Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 2. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 3. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 4. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 5. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 6. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 7. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 8. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 9. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 10. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 11. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 12. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 13. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 14. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 15. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 16. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 17. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 18. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 19. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 20. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 21. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 22. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 23. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 24. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 25. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 26. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 27. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 28. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 29. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 30. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 31. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 32. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 33. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
 34. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yargı Harcından Muaf Değildir.
 35. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda vekalet ücreti vs.
 36. Muafiyet Süresi Dolan Varlık A.Ş.'nin, Yeni Bir Varlık A.Ş. ile Birleşmesi Hali Muafiyet Sağlamaz
 37. İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Vergiler
 38. MAAŞ HACZİ OLAN DOSYADAN FERAGAT HARÇ UYGULAMASI
 39. Ödeme Emri Tebliğinden Önce - Harç Alınmaz - 3/4 Oranında Vekalet Ücreti Alınır
 40. Alacağa mahsuben ihalede, harç matrahı
 41. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 42. İcranın Geri Bırakılması Sonrası Haricen Tahsilde CEYP Bedel ile Tahsil Harcının Tam Alınacağı
 43. Dosya Borcunu Karşılayacak Miktarda Haciz Bulunması Halinde Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınmaz
 44. Haricen Tahsil - Harç Sorumlusu Borçlu - Muhtıra Çıkarılmadan Harç Tahsil Müzekkeresi Yazılamaz
 45. Alacağa MahsubenSatış Tellaliye KDV
 46. İİK'nın 111. Maddesi - Haricen Ödemelerin Beyan Edilerek Harcının Yatırılması Gerektiği
 47. Haricen Tahsil Beyanının Sonuç Doğurabilmesi için Tahsil Harcının Yatırılması Gerekir
 48. Tahsilde tekerrüre yer vermemek kaydı ile açılan takiplerde harç tek olarak alınır
 49. Kısmi haciz (ipotek) fekkinde vazgeçme niteliğinde kabul edilerek harç tam alınır
 50. İCRA TAKİBİNDEN /SATIŞ TALEBİNDEN VAZGEÇME B)FERAGAT HARCINDAN SORUMLULUK
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal