Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 2. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 3. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 4. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 5. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 6. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 7. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 8. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 9. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 10. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 11. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 12. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 13. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 14. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 15. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 16. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 17. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 18. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 19. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 20. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 21. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 22. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 23. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 24. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 25. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 26. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 27. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 28. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 29. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 30. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 31. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 32. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 33. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 34. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
 35. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yargı Harcından Muaf Değildir.
 36. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda vekalet ücreti vs.
 37. Muafiyet Süresi Dolan Varlık A.Ş.'nin, Yeni Bir Varlık A.Ş. ile Birleşmesi Hali Muafiyet Sağlamaz
 38. İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Vergiler
 39. MAAŞ HACZİ OLAN DOSYADAN FERAGAT HARÇ UYGULAMASI
 40. Ödeme Emri Tebliğinden Önce - Harç Alınmaz - 3/4 Oranında Vekalet Ücreti Alınır
 41. Alacağa mahsuben ihalede, harç matrahı
 42. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 43. İcranın Geri Bırakılması Sonrası Haricen Tahsilde CEYP Bedel ile Tahsil Harcının Tam Alınacağı
 44. Dosya Borcunu Karşılayacak Miktarda Haciz Bulunması Halinde Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınmaz
 45. Haricen Tahsil - Harç Sorumlusu Borçlu - Muhtıra Çıkarılmadan Harç Tahsil Müzekkeresi Yazılamaz
 46. Alacağa MahsubenSatış Tellaliye KDV
 47. İİK'nın 111. Maddesi - Haricen Ödemelerin Beyan Edilerek Harcının Yatırılması Gerektiği
 48. Haricen Tahsil Beyanının Sonuç Doğurabilmesi için Tahsil Harcının Yatırılması Gerekir
 49. Tahsilde tekerrüre yer vermemek kaydı ile açılan takiplerde harç tek olarak alınır
 50. Kısmi haciz (ipotek) fekkinde vazgeçme niteliğinde kabul edilerek harç tam alınır
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal