ADLİ & İDARİ YARGI & İCRA DAİRESİ MENSUPLARINA ÖZEL

Yeni ileti yok Mesleki Konular ve Uygulamalar

Bölüm İçeriklerini ve Paylaşımları, Bakanlık Resmi E-Posta Adresine Sahip Forum Üyesi Adalet Personeli Görebilir
( Personelarası Soru/Cevap Bölümü )

Adalet Komisyonu İşlemleri
Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri
Hukuk & Ceza & İdare Mahkemesi İşlemleri
İcra ve İflas Uygulamaları
Satış Memurlukları
İdari İşler Uygulamaları
Ceza İnfaz Hukuku
UYAP Uygulamaları

1912 İleti
654 Konu

[?]

Gönderen: mellow48
Ynt: Ihtiyati haciz kald...
27 Şubat 2019, 15:20:48

Yeni ileti yok Mesleki Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Tartışma Bölümü

Mesleğimizi İcra Ederken Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tartışma Bölümü

23 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Bilal
Ynt: Ankara Baro Başk.lı...
29 Mart 2017, 19:27:47

HUKUKİ KONULAR

Yeni ileti yok Genel Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Diğer Hukuki Paylaşımlar, Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb.

442 İleti
293 Konu

[?]

Gönderen: nihatkaradas
Ynt: İcra için avukatın ...
21 Mayıs 2019, 13:50:28

Yeni ileti yok Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Disiplin Cezaları, Soruşturma Çeşitleri, Muhakkik Raporu Hazırlama, İtirazlar...

41 İleti
33 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Danıştay'dan özel hayatt...
10 Nisan 2019, 20:56:50

Yeni ileti yok Bankacılık & Fikri ve Sınai Haklar & Bilişim Hukuku

Bankacılık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar ve Bilişim Hukukuna İlişkin İşlemler

10 İleti
9 Konu

[?]

Gönderen: cang
Bankaların aldığı masraf...
16 Mart 2017, 12:12:45

Yeni ileti yok Kişiler & Aile & Miras Hukuku

Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davalar, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları

96 İleti
86 Konu

[?]

Gönderen: aylingostericiler
Senet Nedir
10 Ocak 2019, 11:00:30

Yeni ileti yok Gayrimenkul & Kira Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye Taahhütnamesi, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti

66 İleti
59 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMUL...
18 Nisan 2019, 23:44:20

Yeni ileti yok Borçlar & Ticaret & İş Hukuku

Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku, Borçlar Genel Hukuku, İşçi, İşveren Hukuku

69 İleti
51 Konu

[?]

Gönderen: nihatkaradas
Ynt: Haciz Kaldırma İşle...
08 Mayıs 2019, 13:13:47

Yeni ileti yok Tüketici Hukuku & Hakları

Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri

56 İleti
52 Konu

[?]

Gönderen: wedodizayn
DEVRE TATİL AİDATI 16.11...
17 Kasım 2018, 20:48:42

Yeni ileti yok İdare Hukuku

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler

64 İleti
49 Konu

[?]

Gönderen: IŞIKDEMİR
Ynt: Yenilemede harç
06 Aralık 2018, 14:27:12

Yeni ileti yok Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi, Vergi davaları, Tarh, Tahakkuk, Matrah ve Vergi Uyuşmazlıkları, VUK. Cezai Hükümler, Vergi ceza davaları

25 İleti
16 Konu

[?]

Gönderen: sahillaleli
Ynt: Organize Sanayi Bö...
27 Aralık 2018, 01:00:37

Yeni ileti yok Ceza Hukuku

Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.

25 İleti
21 Konu

[?]

Gönderen: farukmehmet
hukukli işlem olma ihtim...
06 Mayıs 2019, 18:22:03

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Yeni ileti yok İcra ve İflas Hukuku

İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler

603 İleti
331 Konu

[?]

Gönderen: mrtsrky
Ynt: İİK 120 haciz konul...
23 Mayıs 2019, 14:08:19

Yeni ileti yok Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.

478 İleti
331 Konu

[?]

Gönderen: talih
89/1 göre icra işlemi ba...
21 Mayıs 2019, 16:14:21

Yeni ileti yok Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi

362 İleti
224 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: İİK'nın 40.Maddesi ...
14 Mayıs 2019, 14:45:19

Yeni ileti yok Harç & Vergi Uygulamaları

İcra ve İflas Harçları, Cezaevi Yapı Harcı, Yargı Harçları, KDV ve Damga Vergisi Uygulamaları

290 İleti
128 Konu

[?]

Gönderen: nihatkaradas
Ynt: teninat iade
19 Şubat 2019, 10:53:10

Yeni ileti yok İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Yargı Kararları (Yargıtay, Danıştay ve Yerel Mahkeme)

1103 İleti
1000 Konu

[?]

Gönderen: alphagut
Şahsım adına banka borçl...
22 Mayıs 2019, 22:08:30

Yeni ileti yok Tebligat İşlemleri

İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.

113 İleti
80 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Tüzel Kişiliği Olmayan Ş...
16 Nisan 2019, 12:36:35

YARDIMCI KONULAR

Yeni ileti yok Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi

134 İleti
88 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Tekne- Gemi alımında KDV...
03 Mayıs 2019, 21:40:40

Yeni ileti yok Makale Kütüphanesi

Üyelerimizin Gerek Kendi Gerekse Yararlı Hukuki Makaleleri Yayınlayabileceği Bölüm

73 İleti
65 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: Aidat borcunu kim ö...
07 Şubat 2019, 23:20:36

Yeni ileti yok Hukuk Programları

Genel Dosya Kapak Hesabı, Taahhüt, Nafaka Hesaplama ve Diğer Programlar

58 İleti
19 Konu

[?]

Gönderen: htsanaliz
HTS Analiz Programı
11 Nisan 2019, 16:09:42

GENEL İÇTİHAT PAYLAŞIMLARI

Yeni ileti yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

8 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
kadastro tespitine itira...
20 Nisan 2019, 12:52:38

Yeni ileti yok Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

11 İleti
10 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
İCRA SIRA CETVELİ DAVASI...
07 Eylül 2018, 23:08:49

Yeni ileti yok Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Ceza Bölümü
Hukuk Bölümü

15 İleti
15 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
ALKOL CİHAZINI ÜFLEMEYİ...
17 Aralık 2015, 22:38:24

Yeni ileti yok Bölge Mahkemeleri Kararları

Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları
Bölge İdare Mahkemeleri Kararları

19 İleti
18 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
MEHİL VESİKASI İÇİN YATI...
03 Mayıs 2019, 13:09:16

Yeni ileti yok Yargıtay Kararları

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Daireleri Kararları
Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

388 İleti
384 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
İlamın (vekalet ücretini...
13 Nisan 2019, 21:09:09

Yeni ileti yok Danıştay Kararları

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay İdari ve Vergi Daireleri Kararları

43 İleti
41 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Atama veya Geçici Görevl...
15 Kasım 2018, 21:34:09

Yeni ileti yok Sayıştay Kararları

Sayıştay Genel Kurulu Kararları
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları
Sayıştay Daireler Kurulu Kararları
Sayıştay Daire Kararları

12 İleti
12 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Malatya Defterdarlık Mu...
28 Eylül 2015, 21:44:49

DİĞER

Yeni ileti yok Ticari Duyurular

Ticari hukuk programları ve ürünleri, ücretli seminer ve konferans duyuruları, hukuk kitapları - yayınları.

5 İleti
4 Konu

[?]

Gönderen: Hakikatdrn
Ynt: Satılık Domain Adre...
18 Şubat 2017, 08:36:01

Yeni ileti yok Tebrik & Taziye

Kutlama, Başsağlığı

10 İleti
4 Konu

[?]

Gönderen: Hakikatdrn
Ynt: Başsağlığı Mesajı
18 Şubat 2017, 08:35:42

Yeni ileti yok Her Telden

Rastgele Konular, Paylaşımlar

127 İleti
40 Konu

[?]

Gönderen: ademkaragoz
Tura Turizm'den Bahar Şe...
05 Mayıs 2019, 10:38:17

Yeni ileti yok Mizah

Komik Fıkra, Yazı, Şiir Paylaşımları

75 İleti
16 Konu

[?]

Gönderen: ademkaragoz
Ynt: BY-KA-DE-ME
09 Mayıs 2019, 10:46:00

SİTE HAKKINDA

Yeni ileti yok Görüş & İstek & Öneri

Değerlendirmeler, Yenilikler, Duyurular, Tavsiyeler

12 İleti
6 Konu

[?]

Gönderen: nihatkaradas
Ynt: SİTEDEKİ YAZILAR KO...
27 Temmuz 2018, 11:34:31

  • Yeni ileti yok
  • Yönlendirmeler

..::Forum Adalet::.. - Bilgi Merkezi

Son Yanıtlanan Konular Son Yanıtlanan Konular

Forum Adı Son İletiler Gönderen: Tarih
user İcra ve İflas Hukuku posts İİK 120 haciz konulan dosyalar için takip yetkisi talebi user mrtsrky time 23 Mayıs 2019, 14:08:19
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts Şahsım adına banka borçlarım olmasına rağmen yine de şirket kurabilir miyim? user alphagut time 22 Mayıs 2019, 22:08:30
user İcra ve İflas Hukuku posts Satış masraflarının satışa konu taşınmaza eklenmesi user WatchAndLearn time 22 Mayıs 2019, 16:13:53
user İcra ve İflas Hukuku posts Ölü borçlunun mirasçısına kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu user WatchAndLearn time 22 Mayıs 2019, 16:06:49
user İcra ve İflas Hukuku posts kamu alacakları sıra cetveli. user WatchAndLearn time 22 Mayıs 2019, 16:06:03
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts MİRASIN REDDİNİN İPTALİNDE MİRASBIRAKAN ALACAKLISI/MİRASÇI ALACAKLISI AYRIMI user Deniz034 time 21 Mayıs 2019, 21:07:41
user İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları posts HASTANE RUHSATNAMESİ ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI user Deniz034 time 21 Mayıs 2019, 18:26:15
user Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri posts 89/1 göre icra işlemi bana nasıl yansır ? user talih time 21 Mayıs 2019, 16:14:21
user Genel Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar posts İcra için avukatın işlem yapmaması user nihatkaradas time 21 Mayıs 2019, 13:50:28
user Genel Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar posts Zinaya İlişkin Yargıtay Kararları user nihatkaradas time 21 Mayıs 2019, 13:47:33

Forum İstatistikleri Forum İstatistikleri

6820 İleti 4186 Konu Gönderen: 1721 Üye.
Son İleti: "Ynt: İİK 120 haciz konul..." ( 23 Mayıs 2019, 14:08:19 )

[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Olanlar Çevrimiçi Olanlar

31 Ziyaretçi, 0 Üye

Çevrimiçi OlanlarBugün Online Olan Üyeler

Toplam: 13 (Görünür: 13, Gizli: 0)
Deniz034, Hayata Gülümse, dilaygirgin, Bayburt69, WatchAndLearn, Veysel, rambetiko, ab178394, Şehmus ÇELİK, İcra2004, scorpi, AB41185, ab99503