Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 »
 1. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 2. AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK
 3. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 4. İCRA HARÇLARI
 5. Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı
 6. 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 7. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller.
 8. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 9. paranın dağıtımında sıralama
 10. AZİLNAME HK
 11. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 12. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 13. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 14. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 15. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 16. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 17. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 18. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 19. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 20. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 21. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 22. İCRA HARÇLARI
 23. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 24. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 25. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 26. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 27. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 28. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 29. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 30. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 31. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 32. Aylık KDV bildirmeme
 33. VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI
 34. iLLER BANKASINA 89/1 GÖNDERİLMEMESİNE İLİŞKİN
 35. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 2017
 36. MTV BORCU VE TRAFİK CEZASI
 37. Konut Satışlarında %18 Olan KDV Oranı %8 ’e indi
 38. ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
 39. Motorsiklet Satışlarında KDV Oranı % 18
 40. Varlık yönetim şirketinin beş yıllık istisna süresi dolmuş olan varlık yönetim şirketiyle birleşmesi
 41. Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı hk
 42. Vakıf Üniversitelerin Harç Muafiyeti
 43. Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
 44. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 01/04/2016 Olarak Değiştirildi
 45. 2016 Yılı Harç Gelirleri Oran ve Tutarları
 46. 2016 yılı damga vergisi tebliği
 47. 2016 yılı gelir vergisi tebliği
 48. 2016 yılı emlak vergisi tebliği
 49. 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 50. 2016 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Parasal Sınırları
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal