Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 »
 1. Gümrük Sahasında Bulunan Bir Malın Kira Borcu Nedeniyle Satışında KDV
 2. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 3. İFLAS İDARE MEMURUNA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ
 4. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 5. AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK
 6. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 7. İCRA HARÇLARI
 8. Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı
 9. 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 10. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller.
 11. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 12. paranın dağıtımında sıralama
 13. AZİLNAME HK
 14. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 15. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 16. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 17. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 18. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 19. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 20. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 21. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 22. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 23. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 24. İCRA HARÇLARI
 25. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 26. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 27. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 28. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 29. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 30. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 31. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 32. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 33. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 34. Aylık KDV bildirmeme
 35. VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI
 36. iLLER BANKASINA 89/1 GÖNDERİLMEMESİNE İLİŞKİN
 37. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 2017
 38. MTV BORCU VE TRAFİK CEZASI
 39. Konut Satışlarında %18 Olan KDV Oranı %8 ’e indi
 40. ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
 41. Motorsiklet Satışlarında KDV Oranı % 18
 42. Varlık yönetim şirketinin beş yıllık istisna süresi dolmuş olan varlık yönetim şirketiyle birleşmesi
 43. Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı hk
 44. Vakıf Üniversitelerin Harç Muafiyeti
 45. Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
 46. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 01/04/2016 Olarak Değiştirildi
 47. 2016 Yılı Harç Gelirleri Oran ve Tutarları
 48. 2016 yılı damga vergisi tebliği
 49. 2016 yılı gelir vergisi tebliği
 50. 2016 yılı emlak vergisi tebliği
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal