Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 »
 1. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 2. paranın dağıtımında sıralama
 3. AZİLNAME HK
 4. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 5. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 6. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 7. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 8. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 9. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 10. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 11. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 12. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 13. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 14. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 15. İCRA HARÇLARI
 16. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 17. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 18. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 19. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 20. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 21. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 22. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 23. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 24. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 25. Aylık KDV bildirmeme
 26. VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI
 27. iLLER BANKASINA 89/1 GÖNDERİLMEMESİNE İLİŞKİN
 28. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 2017
 29. MTV BORCU VE TRAFİK CEZASI
 30. Konut Satışlarında %18 Olan KDV Oranı %8 ’e indi
 31. İCRA HARÇLARI
 32. ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
 33. Motorsiklet Satışlarında KDV Oranı % 18
 34. Varlık yönetim şirketinin beş yıllık istisna süresi dolmuş olan varlık yönetim şirketiyle birleşmesi
 35. Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı hk
 36. Vakıf Üniversitelerin Harç Muafiyeti
 37. Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
 38. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 01/04/2016 Olarak Değiştirildi
 39. 2016 Yılı Harç Gelirleri Oran ve Tutarları
 40. 2016 yılı damga vergisi tebliği
 41. 2016 yılı gelir vergisi tebliği
 42. 2016 yılı emlak vergisi tebliği
 43. 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 44. 2016 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Parasal Sınırları
 45. 2918 Sayılı Kanun Kapsamında Trafikten Men Edilen ya da Buluntu Olan Araçların Satış İşlemleri
 46. Traktör tesliminde KDV oranı % 1
 47. Kamulaştırma Bedellerinin Hak Sahiplerine Ödenmesinde Damga Vergisi Kesilmez
 48. Yediemin mallarının muhafazası karşılığında yapılan ödemelerin vergilendirilmesi
 49. Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz satışından doğan kazanç KDV İstisnası
 50. Taşınmaz Satışında Kurumlar Vergisi Ve Kdv İstisnası Uygulamasında Yeni Görüşler
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal