Full version: Tebligat İşlemleri
1 2 »
 1. TK'nın 21. Md.'ine Göre Tebligatın Geçerliliği için 2 Numaralı İhbarname, Kapıya Yapıştırılmalıdır
 2. Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine Göre Tebligat Yapılması - HGK Kararı - 2018
 3. Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat
 4. Tapuda adresi bulunmayan borçluya satış ilanının tebliğ yerine geçeceği
 5. AVUKATA TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU
 6. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 7. İcraya Ait Tebliğlerin Tebligat Kanununa Göre Yapılacağı - Alacaklının Bildirimlerinin Geçersizliği
 8. Alacaklının Talep Tarihinden Sonra Borçlu Mernis Adresini Değiştirirse Sorumluluk Borçluya Aittir
 9. İlk Tebligat İade Edildiğinde, 7201 Sayılı TK'nın 21/2. Md.Göre Tebligat Yapılır
 10. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 2017
 11. Vekile Tebliğ Zorunluluğu
 12. AVUKATIN İŞ YERİ ADRESİ YERİNE İKAMETİNE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLDUĞU
 13. Tebligatın Usulsüzlüğü
 14. YABANCI ÜLKEDE YERLEŞİK YABANCIYA TEB.K. 35'E GÖRE TEBLİĞ YAPILMAYCAĞI
 15. usulsüz tebligata ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günde yapılır
 16. YURTDIŞINDA BULUNAN HİSSEDARA TEBLİGAT
 17. Usulsüz Tebligata Dair Şikayetin Tebligatın Yapıldığı Kişi Tarafından Yapılması Gerekir
 18. ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ KESİNLEŞMDEN, BORÇLU DOSYADAN FOTOKOPİ ALMASI TEBLİĞ SAYILMAZ
 19. Borçluya Ödeme Emrinin İkinci Kez Tebliğ Edilmesi Yeni Bir İtiraz Hakkı Verir
 20. İlanen Tebligat - İcra Müdürünün Takdir Yetkisi - Dürüstlük Kuralı
 21. Bankalara E-Tebligat İle Gönderilecek Haciz İhbarnamesi İşlemleri Ekran Kullanım
 22. Satış İlanının Kıymet Takdirine İtirazda Bulunan Vekile Tebliğ Edilmesi Gerektiği
 23. İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Tek Başına Öğrenme ile Takibe Devam Olunamayacağı
 24. Mahkemece Tebligata ilişkin Şikayetin Duruşmalı Olarak Değerlendirilmesi
 25. Haciz İhbarnamesi (89/1) TK'nın 21/2. Maddesine Göre Çıkartılabilir
 26. Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligat
 27. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
 28. Borçluya yapılan tebligatta imtina eden komşunun ad ve soyadının bulunmaması
 29. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 30. Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe
 31. VELAYET SAHİBİ ANNEYE TEBLİGAT
 32. Hükmi Şahıslara Tebligat - Usulsüz Tebligat
 33. E-tebligat için başvurmayanları 1300 lira para cezası bekliyor
 34. Diplomatik Ayrıcalığa Sahip Kişilere Tebligatlara İlişkin Adalet Bakanlığı Görüşü
 35. VEKİLE TEBLİGAT, İLAMLI TAKİP, İCRA DOSYASINDA VEKALET OLMASA DA VEKİLE TEBLİGAT
 36. Yabancılar Yönünden İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ - MERNİS Şartı Yok
 37. İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ için Adres Kayıt Sisteminde Adres Olmaması
 38. USULSÜZ TEBLİGAT
 39. USULSÜZ TEBLİGATIN SORUMLUSU PTT'DİR, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU YOKTUR.
 40. BORÇLUYA TAŞINMAZ SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLEMEMESİ
 41. Stajyere yapılan tebligat, yetki veren avukat adına yapılmış sayılır
 42. ŞİRKET SEKRETERİNE YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ
 43. ADRES YETERİNCE ARAŞTIRILMADAN İLANEN TEBLİGAT YAPILAMAYACAĞI
 44. USULSÜZ TEBLİGAT, AVUKATIN YANINDA ÇALIŞAN KİŞİYE TEBLİĞ, VEKİLLİKTEN İSTİFA
 45. GEÇERSİZ TEBLİGAT, MUHATABIN ÇARŞIDA OLDUĞUNU SÖYLEYEN KOMŞU İSMİNİN YAZILMAMAS
 46. Bakanlığa Yapılacak Tebligatlar
 47. 29 Haziran'dan sonra E-tebligat başlıyor
 48. USULSÜZ TEBLİGAT ÖZEL BİR KARAR
 49. MERNİS ADRES KAYDI VAR AMA ADRES BOŞ, KAPI YOK TEBLİĞ
 50. Memur Vasıtasıyla Tebligat
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2018, SimplePortal