Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 »
 1. İCRA HARÇLARI
 2. Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı
 3. 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 4. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller.
 5. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 6. paranın dağıtımında sıralama
 7. AZİLNAME HK
 8. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 9. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 10. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 11. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 12. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 13. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 14. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 15. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 16. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 17. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 18. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 19. İCRA HARÇLARI
 20. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 21. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 22. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 23. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 24. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 25. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 26. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 27. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 28. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 29. Aylık KDV bildirmeme
 30. VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI
 31. iLLER BANKASINA 89/1 GÖNDERİLMEMESİNE İLİŞKİN
 32. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 2017
 33. MTV BORCU VE TRAFİK CEZASI
 34. Konut Satışlarında %18 Olan KDV Oranı %8 ’e indi
 35. ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
 36. Motorsiklet Satışlarında KDV Oranı % 18
 37. Varlık yönetim şirketinin beş yıllık istisna süresi dolmuş olan varlık yönetim şirketiyle birleşmesi
 38. Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı hk
 39. Vakıf Üniversitelerin Harç Muafiyeti
 40. Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
 41. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 01/04/2016 Olarak Değiştirildi
 42. 2016 Yılı Harç Gelirleri Oran ve Tutarları
 43. 2016 yılı damga vergisi tebliği
 44. 2016 yılı gelir vergisi tebliği
 45. 2016 yılı emlak vergisi tebliği
 46. 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 47. 2016 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Parasal Sınırları
 48. 2918 Sayılı Kanun Kapsamında Trafikten Men Edilen ya da Buluntu Olan Araçların Satış İşlemleri
 49. Traktör tesliminde KDV oranı % 1
 50. Kamulaştırma Bedellerinin Hak Sahiplerine Ödenmesinde Damga Vergisi Kesilmez
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal