Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 »
 1. Konut Teslimlerinde 2019 KDV Oranları
 2. Varlık şirketine devredilen rehinli alacak nedeniyle yapılacak icra yoluyla satışta KDV ve Damga
 3. Tekne- Gemi alımında KDV orani
 4. CEZA EVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARA YAPILACAK TEBLİGATA DAİR İŞLEMLER
 5. Gümrük Sahasında Bulunan Bir Malın Kira Borcu Nedeniyle Satışında KDV
 6. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 7. İFLAS İDARE MEMURUNA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ
 8. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 9. AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK
 10. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 11. İCRA HARÇLARI
 12. Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı
 13. 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 14. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller.
 15. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 16. paranın dağıtımında sıralama
 17. AZİLNAME HK
 18. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 19. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 20. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 21. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 22. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 23. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 24. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 25. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 26. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 27. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 28. İCRA HARÇLARI
 29. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 30. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 31. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 32. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 33. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 34. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 35. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 36. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 37. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 38. Aylık KDV bildirmeme
 39. VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI
 40. iLLER BANKASINA 89/1 GÖNDERİLMEMESİNE İLİŞKİN
 41. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 2017
 42. MTV BORCU VE TRAFİK CEZASI
 43. Konut Satışlarında %18 Olan KDV Oranı %8 ’e indi
 44. ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
 45. Motorsiklet Satışlarında KDV Oranı % 18
 46. Varlık yönetim şirketinin beş yıllık istisna süresi dolmuş olan varlık yönetim şirketiyle birleşmesi
 47. Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı hk
 48. Vakıf Üniversitelerin Harç Muafiyeti
 49. Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları
 50. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi 01/04/2016 Olarak Değiştirildi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal