Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
 1. HACİZ FEKKİ KISMİ KALDIRILMASINDA, TAHSİL HARCI ALINIR
 2. Harç kaybının önlemesi tahsil harci
 3. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ACMA SÜRESİNİN-BAŞLIYACAĞI ZAMAN
 4. Kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir.
 5. AKARYAKIT POMPALARININ HACZİ
 6. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATININ HACZİ
 7. Hastane Ruhsatı Haczi
 8. Hastane Ruhsatı Haczi
 9. ŞİRKET KAŞESI ÜZERİNE ATILAN IKINCI IMZA AVAL SAYILIR
 10. TAKİP TALEBİ VE İCRA EMRİNDE FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE ORANI
 11. İFLAS ERTELEME KARARI VERİLEN ŞİRKETİ 89/1 HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMEZ
 12. ALACAKLININ TAKİP TARİHİNDE ÖDEMEDEN HABERDAR OLMAMASI
 13. BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI
 14. BANKA HESABINA KONULAN HACİZİN İİK 106-110 MG .KALKMIYACAĞI
 15. İPTAL EDİLEN KAMBİYO YOLUYLA TAKİP SONRASI AYNI SENETLE İLAMSIZ TAKİP BAŞLATILMASI
 16. Satışa Esas Kıymet Takdirinin Yapılması Talebi Satış Talebi Sayılmaz
 17. İdare Aleyhine Adli Yargıdan Verilen İlâmın Takibi Öncesi Hesap Numarası Bildirmek Zorunlu Değildir
 18. Kanunla Yasaklanan Mal ve Hakların Haczedilebileceğine Dair Önceden Yapılan Anlaşmalar Muteber Değil
 19. İpotek Takibinde Süresinde Satış İstenmezse Borçlunun Talebiyle İİK 150/c Şerhi Kaldırılır
 20. İhale Kesinleşmese Bile Kıymeti Sürekli Düşen Menkul İhale Alıcısına Teslim Edilebilir
 21. HACİZ İSTEME HAKKI - YENİLEME HARCI
 22. İCRA TAKİBİ, 1 YILLIK SÜRE, TAKİBİN DÜŞMESİ, YENİLEME
 23. TRAKTÖR HACZI
 24. Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Vermeyen İşyerini Tekit Etmeye Gerek Yoktur
 25. Ortak yerlerde yapılması gerekli onarımların yonetimce yapılmaması
 26. Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Davamızdan Vazgeçiyoruz" Şeklinde Beyanda Bulunduğu
 27. NAFAKA KESİNTİSİNİN İADESİ İSTEMİ
 28. NAM I MÜSTEAR TALEPLİ TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİNDE İSPAT
 29. EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİLERE UZUN SÜRE SESSİZ KALINMASI RIZA ANLAMINDA OLDUĞU
 30. Sıra cetveline itiraz - gemi adamı alacaklarının önceliği - gemi adamı alacağının yasal rehin hakkı
 31. NAFAKA, İŞTİRAK NAFAKASI REŞİT OLMA İLE SON BULUR, MAHKEME KARARINA GEREK YOKTUR
 32. İCRA EMRİNDE "HEMEN ÖDERSENİZ" BAŞLIKLI BÖLÜMÜN YASAYA AYKIRI OLDUĞU İDDİASI
 33. İCRA TAKİBİNDE BAŞKA BİR KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİN VERİLMESİ, MANEVİ TAZMİNAT
 34. Yetkisizlik Kararı Kesinleşmeden İcra Dosyası Yetkili İcra Dairesine Gönderilemez
 35. İkinci ihalede de alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşer
 36. Gayrımenkul üzerine konulan hacizde satış isteme süresi haciz kararının verildiği tarihten başlar
 37. İhtiyati haciz aşamasında alınması gereken tahsil harcı oranını göstermektedir
 38. Haciz tezkeresi ile 3.kişilerde doğacak alacaklarına haciz konulması mümkün değildir.
 39. Haciz isteme süresi itirazın iptali ilamı
 40. reddolunan miras 2. derece mirasçılarına yönlendirilmez.
 41. NAFAKA BORCUNA İSTİNADEN YAPILAN ÖDEMELER, AHLAKİ ÖDEMELER
 42. İCRA TAKİBİNDE YETKİYE İTİRAZDA YETKİLİ YERİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR
 43. BAKİYE BORÇ MUHTIRASI İCRA İŞLEMİNİN İPTALİ, İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ
 44. BORÇLU FACEBOOK MESAJLARINDA AÇIKÇA BORCU OLDUĞUNU BEYAN ETMİŞSE KABUL OLDUĞU
 45. 2 IHALE ARASI BEDEL FARKININ TAHSİLİ İSTEMİ
 46. YEDİEMİN ÜCRETİ İÇİN İLAMSIZ TAKİP İLE, TAKİP ÖNCESİNİN TAMAMININ ALINAMAYACAĞI
 47. KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ NİSPİ, MAKTU
 48. Kamulaştırma Kanununun 20.maddesi uyarınca taşınmaz malın boşaltılması
 49. kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası maktu vekalet ucreti
 50. 2942 sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince tahliye
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal