Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 2. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 3. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 4. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 5. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 6. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 7. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 8. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 9. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 10. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 11. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 12. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 13. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 14. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 15. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 16. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 17. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 18. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 19. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 20. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 21. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 22. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 23. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 24. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 25. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 26. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 27. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 28. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 29. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 30. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
 31. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yargı Harcından Muaf Değildir.
 32. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda vekalet ücreti vs.
 33. Muafiyet Süresi Dolan Varlık A.Ş.'nin, Yeni Bir Varlık A.Ş. ile Birleşmesi Hali Muafiyet Sağlamaz
 34. İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Vergiler
 35. MAAŞ HACZİ OLAN DOSYADAN FERAGAT HARÇ UYGULAMASI
 36. Ödeme Emri Tebliğinden Önce - Harç Alınmaz - 3/4 Oranında Vekalet Ücreti Alınır
 37. Alacağa mahsuben ihalede, harç matrahı
 38. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 39. İcranın Geri Bırakılması Sonrası Haricen Tahsilde CEYP Bedel ile Tahsil Harcının Tam Alınacağı
 40. Dosya Borcunu Karşılayacak Miktarda Haciz Bulunması Halinde Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınmaz
 41. Haricen Tahsil - Harç Sorumlusu Borçlu - Muhtıra Çıkarılmadan Harç Tahsil Müzekkeresi Yazılamaz
 42. Alacağa MahsubenSatış Tellaliye KDV
 43. İİK'nın 111. Maddesi - Haricen Ödemelerin Beyan Edilerek Harcının Yatırılması Gerektiği
 44. Haricen Tahsil Beyanının Sonuç Doğurabilmesi için Tahsil Harcının Yatırılması Gerekir
 45. Tahsilde tekerrüre yer vermemek kaydı ile açılan takiplerde harç tek olarak alınır
 46. Kısmi haciz (ipotek) fekkinde vazgeçme niteliğinde kabul edilerek harç tam alınır
 47. İCRA TAKİBİNDEN /SATIŞ TALEBİNDEN VAZGEÇME B)FERAGAT HARCINDAN SORUMLULUK
 48. İcra Satışlarında Kdv Uyuşmazlıklarında özellikle mahallinde keşif ve mahkemece bilirkişi incel
 49. İcra Dairelerinde Yapılan Satışlarda KDV'nin Ödenme Zamanı
 50. Fazla Alınan Cezaevi Yapı Pulu Harcının İadesine ilişkin Kısa Bir Bilgi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal