Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 2. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 3. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 4. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 5. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 6. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 7. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 8. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 9. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 10. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 11. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 12. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 13. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 14. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 15. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 16. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 17. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 18. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 19. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 20. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 21. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 22. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 23. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 24. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 25. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 26. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 27. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 28. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 29. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 30. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 31. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 32. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
 33. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yargı Harcından Muaf Değildir.
 34. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda vekalet ücreti vs.
 35. Muafiyet Süresi Dolan Varlık A.Ş.'nin, Yeni Bir Varlık A.Ş. ile Birleşmesi Hali Muafiyet Sağlamaz
 36. İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Vergiler
 37. MAAŞ HACZİ OLAN DOSYADAN FERAGAT HARÇ UYGULAMASI
 38. Ödeme Emri Tebliğinden Önce - Harç Alınmaz - 3/4 Oranında Vekalet Ücreti Alınır
 39. Alacağa mahsuben ihalede, harç matrahı
 40. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 41. İcranın Geri Bırakılması Sonrası Haricen Tahsilde CEYP Bedel ile Tahsil Harcının Tam Alınacağı
 42. Dosya Borcunu Karşılayacak Miktarda Haciz Bulunması Halinde Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınmaz
 43. Haricen Tahsil - Harç Sorumlusu Borçlu - Muhtıra Çıkarılmadan Harç Tahsil Müzekkeresi Yazılamaz
 44. Alacağa MahsubenSatış Tellaliye KDV
 45. İİK'nın 111. Maddesi - Haricen Ödemelerin Beyan Edilerek Harcının Yatırılması Gerektiği
 46. Haricen Tahsil Beyanının Sonuç Doğurabilmesi için Tahsil Harcının Yatırılması Gerekir
 47. Tahsilde tekerrüre yer vermemek kaydı ile açılan takiplerde harç tek olarak alınır
 48. Kısmi haciz (ipotek) fekkinde vazgeçme niteliğinde kabul edilerek harç tam alınır
 49. İCRA TAKİBİNDEN /SATIŞ TALEBİNDEN VAZGEÇME B)FERAGAT HARCINDAN SORUMLULUK
 50. İcra Satışlarında Kdv Uyuşmazlıklarında özellikle mahallinde keşif ve mahkemece bilirkişi incel
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal