ADLİ & İDARİ YARGI & İCRA DAİRESİ MENSUPLARINA ÖZEL

Yeni ileti yok Mesleki Konular ve Uygulamalar

Bölüm İçeriklerini ve Paylaşımları, Bakanlık Resmi E-Posta Adresine Sahip Forum Üyesi Adalet Personeli Görebilir
( Personelarası Soru/Cevap Bölümü )

Adalet Komisyonu İşlemleri
Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri
Hukuk & Ceza & İdare Mahkemesi İşlemleri
İcra ve İflas Uygulamaları
Satış Memurlukları
İdari İşler Uygulamaları
Ceza İnfaz Hukuku
UYAP Uygulamaları

1909 İleti
652 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: İİK 88/SON MADDESİ ...
19 Kasım 2018, 22:54:15

Yeni ileti yok Mesleki Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Tartışma Bölümü

Mesleğimizi İcra Ederken Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tartışma Bölümü

23 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Bilal
Ynt: Ankara Baro Başk.lı...
29 Mart 2017, 19:27:47

HUKUKİ KONULAR

Yeni ileti yok Genel Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Diğer Hukuki Paylaşımlar, Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb.

387 İleti
259 Konu

[?]

Gönderen: CoskunISIKDEMIR
ZİMMETİNE 500 BİN TL GEÇ...
18 Kasım 2018, 17:36:40

Yeni ileti yok Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Disiplin Cezaları, Soruşturma Çeşitleri, Muhakkik Raporu Hazırlama, İtirazlar...

38 İleti
30 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Görevli olmasına rağmen ...
10 Kasım 2018, 10:47:04

Yeni ileti yok Bankacılık & Fikri ve Sınai Haklar & Bilişim Hukuku

Bankacılık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar ve Bilişim Hukukuna İlişkin İşlemler

10 İleti
9 Konu

[?]

Gönderen: cang
Bankaların aldığı masraf...
16 Mart 2017, 12:12:45

Yeni ileti yok Kişiler & Aile & Miras Hukuku

Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davalar, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları

92 İleti
82 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
ekonomik gücü olmayan ko...
30 Haziran 2018, 21:13:56

Yeni ileti yok Gayrimenkul & Kira Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye Taahhütnamesi, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti

62 İleti
58 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Alt kiracı üçüncü kişi s...
07 Şubat 2018, 22:29:29

Yeni ileti yok Borçlar & Ticaret & İş Hukuku

Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku, Borçlar Genel Hukuku, İşçi, İşveren Hukuku

59 İleti
47 Konu

[?]

Gönderen: ases
Ynt: maaş aldığım banka ...
05 Eylül 2018, 18:14:33

Yeni ileti yok Tüketici Hukuku & Hakları

Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri

56 İleti
52 Konu

[?]

Gönderen: wedodizayn
DEVRE TATİL AİDATI 16.11...
17 Kasım 2018, 20:48:42

Yeni ileti yok İdare Hukuku

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler

62 İleti
48 Konu

[?]

Gönderen: de_legibus
Ynt: İSTİFA ETMİŞ MEMURU...
25 Ağustos 2018, 15:04:59

Yeni ileti yok Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi, Vergi davaları, Tarh, Tahakkuk, Matrah ve Vergi Uyuşmazlıkları, VUK. Cezai Hükümler, Vergi ceza davaları

24 İleti
16 Konu

[?]

Gönderen: de_legibus
SAHTE FATURALARI KULLANA...
25 Ağustos 2018, 15:30:47

Yeni ileti yok Ceza Hukuku

Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.

21 İleti
18 Konu

[?]

Gönderen: de_legibus
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ...
25 Ağustos 2018, 15:01:45

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Yeni ileti yok İcra ve İflas Hukuku

İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler

496 İleti
268 Konu

[?]

Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Ynt: 2. muvakatname
16 Kasım 2018, 08:31:41

Yeni ileti yok Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.

462 İleti
318 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Muhafaza Görevini Kötüye...
19 Kasım 2018, 21:51:41

Yeni ileti yok Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi

355 İleti
219 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: Haczin Geçerliliğin...
10 Kasım 2018, 10:26:46

Yeni ileti yok Harç & Vergi Uygulamaları

İcra ve İflas Harçları, Cezaevi Yapı Harcı, Yargı Harçları, KDV ve Damga Vergisi Uygulamaları

285 İleti
127 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Yarış Atı Satışlarında K...
10 Kasım 2018, 10:59:29

Yeni ileti yok İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Yargı Kararları (Yargıtay, Danıştay ve Yerel Mahkeme)

1071 İleti
973 Konu

[?]

Gönderen: WatchAndLearn
İİK 111
05 Kasım 2018, 15:39:34

Yeni ileti yok Tebligat İşlemleri

İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.

112 İleti
79 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
PTT İnternet Sitesindeki...
10 Kasım 2018, 11:06:10

YARDIMCI KONULAR

Yeni ileti yok Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi

128 İleti
85 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
İcra Yoluyla Araç Satışı...
28 Ekim 2018, 14:50:35

Yeni ileti yok Makale Kütüphanesi

Üyelerimizin Gerek Kendi Gerekse Yararlı Hukuki Makaleleri Yayınlayabileceği Bölüm

70 İleti
63 Konu

[?]

Gönderen: mellow48
Ynt: Şirket Hisselerinin...
11 Kasım 2018, 22:53:10

Yeni ileti yok Hukuk Programları

Genel Dosya Kapak Hesabı, Taahhüt, Nafaka Hesaplama ve Diğer Programlar

46 İleti
15 Konu

[?]

Gönderen: farukkaradag
Ynt: İCRA HESAP VE MÜZEK...
31 Ekim 2018, 14:54:08

GENEL İÇTİHAT PAYLAŞIMLARI

Yeni ileti yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

7 İleti
7 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Avrupa İnsan Hakları Mah...
03 Ekim 2015, 16:47:06

Yeni ileti yok Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

11 İleti
10 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
İCRA SIRA CETVELİ DAVASI...
07 Eylül 2018, 23:08:49

Yeni ileti yok Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Ceza Bölümü
Hukuk Bölümü

15 İleti
15 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
ALKOL CİHAZINI ÜFLEMEYİ...
17 Aralık 2015, 22:38:24

Yeni ileti yok Bölge Mahkemeleri Kararları

Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları
Bölge İdare Mahkemeleri Kararları

13 İleti
12 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
IHTİYATİ TEDBIR ICRAI SA...
11 Eylül 2018, 22:32:06

Yeni ileti yok Yargıtay Kararları

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Daireleri Kararları
Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

379 İleti
375 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
HAKSIZ ŞİKAYET, İFTİRA, ...
07 Kasım 2018, 19:26:19

Yeni ileti yok Danıştay Kararları

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay İdari ve Vergi Daireleri Kararları

43 İleti
41 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Atama veya Geçici Görevl...
15 Kasım 2018, 21:34:09

Yeni ileti yok Sayıştay Kararları

Sayıştay Genel Kurulu Kararları
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları
Sayıştay Daireler Kurulu Kararları
Sayıştay Daire Kararları

12 İleti
12 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Malatya Defterdarlık Mu...
28 Eylül 2015, 21:44:49

DİĞER

Yeni ileti yok Ticari Duyurular

Ticari hukuk programları ve ürünleri, ücretli seminer ve konferans duyuruları, hukuk kitapları - yayınları.

5 İleti
4 Konu

[?]

Gönderen: Hakikatdrn
Ynt: Satılık Domain Adre...
18 Şubat 2017, 08:36:01

Yeni ileti yok Tebrik & Taziye

Kutlama, Başsağlığı

10 İleti
4 Konu

[?]

Gönderen: Hakikatdrn
Ynt: Başsağlığı Mesajı
18 Şubat 2017, 08:35:42

Yeni ileti yok Her Telden

Rastgele Konular, Paylaşımlar

116 İleti
35 Konu

[?]

Gönderen: CoskunISIKDEMIR
İCRA
16 Kasım 2018, 15:16:16

Yeni ileti yok Mizah

Komik Fıkra, Yazı, Şiir Paylaşımları

68 İleti
15 Konu

[?]

Gönderen: canergkts
Ynt: Ne yaparsak yapalım...
12 Ekim 2018, 17:28:53

SİTE HAKKINDA

Yeni ileti yok Görüş & İstek & Öneri

Değerlendirmeler, Yenilikler, Duyurular, Tavsiyeler

12 İleti
6 Konu

[?]

Gönderen: nihatkaradas
Ynt: SİTEDEKİ YAZILAR KO...
27 Temmuz 2018, 11:34:31

  • Yeni ileti yok
  • Yönlendirmeler

..::Forum Adalet::.. - Bilgi Merkezi

Son Yanıtlanan Konular Son Yanıtlanan Konular

Forum Adı Son İletiler Gönderen: Tarih
user İcra ve İflas Uygulamaları posts İİK 88/SON MADDESİ SATIŞ user Özgür KOCA time 19 Kasım 2018, 22:54:15
user Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri posts Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma user Özgür KOCA time 19 Kasım 2018, 21:51:41
user Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri posts Yedieminin Kendisine Teslim Edilen Malı Satış Mahallinde Hazır Bulundurma Mecburiyetinin Olmadığı user Özgür KOCA time 19 Kasım 2018, 20:41:29
user Genel Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar posts ZİMMETİNE 500 BİN TL GEÇİREN İCRA MÜDÜR YARDIMCISI TUTUKLANDI user CoskunISIKDEMIR time 18 Kasım 2018, 17:36:40
user Tüketici Hukuku & Hakları posts DEVRE TATİL AİDATI 16.11.2018 tarihli 32 SAYILI KARARA İLE ALAkalı soru TL koruma kanunu user wedodizayn time 17 Kasım 2018, 20:48:42
user Her Telden posts İCRA user CoskunISIKDEMIR time 16 Kasım 2018, 15:16:16
user İcra ve İflas Hukuku posts 2. muvakatname user CoskunISIKDEMIR time 16 Kasım 2018, 08:31:41
user Danıştay İdari ve Vergi Daireleri Kararları posts Atama veya Geçici Görevlendirmelerde Yolluk Ödemesi user Özgür KOCA time 15 Kasım 2018, 21:34:09
user Genel Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar posts YENİ YASA TEKLİFİ : ABONE ALACAKLARI SANAL İCRA DENETİMİNE ALINACAK user CoskunISIKDEMIR time 14 Kasım 2018, 15:13:52
user İcra ve İflas Hukuku posts TEREKENİNBORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ MİRASIN DAVACI YÖNÜNDEN HÜKMEN REDDEDİLMİŞ SAYILMASI user WatchAndLearn time 14 Kasım 2018, 14:31:06

Forum İstatistikleri Forum İstatistikleri

6506 İleti 3989 Konu Gönderen: 1569 Üye.
Son İleti: "Ynt: İİK 88/SON MADDESİ ..." ( 19 Kasım 2018, 22:54:15 )

[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Olanlar Çevrimiçi Olanlar

9 Ziyaretçi, 0 Üye

Çevrimiçi OlanlarBugün Online Olan Üyeler

Toplam: 1 (Görünür: 1, Gizli: 0)
Semih