Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
 1. Şirket yetkilisi olmayan ortağın şirket lehine istihkak iddiasında bulunması
 2. Satış isteme süresi, ihtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihten itibaren başlar.
 3. REDDI MİRAS YAPAN BORÇLUNUN PAYINA KONAN HACİZ, DİĞER MİRASÇININ HACZİ KALDIRMA
 4. ADİ ORTAKLIKLARDA TARAF EHLİYETİ
 5. EMEKLİ MAAŞI HACZİ
 6. Şahsi münasebet tesisine yönelik giderlerin genel takip giderleri gibi düşünülmesi yerinde olmaz.
 7. Paylı mulkiyette pay sahibine İİK.'nun 135. maddesi gereğince tahliye talebinde bulunulamaz.
 8. BELEDİYE MALLARININ HACZİ TAŞKIN HACIZ
 9. >HARİCEN TAHSİLDE , HARÇ SORUMLUSU BORÇLUDUR, TAHSİL HARCI SORUMLUSU BORÇLUYA MUHTIRA ÇIKARILMADAN
 10. IIK.82/11 DE YAZILI MADDI TAZMINAT HACZEDILEMEZ MANEVI TAZMİNAT HACZEDILIR
 11. BORÇLUNUN İCRA DOSYASINDAN FOTOKOPİ ALMASI, TEBLİGATLARDAN HABERDAR OLDUĞU
 12. BAŞKASININ TAPULU TAŞINMAZINA KENDİ MALZEMESİ İLE SÜREKLİ ESASLI YAPI YAPMASI
 13. KİRA SÖZLEŞMESİ SAYILMAYAN SÖZLEŞMEYE DAYALI İLAMSIZ TAHLİYE TAKİBİ YAPILAMAZ
 14. IIK.82/11 DE YAZILI MADDI TAZMINAT HACZEDILEMEZ.
 15. IŞIK.82/11 DE YAZILI MADDI MANEVİ TAZMINAT HACZEDILEMEZ
 16. Ünvan Değişikliği-Yeni Ünvan için İcra Emri Düzenlenebilir, Düzenlenmeden de Takibe Devam Olunabilir
 17. ŞİRKET NEVI DEGISIKLIGI
 18. ADI ORTAKLIK TASFİYE USULÜ VE TASFİYE PAYI HACZI
 19. işyeri devrinde devralanın sorumluluğu
 20. ŞAHIS ŞİRKETİNİN TİCARET SIRKETINE DÖNÜŞMESİNDE BORÇLARIN DURUMU
 21. Yeni nev’e çevrilen şirket eskisinin devamı olması itibariyle onun halefidir
 22. Elatmanın Önlenmesi Kararının İnfazı ile İlgili Emsal Karar
 23. MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERMEZ İSENİZ NE OLUR?
 24. gemi adamı alacağı İİK'nun hükümlerine göre rehnin paraya çevrilmesi suretiyle tahsil edilir
 25. Hacizde satış isteme süresi haciz kararının verildiği tarihten başlar
 26. ŞİKAYETÇİ, SATIŞ DOSYASININ FOTOKOPİSİNİ ALDIĞINDAN İHALEDEN HABERDAR OLDUĞU KABUL EDİLİR.
 27. Şirket hissesinin satışı usulü-icra mahkemesine sorulması gereği
 28. MAAŞ VE ÜCRET HACZI IÇIN 89/1 HACIZ IHBARNAMESI GÖNDERİLMEZ
 29. ADI ORTAĞIN MALLARI IÇIN ADI ORTAKLIK MALI HACZEDILEMEZ
 30. Taraf Ehliyeti olmayana haciz ihbarnamesi gonderilemez
 31. Gayrımenkul üzerine konulan hacizde satış isteme süresi haciz kararının verildiği tarihten başlar
 32. İhtiyati haciz aşamasında alınması gereken tahsil harcı oranını
 33. Tebligat iade döndüğü halde icra dairesindeki taahhüt
 34. Senetteki düzeltme ve değişikliklerin keşideci tarafından paraf edilmesi gerekmektedir.
 35. Ortaklığın gönderilmesi davası tescil
 36. KISMI HACIZ KALDIRMDA HARÇ
 37. GirinizVARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN HARÇ ISTISNASI
 38. İstihkak davası için verilen 7 günlük süre tebliğle başlar.
 39. KURUMA YAZILI MÜRACAAT BULUNMADAN DOĞRUDAN CEBRİ İCRA YOLUNA BAŞVURULAMAYACAĞI
 40. Kapalı nüfus kaydına ilişkin kurallar • isim değişikliği
 41. Taşınır haczi haczi mümkün olmayan ev eşyası
 42. limit ipoteğinde harç
 43. IIK.26. madde - tahliye sırasında borçluların hazır olmaması - süre verilmiş olması
 44. BANKA HESABINA KONULAN HACİZİN İİK 106-110 MG .KALKMIYACAĞI
 45. Banka dışındaki kişiler İİK.nun 150/ı maddesi gereğince İPÇY ile ilamlı icra takibi yapamaz.
 46. HACİZ İHBARNAMELERİNE İTİRAZ DİLEKÇELERİ ÜZERİNDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNDEN KİMSENİN HAVALESİNİ
 47. Takip Talebinde Faiz Oranının Gösterilmeyip Sadece Faiz İstenmesi Durumu
 48. İCRANIN İADESİ, TAŞINMAZLARIN ALACAKLI TARAFINDAN ALINMASI, SATIŞTAN ÖNCE DURUM
 49. Konu Başlığını GirinizİCRANIN İADESİ, TAŞINMAZLARIN ALACAKLI TARAFINDAN ALINMASI, SATIŞTAN ÖNCE DURU
 50. KOOPERATIF ORTAĞININ HISSE HACZI...
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal