Full version: Borçlar & Ticaret & İş Hukuku
1
 1. SENET DOLDURMA-HAZIRLAMA DETAYLARI ANLATIMI
 2. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine dair işlemler 2020 yılına Erteleniyor
 3. Kredi Kartı Yapılandırma Faizi
 4. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
 5. Limited Şirket Ortağının Kamu Borçları Dışında Kalan Diğer Şirket Borçlarından
 6. DENİZ TİCARET HUKUKU ÖRNEK KARARLAR
 7. stajyer öğrenci alacağı- zamanaşımı-husumet
 8. Şirket ortaklığından ayrılırken mevcut şartlar altında haklarımız nelerdir?
 9. Tasfiye edilen şirketin ihyası
 10. İşçi alacağına dayalı maddi manevi tazminat iflasın ertelenmesi
 11. İşçi Alacağı maddi ve manevi tazminat
 12. Performans yüzünden işten çıkartılan işçi davayı kazandı. Mahkeme, ‘Bir kerede çıkartılmaz’ dedi.
 13. TASFİYE İŞLEMLERİ VE SÜREÇ
 14. Tasfiyesi Sonlanmış Şirket Hakkında Takibe ve Davaya Devam Edilemeyeceği - Vekilliğin Son Bulacağı
 15. Konu Başlığını Giriniz
 16. şirket sahibi ve yetkilisi şirketinin ipotek borcunu (ivazlı)temlik alabilirmi
 17. Şirket hissesinin haczi nedeniyle ortaklıktan çıkarma
 18. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI, KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ORANI
 19. İflasın ertelenmesi davalarında yetkili mahkeme - İl ve ilçeler arası seyehat eden şirketler
 20. Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılması mümkündür
 21. Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu Ortağın Şirket Borcunu Ödemesi
 22. FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN PRİM ÖDEMELERİ DİKKATE ALINMADAN HESAPLANMASI GEREKTİĞİ
 23. Avukatın Azli – Avukat ile müvekkilin birbirine karşı olan güven ilişkisi
 24. Yargıtay: “Okuma yazma bilmeyen işçinin imzası kendisini bağlar”
 25. AYIPLI 0/KM TİCARİ ARAÇ, MAHKEMECE YAPILACAK İŞ
 26. Bedeli Ödenen Malın Teslim Edilmemesi
 27. Yargıtay Kararı; "İşe iade ve Muvazaalı İşe Alım Modeli"
 28. Ekspertiz Raporuna İtibar Edilerek, Tazminat Belirlenmesi Mümkün Değildir
 29. Yargıtay Kararı; "Alt İşverenin Yıllık İzin Ücretinden Sorumluluğu"
 30. Yargıtay Kararı; "Feshin Geçersizliği ve İşe İade"
 31. Haklı Bir Sebebe Dayalı İstifada Kıdem ve İhbar Tazminatları
 32. Mahkemeden çalışanları ilgilendiren örnek karar
 33. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ HAKKINDA DİPNOT
 34. İflas İle Birlikte İİK 194.Md Dışındaki Davalar İflas Masasına Karşı Devam Eder
 35. İflasın Açılmasından Sonra İş Davasının Yürütüleceği
 36. Temyiz Süresinin Başlangıcı - İş Mahkemesi Kararları - Tefhim Kavramı
 37. Ticaret Müdürü ve Ticaret Şefi Hakkında Tazminat Talebinin Değerlendirilme Şekli
 38. •FESHİ İHBAR SÜRESİ
 39. gecikme ve temerrüt faizi
 40. Kredi Kartından Doğan Dava • Zamanaşımı
 41. İşçinin Başka Bir İşyerinde Çalıştırılması - Dürüstlük Kuralı
 42. Trafik Kazalarında Tedavi Masraflarının SGK'ca Karşılanması
 43. Sigorta Hukuku - Sigortacının Sorumluluğu - Masraflar ve Avukatllık Ücreti
 44. İşçinin İş Yerinde Uyuması Haklı Fesih
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal