..::Forum Adalet::..

İCRA VE İFLAS HUKUKU => Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri => Konuyu başlatan: Özgür KOCA - 13 Mart 2018, 15:06:57

Başlık: Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
Gönderen: Özgür KOCA - 13 Mart 2018, 15:06:57
HMK 367/1.f-1 ve 2. cümle "Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır." şeklindedir.

İİK 36/6.f.-1.cümle ise "Bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir." şeklindedir.


Aşağıda ekte  konuyla ilgili bir birine zıt iki farklı Bölge Adliye Mahkemesi kararı mevcut.


Başlık: Ynt: Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
Gönderen: ab111072 - 30 Mart 2018, 16:14:40
Bence YEREL MAHKEMENİN KARARININ KALDIRILMASI VE YERİNE YENİ BİR KARAR VERİLMESİ HALİDE İSTİNAFIN KARARI İÇİN MEHİL VERİLEBİLİR.
Başlık: Ynt: Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
Gönderen: AB41185 - 02 Nisan 2018, 12:15:55
İSTİNAF ESASTAN REDDİNE DERSE YENİ MEHİL VERİLMEYEBİLİR, İSTİNAF YENİ BİR KARAR İHDAS EDERSE MEHİL VESİKASI VERİLEBİLİR
BUDA BENİM GÖRÜŞÜM
Başlık: Ynt: Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
Gönderen: Hacı Mehmet Demirezen - 25 Ocak 2019, 11:33:09
Hem Borçlu hemde Alacaklı istinaf başvurusunda bulunmuş
Borçlunun İstinaf talebi esastan reddedilmiş, Alacaklının istinaf talebi kabul edilerek hükmedilen miktar artırılmış .
Bu varsayımda Borçlu açısından esastan reddedilen kısmının (İlk derece mahkemesi tarafından kabul edilen kısmının) infaz edilebilmesi , Alacaklının kabul edilen istinaf kısmı için tehiri icra talebinin kabul edilmesi gerekir diye düşünüyorum