Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 1. İCRANIN İADESİ, TAŞINMAZLARIN ALACAKLI TARAFINDAN ALINMASI, SATIŞTAN ÖNCE DURUM
 2. Konu Başlığını GirinizİCRANIN İADESİ, TAŞINMAZLARIN ALACAKLI TARAFINDAN ALINMASI, SATIŞTAN ÖNCE DURU
 3. KOOPERATIF ORTAĞININ HISSE HACZI...
 4. limit ipoteğinde harç
 5. YABANCI ÜLKEDE KENDİSİNE TEBLİĞ YAPILACAK KİMSE TÜRK VATANDAŞI OLDUĞU
 6. TAPU DAİRESİ BORÇLUNUN TAŞINMAZI OLDUĞU HALDE, KAYDA RASTLANILMADI GEREKÇESİ
 7. İstinaf başvurusunun esastan reddi tahiri icra
 8. KİRA BEDELİNİN AKSİ KARARLAŞTIRILMADIKÇA KİRAYA VERENE ÖDENMESİ GEREKEN BORÇLARDAN OLDUĞU
 9. Satış ilanında ilanın tebliğ yerine sayılmasına karar verilmesi
 10. Takibin Açılmamış Sayılmasına Yetkisiz İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu Mahkemece Karar Verilir
 11. Borçlu İdareye Başvurulmadan Yapılan Takibin İptali 7 Günlük Şikayete Tabidir
 12. İFLASIN ERTELENMESİ İHTİYADİ TEDBİR KARARININ DARALTILAMAYACAĞI VE YORUMLANAMAYACAĞI
 13. Gümrüğe araçların gümrüğe giriş çıkış yapmaları halinde gümrüklü sahada muhafaza altına alınarak bağ
 14. MEHİL İÇİNDE HACİZ İHBARNAMESİ GÖNERİMESİ TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ
 15. MAHKEME KALEMİNDE YAPILAN TEBLİĞDE TEBLİĞ MEMURUNUN ADI SOYADI VE SİCİL NUMARASININ BULUNMASI GEREKT
 16. 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi
 17. Yetkisiz icra dairesinin yaptığı haciz geçersiz
 18. TALEP GÖRÜLDÜ ALINMADAN GEÇERLİ BIR TALEP DEGILDIR
 19. İçtihat Değişikliği İnfaz Edilmiş Borç Yönünden Alacaklıya Yeni Bir Hak Tanımaz
 20. Şirket Ortağı Üçüncü Kişidir, 89 Haciz İhbarnamesi Gönderilebilir
 21. 13 Örnek - Takip Talebinde "Haciz ve Tahliye" Yazılmazsa Tahliye İstenemez
 22. Yurtdışındaki Borçlu Yurda Giriş Tarihinden Sonraki Üç Gün İçinde Gecikmiş İtirazda Bulunabilir
 23. Site Güvenlik Görevlisine Haber Verilip Muhtara Bırakılan Tebligat Usulsüzdür
 24. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ERTELEME TEDBİRİNİ RE'SEN UYGULAYABİLMESİ
 25. kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 26. istihkak presedürü
 27. Il özel idaresinin mallarının haczi
 28. İL ÖZEL İDARE BANKA HESABININ HACZİ KABİL OLUP OLMADIĞI..
 29. BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACININ HACZİ
 30. Il özel idaresinin mallarının haczi
 31. İçtihat Değişikliği Kişilik Alacaklarına İlişkin Manevi Tazminatlar Kesinleşmeden İcraya Konulabilir
 32. AVUKATIN HAPİS HAKKININ KAPSAMI
 33. Menfi Tespit Davasının Kabulü veya Reddi Halinde Eklentilerinin İnfazı için Kesinleşmesi Gerekir
 34. Belediye'ye mal beyanında bulunması için 10 günlük süre verilmeden haciz yapılamaz
 35. Y.4. H.D. Leasingli olduğu öğrendildikten sonra haczi kaldırmaması alacaklının kusurlu olduğu
 36. Ölü Kişiye açılan takipte Mirasçılara Takip Devam edilebilir Yargıtay 2013
 37. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU KARARINA KARŞI İTİRAZ HALİNDE KARAR KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAZ
 38. 3. Kişi ihtirazı kayıtla ödeme yapması, istihkak davasının yatan bedel üzerinden devamı anlamına gel
 39. Haciz Müzekkeresi alacaklının isminin yanlış yazılması Hacizlerin fekki
 40. istihkak iddiasının reddi kararı kesinleşmeden satış istemi
 41. CYP harcı iadesi
 42. Yasal Süresinde Yetkili Daireye Gönderilen Takip Eski Takibin Devamıdır
 43. Cezaevi harcı
 44. Temuize başvuru ihtiyati haciz kararının uygulanmasını durdurmaz.
 45. Nafaka ara kararı ile ilamlı takip başlatılamaz.4-5 Örnek İcra emrine konu edilemez.
 46. Ihtiyati Haczin Hükümsüz Kalması
 47. İHTİYATİ HACZİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
 48. İHTİYATİ HACZİN HÜKÜMSÜZ KALMASININ ŞARTLARI...
 49. Muhdesatı terkin
 50. Evli Şahsın Bono ve Çek Kefilliğinde Eş Rızası Aranmaz (HGK)
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal