Gönderen Konu: Borçlu İdareye Başvurulmadan Yapılan Takibin İptali 7 Günlük Şikayete Tabidir  (Okunma sayısı 544 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1770
  • Tşk.Sayısı: 115
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

8. Hukuk Dairesi         2017/12510 E.  ,  2017/9310 K."İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : .....Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda....1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 06.01.2017 tarih 2016/971 Esas, 2017/5 Karar sayılı kararıyla şikayetin kabulüne karar verilmiş olup, Mahkeme hükmüne karşı davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine ....Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nce istinaf başvurusunun kabulüne ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve şikayetin reddine karar verilmiş, bu kez davacı vekilince Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyizi üzerine Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; 6552 sayılı Kanun'un 28. maddesi ile değiştirilen 5502 sayılı Kanun'un 6. maddesi gereğince borçlu idareye ödeme için başvurulmadan takip başlatıldığından bahisle takibin iptalini talep etmiştir. Mahkemece, takibin iptaline karar verilmesi üzerine; alacaklı vekilince istinaf yoluna başvurulmuştur. .mahkemesi.... Hukuk Dairesi'nin 06.02.2017 tarih ve 2017/243 Esas - 2017/210 Karar sayılı kararı ile alacaklı vekilinin 5502 sayılı Yasa'nın 36. maddesi gereğince .......İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile 05/08/2016 tarihinde alacağın tahsili için başvuru yaptığı, istinaf dilekçesinde bu hususun belirtildiği ve dilekçe örneğinin istinaf dilekçesi ekinde bulunduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü ile,....1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2016/971 Esas, 2017/5 Karar sayılı ve 06/01/2017 tarihli kararının kaldırılmasına, şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

5502 sayılı Kanun’un 36. maddesinde yer alan prosedüre uyulmadığı şikayeti, İİK'nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabidir. Bu süre icra emrinin tebliğ tarihinden başlar. Borçluya icra emri 14.10.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu yedi günlük şikayet süresini geçirerek 25.10.2016 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Bu durumda şikayetin süreden reddi gerekirken işin esası incelenerek şikayetin reddine karar verilmesi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru olan .....Mahkemesi kararının anılan gerekçe ile onanması yoluna gidilmiştir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru ...Mahkemesi kararının yukarıda yazılı gerekçeyle İİK'nun 364. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken HMK'nun 370/2. maddesi uyarınca ONANMASINA, 31,40 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna, 19.06.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33