Full version: Yargıtay Ceza Daireleri Kararları
1
 1. Haciz sırasında avukatın tehdit edilmesi ve yaralanmasının görevi yaptırmamak
 2. AVUKATIN KARAR DÜZELTMEYE BAŞVURMAMASI, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU İŞLEDİĞİ
 3. UAP KAPSAMINDAKİ BİLGİLER İLE FİZİKİ ORTAMDAKİ BİLGİLER ARASINDA BİR ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE UYAP KAY
 4. Stajyer Avukatın İcra Memuruna Hitaben "Terbiyesizlik Yapma" Demesi Hakaret Suçunu Oluşturmaz
 5. tehdit ve görev yaptırmama suçu
 6. Cam filmine kesilen ceza Yargıtay'dan döndü
 7. Edep ve Terbiyesini Kaybetti, Edepli Davranmadı Gibi Sözlerin Hakaret Suçunu Oluşturmayacağı
 8. Haddini Bil, Sen Benim Muhatabım Değilsin Şeklindeki Sözler Hakaret Suçunu Oluşturmaz
 9. Terbiyesiz ve Saygısız Kelimelerinin Ağır Eleştiri Kapsamında Kaldığı, Hakaret Suçunu Oluşturmadığı
 10. Telefon bayisinin aynı kişinin kimlik fotokopisi ile çok sayıda hat açtırması
 11. Resmi Belgede Sahtecilik - Görevi Kötüye Kullanmak
 12. Takibin İptaline Karar Verilmesi Halinde Hacze Gidilmesi - Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 13. Suç duyurusu yapan hakim sanığı o suçtan yargılayabilir mi ?
 14. Kalem TCK kapsamında silah niteliğindedir
 15. Rüşvet vermeye teşebbüs-hakimin masasına içinde para olan zarf bırakmak-hakaret
 16. Önceden Verilen Rıza Üzerine Borçlu Yerine İmza Atılmasında Suç Kastından Söz Edilemeyeceği
 17. HAKİME KARŞI AVUKATIN SÖZLERİNİN AĞIR ELEŞTİRİ OLDUĞU
 18. Danışıklı icra takibi yapan avukatın , resmi evrakta sahtecilik suçundan cezalandırılması gerektiği
 19. Güvenli Araç Kullanma Alkol Sınırı 1,00 Promil
 20. Menfaati zıt taraflara avukatlık, görevi kötüye kullanma suçu
 21. Tebliğ/tefhim tarihinden itibaren" denilmek suretiyle yasa yolunda yanıltma yapıldığı
 22. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Finansal Kiralama Sözleşmesi
 23. Terbiyesizlik yapıyorsun ! demek hakaret değildir
 24. AVUKATA GÖREVİ SIRASINDA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET EDİLMESİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ DEĞİLDİR
 25. İŞYERİ İÇİN VERİLMİŞ ARAMA KARARIYLA BİLGİSAYARLARIN ARANMASI HUKUKA AYKIRIDIR
 26. Yağma/Hırsızlık Suçu Ayrımı Tehdit ile Yağma
 27. CEP TELEFONUNA GÖNDERİLEN MESAJIN HUKUKA UYGUN DELİL OLARAK KABUL EDİLECEĞİ
 28. 16. Ceza Dairesi E: 2015/639, K:2015/426
 29. Avukata Görevinden Dolayı Hakaret ve Tehdit
 30. Sanığın Şirketi Temsile Yetkili Olup Olmadığı Tespit Edilmeden Hüküm Kurulması
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal