Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 2. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 3. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 4. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 5. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 6. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 7. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 8. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 9. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 10. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 11. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 12. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 13. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 14. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 15. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 16. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 17. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 18. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 19. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 20. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 21. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 22. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 23. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 24. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 25. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 26. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 27. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 28. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 29. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 30. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 31. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 32. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 33. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 34. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 35. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 36. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 37. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 38. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
 39. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yargı Harcından Muaf Değildir.
 40. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda vekalet ücreti vs.
 41. Muafiyet Süresi Dolan Varlık A.Ş.'nin, Yeni Bir Varlık A.Ş. ile Birleşmesi Hali Muafiyet Sağlamaz
 42. İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Vergiler
 43. MAAŞ HACZİ OLAN DOSYADAN FERAGAT HARÇ UYGULAMASI
 44. Ödeme Emri Tebliğinden Önce - Harç Alınmaz - 3/4 Oranında Vekalet Ücreti Alınır
 45. Alacağa mahsuben ihalede, harç matrahı
 46. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 47. İcranın Geri Bırakılması Sonrası Haricen Tahsilde CEYP Bedel ile Tahsil Harcının Tam Alınacağı
 48. Dosya Borcunu Karşılayacak Miktarda Haciz Bulunması Halinde Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınmaz
 49. Haricen Tahsil - Harç Sorumlusu Borçlu - Muhtıra Çıkarılmadan Harç Tahsil Müzekkeresi Yazılamaz
 50. Alacağa MahsubenSatış Tellaliye KDV
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal