Gönderen Konu: VARLIK YÖNETİM KURULUŞLARI HARÇ MUFAİYETLERİ HANGİ VARLIK HARÇTAN MUAF  (Okunma sayısı 1203 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ERDOĞAN

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 35
 • Tşk.Sayısı: 1
 • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

varlık yönetim kuruluşlarından hangisinin muafiyeti devam ediyor hangisinin bittiği, destek varlık yönetim harç muafiyeti var mı

WatchAndLearn

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 290
 • Tşk.Sayısı: 6
 • Cinsiyet: Bay
destek varlık harçtan muaf mı feragatlarda harç alıyormuyuz?

CoskunISIKDEMIR

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 245
 • Tşk.Sayısı: 15
 • Cinsiyet: Bay
 • Tengri Biz Menen
  • Hukukistan
DAVA   : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
DAVA TARİHİ   : 14/02/2015
KARAR TARİHİ   : 18/03/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının evrak üzerinden  yapılan incelenmesi  sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili sunduğu dilekçesinde; müvekkili şirketin  Sakarya 2. İcra Müdürlüğünün  2010/4992 E sayılı dosyasını temlik aldığını,  icra dosyasına temlik sözleşmesini ibraz ettiklerini, icra müdürlüğüne icra dosyasında müvekkili kurumca indirim yapılarak dosya borcunun haricen infaz olduğunu, Bankalar Kanununun  143.maddesi kapsamında tahsil harcı kesintisi yapılmadan ödenmesinin talep edildiğini, icra müdürlüğünce tahsil harcı alınmasına karar verildiğini,  135,10 TL tahsil harcı alındığını,  müvekkili şirketin  07/05/2018 tarihine kadar 492 Sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen  (tahsil harcı dahil) tüm vergi ve harçlardan istisna olduğunu, icra müdürlüğü kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, icra müdürlüğünün tahsil harcı alınmasına ilişkin 30/06/2014 tarihli  kararının iptaline, 10/07/2014 tarihinde tahsil harcı olarak alınan  135,10 TL harcın ve davayı açarken yatırmak zorunda kaldıkları harcın iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
HMK'nun 320. maddesi gereğince evrak üzerinden karar verme yoluna gidilmiştir.
Mahkememizce  Sakarya 2. İcra Müdürlüğü’nün  2010/4992 Esas sayılı takip dosyası getirtilerek yapılan incelemede; alacaklı ......Bankası  A.Ş.  tarafından borçlu    .... .....aleyhine  3.336,94 TL alacağın tahsili için  09/04/2010 tarihinde ilamsız icra takibi başlatıldığı, alacağın  29/05/2014 tarihinde Destek Varlık Yönetim A.Ş.  ye temlik edildiği, temlik alan alacaklı tarafından tahsil harcı  talep edilmeksizin  dosyanın kaydının kapatılmasının istendiği, icra müdürlüğünce 30/06/2014 tarihinde talebin reddine esas meblağ üzerinden %4,55  haricen tahsil harcı alınmasına karar verildiği, 10/07/2014  tarihinde  135,10 TL tahsil harcı alındığı görülmüştür.     
Mahkememizce yapılan inceleme sonucunda; şikayetçi Destek Varlık Yönetim AŞ'nin 08/05/2013 tarihinde faaliyete başladığı, dava tarihi itibariyle 5 yıllık muafiyetinin devam ettiği belirlenmiş ise de; Yargıtay HGK’nun 2009/12-529 Esas - 2009/549 Sayılı Kararında da belirtildiği gibi tahsil harcının ödeme yükümlüsünün borçlu olmasına ve harca konu işlemin varlık yönetim şirketinin işlemi olmayıp, istisna kapsamında bulunmamasına göre tahsil harcından muaf olmadığı, ayrıca Yargıtay HGK’nun 2008/12-715 Esas - 2008/717 Sayılı kararında da belirttiği gibi 492 Sayılı Harçlar Kanunun 28/b. maddesine göre tahsil harcının alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edileceği, İİK'nun 15. maddesinde ise Kanunda tersine hüküm bulunmadıkça bütün harç ve masrafların borçluya ait olduğu, bunların neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunacağı, Harçlar Kanununun 32. maddesine göre de ilgilisi tarafından ödenmeyen harçları diğer tarafın ödeyebileceği ve ödenen  bu paranın sonuçta ayrıca isteğe gerek olmaksızın hükümde nazara alınacağı, tahsil harcının sorumlusunun daimi olarak borçlu olduğu, harcın 492 Harçlar Kanununun 28/b. maddesi gereği İcra Dairesince alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilmesi, İİK'nun 12. maddesi hükmü de gözetildiğinde borçlunun borcunun yatırılan paradan kesilerek ödenen tahsil harcı kadar devam edeceğinden alacaklının ödediğini zannettiği harç miktarı kadar takibe devam hakkının bulunduğu, buna paralel olarak da HGK'nun 2004/12-491 Esas - 2004/413 Sayılı Kararında da memur mesuliyetini azaltmak amacıyla ileride borçludan alınmak üzere tahsil harcının alacaklıya ödeme yapıldığı sırada alacaklıdan alınacağının belirtildiği, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 143/5. maddesi varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemleri ve bununla ilgili olarak düzenlenen kağıtları kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yıl süresince 492 Sayılı Harçlar Kanuna göre ödenecek harçlardan maddede sayılan diğer vergilerden ve kesintilerden istisna tutulduğu, bu hükmün varlık yönetim şirketlerinin vergiden istisna olacağı halleri kendilerinin yaptıkları işlemlerde ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan dolayı hükümde sayılan Kanunlar uyarınca vergi, harç veya kesinti borçlusu durumunda bulunacakları hallerle sınırlandırılmış olmakla temlik nedeniyle alacaklı konumunda bulunduğu dava konusu olayda İİK'nun 15. maddesi uyarınca gerçekte borçluya ait olan tahsil harcının konuya ilişkin bir başka düzenleme içeren 492 Sayılı Harçlar Kanununun 28/b. maddesi hükmü çerçevesinde yatırılan paradan alınmış olması bu miktarın borçludan alınıp, kendisine ödenmesine olanak veren yasal düzenlemeler karşısında aşağıdaki şekilde hüküm kurma yoluna gidilmiştir.HÜKÜM:Yukarda açıklanan nedenlerle;
1-Şikayetin REDDİNE;
2-Şikayetçi başvuru harcından ve peşin harçtan muaf olduğundan 11,70 TL başvurma harcı ve 25,20 TL peşin harcın iadesine,
3-Yargılama giderlerinin şikayetçi üzerinde bırakılmasına,
4-Kararın kesinleşmesi halinde kullanılmayan avansın şikayetçiye iadesine,
Dair tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay'da temyizi kabil olmak üzere evrak üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 18/03/2015
above us only sky...

WatchAndLearn

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 290
 • Tşk.Sayısı: 6
 • Cinsiyet: Bay
teşekkürler syn müdürüm

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33