Full version: Gayrimenkul & Kira Hukuku
1 2 »
 1. BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI
 2. İSKAN-KİRA SÖZLEŞMESİ
 3. KİRACININ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ, KİRALANANDA KİRACI YERİNE BAŞKA KİŞİ OTURMASI
 4. İskan Alınmaması Nedeniyle Toprak Sahibi Lehine Müteahhitten Alınan Evin Tapusunun İptali
 5. Alt kiracı üçüncü kişi sayılmayacağı için İİK.276. madde hükmünün uygulanması mümkün değildir.
 6. icra
 7. Benden önce kalan kiracılar
 8. Hgk - kira takibinde, talepte ve ödeme emirlerinde istenen kira bedelinin hangi aylara ait olduğunun
 9. İhtiyaç nedeniyle tahliye
 10. KİRA İLİŞKİSİNE DAYANMAYAN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İİK.'nun 272. Maddesinin Uygulanamayacağı - Alım Satı
 11. Tahliye ilamının kesinleşmeden icraya konulması
 12. TAHLİYE TALEBİ ( Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Makul Süre Kapsamında Kalan 1 Yıl İçinde Kullanıl
 13. BİRDEN FAZLA KİRALAYAN BULUNMASI, ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI
 14. ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI KİRA BEDELİ TAKİBİ
 15. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 16. Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Kararı
 17. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 18. Kacak elektrik
 19. Bir Aylık Kira Alacağının Ödenmemesi Halinde Diğer Kira Alacaklarının da Muaccel Hale Gelmesi
 20. Ecrimisil
 21. Tapu İptal ve Tescil Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi İrat Bağlanması
 22. Tahliye ve Masrafları ,Taşınmazın İcra Marifeti ile boşaltılması
 23. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA PAYLI MÜLKİYETE TABİ EŞYANIN KİRAYA VERİLMESİ
 24. Haciz veya İpotek Sahibi Bulunamazsa Dava Tapu Müdürlüğüne Yöneltilir
 25. TOKİ, GEÇ TESLİM KAYNAKLI KİRA ALACAĞI, HAKLARIN SAKLI TUTULMASI, ISLAH...
 26. KİRA SÖZLEŞMESİ, KİRA BEDELİNİN YENİLENEN DÖNEM İÇİN DE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI
 27. BEDEL KARŞILIĞI ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ, BELEDİYENİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPMASI
 28. Kira Alacağının Tahsili için Takip ve Tahliye, Siyasi Partinin Temsili
 29. Kira İlişkisinde Faiz Sınırlaması
 30. Dairenin Tesliminden Sonra 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunulmalıdır
 31. Yabancı Para Üzerinden Akdedilen Kira Sözleşmeleri
 32. Kira Bedelinin Tespiti
 33. Davadan Feragat · Feragat Beyanının Gerçek İradeyi Yansıtmaması
 34. Tapu Müdürlüğünün Red Kararına Karşı Mahkemeye Müracaattan Önce İtiraz Edilmeli
 35. ÜFE -KİRA TESPİTİ İÇİN HESAPLAMA
 36. KİRA PARASI İÇİN VERİLEN SENET • İSPAT KOŞULU
 37. Yargıtay Kararı, "İpoteğin Kaldırılması ve Aile Konutu Şerhi Konulması"
 38. 12 Aylık ÜFE Endeksine Göre Kira Bedelinin Tespiti
 39. KİRALANAN YERİN KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA KİRAYA VERİLMESİ ÜZERİNE ANALİZ
 40. ERKEN TAHLİYE DE KİRACI VE KİRALAYAN AÇISINDAN TALEP HAKKI ÜZERİNE DİPNOT
 41. Yazılı Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle Tahliye - Tahliye Şartları ( İİK 272 )
 42. Bedele Hükmedilen Ayni Hakka İlişkin İlamların Kesinleşmesi Gerekir
 43. Emlakçıyı aradan çıkaran müşteri mahküm oldu
 44. TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 45. BORÇLUNUN DAHA ÖNCEİPOTEK ETTİRDİĞİ TAŞINMAZ HKK.DA SONRADAN MESKENİYET İDDİASI
 46. BORÇLUNUN BİRDEN FAZLA TAŞINMAZI OLMASI MESKENİYET ŞİKAYETİNE ENGEL DEĞİLDİR
 47. Kira Şerhi Terkini Hakkında Görüş Tapu ve Kadastro Genel Müd.Hukuk Müşavirliği
 48. Geç Teslimden Dolayı Kira Kaybı Nedeniyle Tazminat Sorumluluğu
 49. Tamir Edilen Çatı Bedelinin Arsa Payları Oranında Tahsili Gerekir
 50. Hazine ve Kamu Kurumlarına Ait Taşınmazların Kullanımı - Ecrimisil Davası
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal