Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
 1. TRAKTÖR HACZI
 2. Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Vermeyen İşyerini Tekit Etmeye Gerek Yoktur
 3. Ortak yerlerde yapılması gerekli onarımların yonetimce yapılmaması
 4. Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Davamızdan Vazgeçiyoruz" Şeklinde Beyanda Bulunduğu
 5. NAFAKA KESİNTİSİNİN İADESİ İSTEMİ
 6. NAM I MÜSTEAR TALEPLİ TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİNDE İSPAT
 7. EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİLERE UZUN SÜRE SESSİZ KALINMASI RIZA ANLAMINDA OLDUĞU
 8. Sıra cetveline itiraz - gemi adamı alacaklarının önceliği - gemi adamı alacağının yasal rehin hakkı
 9. NAFAKA, İŞTİRAK NAFAKASI REŞİT OLMA İLE SON BULUR, MAHKEME KARARINA GEREK YOKTUR
 10. İCRA EMRİNDE "HEMEN ÖDERSENİZ" BAŞLIKLI BÖLÜMÜN YASAYA AYKIRI OLDUĞU İDDİASI
 11. İCRA TAKİBİNDE BAŞKA BİR KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİN VERİLMESİ, MANEVİ TAZMİNAT
 12. Yetkisizlik Kararı Kesinleşmeden İcra Dosyası Yetkili İcra Dairesine Gönderilemez
 13. İkinci ihalede de alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşer
 14. Gayrımenkul üzerine konulan hacizde satış isteme süresi haciz kararının verildiği tarihten başlar
 15. İhtiyati haciz aşamasında alınması gereken tahsil harcı oranını göstermektedir
 16. Haciz tezkeresi ile 3.kişilerde doğacak alacaklarına haciz konulması mümkün değildir.
 17. Haciz isteme süresi itirazın iptali ilamı
 18. reddolunan miras 2. derece mirasçılarına yönlendirilmez.
 19. NAFAKA BORCUNA İSTİNADEN YAPILAN ÖDEMELER, AHLAKİ ÖDEMELER
 20. İCRA TAKİBİNDE YETKİYE İTİRAZDA YETKİLİ YERİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR
 21. BAKİYE BORÇ MUHTIRASI İCRA İŞLEMİNİN İPTALİ, İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ
 22. BORÇLU FACEBOOK MESAJLARINDA AÇIKÇA BORCU OLDUĞUNU BEYAN ETMİŞSE KABUL OLDUĞU
 23. 2 IHALE ARASI BEDEL FARKININ TAHSİLİ İSTEMİ
 24. YEDİEMİN ÜCRETİ İÇİN İLAMSIZ TAKİP İLE, TAKİP ÖNCESİNİN TAMAMININ ALINAMAYACAĞI
 25. KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ NİSPİ, MAKTU
 26. Kamulaştırma Kanununun 20.maddesi uyarınca taşınmaz malın boşaltılması
 27. kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası maktu vekalet ucreti
 28. 2942 sayılı Kanun'un 20. maddesi gereğince tahliye
 29. Kamulaştırmasız el atmada nispi harç
 30. ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI, MADDİ MANEVİ TAZMİNAT, İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ
 31. Istihkak iddası
 32. Kira sözleşmesine konu malların haczi
 33. TAKİBİN İPTALİ KESIN HUKUM
 34. Şirket yetkilisi olmayan ortağın şirket lehine istihkak iddiasında bulunması
 35. Satış isteme süresi, ihtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihten itibaren başlar.
 36. REDDI MİRAS YAPAN BORÇLUNUN PAYINA KONAN HACİZ, DİĞER MİRASÇININ HACZİ KALDIRMA
 37. ADİ ORTAKLIKLARDA TARAF EHLİYETİ
 38. EMEKLİ MAAŞI HACZİ
 39. Şahsi münasebet tesisine yönelik giderlerin genel takip giderleri gibi düşünülmesi yerinde olmaz.
 40. Paylı mulkiyette pay sahibine İİK.'nun 135. maddesi gereğince tahliye talebinde bulunulamaz.
 41. BELEDİYE MALLARININ HACZİ TAŞKIN HACIZ
 42. >HARİCEN TAHSİLDE , HARÇ SORUMLUSU BORÇLUDUR, TAHSİL HARCI SORUMLUSU BORÇLUYA MUHTIRA ÇIKARILMADAN
 43. IIK.82/11 DE YAZILI MADDI TAZMINAT HACZEDILEMEZ MANEVI TAZMİNAT HACZEDILIR
 44. BORÇLUNUN İCRA DOSYASINDAN FOTOKOPİ ALMASI, TEBLİGATLARDAN HABERDAR OLDUĞU
 45. BAŞKASININ TAPULU TAŞINMAZINA KENDİ MALZEMESİ İLE SÜREKLİ ESASLI YAPI YAPMASI
 46. KİRA SÖZLEŞMESİ SAYILMAYAN SÖZLEŞMEYE DAYALI İLAMSIZ TAHLİYE TAKİBİ YAPILAMAZ
 47. IIK.82/11 DE YAZILI MADDI TAZMINAT HACZEDILEMEZ.
 48. IŞIK.82/11 DE YAZILI MADDI MANEVİ TAZMINAT HACZEDILEMEZ
 49. Ünvan Değişikliği-Yeni Ünvan için İcra Emri Düzenlenebilir, Düzenlenmeden de Takibe Devam Olunabilir
 50. ŞİRKET NEVI DEGISIKLIGI
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal