Full version: Tebligat İşlemleri
1 2 »
 1. Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor
 2. TK'nın 21. Md.'ine Göre Tebligatın Geçerliliği için 2 Numaralı İhbarname, Kapıya Yapıştırılmalıdır
 3. Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine Göre Tebligat Yapılması - HGK Kararı - 2018
 4. Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat
 5. Tapuda adresi bulunmayan borçluya satış ilanının tebliğ yerine geçeceği
 6. AVUKATA TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU
 7. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 8. İcraya Ait Tebliğlerin Tebligat Kanununa Göre Yapılacağı - Alacaklının Bildirimlerinin Geçersizliği
 9. Alacaklının Talep Tarihinden Sonra Borçlu Mernis Adresini Değiştirirse Sorumluluk Borçluya Aittir
 10. İlk Tebligat İade Edildiğinde, 7201 Sayılı TK'nın 21/2. Md.Göre Tebligat Yapılır
 11. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 2017
 12. Vekile Tebliğ Zorunluluğu
 13. AVUKATIN İŞ YERİ ADRESİ YERİNE İKAMETİNE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLDUĞU
 14. Tebligatın Usulsüzlüğü
 15. YABANCI ÜLKEDE YERLEŞİK YABANCIYA TEB.K. 35'E GÖRE TEBLİĞ YAPILMAYCAĞI
 16. usulsüz tebligata ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günde yapılır
 17. YURTDIŞINDA BULUNAN HİSSEDARA TEBLİGAT
 18. Usulsüz Tebligata Dair Şikayetin Tebligatın Yapıldığı Kişi Tarafından Yapılması Gerekir
 19. ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ KESİNLEŞMDEN, BORÇLU DOSYADAN FOTOKOPİ ALMASI TEBLİĞ SAYILMAZ
 20. Borçluya Ödeme Emrinin İkinci Kez Tebliğ Edilmesi Yeni Bir İtiraz Hakkı Verir
 21. İlanen Tebligat - İcra Müdürünün Takdir Yetkisi - Dürüstlük Kuralı
 22. Bankalara E-Tebligat İle Gönderilecek Haciz İhbarnamesi İşlemleri Ekran Kullanım
 23. Satış İlanının Kıymet Takdirine İtirazda Bulunan Vekile Tebliğ Edilmesi Gerektiği
 24. İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Tek Başına Öğrenme ile Takibe Devam Olunamayacağı
 25. Mahkemece Tebligata ilişkin Şikayetin Duruşmalı Olarak Değerlendirilmesi
 26. Haciz İhbarnamesi (89/1) TK'nın 21/2. Maddesine Göre Çıkartılabilir
 27. Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligat
 28. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
 29. Borçluya yapılan tebligatta imtina eden komşunun ad ve soyadının bulunmaması
 30. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 31. Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe
 32. VELAYET SAHİBİ ANNEYE TEBLİGAT
 33. Hükmi Şahıslara Tebligat - Usulsüz Tebligat
 34. E-tebligat için başvurmayanları 1300 lira para cezası bekliyor
 35. Diplomatik Ayrıcalığa Sahip Kişilere Tebligatlara İlişkin Adalet Bakanlığı Görüşü
 36. VEKİLE TEBLİGAT, İLAMLI TAKİP, İCRA DOSYASINDA VEKALET OLMASA DA VEKİLE TEBLİGAT
 37. Yabancılar Yönünden İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ - MERNİS Şartı Yok
 38. İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ için Adres Kayıt Sisteminde Adres Olmaması
 39. USULSÜZ TEBLİGAT
 40. USULSÜZ TEBLİGATIN SORUMLUSU PTT'DİR, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU YOKTUR.
 41. BORÇLUYA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLEMEMESİ
 42. Stajyere yapılan tebligat, yetki veren avukat adına yapılmış sayılır
 43. ŞİRKET SEKRETERİNE YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ
 44. ADRES YETERİNCE ARAŞTIRILMADAN İLANEN TEBLİGAT YAPILAMAYACAĞI
 45. USULSÜZ TEBLİGAT, AVUKATIN YANINDA ÇALIŞAN KİŞİYE TEBLİĞ, VEKİLLİKTEN İSTİFA
 46. GEÇERSİZ TEBLİGAT, MUHATABIN ÇARŞIDA OLDUĞUNU SÖYLEYEN KOMŞU İSMİNİN YAZILMAMAS
 47. Bakanlığa Yapılacak Tebligatlar
 48. 29 Haziran'dan sonra E-tebligat başlıyor
 49. USULSÜZ TEBLİGAT ÖZEL BİR KARAR
 50. MERNİS ADRES KAYDI VAR AMA ADRES BOŞ, KAPI YOK TEBLİĞ
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal