Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 2. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 3. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 4. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 5. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 6. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 7. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 8. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 9. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 10. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 11. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 12. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 13. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 14. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 15. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 16. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 17. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 18. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 19. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 20. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 21. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 22. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 23. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 24. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 25. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 26. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 27. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 28. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 29. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 30. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 31. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 32. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 33. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 34. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 35. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 36. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 37. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
 38. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yargı Harcından Muaf Değildir.
 39. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda vekalet ücreti vs.
 40. Muafiyet Süresi Dolan Varlık A.Ş.'nin, Yeni Bir Varlık A.Ş. ile Birleşmesi Hali Muafiyet Sağlamaz
 41. İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Vergiler
 42. MAAŞ HACZİ OLAN DOSYADAN FERAGAT HARÇ UYGULAMASI
 43. Ödeme Emri Tebliğinden Önce - Harç Alınmaz - 3/4 Oranında Vekalet Ücreti Alınır
 44. Alacağa mahsuben ihalede, harç matrahı
 45. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 46. İcranın Geri Bırakılması Sonrası Haricen Tahsilde CEYP Bedel ile Tahsil Harcının Tam Alınacağı
 47. Dosya Borcunu Karşılayacak Miktarda Haciz Bulunması Halinde Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınmaz
 48. Haricen Tahsil - Harç Sorumlusu Borçlu - Muhtıra Çıkarılmadan Harç Tahsil Müzekkeresi Yazılamaz
 49. Alacağa MahsubenSatış Tellaliye KDV
 50. İİK'nın 111. Maddesi - Haricen Ödemelerin Beyan Edilerek Harcının Yatırılması Gerektiği
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal