Full version: Tebligat İşlemleri
1 2 »
 1. PTT İnternet Sitesindeki Sorgular Bilgi Amaçlı Olup,Tebliğ Tarihinin Tespitinde Belirleyici Değildir
 2. Resmi kurumda görev yapan memurun, iş arkadaşına yapılan tebligat geçersizdir
 3. Tebligatların açık mavi renkli zarflarla yapılması istisnaî durumdur
 4. Tasfiyesine karar verilen şirkete tebligat - icra takibi - tasfiye memuruna tebliğ zorunluluğu
 5. Normal tebligat gönderilmeden 35. Maddeye göre tebligat gönderilmez
 6. tebligat, muhatabı olan avukata değil de aynı ofiste birlikte çalışan (Çalışanı olmayan) diğer avuka
 7. Ptt posta memurunun cezai sorumluluğu
 8. Usulsüz tebligatı icra müdürünün incel yip inceleyemeyeceği
 9. Konu: İlamsız İcra tebligat soruları
 10. VEKİLİN UYAP ÜZERİNDEN YA DA FİZİKİ DOSYA ÜZERİNDEN BİR İŞLEM YAPMASININ İADE TEBLİGAT HABERDAR SAYI
 11. Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor
 12. TK'nın 21. Md.'ine Göre Tebligatın Geçerliliği için 2 Numaralı İhbarname, Kapıya Yapıştırılmalıdır
 13. Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine Göre Tebligat Yapılması - HGK Kararı - 2018
 14. Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat
 15. Tapuda adresi bulunmayan borçluya satış ilanının tebliğ yerine geçeceği
 16. AVUKATA TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU
 17. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 18. İcraya Ait Tebliğlerin Tebligat Kanununa Göre Yapılacağı - Alacaklının Bildirimlerinin Geçersizliği
 19. Alacaklının Talep Tarihinden Sonra Borçlu Mernis Adresini Değiştirirse Sorumluluk Borçluya Aittir
 20. İlk Tebligat İade Edildiğinde, 7201 Sayılı TK'nın 21/2. Md.Göre Tebligat Yapılır
 21. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 2017
 22. Vekile Tebliğ Zorunluluğu
 23. AVUKATIN İŞ YERİ ADRESİ YERİNE İKAMETİNE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLDUĞU
 24. Tebligatın Usulsüzlüğü
 25. YABANCI ÜLKEDE YERLEŞİK YABANCIYA TEB.K. 35'E GÖRE TEBLİĞ YAPILMAYCAĞI
 26. usulsüz tebligata ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günde yapılır
 27. YURTDIŞINDA BULUNAN HİSSEDARA TEBLİGAT
 28. Usulsüz Tebligata Dair Şikayetin Tebligatın Yapıldığı Kişi Tarafından Yapılması Gerekir
 29. ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ KESİNLEŞMDEN, BORÇLU DOSYADAN FOTOKOPİ ALMASI TEBLİĞ SAYILMAZ
 30. Borçluya Ödeme Emrinin İkinci Kez Tebliğ Edilmesi Yeni Bir İtiraz Hakkı Verir
 31. İlanen Tebligat - İcra Müdürünün Takdir Yetkisi - Dürüstlük Kuralı
 32. Bankalara E-Tebligat İle Gönderilecek Haciz İhbarnamesi İşlemleri Ekran Kullanım
 33. Satış İlanının Kıymet Takdirine İtirazda Bulunan Vekile Tebliğ Edilmesi Gerektiği
 34. İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Tek Başına Öğrenme ile Takibe Devam Olunamayacağı
 35. Mahkemece Tebligata ilişkin Şikayetin Duruşmalı Olarak Değerlendirilmesi
 36. Haciz İhbarnamesi (89/1) TK'nın 21/2. Maddesine Göre Çıkartılabilir
 37. Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligat
 38. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
 39. Borçluya yapılan tebligatta imtina eden komşunun ad ve soyadının bulunmaması
 40. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 41. Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe
 42. VELAYET SAHİBİ ANNEYE TEBLİGAT
 43. Hükmi Şahıslara Tebligat - Usulsüz Tebligat
 44. E-tebligat için başvurmayanları 1300 lira para cezası bekliyor
 45. Diplomatik Ayrıcalığa Sahip Kişilere Tebligatlara İlişkin Adalet Bakanlığı Görüşü
 46. VEKİLE TEBLİGAT, İLAMLI TAKİP, İCRA DOSYASINDA VEKALET OLMASA DA VEKİLE TEBLİGAT
 47. Yabancılar Yönünden İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ - MERNİS Şartı Yok
 48. İİK'nın 21/2. Md. Gereğince TK'nın 35. Md.ne Göre Tebliğ için Adres Kayıt Sisteminde Adres Olmaması
 49. USULSÜZ TEBLİGAT
 50. USULSÜZ TEBLİGATIN SORUMLUSU PTT'DİR, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU YOKTUR.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal