Full version: Tebligat İşlemleri
1 2 »
 1. Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat
 2. Tapuda adresi bulunmayan borçluya satış ilanının tebliğ yerine geçeceği
 3. AVUKATA TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU
 4. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 5. İcraya Ait Tebliğlerin Tebligat Kanununa Göre Yapılacağı - Alacaklının Bildirimlerinin Geçersizliği
 6. Alacaklının Talep Tarihinden Sonra Borçlu Mernis Adresini Değiştirirse Sorumluluk Borçluya Aittir
 7. İlk Tebligat İade Edildiğinde, 7201 Sayılı TK'nın 21/2. Md.Göre Tebligat Yapılır
 8. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 2017
 9. Vekile Tebliğ Zorunluluğu
 10. AVUKATIN İŞ YERİ ADRESİ YERİNE İKAMETİNE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLDUĞU
 11. Tebligatın Usulsüzlüğü
 12. YABANCI ÜLKEDE YERLEŞİK YABANCIYA TEB.K. 35'E GÖRE TEBLİĞ YAPILMAYCAĞI
 13. usulsüz tebligata ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günde yapılır
 14. YURTDIŞINDA BULUNAN HİSSEDARA TEBLİGAT
 15. Usulsüz Tebligata Dair Şikayetin Tebligatın Yapıldığı Kişi Tarafından Yapılması Gerekir
 16. ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ KESİNLEŞMDEN, BORÇLU DOSYADAN FOTOKOPİ ALMASI TEBLİĞ SAYILMAZ
 17. Borçluya Ödeme Emrinin İkinci Kez Tebliğ Edilmesi Yeni Bir İtiraz Hakkı Verir
 18. İlanen Tebligat - İcra Müdürünün Takdir Yetkisi - Dürüstlük Kuralı
 19. Bankalara E-Tebligat İle Gönderilecek Haciz İhbarnamesi İşlemleri Ekran Kullanım
 20. Satış İlanının Kıymet Takdirine İtirazda Bulunan Vekile Tebliğ Edilmesi Gerektiği
 21. İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Tek Başına Öğrenme ile Takibe Devam Olunamayacağı
 22. Mahkemece Tebligata ilişkin Şikayetin Duruşmalı Olarak Değerlendirilmesi
 23. Haciz İhbarnamesi (89/1) TK'nın 21/2. Maddesine Göre Çıkartılabilir
 24. Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligat
 25. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
 26. Borçluya yapılan tebligatta imtina eden komşunun ad ve soyadının bulunmaması
 27. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 28. Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe
 29. VELAYET SAHİBİ ANNEYE TEBLİGAT
 30. Hükmi Şahıslara Tebligat - Usulsüz Tebligat
 31. E-tebligat için başvurmayanları 1300 lira para cezası bekliyor
 32. Diplomatik Ayrıcalığa Sahip Kişilere Tebligatlara İlişkin Adalet Bakanlığı Görüşü
 33. VEKİLE TEBLİGAT, İLAMLI TAKİP, İCRA DOSYASINDA VEKALET OLMASA DA VEKİLE TEBLİGAT
 34. Yabancılar Yönünden İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ - MERNİS Şartı Yok
 35. İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ için Adres Kayıt Sisteminde Adres Olmaması
 36. USULSÜZ TEBLİGAT
 37. USULSÜZ TEBLİGATIN SORUMLUSU PTT'DİR, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU YOKTUR.
 38. BORÇLUYA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLEMEMESİ
 39. Stajyere yapılan tebligat, yetki veren avukat adına yapılmış sayılır
 40. ŞİRKET SEKRETERİNE YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ
 41. ADRES YETERİNCE ARAŞTIRILMADAN İLANEN TEBLİGAT YAPILAMAYACAĞI
 42. USULSÜZ TEBLİGAT, AVUKATIN YANINDA ÇALIŞAN KİŞİYE TEBLİĞ, VEKİLLİKTEN İSTİFA
 43. GEÇERSİZ TEBLİGAT, MUHATABIN ÇARŞIDA OLDUĞUNU SÖYLEYEN KOMŞU İSMİNİN YAZILMAMAS
 44. Bakanlığa Yapılacak Tebligatlar
 45. 29 Haziran'dan sonra E-tebligat başlıyor
 46. USULSÜZ TEBLİGAT ÖZEL BİR KARAR
 47. MERNİS ADRES KAYDI VAR AMA ADRES BOŞ, KAPI YOK TEBLİĞ
 48. Memur Vasıtasıyla Tebligat
 49. Yurt Dışı Doğrudan Tebligat İşlemleri İlgili Genelgeler Konsolosluk ve Adresleri
 50. Cezaevindeki Borçluya İİK'nın 54. Md.ne Aykırı Yapılan Tebligat Yok Hükmündedir
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal