası verilmesine engel olmayacağı gerekçesiyle, davacı kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmolunmuş ise de; toplanan delillerden, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davacı kadının özel bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığı ...
30 Haziran 2016, 22:19:12 Gönderen: Deniz034 | Görüntülenme: 243 | Yorumlar: 0


YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

2010/12-684 E.N
2011/50 K.N.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ
ŞİKAYET
İçtihat Metni

Taraflar arasındaki "şikayet" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 15.İcra Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 07.05.2009 gün ve 2009/555 E -491 K. sayılı kararın incelenmesi davalı alacaklılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 10.12.2009 gün ve 2009/16288-24777 sayılı ilamı ile;

("...Alacaklıların Ankara 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 22.01.2009 tarih, 2006/2207 Esas, 2009/59 Karar sayılı ilamının masraf ve vekalet ücretine ilişkin kısmını Ankara 5. İcra Müdürlüğünün 2009/4245 Esas sayılı dosyası ile, tahliyeye ilişkin hüküm kısmını ise, Ankara 10. İcra Müdürlüğünün 2009/6061 Esas sayılı dosyası ile takibe koydukları görülmektedir.

Her iki takibin dayanağı aynı ilam olmakla beraber, takibe konulan kısımlar ayrı olduğundan ve ayrı takip şeklini gerektirdiğinden ortada tahliyeye ilişkin mükerrer takipten söz edilemez.

O halde mahkemece şikâyetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde Ankara 10.İcra Müdürlüğünün 2009/6061 Esa...
30 Haziran 2016, 19:47:38 Gönderen: Deniz034 | Görüntülenme: 170 | Yorumlar: 0


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/8806
K. 2005/12535
T. 10.6.2005

�TAHLİYE KARARININ İNFAZI ( Daha Sonra Bu Takibini İşlemsiz Bırakmış ve Bilahare Yenilediği - Borçluya Yenileme Dilekçesinin Tebliği Üzerine Bilahare Aynı Müdürlükçe Alacaklı Vekili Tarafından Borçlunun Taşınmazdan Tahliyesinin İstenilmesi Üzerine İcra Mahkemesi Kararlarının 1 Yıl İçinde İnfazı Gerektiğinden Bahisle Bu Talebin Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

�İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( Borçlunun Taşınmazdan Tahliyesinin İstenilmesi Üzerine İcra Mahkemesi Kararlarının 1 Yıl İçinde İnfazı Gerektiğinden Bahisle Bu Talebin Reddine Karar Verildiği - İcra Müdürünün Böyle Bir Görevi-Yetkisinin Bulunmadığı )

�ŞİKAYET ( Borçluya Yenileme Dilekçesinin Tebliği Üzerine Bilahare Aynı Müdürlükçe Alacaklı Vekili Tarafından Borçlunun Taşınmazdan Tahliyesinin İstenilmesi Üzerine İcra Mahkemesi Kararlarının 1 Yıl İçinde İnfazı Gerektiğinden Bahisle Bu Talebin Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğundan Şikayetin İncelenmesi Gereği )

�GÖREV ( Alacaklı İcra Mahkemesinden Almış Bulunduğu Tahliye Kararını İcra Müdürlüğü Aracılığıyla İnfaza K...
Sayfalar: [1] 2

Önemli Linkler

Yargıtay Web Sitesinde

Adliye Telefon Rehberi

Kamu Personeli Alım İlanları

Sosyal Medyada Takip Et

Yargıtay Kararları Dergisi

Son Konular/İletiler

Kalemden-Kürsüye (Hakim-Savcı alımlarının Yargı Çalışanları arasından yapılması) Gönderen: Özgür KOCA
[24 Ağustos 2016, 21:24:38]


satıştan sonra yapılacak olan işlemler Gönderen: kasimhaci
[24 Ağustos 2016, 15:56:13]


Bir defa satış talep edilip satış avansı yatırılması halinde haciz düşmez Gönderen: Deniz034
[22 Ağustos 2016, 20:54:50]


Takip iptal edilir ise, ihtiyati hacizlerde kalkar Gönderen: Deniz034
[22 Ağustos 2016, 20:24:00]


Takibin İptali kararı kesinleşmeden hacizler kalkar Gönderen: Deniz034
[22 Ağustos 2016, 20:18:39]


MAAŞ HACZİ, EMEKLİ MAAŞINA, CARİ NAFAKA VE BİRİKMİŞ NAFAKA HACZİ Gönderen: Deniz034
[18 Ağustos 2016, 20:49:48]


BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI İÇİN EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE HACİZ KONULMASI Gönderen: Deniz034
[18 Ağustos 2016, 20:45:56]


TEHİR-İ İCRA İÇİN YATIRILAN TEMİNAT İLE HACİZLERİN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ Gönderen: Deniz034
[17 Ağustos 2016, 21:22:05]


ÜNİVERSİTE NAFAKA TALEBİ Gönderen: burakorqinal
[12 Ağustos 2016, 22:59:21]


İİK.28 MADDE ŞERHİ Gönderen: sanalika
[08 Ağustos 2016, 11:12:56]


TMSF'nin Alacaklı Olduğu Takiplerde İİK'nın 106 ve 110. Madde Hükümlerinin Uygulanacağı Gönderen: Özgür KOCA
[05 Ağustos 2016, 00:30:19]


TMSF’nin Özel Hukuktan Kaynaklı Alacaklarını Tahsilde Yetkisini Aşması Sorunu Gönderen: Forum AdaLet
[05 Ağustos 2016, 00:20:34]


TMSF Alacaklarının 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Durumu - Fon Alacağının Kapsamı Gönderen: Özgür KOCA
[05 Ağustos 2016, 00:09:27]


Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi Gönderen: Deniz034
[03 Ağustos 2016, 17:40:31]


Belediye Başkanının Hacze Muvafakati Belediyeyi Bağlar. Tek Başına Muvafakat Geçerlidir. Gönderen: Özgür KOCA
[01 Ağustos 2016, 16:17:52]


Müsadereye Konu Mal Üzerindeki Rehin Hakkının Sona Ereceğine Dair. Gönderen: Özgür KOCA
[30 Temmuz 2016, 12:07:33]


İhalesi Kesinleşen Malların Yediemin Tarafından Teslim Edilememesi - İİK'nın 358.Md.'deki Sorumluluk Gönderen: Özgür KOCA
[28 Temmuz 2016, 23:20:12]

Güncel Haberler

Yargı Haberleri

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32