ADLİ & İDARİ YARGI & İCRA DAİRESİ MENSUPLARINA ÖZEL

Yeni ileti yok Mesleki Konular ve Uygulamalar

Bölüm İçeriklerini ve Paylaşımları, Bakanlık Resmi E-Posta Adresine Sahip Forum Üyesi Adalet Personeli Görebilir
( Personelarası Soru/Cevap Bölümü )

Adalet Komisyonu İşlemleri
Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri
Hukuk & Ceza & İdare Mahkemesi İşlemleri
İcra ve İflas Uygulamaları
Satış Memurlukları
İdari İşler Uygulamaları
Ceza İnfaz Hukuku
UYAP Uygulamaları

1890 İleti
644 Konu

[?]

Gönderen: ab111072
Ynt: MÜLKİYETİ MUHAFAZA ...
16 Nisan 2018, 11:21:51

Yeni ileti yok Mesleki Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Tartışma Bölümü

Mesleğimizi İcra Ederken Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tartışma Bölümü

23 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Bilal
Ynt: Ankara Baro Başk.lı...
29 Mart 2017, 19:27:47

HUKUKİ KONULAR

Yeni ileti yok Genel Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Diğer Hukuki Paylaşımlar, Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb.

338 İleti
236 Konu

[?]

Gönderen: Bayburt69
TİCARİ TAKSİ HAT VE ARAÇ...
17 Nisan 2018, 14:37:13

Yeni ileti yok Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Disiplin Cezaları, Soruşturma Çeşitleri, Muhakkik Raporu Hazırlama, İtirazlar...

34 İleti
28 Konu

[?]

Gönderen: Bilal
Ynt: Ticari Taksi
05 Mart 2017, 21:41:13

Yeni ileti yok Bankacılık & Fikri ve Sınai Haklar & Bilişim Hukuku

Bankacılık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar ve Bilişim Hukukuna İlişkin İşlemler

10 İleti
9 Konu

[?]

Gönderen: cang
Bankaların aldığı masraf...
16 Mart 2017, 12:12:45

Yeni ileti yok Kişiler & Aile & Miras Hukuku

Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davalar, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları

91 İleti
81 Konu

[?]

Gönderen: gfrt1907
Ynt: Mirası Reddeden Mir...
19 Aralık 2017, 17:08:23

Yeni ileti yok Gayrimenkul & Kira Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye Taahhütnamesi, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti

62 İleti
58 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Alt kiracı üçüncü kişi s...
07 Şubat 2018, 22:29:29

Yeni ileti yok Borçlar & Ticaret & İş Hukuku

Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku, Borçlar Genel Hukuku, İşçi, İşveren Hukuku

53 İleti
46 Konu

[?]

Gönderen: Zagartin
Ynt: AnadoluFarm Taahhüt...
14 Mart 2018, 17:37:37

Yeni ileti yok Tüketici Hukuku & Hakları

Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri

55 İleti
51 Konu

[?]

Gönderen: s.savas
KTK Zorunlu Mali Sorumlu...
22 Ocak 2018, 14:54:15

Yeni ileti yok İdare Hukuku

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler

61 İleti
48 Konu

[?]

Gönderen: kayisspor15
geriye dönük eş yardımı
01 Mart 2018, 16:40:19

Yeni ileti yok Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi, Vergi davaları, Tarh, Tahakkuk, Matrah ve Vergi Uyuşmazlıkları, VUK. Cezai Hükümler, Vergi ceza davaları

22 İleti
14 Konu

[?]

Gönderen: MDİLKEGRUP
SMMM-YMM ÇÖZÜM ORTAKLARI...
12 Aralık 2017, 17:15:05

Yeni ileti yok Ceza Hukuku

Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.

18 İleti
16 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
İCRA MÜDÜRÜNÜN MAAŞ HACZ...
13 Ocak 2018, 13:38:38

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Yeni ileti yok İcra ve İflas Hukuku

İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler

454 İleti
246 Konu

[?]

Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Ynt: İhtiyati Haciz Ve U...
20 Nisan 2018, 14:15:42

Yeni ileti yok Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.

443 İleti
308 Konu

[?]

Gönderen: mrtsrky
Ynt: Tapu Müdürlüklerind...
03 Nisan 2018, 09:09:24

Yeni ileti yok Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi

340 İleti
208 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
İhale Kesinleşmemiş Olsa...
31 Mart 2018, 14:50:57

Yeni ileti yok Harç & Vergi Uygulamaları

İcra ve İflas Harçları, Cezaevi Yapı Harcı, Yargı Harçları, KDV ve Damga Vergisi Uygulamaları

281 İleti
124 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
İpotekli Taşınmazlardan ...
01 Mart 2018, 21:41:35

Yeni ileti yok İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Yargı Kararları (Yargıtay, Danıştay ve Yerel Mahkeme)

968 İleti
883 Konu

[?]

Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Ynt: Yetkisizlik Kararı ...
19 Nisan 2018, 22:46:10

Yeni ileti yok Tebligat İşlemleri

İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.

97 İleti
65 Konu

[?]

Gönderen: f.cetinkaya
Ynt: Tapuda adresi bulun...
01 Şubat 2018, 17:37:25

YARDIMCI KONULAR

Yeni ileti yok Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi

122 İleti
81 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
2018 YILI BİLİRKİŞİLİK A...
14 Nisan 2018, 11:46:54

Yeni ileti yok Makale Kütüphanesi

Üyelerimizin Gerek Kendi Gerekse Yararlı Hukuki Makaleleri Yayınlayabileceği Bölüm

67 İleti
63 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Türkiye Varlık Fonu’na d...
14 Mart 2018, 23:53:22

Yeni ileti yok Hukuk Programları

Genel Dosya Kapak Hesabı, Taahhüt, Nafaka Hesaplama ve Diğer Programlar

39 İleti
13 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: İcra HesapMax 2.1 (...
23 Şubat 2018, 00:19:58

GENEL İÇTİHAT PAYLAŞIMLARI

Yeni ileti yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

7 İleti
7 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Avrupa İnsan Hakları Mah...
03 Ekim 2015, 16:47:06

Yeni ileti yok Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

8 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN Ö...
27 Mart 2018, 22:40:26

Yeni ileti yok Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Ceza Bölümü
Hukuk Bölümü

15 İleti
15 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
ALKOL CİHAZINI ÜFLEMEYİ...
17 Aralık 2015, 22:38:24

Yeni ileti yok Bölge Mahkemeleri Kararları

Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları
Bölge İdare Mahkemeleri Kararları

7 İleti
7 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
VEKALET SÖZLEŞMESİ, ALAC...
04 Nisan 2018, 20:15:22

Yeni ileti yok Yargıtay Kararları

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Daireleri Kararları
Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

345 İleti
344 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
BİR YIL İÇİNDE HACİZ TAL...
26 Nisan 2018, 18:15:30

Yeni ileti yok Danıştay Kararları

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay İdari ve Vergi Daireleri Kararları

40 İleti
38 Konu

[?]

Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Ynt: HACIZLI ARACIN SATI...
19 Nisan 2018, 22:08:39

Yeni ileti yok Sayıştay Kararları

Sayıştay Genel Kurulu Kararları
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları
Sayıştay Daireler Kurulu Kararları
Sayıştay Daire Kararları

12 İleti
12 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Malatya Defterdarlık Mu...
28 Eylül 2015, 21:44:49

DİĞER

Yeni ileti yok Ticari Duyurular

Ticari hukuk programları ve ürünleri, ücretli seminer ve konferans duyuruları, hukuk kitapları - yayınları.

5 İleti
4 Konu

[?]

Gönderen: Hakikatdrn
Ynt: Satılık Domain Adre...
18 Şubat 2017, 08:36:01

Yeni ileti yok Tebrik & Taziye

Kutlama, Başsağlığı

10 İleti
4 Konu

[?]

Gönderen: Hakikatdrn
Ynt: Başsağlığı Mesajı
18 Şubat 2017, 08:35:42

Yeni ileti yok Her Telden

Rastgele Konular, Paylaşımlar

89 İleti
34 Konu

[?]

Gönderen: CoskunISIKDEMIR
Ynt: Her Gün 1 Yeni Cema...
17 Ocak 2018, 08:20:41

Yeni ileti yok Mizah

Komik Fıkra, Yazı, Şiir Paylaşımları

62 İleti
15 Konu

[?]

Gönderen: ORHAN AFACAN
REFERANDUM İLE
26 Eylül 2017, 20:14:25

SİTE HAKKINDA

Yeni ileti yok Görüş & İstek & Öneri

Değerlendirmeler, Yenilikler, Duyurular, Tavsiyeler

11 İleti
6 Konu

[?]

Gönderen: canergevrek
İKİ AYRI CEZANIN BİRŞELT...
03 Kasım 2017, 17:03:17

  • Yeni ileti yok
  • Yönlendirmeler

..::Forum Adalet::.. - Bilgi Merkezi

Son Yanıtlanan Konular Son Yanıtlanan Konular

Forum Adı Son İletiler Gönderen: Tarih
user Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları posts BİR YIL İÇİNDE HACİZ TALEBİNDE BULUNULMASI YENİLEME HARCI user Deniz034 time 26 Nisan 2018, 18:15:30
user İcra ve İflas Hukuku posts İhtiyati Haciz Ve Uygulanması user CoskunISIKDEMIR time 20 Nisan 2018, 14:15:42
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts Yetkisizlik Kararı Kesinleşmeden İcra Dosyası Yetkili İcra Dairesine Gönderilemez user CoskunISIKDEMIR time 19 Nisan 2018, 22:46:10
user İcra ve İflas Hukuku posts İcra Müdürünün İdari Yaptırım Cezası Uygulayıp Uygulayamayacağı user CoskunISIKDEMIR time 19 Nisan 2018, 22:11:45
user Danıştay İdari ve Vergi Daireleri Kararları posts HACIZLI ARACIN SATIŞ VE TESCILI YAPILABILIR user CoskunISIKDEMIR time 19 Nisan 2018, 22:08:39
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts İkinci ihalede de alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşer user Deniz034 time 17 Nisan 2018, 21:19:56
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts Gayrımenkul üzerine konulan hacizde satış isteme süresi haciz kararının verildiği tarihten başlar user Deniz034 time 17 Nisan 2018, 21:17:26
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts İhtiyati haciz aşamasında alınması gereken tahsil harcı oranını göstermektedir user Deniz034 time 17 Nisan 2018, 21:16:13
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts Haciz tezkeresi ile 3.kişilerde doğacak alacaklarına haciz konulması mümkün değildir. user Deniz034 time 17 Nisan 2018, 21:10:44
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts Haciz isteme süresi itirazın iptali ilamı user Deniz034 time 17 Nisan 2018, 21:06:12

Forum İstatistikleri Forum İstatistikleri

6125 İleti 3750 Konu Gönderen: 1488 Üye.
Son İleti: "BİR YIL İÇİNDE HACİZ TAL..." ( 26 Nisan 2018, 18:15:30 )

[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Olanlar Çevrimiçi Olanlar

30 Ziyaretçi, 1 Üye

Çevrimiçi üyeler:
mfurkan31

Çevrimiçi OlanlarBugün Online Olan Üyeler

Toplam: 7 (Görünür: 7, Gizli: 0)
mfurkan31, erdal7838, proto, İcraAdalet, İcra2004, RAMAZAN KURBAN, ecan50