Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 1. Ünvan Değişikliği-Yeni Ünvan için İcra Emri Düzenlenebilir, Düzenlenmeden de Takibe Devam Olunabilir
 2. ŞİRKET NEVI DEGISIKLIGI
 3. ADI ORTAKLIK TASFİYE USULÜ VE TASFİYE PAYI HACZI
 4. işyeri devrinde devralanın sorumluluğu
 5. ŞAHIS ŞİRKETİNİN TİCARET SIRKETINE DÖNÜŞMESİNDE BORÇLARIN DURUMU
 6. Yeni nev’e çevrilen şirket eskisinin devamı olması itibariyle onun halefidir
 7. Elatmanın Önlenmesi Kararının İnfazı ile İlgili Emsal Karar
 8. MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERMEZ İSENİZ NE OLUR?
 9. gemi adamı alacağı İİK'nun hükümlerine göre rehnin paraya çevrilmesi suretiyle tahsil edilir
 10. Hacizde satış isteme süresi haciz kararının verildiği tarihten başlar
 11. ŞİKAYETÇİ, SATIŞ DOSYASININ FOTOKOPİSİNİ ALDIĞINDAN İHALEDEN HABERDAR OLDUĞU KABUL EDİLİR.
 12. Şirket hissesinin satışı usulü-icra mahkemesine sorulması gereği
 13. MAAŞ VE ÜCRET HACZI IÇIN 89/1 HACIZ IHBARNAMESI GÖNDERİLMEZ
 14. ADI ORTAĞIN MALLARI IÇIN ADI ORTAKLIK MALI HACZEDILEMEZ
 15. Taraf Ehliyeti olmayana haciz ihbarnamesi gonderilemez
 16. Gayrımenkul üzerine konulan hacizde satış isteme süresi haciz kararının verildiği tarihten başlar
 17. İhtiyati haciz aşamasında alınması gereken tahsil harcı oranını
 18. Tebligat iade döndüğü halde icra dairesindeki taahhüt
 19. Senetteki düzeltme ve değişikliklerin keşideci tarafından paraf edilmesi gerekmektedir.
 20. Ortaklığın gönderilmesi davası tescil
 21. KISMI HACIZ KALDIRMDA HARÇ
 22. GirinizVARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN HARÇ ISTISNASI
 23. İstihkak davası için verilen 7 günlük süre tebliğle başlar.
 24. KURUMA YAZILI MÜRACAAT BULUNMADAN DOĞRUDAN CEBRİ İCRA YOLUNA BAŞVURULAMAYACAĞI
 25. Kapalı nüfus kaydına ilişkin kurallar • isim değişikliği
 26. Taşınır haczi haczi mümkün olmayan ev eşyası
 27. limit ipoteğinde harç
 28. IIK.26. madde - tahliye sırasında borçluların hazır olmaması - süre verilmiş olması
 29. BANKA HESABINA KONULAN HACİZİN İİK 106-110 MG .KALKMIYACAĞI
 30. Banka dışındaki kişiler İİK.nun 150/ı maddesi gereğince İPÇY ile ilamlı icra takibi yapamaz.
 31. HACİZ İHBARNAMELERİNE İTİRAZ DİLEKÇELERİ ÜZERİNDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNDEN KİMSENİN HAVALESİNİ
 32. Takip Talebinde Faiz Oranının Gösterilmeyip Sadece Faiz İstenmesi Durumu
 33. İCRANIN İADESİ, TAŞINMAZLARIN ALACAKLI TARAFINDAN ALINMASI, SATIŞTAN ÖNCE DURUM
 34. Konu Başlığını GirinizİCRANIN İADESİ, TAŞINMAZLARIN ALACAKLI TARAFINDAN ALINMASI, SATIŞTAN ÖNCE DURU
 35. KOOPERATIF ORTAĞININ HISSE HACZI...
 36. YABANCI ÜLKEDE KENDİSİNE TEBLİĞ YAPILACAK KİMSE TÜRK VATANDAŞI OLDUĞU
 37. TAPU DAİRESİ BORÇLUNUN TAŞINMAZI OLDUĞU HALDE, KAYDA RASTLANILMADI GEREKÇESİ
 38. İstinaf başvurusunun esastan reddi tahiri icra
 39. KİRA BEDELİNİN AKSİ KARARLAŞTIRILMADIKÇA KİRAYA VERENE ÖDENMESİ GEREKEN BORÇLARDAN OLDUĞU
 40. Satış ilanında ilanın tebliğ yerine sayılmasına karar verilmesi
 41. Takibin Açılmamış Sayılmasına Yetkisiz İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu Mahkemece Karar Verilir
 42. Borçlu İdareye Başvurulmadan Yapılan Takibin İptali 7 Günlük Şikayete Tabidir
 43. İFLASIN ERTELENMESİ İHTİYADİ TEDBİR KARARININ DARALTILAMAYACAĞI VE YORUMLANAMAYACAĞI
 44. Gümrüğe araçların gümrüğe giriş çıkış yapmaları halinde gümrüklü sahada muhafaza altına alınarak bağ
 45. MEHİL İÇİNDE HACİZ İHBARNAMESİ GÖNERİMESİ TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ
 46. MAHKEME KALEMİNDE YAPILAN TEBLİĞDE TEBLİĞ MEMURUNUN ADI SOYADI VE SİCİL NUMARASININ BULUNMASI GEREKT
 47. 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi
 48. Yetkisiz icra dairesinin yaptığı haciz geçersiz
 49. TALEP GÖRÜLDÜ ALINMADAN GEÇERLİ BIR TALEP DEGILDIR
 50. İçtihat Değişikliği İnfaz Edilmiş Borç Yönünden Alacaklıya Yeni Bir Hak Tanımaz
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal