Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Kimler Çevrimiçi

  • Nokta Ziyaretçi: 4
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Online Üye Yok

Son Üyeler

En Çok İleti Gönderen

Özgür KOCA Özgür KOCA
1748 İleti
By-leyl-i Lal By-leyl-i Lal
1065 İleti
Deniz034 Deniz034
746 İleti
WatchAndLearn WatchAndLearn
267 İleti
rambetiko rambetiko
253 İleti
CoskunISIKDEMIR CoskunISIKDEMIR
219 İleti
Forum AdaLet Forum AdaLet
157 İleti
Ramazan KAYA Ramazan KAYA
107 İleti

En Popüler Bölümler

İcra ve İflas Hukuku

Konu: İlamsız İcra tebligat soruları Gönderen: Omega85
[23 Eylül 2018, 13:50:43]


Takibin iptali halinda ihale bedeli alacaklıya ödenmez Gönderen: Deniz034
[22 Eylül 2018, 11:15:31]


MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI Gönderen: PehlivaN
[22 Eylül 2018, 10:05:05]


takibi iptal edilen dosyadan yapılan satış parasının ne yapılacağı Gönderen: AB41185
[21 Eylül 2018, 14:55:04]


ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI.. Gönderen: Deniz034
[20 Eylül 2018, 21:02:47]


İcra ve İflas Dairesi Öneri Listesi 2018 Gönderen: Özgür KOCA
[19 Eylül 2018, 19:00:02]


Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2018, 12:46:25]


kesin borç (anapara) ipoteği ile üst limit (maksimal) ipoteği arasındaki ayrım Gönderen: Deniz034
[16 Eylül 2018, 20:03:20]


TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İHALE DAMGA VERGİSİ Gönderen: Semih
[16 Eylül 2018, 11:03:45]


Tüzel Kişiliklere Ait Adres ve Diğer Bilgilerin Ticaret Sicil Gazetesi web Sitesinden Temini Gönderen: Özgür KOCA
[13 Eylül 2018, 21:04:28]


İhtiyati Tedbir Yoluyla Hiçbir Takip İşlemi Yapılmamasına Dair Kararın Haciz İhbarnamesine Etkisi Gönderen: Özgür KOCA
[13 Eylül 2018, 20:52:45]


rehin bedeli altında satışa mvafakat cevap verilmemesi Gönderen: WatchAndLearn
[12 Eylül 2018, 16:33:19]


Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV ve Damga Vergisinden Muafiyeti Şartları Gönderen: Deniz034
[10 Eylül 2018, 22:18:36]


Banka Araç Alacağa Mahsuben Satış - KDV - Gönderen: Deniz034
[10 Eylül 2018, 22:12:56]


VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ŞARTLARI Gönderen: Deniz034
[10 Eylül 2018, 22:08:33]


İHALE BEDELİ NEMALARI İLE BİRLİKTE HAK SAHİPLERİNE ÖDENECEĞİ Gönderen: Deniz034
[07 Eylül 2018, 23:16:22]


hakimin takibin durdurulması arakararından rücu edilmesine karar vermiş Gönderen: WatchAndLearn
[07 Eylül 2018, 11:59:52]


İcra Müdürlüğünce Pasif Taşınmaz Kaydının UYAP'tan Sorgulanmasının Gerektiği Gönderen: ab110493
[06 Eylül 2018, 16:50:11]


Emre Aykırı Davranış Nedeniyle İdari Yaptırım Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[06 Eylül 2018, 11:36:39]


idari yaptırım ile ilgili Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[06 Eylül 2018, 10:39:00]


TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI Gönderen: Deniz034
[02 Eylül 2018, 00:41:59]


TAAHHÜDÜ İHLAL, TEBLİGAT GİDERİ, TAHSİL HARCI, PEŞİN HARCIN TEK TEK GÖSTERİLMEMİŞSE CEZA VERİLMEZ Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[29 Ağustos 2018, 21:51:33]


Yabancı Kişilere Tebligat Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[29 Ağustos 2018, 12:47:27]


İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR Gönderen: de_legibus
[26 Ağustos 2018, 14:36:15]


Borçlunun MERNİS Adresine 21/2'ye Göre Tebliğ Sorunsalı Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[13 Ağustos 2018, 08:26:23]

Güncel Haberler

Hava DurumuRüya Tabirleri

Şifalı Bitkiler

Yeni Konu Başlat

Adalet Bakanlığı Duyuruları

CoskunISIKDEMIR
18 Eylül 2018, 16:04:11 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 34 | Yorumlar: 0

Yargıda Hedef Süre Uygulaması

Yargıda Hedef Süre Uygulaması; her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngörerek hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruşturmaların hızlandırılması amacıyla çözümler üretilmesini ve bu sayede yargılama ve soruşturma sürelerinin kısaltılmasını amaçlayan bir dava yönetim sistemidir.

Makul Sürede Yargılanma

Anayasamızın “ Hak Arama Hürriyeti ” kenar başlıklı 36 ıncı maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 ıncı maddesinde düzenlenen “adil yargılanma hakkı”; yargılamaların adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olmaktadır.

Konuya ilişkin olarak mevzuatımızda;

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36 ncı maddesinde herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğu,
141 inci maddesinin dördüncü fıkrasında davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargının görevi olduğu,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun "usul ekonomisi ilkesi" kenar başlıklı 30 uncu maddesinde hâkimin, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sa...
12 Eylül 2018, 13:16:40 Gönderen: mahsuni | Görüntülenme: 73 | Yorumlar: 1

arkadaşlar ticaret sicil çıktısının yeterli olacağı ve bakanlık ile gereksiz yazışma yapılmaması ile ilgili genelge elinde olan varsa paylaşabilir mi
de_legibus
26 Ağustos 2018, 15:13:57 Gönderen: de_legibus
Görüntülenme: 62 | Yorumlar: 0

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28/07/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre valiler ilde, kaymakamlar da ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası olacak.

Valiler ilde, kaymakamlar da ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası olarak görev yapacak.

Değişiklikle yönetmeliğe "Temsil" başlıklı "Vali ilde devletin ve Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası; kaymakam ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır." maddesi eklendi.

Madde hükmü şu şekildedir:

"MADDE 72/A – (1) Vali ilde Devletin ve Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası; kaymakam ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır.”
Özgür KOCA
11 Ağustos 2018, 06:16:43 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 2057 | Yorumlar: 1

İcra Müdür Yardımcılığında yönetmelik değişti. Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile, Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunları dışında, ihtiyaç halinde Bakanlığın belirleyeceği diğer alanlarda 4 yıllık herhangi bir fakülte mezunu da icra müdür yardımcısı olabilecek.

 

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KÂTİPLERİNİN SINAV,

ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,”

“b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya Bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllı...
WatchAndLearn
30 Temmuz 2018, 13:10:14 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 169 | Yorumlar: 1

Değerli meslektaşlarım bir hususta bilgi ve görüşünüze ihtiyaç duymaktayım. Dosyamız borçlusuna yapılan tebligat neticesinde borçlunun aracı yakalanıp muhafaza altına alınıyor. Uzunca birsüre satışı istenmediğinden yediemin vekili aracı sattırmak için borçluya tebligat çıkartılmasını talep etti bizde tebligat çıkarttık ancak iade geldi. Ticaret sicilinden adresini sorduğumuzda ise; borçlunun şirketin terkin edildiği bildirildi. yediemin vekili şimdi borçlunun önceki adresine 7201 sy. tebligat kanunun 35. maddesine göre tebligat yaptırmakistiyor. yapabilirmiyiz? Değerli yorum ve cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
CoskunISIKDEMIR
23 Temmuz 2018, 10:16:38 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 235 | Yorumlar: 1

   ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı    : 2012/60
Karar Sayısı : 2013/62
Karar Günü : 22.5.2013
R.G. Tarih-Sayı : 27.3.2014-28954
         
      İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Söğüt İcra Hukuk  Mahkemesi
   
   İTİRAZIN KONUSU : 2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (1) SAYILI TARİFE’sinin “B)İcra ve iflas harçları” bölümüne, 23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesi ile eklenen (III) numaralı fıkrada yer alan “…her bir işlem için...” ibaresinin Anayasa’nın 2. ve  36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

   I- OLAY
   
        Alacaklı vekilinin borçluya ait iki ayrı adreste haciz işlemi yapılması talebinin İcra Müdürlüğünce eksik harç yatırıldığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, ret kararının kaldırılması istemi ile açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

   II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

   Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:
   
   “2004 sayılı İ.İ.K.’nun 16. ile devamı maddeleri uy...
Deniz034
21 Temmuz 2018, 09:45:30 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 215 | Yorumlar: 0


SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE BORÇLUDAN FAİZ TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN, ZENGİNLEŞENİN ALEYHİNE İHTAR VEYA TAKİP-DAVA İLE TEMERRÜDE DÜŞÜRMESİ GEREKLİDİR. TEMERRÜTE DÜŞÜRÜLMEDEN TEMERRÜT FAİZİ TALEP ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.   
(Karar Tarihi : 15.03.2018)
T,C
YARGITAY
3.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/1975
KARAR NO:2018/2508
KARAR TARİHİ:15.03.2018
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

10/07/1940 gün ve 2/7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararına göre, geçersiz taşınmaz satışında verilen satış bedeline alıcı faiz, taşınmazın kullanılmasından dolayı da satıcı ecrimisil veya kira bedeli isteyemez.


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı, davalı ile yapmış olduğu harici satış sözleşmesi ile, ... ili ... ilçesi 220, 221 ve 222 parsel sayılı taşınmazlarda davalının babasından kalma 50.000 metrekarelik hisseyi satın aldığını ve bedelin...
08 Temmuz 2018, 00:38:53 Gönderen: seher yilmaz | Görüntülenme: 262 | Yorumlar: 1

İyi aksamlar. Ben 65 yasindaki babamın vasisiyim ve onun Bilecik'te taşınmaz malları var (tarla) ben onları satıp ev almak istiyorum r . Eğer satış onaylanirsa ev işi nasıl oluyor onun hakkında bilgi almak istiyorum . Bide benim nakit 40 binin var o taşınmaz malların satışından gelen para ve benimkilerle kredi çekip ev almam mümkün mü ?
Deniz034
30 Haziran 2018, 21:13:56 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 440 | Yorumlar: 0

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2003/6627

Karar Numarası: 2003/8302

Karar Tarihi: 05.06.2003

VELAYETİN KALDIRILMASI

AKIL HASTALIĞI

BOŞANMA DAVASI

VELAYET GÖREVİNİN İHMALİ

EŞLERİN BİRLİĞİN GİDERLERİNE KATILMASI

NAFAKA

ÖZETİ: Davalı akıl hastasıysa eylemleri iradi olmadığından çekilmezliğe dayalı boşanma davasının reddi gerekir. Davalı akıl hastası olup velayet görevini gereği gibi yerine getiremeyecekse bu yön gözetilmeden çocuğun velayet hakkının anneye verilmesi gerekir. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılırlar. Davalının çalışmadığı, malı ve geliri bulunmadığı belirlenmiştir. Bu yön gözetilmeden ekonomik gücü olmayan kocanın nafaka ile yükümlü kılınması da doğru değildir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Davalı akıl hastasıdır. Eylemleri iradi olmadığından çekilmezliğe dayalı boşanma davasının reddi gerekir. Ancak boşanma...
WatchAndLearn
27 Haziran 2018, 16:38:07 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 263 | Yorumlar: 2

Değerli arkadaşlar bir hususta bilgilerinize ihtiyaç duymaktayım. Biz İcra Müdürlüğü olarak Vakıfbank ile çalışıyoruz. Banka kendi kendine bazen bize haber bile vermeden  hesaplarımıza yatırmış olduğu parayı tekrar geri çekiyor bizde tahsilat kesmiş oluyoruz ertesi günü fark ettiğimizde ise tahsilatı iptal yoluna gidemiyoruz, aynı gün olduğu zaman iptal edebiliyoruz. Bankaya birkaç kez yazı yazdık bu durumda en azından bize bir haberverilmesi kasamızın tutmadığını problem yaşadığımızı ama ilgilenen  kimse yok. Bu durumda ne yapmalıyız.Benim düşüncem BDDK ya yazı yazmak ancak sizlerin bilgi ve deneyimlerini almak istiyorum. Cevaplarınıziçin çok teşekkür ederim.
WatchAndLearn
26 Haziran 2018, 11:06:03 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 263 | Yorumlar: 7

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2015/9-2795
K. 2017/1752
T. 13.12.2017
4857/m.25/II-d
DAVA : Taraflar arasındaki “işçilik alacağı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Gebze 2. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 23.12.2010 gün ve 2009/822 E.- 2010/897 K. sayılı kararın temyizen incelenmesi davalı vekilince istenilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 12.03.2013 gün ve 2011/16874 E.- 2013/8689 K. sayılı kararı ile;
( ...A ) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı işçi, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesine karar verilmesini istemiştir.
B- ) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı işveren, davacının diğer bir işçi ile kavga etmesi sebebiyle sözleşmesinin sonlandırıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C- ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.
D- ) Temyiz:
Kararı davalı temyiz edilmiştir.
E- ) Gerekçe:
Somut olayda, mahkemece yapılan yargılama sonunda davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiği ka...
04 Haziran 2018, 08:50:15 Gönderen: ab99503 | Görüntülenme: 516 | Yorumlar: 2

BORÇLU TEDAŞ, DAVA KONUSU KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
 "09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihleri ARASINDA YAPILAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMALARDAKİ ÖDEMELERDE TEDAŞ TAN MAKTUMU YOKSA NİSPİMİ TAHSİL HARCI ALIYORUZ
CoskunISIKDEMIR
29 Mayıs 2018, 14:47:20 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 438 | Yorumlar: 0

İLAN

TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’nın 27.02.2018 tarih 4551 sayılı yazısında; Fon Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve 2018/105 sayılı kararı ile 6758 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi; 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar, 6578 sayılı Kanunun 20/1 maddesi ile 5411 sayılı Kanunun 134/9 maddesi ve bu fıkraya istinaden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca şirketin tasfiye edilmesi uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Aşağıdaki adı yazılı Grup Şirketlerinin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine yönelik olarak 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri gereği şirketin hazırlanacak bilançosu esas olmak üzere;

