Full version: Borçlar & Ticaret & İş Hukuku
1
 1. maaş aldığım banka icrada sırada beklerken 2. bir kesinti yapıyor yasalmıdır
 2. AnadoluFarm Taahhütname Hk.
 3. SENET DOLDURMA-HAZIRLAMA DETAYLARI ANLATIMI
 4. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine dair işlemler 2020 yılına Erteleniyor
 5. Kredi Kartı Yapılandırma Faizi
 6. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
 7. Limited Şirket Ortağının Kamu Borçları Dışında Kalan Diğer Şirket Borçlarından
 8. DENİZ TİCARET HUKUKU ÖRNEK KARARLAR
 9. stajyer öğrenci alacağı- zamanaşımı-husumet
 10. Şirket ortaklığından ayrılırken mevcut şartlar altında haklarımız nelerdir?
 11. Tasfiye edilen şirketin ihyası
 12. İşçi alacağına dayalı maddi manevi tazminat iflasın ertelenmesi
 13. İşçi Alacağı maddi ve manevi tazminat
 14. Performans yüzünden işten çıkartılan işçi davayı kazandı. Mahkeme, ‘Bir kerede çıkartılmaz’ dedi.
 15. TASFİYE İŞLEMLERİ VE SÜREÇ
 16. Tasfiyesi Sonlanmış Şirket Hakkında Takibe ve Davaya Devam Edilemeyeceği - Vekilliğin Son Bulacağı
 17. Konu Başlığını Giriniz
 18. şirket sahibi ve yetkilisi şirketinin ipotek borcunu (ivazlı)temlik alabilirmi
 19. Şirket hissesinin haczi nedeniyle ortaklıktan çıkarma
 20. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI, KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ORANI
 21. İflasın ertelenmesi davalarında yetkili mahkeme - İl ve ilçeler arası seyehat eden şirketler
 22. Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılması mümkündür
 23. Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu Ortağın Şirket Borcunu Ödemesi
 24. FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN PRİM ÖDEMELERİ DİKKATE ALINMADAN HESAPLANMASI GEREKTİĞİ
 25. Avukatın Azli – Avukat ile müvekkilin birbirine karşı olan güven ilişkisi
 26. Yargıtay: “Okuma yazma bilmeyen işçinin imzası kendisini bağlar”
 27. AYIPLI 0/KM TİCARİ ARAÇ, MAHKEMECE YAPILACAK İŞ
 28. Bedeli Ödenen Malın Teslim Edilmemesi
 29. Yargıtay Kararı; "İşe iade ve Muvazaalı İşe Alım Modeli"
 30. Ekspertiz Raporuna İtibar Edilerek, Tazminat Belirlenmesi Mümkün Değildir
 31. Yargıtay Kararı; "Alt İşverenin Yıllık İzin Ücretinden Sorumluluğu"
 32. Yargıtay Kararı; "Feshin Geçersizliği ve İşe İade"
 33. Haklı Bir Sebebe Dayalı İstifada Kıdem ve İhbar Tazminatları
 34. Mahkemeden çalışanları ilgilendiren örnek karar
 35. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ HAKKINDA DİPNOT
 36. İflas İle Birlikte İİK 194.Md Dışındaki Davalar İflas Masasına Karşı Devam Eder
 37. İflasın Açılmasından Sonra İş Davasının Yürütüleceği
 38. Temyiz Süresinin Başlangıcı - İş Mahkemesi Kararları - Tefhim Kavramı
 39. Ticaret Müdürü ve Ticaret Şefi Hakkında Tazminat Talebinin Değerlendirilme Şekli
 40. •FESHİ İHBAR SÜRESİ
 41. gecikme ve temerrüt faizi
 42. Kredi Kartından Doğan Dava • Zamanaşımı
 43. İşçinin Başka Bir İşyerinde Çalıştırılması - Dürüstlük Kuralı
 44. Trafik Kazalarında Tedavi Masraflarının SGK'ca Karşılanması
 45. Sigorta Hukuku - Sigortacının Sorumluluğu - Masraflar ve Avukatllık Ücreti
 46. İşçinin İş Yerinde Uyuması Haklı Fesih
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal