Full version: Tebligat İşlemleri
1 2 »
 1. Tapuda adresi bulunmayan borçluya satış ilanının tebliğ yerine geçeceği
 2. AVUKATA TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU
 3. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 4. İcraya Ait Tebliğlerin Tebligat Kanununa Göre Yapılacağı - Alacaklının Bildirimlerinin Geçersizliği
 5. Alacaklının Talep Tarihinden Sonra Borçlu Mernis Adresini Değiştirirse Sorumluluk Borçluya Aittir
 6. İlk Tebligat İade Edildiğinde, 7201 Sayılı TK'nın 21/2. Md.Göre Tebligat Yapılır
 7. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 2017
 8. Vekile Tebliğ Zorunluluğu
 9. AVUKATIN İŞ YERİ ADRESİ YERİNE İKAMETİNE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLDUĞU
 10. Tebligatın Usulsüzlüğü
 11. YABANCI ÜLKEDE YERLEŞİK YABANCIYA TEB.K. 35'E GÖRE TEBLİĞ YAPILMAYCAĞI
 12. usulsüz tebligata ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günde yapılır
 13. YURTDIŞINDA BULUNAN HİSSEDARA TEBLİGAT
 14. Usulsüz Tebligata Dair Şikayetin Tebligatın Yapıldığı Kişi Tarafından Yapılması Gerekir
 15. ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ KESİNLEŞMDEN, BORÇLU DOSYADAN FOTOKOPİ ALMASI TEBLİĞ SAYILMAZ
 16. Borçluya Ödeme Emrinin İkinci Kez Tebliğ Edilmesi Yeni Bir İtiraz Hakkı Verir
 17. İlanen Tebligat - İcra Müdürünün Takdir Yetkisi - Dürüstlük Kuralı
 18. Bankalara E-Tebligat İle Gönderilecek Haciz İhbarnamesi İşlemleri Ekran Kullanım
 19. Satış İlanının Kıymet Takdirine İtirazda Bulunan Vekile Tebliğ Edilmesi Gerektiği
 20. İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Tek Başına Öğrenme ile Takibe Devam Olunamayacağı
 21. Mahkemece Tebligata ilişkin Şikayetin Duruşmalı Olarak Değerlendirilmesi
 22. Haciz İhbarnamesi (89/1) TK'nın 21/2. Maddesine Göre Çıkartılabilir
 23. Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligat
 24. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
 25. Borçluya yapılan tebligatta imtina eden komşunun ad ve soyadının bulunmaması
 26. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 27. Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe
 28. VELAYET SAHİBİ ANNEYE TEBLİGAT
 29. Hükmi Şahıslara Tebligat - Usulsüz Tebligat
 30. E-tebligat için başvurmayanları 1300 lira para cezası bekliyor
 31. Diplomatik Ayrıcalığa Sahip Kişilere Tebligatlara İlişkin Adalet Bakanlığı Görüşü
 32. VEKİLE TEBLİGAT, İLAMLI TAKİP, İCRA DOSYASINDA VEKALET OLMASA DA VEKİLE TEBLİGAT
 33. Yabancılar Yönünden İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ - MERNİS Şartı Yok
 34. İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ için Adres Kayıt Sisteminde Adres Olmaması
 35. USULSÜZ TEBLİGAT
 36. USULSÜZ TEBLİGATIN SORUMLUSU PTT'DİR, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU YOKTUR.
 37. BORÇLUYA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLEMEMESİ
 38. Stajyere yapılan tebligat, yetki veren avukat adına yapılmış sayılır
 39. ŞİRKET SEKRETERİNE YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ
 40. ADRES YETERİNCE ARAŞTIRILMADAN İLANEN TEBLİGAT YAPILAMAYACAĞI
 41. USULSÜZ TEBLİGAT, AVUKATIN YANINDA ÇALIŞAN KİŞİYE TEBLİĞ, VEKİLLİKTEN İSTİFA
 42. GEÇERSİZ TEBLİGAT, MUHATABIN ÇARŞIDA OLDUĞUNU SÖYLEYEN KOMŞU İSMİNİN YAZILMAMAS
 43. Bakanlığa Yapılacak Tebligatlar
 44. 29 Haziran'dan sonra E-tebligat başlıyor
 45. USULSÜZ TEBLİGAT ÖZEL BİR KARAR
 46. MERNİS ADRES KAYDI VAR AMA ADRES BOŞ, KAPI YOK TEBLİĞ
 47. Memur Vasıtasıyla Tebligat
 48. Yurt Dışı Doğrudan Tebligat İşlemleri İlgili Genelgeler Konsolosluk ve Adresleri
 49. Cezaevindeki Borçluya İİK'nın 54. Md.ne Aykırı Yapılan Tebligat Yok Hükmündedir
 50. Usulsüz Tebligat Nedeniyle Tazminat - PTT'ye Karşı İdari Yargıda Açılmalı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal