Gönderen Konu: İhalenin Feshi Kararının Temyizi Halinde Taşınmazdan Tahliye Emri Gönderilemez  (Okunma sayısı 2999 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1802
  • Tşk.Sayısı: 120
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2011/9077, Karar: 2011/24821 İçtihat

(Karar Tarihi : 28.11.2011)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : İİK'nun 135/1. maddesi gereğince taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı adına tescil edilmesi için 134. maddede yazılı müddete uyularak tapuya yazı yazılır. İİK'nun 134/6 ncı maddesinde ise tapu idaresine tescil için yazı yazılması ihale tarihinden itibaren şikayetçi için muayyen müddetin (7) gün geçmesine veya ihalenin feshi istenilmiş ise şikayeti sonlandıran kararın kesinleşmesine bağlı tutulmuştur.

Diğer yandan İİK'nun 134/1, TMK'nun 705 ve BK'nun 231. maddeleri gereğince cebri icrada mülkiyet ihaleyle alıcısına intikal eder. Mülkiyetin alıcıya geçmesi için tapu siciline tescili gerekli değildir. Gayrimenkul İİK'nun 135/1. maddesi gereğince tapu sicilinde alıcı adına tescil edilmedikçe alıcı o gayrimenkul üzerinde temliki tasarrufunda bulunamaz.


Somut olayda şikayetçi borçlu ihalenin feshine dair fesih davası açtığını yargılama sonucundan davanın reddine karar verildiğini, bu karara karşı kanun yoluna başvurulduğu belirtildiğinden yukarıda açıklanan sebeplerle ihale alacaklısı alıcı bu durumda İİK'nun 135. maddesi uyarınca şikayetçiye tahliye emri gönderemez.

Mahkemece şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

KARAR : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33