Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 »
 1. CEZA EVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARA YAPILACAK TEBLİGATA DAİR İŞLEMLER
 2. Gümrük Sahasında Bulunan Bir Malın Kira Borcu Nedeniyle Satışında KDV
 3. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 4. İFLAS İDARE MEMURUNA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ
 5. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 6. AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK
 7. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 8. İCRA HARÇLARI
 9. Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı
 10. 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 11. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller.
 12. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 13. paranın dağıtımında sıralama
 14. AZİLNAME HK
 15. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 16. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 17. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 18. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 19. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 20. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 21. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 22. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 23. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 24. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 25. İCRA HARÇLARI
 26. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 27. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 28. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 29. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 30. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 31. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 32. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 33. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 34. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 35. Aylık KDV bildirmeme
 36. VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI
 37. iLLER BANKASINA 89/1 GÖNDERİLMEMESİNE İLİŞKİN
 38. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 2017
 39. MTV BORCU VE TRAFİK CEZASI
 40. Konut Satışlarında %18 Olan KDV Oranı %8 ’e indi
 41. ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
 42. Motorsiklet Satışlarında KDV Oranı % 18
 43. Varlık yönetim şirketinin beş yıllık istisna süresi dolmuş olan varlık yönetim şirketiyle birleşmesi
 44. Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı hk
 45. Vakıf Üniversitelerin Harç Muafiyeti
 46. Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
 47. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 01/04/2016 Olarak Değiştirildi
 48. 2016 Yılı Harç Gelirleri Oran ve Tutarları
 49. 2016 yılı damga vergisi tebliği
 50. 2016 yılı gelir vergisi tebliği
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal