Gönderen Konu: ADI ORTAĞIN MALLARI IÇIN ADI ORTAKLIK MALI HACZEDILEMEZ  (Okunma sayısı 530 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 770
  • Tşk.Sayısı: 12
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

ÎİK’nın 89. maddesi borçlunun 3. kişilerdeki kıymetli evraka bağlanmamış olan hak ve alacakları ile taşınır malların haczinde uygulanır. Borçlunun 3. kişilerdeki yukarıda belirtilen türdeki bir alacağı talep hakkı ya da taşınır malı haczedilince icra müdürü alacaklının istemi üzerine 3. kişiye 89/1 adı altında bir ihbarname gönderir. Somut olayda, borçlu D. AŞ’nin borcu sebebi ile icra müdürlüğünce çıkarılan 89/1 haciz ihbarnamesi borçlu D.AŞ. ile Ö.ı San. Tic. AŞ’nin birlikte kurdukları iş ortaklığının T..Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’- deki yapılan iş nedeni ile ortak girişime ait hak edişe haciz konularak söz konusu paranın gönderilmesinin istendiği anlaşılmıştır. Adi ortaklık girişimi adi şirket statüsünde bulunduğundan BK’nın 522 ve 523. maddeleri uyarınca her ortak şirketin karına iştirak hakkına sahip olduğundan her bir ortağın kişisel alacakları borçlu ortağın şirketteki kar payına İİK’nın 89. maddesine göre haczettirebilirler. Yine şirket sözleşmesinde yer alması halinde ortağın faiz alacağı da ortağın kişisel alacaklıları tarafından İİK’nın 89. maddesi uyarınca haczedilebilir. Ayrıca BK’nın 534. maddesine göre de bir ortağın alacaklıları haklarını ancak o şerikin tasfiyedeki hissesi üzerinde kullanabilirler. Ancak ortağın kişisel alacaklıları adi şirkete veya adi şirketin alacaklarına doğrudan doğruya başvuramazlar. Yukarıda belirtildiği üzere Ö.. AŞ.-D.. AŞ. iş ortaklığının yapmış oldukları iş karşılığı olarak E.Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’deki hak ve alacaklarının haczi mümkün değildir. Dar yetkili icra mahkemesi ortaklığın tasfiyesine karar vermeye yetkili ve görevli değildir. Mahkemece tasfiyeyi doğuracak şekilde değerlendirme yapılarak borçlu adi ortaklığın hak ve alacağının haczine karar verilmesi isabetsizdir. (12. HD., 01.02.2008 T., 2007/22814; 1792)


 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33