Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. teninat iade
 2. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 3. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 4. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 5. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 6. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 7. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 8. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 9. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 10. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 11. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 12. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 13. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 14. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 15. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 16. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 17. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 18. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 19. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 20. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 21. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 22. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 23. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 24. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 25. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 26. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 27. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 28. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 29. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 30. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 31. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 32. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 33. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 34. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 35. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 36. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 37. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 38. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 39. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
 40. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yargı Harcından Muaf Değildir.
 41. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda vekalet ücreti vs.
 42. Muafiyet Süresi Dolan Varlık A.Ş.'nin, Yeni Bir Varlık A.Ş. ile Birleşmesi Hali Muafiyet Sağlamaz
 43. İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Vergiler
 44. MAAŞ HACZİ OLAN DOSYADAN FERAGAT HARÇ UYGULAMASI
 45. Ödeme Emri Tebliğinden Önce - Harç Alınmaz - 3/4 Oranında Vekalet Ücreti Alınır
 46. Alacağa mahsuben ihalede, harç matrahı
 47. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 48. İcranın Geri Bırakılması Sonrası Haricen Tahsilde CEYP Bedel ile Tahsil Harcının Tam Alınacağı
 49. Dosya Borcunu Karşılayacak Miktarda Haciz Bulunması Halinde Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınmaz
 50. Haricen Tahsil - Harç Sorumlusu Borçlu - Muhtıra Çıkarılmadan Harç Tahsil Müzekkeresi Yazılamaz
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal