Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 »
 1. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 2. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 3. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 4. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 5. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 6. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 7. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 8. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 9. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 10. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 11. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 12. İCRA HARÇLARI
 13. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 14. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 15. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 16. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 17. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 18. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 19. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 20. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 21. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 22. Aylık KDV bildirmeme
 23. VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI
 24. iLLER BANKASINA 89/1 GÖNDERİLMEMESİNE İLİŞKİN
 25. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 2017
 26. MTV BORCU VE TRAFİK CEZASI
 27. Konut Satışlarında %18 Olan KDV Oranı %8 ’e indi
 28. İCRA HARÇLARI
 29. ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
 30. Motorsiklet Satışlarında KDV Oranı % 18
 31. Varlık yönetim şirketinin beş yıllık istisna süresi dolmuş olan varlık yönetim şirketiyle birleşmesi
 32. Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı hk
 33. Vakıf Üniversitelerin Harç Muafiyeti
 34. Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
 35. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 01/04/2016 Olarak Değiştirildi
 36. 2016 Yılı Harç Gelirleri Oran ve Tutarları
 37. 2016 yılı damga vergisi tebliği
 38. 2016 yılı gelir vergisi tebliği
 39. 2016 yılı emlak vergisi tebliği
 40. 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 41. 2016 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Parasal Sınırları
 42. 2918 Sayılı Kanun Kapsamında Trafikten Men Edilen ya da Buluntu Olan Araçların Satış İşlemleri
 43. Traktör tesliminde KDV oranı % 1
 44. Kamulaştırma Bedellerinin Hak Sahiplerine Ödenmesinde Damga Vergisi Kesilmez
 45. Yediemin mallarının muhafazası karşılığında yapılan ödemelerin vergilendirilmesi
 46. Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz satışından doğan kazanç KDV İstisnası
 47. Taşınmaz Satışında Kurumlar Vergisi Ve Kdv İstisnası Uygulamasında Yeni Görüşler
 48. Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası Uygulamasındaki Ana Sözleşme Hükmünün Önemi
 49. Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlarda Katma Değer Vergisi Uygulamaları
 50. Kısmi tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal