Full version: Gayrimenkul & Kira Hukuku
1 2 »
 1. İskan Alınmaması Nedeniyle Toprak Sahibi Lehine Müteahhitten Alınan Evin Tapusunun İptali
 2. icra
 3. Benden önce kalan kiracılar
 4. Hgk - kira takibinde, talepte ve ödeme emirlerinde istenen kira bedelinin hangi aylara ait olduğunun
 5. İhtiyaç nedeniyle tahliye
 6. KİRA İLİŞKİSİNE DAYANMAYAN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İİK.'nun 272. Maddesinin Uygulanamayacağı - Alım Satı
 7. Tahliye ilamının kesinleşmeden icraya konulması
 8. TAHLİYE TALEBİ ( Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Makul Süre Kapsamında Kalan 1 Yıl İçinde Kullanıl
 9. BİRDEN FAZLA KİRALAYAN BULUNMASI, ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI
 10. ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI KİRA BEDELİ TAKİBİ
 11. KİRACININ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ, KİRALANANDA KİRACI YERİNE BAŞKA KİŞİ OTURMASI
 12. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 13. Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Kararı
 14. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 15. Kacak elektrik
 16. Bir Aylık Kira Alacağının Ödenmemesi Halinde Diğer Kira Alacaklarının da Muaccel Hale Gelmesi
 17. Ecrimisil
 18. Tapu İptal ve Tescil Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi İrat Bağlanması
 19. Tahliye ve Masrafları ,Taşınmazın İcra Marifeti ile boşaltılması
 20. İSKAN-KİRA SÖZLEŞMESİ
 21. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA PAYLI MÜLKİYETE TABİ EŞYANIN KİRAYA VERİLMESİ
 22. Haciz veya İpotek Sahibi Bulunamazsa Dava Tapu Müdürlüğüne Yöneltilir
 23. TOKİ, GEÇ TESLİM KAYNAKLI KİRA ALACAĞI, HAKLARIN SAKLI TUTULMASI, ISLAH...
 24. KİRA SÖZLEŞMESİ, KİRA BEDELİNİN YENİLENEN DÖNEM İÇİN DE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI
 25. BEDEL KARŞILIĞI ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ, BELEDİYENİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPMASI
 26. Kira Alacağının Tahsili için Takip ve Tahliye, Siyasi Partinin Temsili
 27. Kira İlişkisinde Faiz Sınırlaması
 28. Dairenin Tesliminden Sonra 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunulmalıdır
 29. Yabancı Para Üzerinden Akdedilen Kira Sözleşmeleri
 30. Kira Bedelinin Tespiti
 31. Davadan Feragat · Feragat Beyanının Gerçek İradeyi Yansıtmaması
 32. Tapu Müdürlüğünün Red Kararına Karşı Mahkemeye Müracaattan Önce İtiraz Edilmeli
 33. ÜFE -KİRA TESPİTİ İÇİN HESAPLAMA
 34. KİRA PARASI İÇİN VERİLEN SENET • İSPAT KOŞULU
 35. Yargıtay Kararı, "İpoteğin Kaldırılması ve Aile Konutu Şerhi Konulması"
 36. 12 Aylık ÜFE Endeksine Göre Kira Bedelinin Tespiti
 37. KİRALANAN YERİN KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA KİRAYA VERİLMESİ ÜZERİNE ANALİZ
 38. ERKEN TAHLİYE DE KİRACI VE KİRALAYAN AÇISINDAN TALEP HAKKI ÜZERİNE DİPNOT
 39. Yazılı Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle Tahliye - Tahliye Şartları ( İİK 272 )
 40. Bedele Hükmedilen Ayni Hakka İlişkin İlamların Kesinleşmesi Gerekir
 41. Emlakçıyı aradan çıkaran müşteri mahküm oldu
 42. TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 43. BORÇLUNUN DAHA ÖNCEİPOTEK ETTİRDİĞİ TAŞINMAZ HKK.DA SONRADAN MESKENİYET İDDİASI
 44. BORÇLUNUN BİRDEN FAZLA TAŞINMAZI OLMASI MESKENİYET ŞİKAYETİNE ENGEL DEĞİLDİR
 45. Kira Şerhi Terkini Hakkında Görüş Tapu ve Kadastro Genel Müd.Hukuk Müşavirliği
 46. Geç Teslimden Dolayı Kira Kaybı Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu
 47. Tamir Edilen Çatı Bedelinin Arsa Payları Oranında Tahsili Gerekir
 48. Hazine ve Kamu Kurumlarına Ait Taşınmazların Kullanımı - Ecrimisil Davası
 49. AİLE KONUTU ŞERHİ ,EŞ RIZASI
 50. Kiraya Verenin Sebepsiz Fesih Hakkı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal