Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kimler Çevrimiçi

  • Nokta Ziyaretçi: 12
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Online Üye Yok

Son Üyeler

En Çok İleti Gönderen

Özgür KOCA Özgür KOCA
1731 İleti
Atilla DNGL Atilla DNGL
1065 İleti
Deniz034 Deniz034
695 İleti
rambetiko rambetiko
251 İleti
WatchAndLearn WatchAndLearn
232 İleti
CoskunISIKDEMIR CoskunISIKDEMIR
199 İleti
Forum AdaLet Forum AdaLet
157 İleti
Ramazan KAYA Ramazan KAYA
107 İleti

En Popüler Bölümler

İcra ve İflas Hukuku

Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat Gönderen: Deniz034
[21 Haziran 2018, 10:28:01]


Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz? Gönderen: mellow48
[20 Haziran 2018, 22:04:20]


Eklenti Gönderen: WatchAndLearn
[19 Haziran 2018, 16:04:18]


Cezaevindeki babaya çocukteslimi Gönderen: WatchAndLearn
[13 Haziran 2018, 15:54:16]


İİK'nın 133/2. Maddesinde Kastedilen Sorumluluk, Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Geçerlidir Gönderen: ab118032
[01 Haziran 2018, 05:07:36]


BORÇLUNUN ALACAKLI OLDUĞU DOSYLARIN SORGULANMASI TALEBİ Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[30 Mayıs 2018, 14:36:41]


İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR Gönderen: Deniz034
[30 Mayıs 2018, 13:41:55]


mirasın reddi kararının ibrazı ve hacizlerin fekki talebi Gönderen: Adem Bora
[24 Mayıs 2018, 13:34:49]


Bankaların evrak tasdiki işlemleri ile ilgili Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[21 Mayıs 2018, 13:09:16]


Emeklinin bayram ikramiyesi HACZEDILEMEZ. Gönderen: Deniz034
[20 Mayıs 2018, 23:23:13]


İCRA VE İFLÂS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Gönderen: Deniz034
[15 Mayıs 2018, 19:26:58]


maaşa 2. kesinti yasal mıdır Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[15 Mayıs 2018, 17:54:50]


menfi tespit davasının kabulü kararı Gönderen: Bayburt69
[14 Mayıs 2018, 16:11:01]


SUÇ DUYURUSU Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[14 Mayıs 2018, 09:20:58]


Posta Çeki Hesabına Haciz Konulduğuna Dair Cevap Vermeyen PTT'ye Genel Müzekkere Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[14 Mayıs 2018, 09:18:48]


Haciz İhbarnamesi Sonrası Bankadan Borçlunun Mevcuduna ilişkin Olmayan Bilgilerin İstenilemeyeceği Gönderen: Deniz034
[02 Mayıs 2018, 20:31:48]


İhtiyati Haciz Ve Uygulanması Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[20 Nisan 2018, 14:15:42]


İcra Müdürünün İdari Yaptırım Cezası Uygulayıp Uygulayamayacağı Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[19 Nisan 2018, 22:11:45]


MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI Gönderen: ab111072
[16 Nisan 2018, 11:21:51]


Mütemmim cüz Gönderen: WatchAndLearn
[10 Nisan 2018, 12:24:18]


Tapu Müdürlüklerinde Kullanılan KEP Hesapları Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Duyurusu Gönderen: mrtsrky
[03 Nisan 2018, 09:09:24]


Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği Gönderen: AB41185
[02 Nisan 2018, 12:15:55]


İhale Kesinleşmemiş Olsa Dahi Kıymeti Sürekli Düşen Mahcuz Mal İhale Alıcısına Teslim Edilebilir Gönderen: Özgür KOCA
[31 Mart 2018, 14:50:57]


Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil Gönderen: Özgür KOCA
[29 Mart 2018, 22:09:40]


İlamsız icraya itiraz Ettim Ama Sorun Oluştu Gönderen: mfurkan31
[29 Mart 2018, 16:16:33]

Güncel Haberler

Hava DurumuRüya Tabirleri

Şifalı Bitkiler

Yeni Konu Başlat

Adalet Bakanlığı Duyuruları

04 Haziran 2018, 08:50:15 Gönderen: ab99503 | Görüntülenme: 316 | Yorumlar: 2

BORÇLU TEDAŞ, DAVA KONUSU KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
 "09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihleri ARASINDA YAPILAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMALARDAKİ ÖDEMELERDE TEDAŞ TAN MAKTUMU YOKSA NİSPİMİ TAHSİL HARCI ALIYORUZ
CoskunISIKDEMIR
29 Mayıs 2018, 14:47:20 Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Görüntülenme: 313 | Yorumlar: 0

İLAN

TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’nın 27.02.2018 tarih 4551 sayılı yazısında; Fon Kurulu’nun 23.02.2018 tarih ve 2018/105 sayılı kararı ile 6758 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi; 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar, 6578 sayılı Kanunun 20/1 maddesi ile 5411 sayılı Kanunun 134/9 maddesi ve bu fıkraya istinaden çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca şirketin tasfiye edilmesi uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Aşağıdaki adı yazılı Grup Şirketlerinin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine yönelik olarak 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri gereği şirketin hazırlanacak bilançosu esas olmak üzere;

Şirketlerden alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,
Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildi...
Deniz034
10 Mayıs 2018, 19:26:56 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 567 | Yorumlar: 0

 
BORÇLUNUN MALLARINA HAPİS HAKKI, HAPİS HAKKI DEFTERİ TUTULMASINA İTİRAZ

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/25284
KARAR NO:2016/3471
KARAR TARİHİ:11.02.2016

>BORÇLUNUN MALLARINA HAPİS HAKKI, HAPİS HAKKI DEFTERİ TUTULMASINA İTİRAZ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi-borçlu şirket vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, 01.06.2015 tarihli zaman çarteri sözleşmesine dayanarak alacaklının hapis hakkı uygulattığını, şikayet edene gönderilen taşımaya konu yük ile ilgili navlun borcunun bulunmadığını, zaman çarteri sözleşmesi ile gemiyi gönderene tahsis eden alacaklının şikayetçide (gönderilende) bir alacağı olmadığından donatanın TTK'nun 1136. maddesi uyarınca alacak rehni uygulanamayacağını ve TTK'nun 1201. maddesi gereğince hapis hakkı uygulanmasının hukuken mümkün olmadığını ileri ...
Bayburt69
17 Nisan 2018, 14:37:13 Gönderen: Bayburt69
Görüntülenme: 676 | Yorumlar: 0

Talimat dosyası olarak ticari  T plakalı aracın satış talimatı geldi. kıymet taktirine itiraz davasında mahkeme aracın değerini 23.350,00,-TL , plaka hat değerinin ise 75.000,00,-TL olarak  tespit etmiş.
1- satış ilanı hazırlanırken , plaka hat değeri ile araç değerini ayrı ayrımı satacağız. yoksa ikisinin toplam kıymeti üzerinden mi satılacak
2- Dikkat edilmesi gereken bir şey varmı.
2- daha önce satış yapan örnek ilanı paylaşırsa sevinirim.

Deniz034
09 Nisan 2018, 22:37:27 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 892 | Yorumlar: 0

ŞİKAYET DİLEKÇESİ HANGİ HALLERDE HAKSIZ ŞİKAYET SAYILIR?

T.C
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO: 2013/4-418
KARAR NO: 2014/200
KARAR TARİHİ:05.03.2014


Taraflar arasındaki “tazminat” davasından Dolayı yapılan yargılama sonunda; ...5. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 18/10/2010 gün ve 2010/131 E., 2010/495 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 15/03/2012 gün ve 2011/1743 E., 2012/4167 K. sayılı ilam ile;

“Dava, haksız şikayet nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı, davalı tarafından haksız olarak şikayet edildiğini, bu yüzden kişilik haklarının zarar gördüğünü iddia ederek manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Davalı ise, hakkını aramak için dilekçe verdiğini, kendisi yönünden şikayetin haklılığını gerektirecek nedenler olduğunu belirterek istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Yerel mahkemece, davalının şikayet hakkını...
22 Mart 2018, 17:35:07 Gönderen: adalet20 | Görüntülenme: 977 | Yorumlar: 2

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLATILAN TAKİPTE TAŞINMAZ SATILDI. BORÇ KARŞILANDIKTAN SONRA 9 BİN TL PARA ARTTI.  İPOTEKTEN SONRA 1.HACİZ VERGİ DAİRESİ, 2. HACİZ NAFAKA DOSYASI, PAYLAŞTIRMA NASIL OLMALI, TEŞEKKÜRLER
09 Mart 2018, 11:15:32 Gönderen: gbayram | Görüntülenme: 975 | Yorumlar: 0

Merhaba saygıdeğer hukukçular.
3 senedir devam eden dosyada nihayetinde aralık sonunda karara bağlandı. Gerekceli karar 6 ocakda yazıldı ve karşı tarafa açıkça söylendi.  Icra takibini başlattık. Ancak karşı taraf tevhi icra istinafa basvurmus fakat dosyama ait teminat yatırılması görünüyor icra dosyasi açık ve 2 ay oldu hala dosyam adliyede görünüyor istinafa gitme süreci bu kadar uzun surermi tesekkur ederim şimdiden
01 Mart 2018, 18:45:36 Gönderen: Zagartin | Görüntülenme: 1390 | Yorumlar: 1

Merhaba saygıdeğer hukukçu arkadaşlarım.

Başıma geleni özetleyecek olursak durum şöyle; Bir arkadaşımın tavsiyesi ile Ekolium A.Ş. 'ye ait web tabanlı bir yatırım aracı olan AnadoluFarm oyununa yatırım yaptım. 10.000 TL karşılığında bir hayvan aldım ve şirket bana aylık 2253 TL aylık ödeyerek 12 ay ödeme yapacaktı. Kullanıcıların yapmış olduğu yatırımları Tauk restoranları, bakır işleme tesisleri gibi reel yatırımlarda kullanıp ben gibi üyelere kardan para ödeniyordu. Benim üye olduğum tarihten bu zamana kadar düzenli olarak ödemelerimi aldım yaklaşık 2 ay süre zarfınca. Fakat oyun şuan MASAK tarafından denetimde ve şirket hesapları bloke edilmiş durumda bu yüzdende ödeme yapamıyorlar. Denetlemeyle ilgili bazı belgeleri aşağıya ekliyorum.Yönetim kurulunun yapmış olduğu toplantıda aldığı karar belgesi;Aşağıdaki belgelerde hesaplara bloke geldikten sonra şirketin ilgili bankaya çektiği ihtarname

[img ...
WatchAndLearn
28 Şubat 2018, 13:53:50 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 1076 | Yorumlar: 1


   Müdürlüğümüz esas dosyasından yazılan talimat sonucunda talimat icra dairesince borçlunun bildirilen  iş yerine İHTİYATEN hacze gidiliyor. Haciz sırasında evrak araştırması yapılıyor borçlu adına evraklar bulunuyor. Ancak borçlu yok. Borçlu eşi hazır. İstihkak iddiasında bulunulmuyor.  Haczedilen menkullar borçlu eşine yediemin bırakılıyor.
   Hacze gidilen iş yerine çıkartılan tebligat alıcı adresi kapandığı ve taşındığından iade geliyor.
   Daha sonra borçlunun mernis adresine tebligat tebligat kanunun 21/2 ye göre yapılıyor.
   İkinci kez borçlunun bildirilen işyerine hacze gidiliyor. Borçlu yok borçlu eşi hazır. Hacizde istihkak iddiasında bulunuluyor. (bu iş yeri üçüncü bir şahsın diye) Vergi levhası ibraz ediyorlar.
   1-Alacaklı vekili de biz istihkak iddiasını kabul etmiyoruz diyor. Bu durumda İİK 96 ve 97 maddeleri ni mi uygulamalıyız yoksa 99 mu ?
   2-Borçluya İSTİHKAK İDDİASININ BİLDİRİLMESİNE DAİR KAĞIT tebliğ etmeliyiz? yoksa Direk takibin taliki veya devamı hususunda dosyayı mahkemeye mi göndermeliyiz?
Deniz034
07 Şubat 2018, 22:29:29 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 1428 | Yorumlar: 0

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/18987 Esas - 2017/275 Karar
Alt kiracı üçüncü kişi sayılmayacağı için bu madde hükmünün uygulanması mümkün değildir.   
(Karar Tarihi : 16.01.2017)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 10.02.2016 tarih, 2015/26014 E., 2016/3380 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Kiralayan ____ tarafından, ____ içinde bulunan bağımsız bölümlerinin kiralanmasına ilişkin kiracı ____ Petrol A.Ş. aleyhine adi kiraya ya da hasılat kiralarına dayalı olarak kira alacağının tahsili ve tahliye talepli olarak ilamsız icra takibi başlatıldığı, takibin kesinleşmesinin akabinde, taşınmazın tahliyesi için gidildiğinde şikayet eden üçüncü kişilerin taşınmazda alt kiracı olarak değil kiracı sıfatıyla bulundukları iddiasıyla tahliye işlemine karşı itirazda bulundukları, icra müdürlüğünce tahliye işlemine devam edildiği, şikayetç...
06 Şubat 2018, 15:10:04 Gönderen: ases | Görüntülenme: 1368 | Yorumlar: 3

