Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 »
 1. 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 2. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller.
 3. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 4. paranın dağıtımında sıralama
 5. AZİLNAME HK
 6. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 7. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 8. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 9. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 10. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 11. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 12. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 13. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 14. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 15. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 16. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 17. İCRA HARÇLARI
 18. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 19. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 20. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 21. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 22. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 23. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 24. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 25. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 26. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 27. Aylık KDV bildirmeme
 28. VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI
 29. iLLER BANKASINA 89/1 GÖNDERİLMEMESİNE İLİŞKİN
 30. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 2017
 31. MTV BORCU VE TRAFİK CEZASI
 32. Konut Satışlarında %18 Olan KDV Oranı %8 ’e indi
 33. İCRA HARÇLARI
 34. ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
 35. Motorsiklet Satışlarında KDV Oranı % 18
 36. Varlık yönetim şirketinin beş yıllık istisna süresi dolmuş olan varlık yönetim şirketiyle birleşmesi
 37. Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı hk
 38. Vakıf Üniversitelerin Harç Muafiyeti
 39. Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
 40. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 01/04/2016 Olarak Değiştirildi
 41. 2016 Yılı Harç Gelirleri Oran ve Tutarları
 42. 2016 yılı damga vergisi tebliği
 43. 2016 yılı gelir vergisi tebliği
 44. 2016 yılı emlak vergisi tebliği
 45. 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 46. 2016 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Parasal Sınırları
 47. 2918 Sayılı Kanun Kapsamında Trafikten Men Edilen ya da Buluntu Olan Araçların Satış İşlemleri
 48. Traktör tesliminde KDV oranı % 1
 49. Kamulaştırma Bedellerinin Hak Sahiplerine Ödenmesinde Damga Vergisi Kesilmez
 50. Yediemin mallarının muhafazası karşılığında yapılan ödemelerin vergilendirilmesi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal