Full version: Gayrimenkul & Kira Hukuku
1 2 »
 1. İSKAN-KİRA SÖZLEŞMESİ
 2. KİRACININ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ, KİRALANANDA KİRACI YERİNE BAŞKA KİŞİ OTURMASI
 3. İskan Alınmaması Nedeniyle Toprak Sahibi Lehine Müteahhitten Alınan Evin Tapusunun İptali
 4. Alt kiracı üçüncü kişi sayılmayacağı için İİK.276. madde hükmünün uygulanması mümkün değildir.
 5. icra
 6. Benden önce kalan kiracılar
 7. Hgk - kira takibinde, talepte ve ödeme emirlerinde istenen kira bedelinin hangi aylara ait olduğunun
 8. İhtiyaç nedeniyle tahliye
 9. KİRA İLİŞKİSİNE DAYANMAYAN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İİK.'nun 272. Maddesinin Uygulanamayacağı - Alım Satı
 10. Tahliye ilamının kesinleşmeden icraya konulması
 11. TAHLİYE TALEBİ ( Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Makul Süre Kapsamında Kalan 1 Yıl İçinde Kullanıl
 12. BİRDEN FAZLA KİRALAYAN BULUNMASI, ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI
 13. ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI KİRA BEDELİ TAKİBİ
 14. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 15. Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Kararı
 16. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 17. Kacak elektrik
 18. Bir Aylık Kira Alacağının Ödenmemesi Halinde Diğer Kira Alacaklarının da Muaccel Hale Gelmesi
 19. Ecrimisil
 20. Tapu İptal ve Tescil Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi İrat Bağlanması
 21. Tahliye ve Masrafları ,Taşınmazın İcra Marifeti ile boşaltılması
 22. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA PAYLI MÜLKİYETE TABİ EŞYANIN KİRAYA VERİLMESİ
 23. Haciz veya İpotek Sahibi Bulunamazsa Dava Tapu Müdürlüğüne Yöneltilir
 24. TOKİ, GEÇ TESLİM KAYNAKLI KİRA ALACAĞI, HAKLARIN SAKLI TUTULMASI, ISLAH...
 25. KİRA SÖZLEŞMESİ, KİRA BEDELİNİN YENİLENEN DÖNEM İÇİN DE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI
 26. BEDEL KARŞILIĞI ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ, BELEDİYENİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPMASI
 27. Kira Alacağının Tahsili için Takip ve Tahliye, Siyasi Partinin Temsili
 28. Kira İlişkisinde Faiz Sınırlaması
 29. Dairenin Tesliminden Sonra 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunulmalıdır
 30. Yabancı Para Üzerinden Akdedilen Kira Sözleşmeleri
 31. Kira Bedelinin Tespiti
 32. Davadan Feragat · Feragat Beyanının Gerçek İradeyi Yansıtmaması
 33. Tapu Müdürlüğünün Red Kararına Karşı Mahkemeye Müracaattan Önce İtiraz Edilmeli
 34. ÜFE -KİRA TESPİTİ İÇİN HESAPLAMA
 35. KİRA PARASI İÇİN VERİLEN SENET • İSPAT KOŞULU
 36. Yargıtay Kararı, "İpoteğin Kaldırılması ve Aile Konutu Şerhi Konulması"
 37. 12 Aylık ÜFE Endeksine Göre Kira Bedelinin Tespiti
 38. KİRALANAN YERİN KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA KİRAYA VERİLMESİ ÜZERİNE ANALİZ
 39. ERKEN TAHLİYE DE KİRACI VE KİRALAYAN AÇISINDAN TALEP HAKKI ÜZERİNE DİPNOT
 40. Yazılı Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle Tahliye - Tahliye Şartları ( İİK 272 )
 41. Bedele Hükmedilen Ayni Hakka İlişkin İlamların Kesinleşmesi Gerekir
 42. Emlakçıyı aradan çıkaran müşteri mahküm oldu
 43. TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 44. BORÇLUNUN DAHA ÖNCEİPOTEK ETTİRDİĞİ TAŞINMAZ HKK.DA SONRADAN MESKENİYET İDDİASI
 45. BORÇLUNUN BİRDEN FAZLA TAŞINMAZI OLMASI MESKENİYET ŞİKAYETİNE ENGEL DEĞİLDİR
 46. Kira Şerhi Terkini Hakkında Görüş Tapu ve Kadastro Genel Müd.Hukuk Müşavirliği
 47. Geç Teslimden Dolayı Kira Kaybı Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu
 48. Tamir Edilen Çatı Bedelinin Arsa Payları Oranında Tahsili Gerekir
 49. Hazine ve Kamu Kurumlarına Ait Taşınmazların Kullanımı - Ecrimisil Davası
 50. AİLE KONUTU ŞERHİ ,EŞ RIZASI
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal