ADLİ & İDARİ YARGI & İCRA DAİRESİ MENSUPLARINA ÖZEL

Yeni ileti yok Mesleki Konular ve Uygulamalar

Bölüm İçeriklerini ve Paylaşımları, Bakanlık Resmi E-Posta Adresine Sahip Forum Üyesi Adalet Personeli Görebilir
( Personelarası Soru/Cevap Bölümü )

Adalet Komisyonu İşlemleri
Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri
Hukuk & Ceza & İdare Mahkemesi İşlemleri
İcra ve İflas Uygulamaları
Satış Memurlukları
İdari İşler Uygulamaları
Ceza İnfaz Hukuku
UYAP Uygulamaları

1913 İleti
655 Konu

[?]

Gönderen: Zakir Sarıçam
MARKA SATIŞI
21 Haziran 2019, 13:46:25

Yeni ileti yok Mesleki Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Tartışma Bölümü

Mesleğimizi İcra Ederken Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tartışma Bölümü

23 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Bilal
Ynt: Ankara Baro Başk.lı...
29 Mart 2017, 19:27:47

HUKUKİ KONULAR

Yeni ileti yok Genel Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Diğer Hukuki Paylaşımlar, Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb.

465 İleti
305 Konu

[?]

Gönderen: persephonei.k
Ynt: CEZA TAZMİNAT DAVAS...
17 Temmuz 2019, 13:06:00

Yeni ileti yok Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Disiplin Cezaları, Soruşturma Çeşitleri, Muhakkik Raporu Hazırlama, İtirazlar...

41 İleti
33 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Danıştay'dan özel hayatt...
10 Nisan 2019, 20:56:50

Yeni ileti yok Bankacılık & Fikri ve Sınai Haklar & Bilişim Hukuku

Bankacılık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar ve Bilişim Hukukuna İlişkin İşlemler

10 İleti
9 Konu

[?]

Gönderen: cang
Bankaların aldığı masraf...
16 Mart 2017, 12:12:45

Yeni ileti yok Kişiler & Aile & Miras Hukuku

Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davalar, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları

97 İleti
87 Konu

[?]

Gönderen: inbred
Tapu Sorgulatması Yapıla...
13 Haziran 2019, 14:24:51

Yeni ileti yok Gayrimenkul & Kira Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye Taahhütnamesi, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti

67 İleti
60 Konu

[?]

Gönderen: xomerx96
Kontrat Olmadığı Halde İ...
13 Haziran 2019, 21:36:56

Yeni ileti yok Borçlar & Ticaret & İş Hukuku

Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku, Borçlar Genel Hukuku, İşçi, İşveren Hukuku

70 İleti
52 Konu

[?]

Gönderen: av.Eceuludag
İşçinin Çalışma Şartları...
20 Haziran 2019, 13:03:18

Yeni ileti yok Tüketici Hukuku & Hakları

Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri

56 İleti
52 Konu

[?]

Gönderen: wedodizayn
DEVRE TATİL AİDATI 16.11...
17 Kasım 2018, 20:48:42

Yeni ileti yok İdare Hukuku

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler

64 İleti
49 Konu

[?]

Gönderen: IŞIKDEMİR
Ynt: Yenilemede harç
06 Aralık 2018, 14:27:12

Yeni ileti yok Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi, Vergi davaları, Tarh, Tahakkuk, Matrah ve Vergi Uyuşmazlıkları, VUK. Cezai Hükümler, Vergi ceza davaları

25 İleti
16 Konu

[?]

Gönderen: sahillaleli
Ynt: Organize Sanayi Bö...
27 Aralık 2018, 01:00:37

Yeni ileti yok Ceza Hukuku

Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.

25 İleti
21 Konu

[?]

Gönderen: farukmehmet
hukukli işlem olma ihtim...
06 Mayıs 2019, 18:22:03

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Yeni ileti yok İcra ve İflas Hukuku

İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler

622 İleti
344 Konu

[?]

Gönderen: WatchAndLearn
İntikal edecek taşınmazl...
17 Temmuz 2019, 17:11:43

Yeni ileti yok Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.

480 İleti
333 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Adi Ortaklığın Borcundan...
20 Temmuz 2019, 00:43:50

Yeni ileti yok Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi

365 İleti
227 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
İİK 106-110'DAKİ SÜRE HE...
20 Temmuz 2019, 01:15:03

Yeni ileti yok Harç & Vergi Uygulamaları

İcra ve İflas Harçları, Cezaevi Yapı Harcı, Yargı Harçları, KDV ve Damga Vergisi Uygulamaları

291 İleti
128 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: İKİNCİ BİR TAKİP TA...
30 Mayıs 2019, 01:31:15

Yeni ileti yok İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Yargı Kararları (Yargıtay, Danıştay ve Yerel Mahkeme)

1113 İleti
1005 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİ...
20 Temmuz 2019, 01:10:54

Yeni ileti yok Tebligat İşlemleri

İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.

113 İleti
80 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Tüzel Kişiliği Olmayan Ş...
16 Nisan 2019, 12:36:35

YARDIMCI KONULAR

Yeni ileti yok Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi

136 İleti
90 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Konut Teslimlerinde 2019...
13 Temmuz 2019, 21:22:15

Yeni ileti yok Makale Kütüphanesi

Üyelerimizin Gerek Kendi Gerekse Yararlı Hukuki Makaleleri Yayınlayabileceği Bölüm

73 İleti
65 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: Aidat borcunu kim ö...
07 Şubat 2019, 23:20:36

Yeni ileti yok Hukuk Programları

Genel Dosya Kapak Hesabı, Taahhüt, Nafaka Hesaplama ve Diğer Programlar

58 İleti
19 Konu

[?]

Gönderen: htsanaliz
HTS Analiz Programı
11 Nisan 2019, 16:09:42

GENEL İÇTİHAT PAYLAŞIMLARI

Yeni ileti yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

8 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
kadastro tespitine itira...
20 Nisan 2019, 12:52:38

Yeni ileti yok Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

12 İleti
11 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
UYAPTAN ÖĞRENME TEBLİĞ Y...
21 Haziran 2019, 21:15:35

Yeni ileti yok Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Ceza Bölümü
Hukuk Bölümü

21 İleti
21 Konu

[?]

Gönderen: tulinbabaoglan
Şantaj Suçuna İlişkin Ya...
15 Temmuz 2019, 13:52:50

Yeni ileti yok Bölge Mahkemeleri Kararları

Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları
Bölge İdare Mahkemeleri Kararları

19 İleti
18 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
MEHİL VESİKASI İÇİN YATI...
03 Mayıs 2019, 13:09:16

Yeni ileti yok Yargıtay Kararları

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Daireleri Kararları
Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

390 İleti
386 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Borcunuzu ödemezseniz ev...
08 Temmuz 2019, 11:35:39

Yeni ileti yok Danıştay Kararları

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay İdari ve Vergi Daireleri Kararları

43 İleti
41 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Atama veya Geçici Görevl...
15 Kasım 2018, 21:34:09

Yeni ileti yok Sayıştay Kararları

Sayıştay Genel Kurulu Kararları
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları
Sayıştay Daireler Kurulu Kararları
Sayıştay Daire Kararları

12 İleti
12 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Malatya Defterdarlık Mu...
28 Eylül 2015, 21:44:49

DİĞER

Yeni ileti yok Ticari Duyurular

Ticari hukuk programları ve ürünleri, ücretli seminer ve konferans duyuruları, hukuk kitapları - yayınları.

5 İleti
4 Konu

[?]

Gönderen: Hakikatdrn
Ynt: Satılık Domain Adre...
18 Şubat 2017, 08:36:01

Yeni ileti yok Tebrik & Taziye

Kutlama, Başsağlığı

10 İleti
4 Konu

[?]

Gönderen: Hakikatdrn
Ynt: Başsağlığı Mesajı
18 Şubat 2017, 08:35:42

Yeni ileti yok Her Telden

Rastgele Konular, Paylaşımlar

129 İleti
41 Konu

[?]

Gönderen: Zafer Öztürk
Ynt: bulaşık temizliği
20 Haziran 2019, 11:08:49

Yeni ileti yok Mizah

Komik Fıkra, Yazı, Şiir Paylaşımları

80 İleti
16 Konu

[?]

Gönderen: Melih33
Ynt: BY-KA-DE-ME
15 Temmuz 2019, 20:27:28

SİTE HAKKINDA

Yeni ileti yok Görüş & İstek & Öneri

Değerlendirmeler, Yenilikler, Duyurular, Tavsiyeler

12 İleti
6 Konu

[?]

Gönderen: nihatkaradas
Ynt: SİTEDEKİ YAZILAR KO...
27 Temmuz 2018, 11:34:31

  • Yeni ileti yok
  • Yönlendirmeler

..::Forum Adalet::.. - Bilgi Merkezi

Son Yanıtlanan Konular Son Yanıtlanan Konular

Forum Adı Son İletiler Gönderen: Tarih
user Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması posts İİK 106-110'DAKİ SÜRE HESABINDA ÖDEME-İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İLK SATIŞ TARİHİ ESAS ALINIR user Özgür KOCA time 20 Temmuz 2019, 01:15:03
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ. user Özgür KOCA time 20 Temmuz 2019, 01:10:54
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts NAFAKAYA DAİR TAKİP SÜRERKEN YENİ BİR NAFAKA TAKİBİNİN YAPILMASI İÇİN YENİ İLAMIN DA TEBLİĞİ GEREKİR user Özgür KOCA time 20 Temmuz 2019, 01:05:49
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts İtirazın İptali İlamının, İtiraza Konu Takip Dosyasına İbraz Edilip Harçları Yatırılarak Tahsili user Özgür KOCA time 20 Temmuz 2019, 00:56:11
user Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri posts Adi Ortaklığın Borcundan Dolayı Adi Ortaklığa Ait Mal ve Alacaklar Haczedilebilir user Özgür KOCA time 20 Temmuz 2019, 00:43:50
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur user Özgür KOCA time 20 Temmuz 2019, 00:17:46
user İcra ve İflas Hukuku posts İntikal edecek taşınmazlara haciz talebi user WatchAndLearn time 17 Temmuz 2019, 17:11:43
user Genel Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar posts CEZA TAZMİNAT DAVASINDA ALINAN KARAR İSTİNAF EDİLİRSE LEHİMİZER HÜKMEDİLEN VEKALETİN İCRASI user persephonei.k time 17 Temmuz 2019, 13:06:00
user İcra ve İflas Hukuku posts Talimat icradan yapılan satışta sıra cetvelini kim yapmalı user WatchAndLearn time 16 Temmuz 2019, 11:28:39
user Mizah posts BY-KA-DE-ME user Melih33 time 15 Temmuz 2019, 20:27:28

Forum İstatistikleri Forum İstatistikleri

6900 İleti 4237 Konu Gönderen: 1764 Üye.
Son İleti: "İİK 106-110'DAKİ SÜRE HE..." ( 20 Temmuz 2019, 01:15:03 )

[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Olanlar Çevrimiçi Olanlar

37 Ziyaretçi, 0 Üye

Çevrimiçi OlanlarBugün Online Olan Üyeler

Toplam: 11 (Görünür: 11, Gizli: 0)
meygia, Ugur Solmaz, ab118032, DURAN BULUT, Adalet.028, Ahmet KAYA, rambetiko, Huzeyfe ÖZ, AKREPKRAL, dilaygirgin, Selçuk Özkan