Şirketlerden alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,
Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildi...
Deniz034
10 Mayıs 2018, 19:26:56 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 933 | Yorumlar: 0

 
BORÇLUNUN MALLARINA HAPİS HAKKI, HAPİS HAKKI DEFTERİ TUTULMASINA İTİRAZ

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/25284
KARAR NO:2016/3471
KARAR TARİHİ:11.02.2016

>BORÇLUNUN MALLARINA HAPİS HAKKI, HAPİS HAKKI DEFTERİ TUTULMASINA İTİRAZ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi-borçlu şirket vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, 01.06.2015 tarihli zaman çarteri sözleşmesine dayanarak alacaklının hapis hakkı uygulattığını, şikayet edene gönderilen taşımaya konu yük ile ilgili navlun borcunun bulunmadığını, zaman çarteri sözleşmesi ile gemiyi gönderene tahsis eden alacaklının şikayetçide (gönderilende) bir alacağı olmadığından donatanın TTK'nun 1136. maddesi uyarınca alacak rehni uygulanamayacağını ve TTK'nun 1201. maddesi gereğince hapis hakkı uygulanmasının hukuken mümkün olmadığını ileri ...
Bayburt69
17 Nisan 2018, 14:37:13 Gönderen: Bayburt69
Görüntülenme: 820 | Yorumlar: 0

Talimat dosyası olarak ticari  T plakalı aracın satış talimatı geldi. kıymet taktirine itiraz davasında mahkeme aracın değerini 23.350,00,-TL , plaka hat değerinin ise 75.000,00,-TL olarak  tespit etmiş.
1- satış ilanı hazırlanırken , plaka hat değeri ile araç değerini ayrı ayrımı satacağız. yoksa ikisinin toplam kıymeti üzerinden mi satılacak
2- Dikkat edilmesi gereken bir şey varmı.
2- daha önce satış yapan örnek ilanı paylaşırsa sevinirim.

Sayfalar: [1] 2

Önemli Linkler

Yargıtay Web Sitesinde

Adliye Telefon Rehberi

Otopark ve Trafik Cezası

Kamu Personeli Alım İlanları

Sosyal Medyada Takip Et

Son Konular/İletiler

İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi Gönderen: Deniz034
[23 Eylül 2018, 23:41:59]


Konu: İlamsız İcra tebligat soruları Gönderen: Omega85
[23 Eylül 2018, 13:50:43]


Takibin iptali halinda ihale bedeli alacaklıya ödenmez Gönderen: Deniz034
[22 Eylül 2018, 11:15:31]


ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI.. Gönderen: Deniz034
[20 Eylül 2018, 21:02:47]


Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2018, 12:46:25]


kesin borç (anapara) ipoteği ile üst limit (maksimal) ipoteği arasındaki ayrım Gönderen: Deniz034
[16 Eylül 2018, 20:03:20]


İhtiyati Tedbir Yoluyla Hiçbir Takip İşlemi Yapılmamasına Dair Kararın Haciz İhbarnamesine Etkisi Gönderen: Özgür KOCA
[13 Eylül 2018, 20:52:45]


Yediemin Ücreti Hesaplama Aracı (1. 2. ve 3. Bölgeler) Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[12 Eylül 2018, 16:52:35]


Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV ve Damga Vergisinden Muafiyeti Şartları Gönderen: Deniz034
[10 Eylül 2018, 22:18:36]


Banka Araç Alacağa Mahsuben Satış - KDV - Gönderen: Deniz034
[10 Eylül 2018, 22:12:56]


VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ŞARTLARI Gönderen: Deniz034
[10 Eylül 2018, 22:08:33]


İHALE BEDELİ NEMALARI İLE BİRLİKTE HAK SAHİPLERİNE ÖDENECEĞİ Gönderen: Deniz034
[07 Eylül 2018, 23:16:22]


İcra Müdürlüğünce Pasif Taşınmaz Kaydının UYAP'tan Sorgulanmasının Gerektiği Gönderen: ab110493
[06 Eylül 2018, 16:50:11]


maaş aldığım banka icrada sırada beklerken 2. bir kesinti yapıyor yasalmıdır Gönderen: ases
[05 Eylül 2018, 18:14:33]


TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI Gönderen: Deniz034
[02 Eylül 2018, 00:41:59]


Maaşına Haciz Gelen Memura Verilen Disiplin Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar Gönderen: de_legibus
[26 Ağustos 2018, 15:21:50]


İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR Gönderen: de_legibus
[26 Ağustos 2018, 14:36:15]

Güncel Haberler

Yargı Haberleri

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33