İyi günler. Vakıfbank tan maaş alıyorum aynı zamanda icralığım maaş aldığım vakıfbank sırada bekliyor maaşımda başka bir icra var bu arada her ay yatan maaşımdan icra kesildikten sonra kalan  paradan, vakıfbank bloke koyup 4/1 oranında kesinti yapıyor şube müdürü ile görüştüm kredi çekerken banka ile yaptığımız sözleşmeye istinaden kestiklerini ellerinde yargıtay kararı olduğunu ve istediğim yere şikayet edebileceğimi söylediler. Bankanın yaptığı yasal mı teşekkürler.
27 Ocak 2018, 13:40:12 Gönderen: kadiryuksel | Görüntülenme: 1103 | Yorumlar: 1

Merhaba Arkadaşlar

İnstagram üzerinden fotoğraflarım izinsiz ve +18 olarak fotoşoplanarak paylaşılmış dm den gelen mesaj ile öğrendim bunu. Gerekli ceza ve tazminat işlemi başlatmak istiyorum bu mümkün müdür ve mümkünse nasıl başlatabilirim cezai işlemlerini.
22 Ocak 2018, 14:54:15 Gönderen: s.savas | Görüntülenme: 1585 | Yorumlar: 0

Merhaba arkadaşlar.
Foruma yeni üyeyim. Bir kamu kurumunda şube müdürüyüm, aynı zamanda adalet ön lisans okuyorum.
Yaşadığım sorunu özetleyerek, nasıl hareket etmem gerektiği noktasında yardımlarınıza ihtiyacım var.
2016 yılı ocak ayında 5.basamaktan trafik poliçemi yaptırdım. 2016 yılı 11.ayda bir ticari taksi tarafından hafif maddi hasarlı bir kazaya maruz kaldım.
Tutanak falan tuttuk, ben tutanağı işleme koymadım. Kazaya sebebiyet veren, kusurlu kişi, benim haberim olmadan tutulan tutanaktan istifade etmek için hasar dosyası açtırmış. Gelen exper doğal olarak dosyayı onaylamamış. Kişi hasarını kendi cebinden karşılamış. Sigorta şirketide dosyayı kapatmış. Ancak poliçemden hasar dosya açıldığı için otomatik olarak basamak değerimi tarife basamağımı 4'e düşürmüş.

2017 yılında da acente tarafından, farklı bir sigorta şirketine poliçemi yeniletmiş. Burada 4.basamaktan işlem görmüşüm. Her iki poliçemde (2016-2017) aşağı yukarı aynı fiyata yapıldığı için basamak değerimin düştüğünü farketmemişim.
Aralık 2017 de ilave bir dosya daha açıldı. Poliçemin son geçerlilik tarihi 28 Ocak 2018. Poliçemi yenilemek için sigorta şirketlerinden teklifler alırken ...
13 Ocak 2018, 17:37:53 Gönderen: esmsaid | Görüntülenme: 1046 | Yorumlar: 0

Merhaba,

Kurum tarafından sözleşmemizin feshi istendi ve 4735 Kamu İhale Sözleşme Kanunu Madde 22 gereğine uyuldu.

Ancak zamanında yaptırmış olduğumuz tespit (10 gün içinde) ve bilirkişi raporu çıktıktan sonra bu sürelere uyulmuştur.

Bilirkişi Raporu, Kurumu tamamen haklı göstermemiş olmasına rağmen, 7 gün içinde sözleşme fesh kararı alınmış ve 5 gün içinde tebliğ edilmiştir.

Kanuni olarak tespit davası Sözleşme feshi'nin Madde 22 sürelerini uzatır mı?

Kurumun tespit beklemeleri şart mıdır, ya da sözleşmenin 4735 Kamu İhale Sözleşme Kanunu Madde 22 gereği ilk 10 gün içinde fesh edilmesi gerekmiyor muydu?

 
iyi günler
09 Ocak 2018, 17:15:58 Gönderen: eray91 | Görüntülenme: 1019 | Yorumlar: 0

merhabalar,

Bankaya olan borcumdan dolayı sürekli telefonla arayıp maaşıma haciz konacağı söyleniyor. Maaşı geçtim tazminata da haciz işlemi diye bir şey okudum burada https://www.kredivepara.com/maasa-haciz-konulur-mu/

Bu yıl borçları kapatmaya çalışıp askere gideceğim. Alacağım tazminata haciz konabilir mi? Yardımlarınıza ihtiyacım var.
Sayfalar: [1] 2

Önemli Linkler

Yargıtay Web Sitesinde

Adliye Telefon Rehberi

Otopark ve Trafik Cezası

Kamu Personeli Alım İlanları

Sosyal Medyada Takip Et

Son Konular/İletiler

Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat Gönderen: Deniz034
[21 Haziran 2018, 10:28:01]


Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz? Gönderen: mellow48
[20 Haziran 2018, 22:04:20]


Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı Gönderen: Deniz034
[19 Haziran 2018, 21:12:45]


Eski Elektronik Tebligat Adresi Hatası Bildirilmiştir Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[01 Haziran 2018, 08:51:00]


İİK'nın 133/2. Maddesinde Kastedilen Sorumluluk, Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Geçerlidir Gönderen: ab118032
[01 Haziran 2018, 05:07:36]


İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR Gönderen: Deniz034
[30 Mayıs 2018, 13:41:55]


maaş aldığım banka icrada sırada beklerken 2. bir kesinti yapıyor yasalmıdır Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[15 Mayıs 2018, 17:52:56]


Maaşına Haciz Gelen Memura Verilen Disiplin Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[04 Mayıs 2018, 15:41:52]


Haciz İhbarnamesi Sonrası Bankadan Borçlunun Mevcuduna ilişkin Olmayan Bilgilerin İstenilemeyeceği Gönderen: Deniz034
[02 Mayıs 2018, 20:31:48]


2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Gönderen: Deniz034
[14 Nisan 2018, 11:46:54]


Tapu Müdürlüklerinde Kullanılan KEP Hesapları Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Duyurusu Gönderen: mrtsrky
[03 Nisan 2018, 09:09:24]


Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği Gönderen: AB41185
[02 Nisan 2018, 12:15:55]


İhale Kesinleşmemiş Olsa Dahi Kıymeti Sürekli Düşen Mahcuz Mal İhale Alıcısına Teslim Edilebilir Gönderen: Özgür KOCA
[31 Mart 2018, 14:50:57]


Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil Gönderen: Özgür KOCA
[29 Mart 2018, 22:09:40]


Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır Gönderen: Özgür KOCA
[16 Mart 2018, 12:47:48]


Türkiye Varlık Fonu’na devredilen şirketler, TVF’nin vergi muafiyet ve istisnalarına sahip mi Gönderen: Deniz034
[14 Mart 2018, 23:53:22]


AnadoluFarm Taahhütname Hk. Gönderen: Zagartin
[14 Mart 2018, 17:37:37]

İcra Yargı Kararları

Taşkın Hacze ilişkin karar kesindir Gönderen: Deniz034
[20 Haziran 2018, 22:37:48]


Taşkın Hacze ilişkin karar kesindir Gönderen: Deniz034
[20 Haziran 2018, 22:22:45]


HACİZ FEKKİ KISMİ KALDIRILMASINDA, TAHSİL HARCI ALINIR Gönderen: CoskunISIKDEMIR
[20 Haziran 2018, 09:58:02]


Harç kaybının önlemesi tahsil harci Gönderen: Deniz034
[19 Haziran 2018, 16:24:44]


İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ACMA SÜRESİNİN-BAŞLIYACAĞI ZAMAN Gönderen: Deniz034
[18 Haziran 2018, 21:47:14]


Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir. Gönderen: Deniz034
[17 Haziran 2018, 22:13:43]


AKARYAKIT POMPALARININ HACZİ Gönderen: Deniz034
[12 Haziran 2018, 19:33:29]


İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATININ HACZİ Gönderen: Deniz034
[12 Haziran 2018, 19:30:24]

Güncel Haberler

Yargı Haberleri

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33