Gönderen Konu: TÜRK CEZA KANUNU SUÇ VE MADDE NO FİHRİSTİ  (Okunma sayısı 2558 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1770
  • Tşk.Sayısı: 115
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
TÜRK CEZA KANUNU SUÇ VE MADDE NO FİHRİSTİ
« : 23 Ağustos 2015, 07:55:20 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

TÜRK CEZA KANUNU 5237 MADDE NO

A

Açığa imzanın kötüye kullanılması 209
Adalet ve Kanun önünde eşitlik ilkesi 3
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs 288
Adli para cezası 52
Af 65
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 47
Aile hukukandan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri 57
Akıl Hastalığı 32
Akıl hastası üzerindeki bakım ve Gözetim yükümlülüğünün ihlali 175
Anayasayı ihlal 309
Askeri komutanlıkların gaspı 317
Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma 307
Askeri yasak bölgelere girme 332
Askerleri iteatsizliğe teşvik 319
Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme 173
Ayırımcılık 122
Azmettirme 38


B

Bağlılık kuralı 40
Banka veya Kredi kartlarının kötüye kullanılması 245
- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 246

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme 291
Başkasına ait kirli veya kimlik bilgilerinin kullanılması 268
Bedelsiz senedi kullanma 156
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma 53
Bileşik suç 42
Bilgi vermeme 166
Bilişim sistemine girme 243
Birden çok evlilik , hileli evlilik , dinsel tören 230
Bozulmuş veya gıda veya ilaçların ticareti 186
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma 195

C

Cebir 108
Cebir ve şiddet , korkutma ve tehdit 28
Ceza Kanunun Amacı 1
Ceza Kanunun Bağlayıcılığı 4
Ceza Kanunun Özel Kanunlar ile ilişkisi 5
Ceza Sorumluluğunun şahsiliği 20
Ceza Zaman aşımı 68
Ceza Zaman aşımı ve hak yoksunlukları 69
Ceza zaman aşımının kesilmesi 71
Cezadan muhsup 16
Cezalar 45
Cezanın belirlenmesi 61
Cinsel saldırı 102
Cinsel taciz 105
Cumhurbaşkanına hakaret 299
Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı 310

Ç

Çevrenin kasten kirletilmesi 181
Çevrenin taksirle kirletilmesi 182
Çocuğun kaçırılması ve ayıkonulması 234
Çocuğun soy bağını değiştirme 231
Çocuk düşürme 100
Çocuk düşürtme 99
Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 56
Çocukların cinsel istismarı 103

D

Dava veya cezanın düşmesinin etkisi 74
Dava zaman aşımı 66
Dava zaman aşımı süresinin durması veya kesilmesi 67
Denetim görevinin ihmali 251
Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma 339
Devlet sırlarından yararlanma , Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik 333
Devlete karşı savaşa tahrik 304
Devletin birliğini ve Ülke bütünlüğünü bozmak 302
Devletin egemenlik alametlerini aşağılama 300
Devletin güvenliğine ilişkin belgeler 326
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme 327
Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama 329
Diğer suçlar 13
Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi 121
Dilencilik 229
Dolandırıcılık 157
- Nitelikli dolandırıcılık 158
Daha az cezayı gerektiren hal 159

Düşman devlete maddi ve mali yardım 308
Düşmandan unvan ve benzeri payaler kabulü 325
Düşmanla işbirliği yapmak 303

E

Edimin ifasına fesat karıştırma 236
Eğitim ve Öğretimin engellenmesi 112
Eşya müsaderesi 54
Eziyet 96

F

Faillik 37
Fikri içtima 44
Fiyatları etkileme 237
Fuhuş 227

G

Geçici nedenler , alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olmak 34
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 170
Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması 171
Genital muayene 287
Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık 276
Geri verme 18
Gizli kalması gereken bilgileri açıklama 330
Gizliliğin ihlali 285
Göçmen kaçakcılığı 79
Gönüllü vazgeçme 36
Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma 219
Görev Suçları 10
Göreve ilişkin sırrın açıklanması 258
Görevi kötüye kullanmak 257
Görevi yaptırmamak için direnme 265
Gürültüye neden olma 183
Güveni kötüye kullanma 155

H

Haberleşmenin engellenmesi 124
Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132
Hak kullanımını veya beslenmeyi engelleme 298
Hak yoksunlukları 17
Hakaret 125
- Mağdurun belirlenmesi 126
- İsnadın ispatı 127-
İddia ve savunma dokunulmazlığı 128
- Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret 129
- Kişinin hatırasına hakaret 130
- Soruşturma ve kovuşturma koşulu 131

Hakkı olmayan yere tecavüz 154
Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası 26
Haksız arama (Hürriyete karşı suçlar ) 120
Haksız tahrik 129
Halk arasında korku ve panik yaratmak amacı ile tehdit 213
Halkı askerlikten soğutma 318
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 216 Hapis cezaları 46
Hapis cezasının ertelenmesi 51
Hata 30
Hayasızca hareketler 225
hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması 177
Hileli iflas 161
Hırsızlık 141
- Nitelikli hırsızlık 142
- Suçun gece vakti işlenmesi 143
- Daha az cezayı gerektiren haller 144
- Malın değerinin az olması 145
- Zorunluluk hali 147

Hükümete karşı suç 312
Hükümlü veya Tutuklunun ayaklanması 296
Hükümlü veya tutuklunun kaçması 292
- Etkin pişmanlık 293

İ

İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek 153
İftira 212
İhaleye fesat karıştırma 235
İmar kirliliğine neden olma 184
İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme 115
İnfaz kurumuna veya Tutukevine yasak eşya sokmak 297
İnsan ticareti 80
İnsan üzerinde deney 90
İnsanlığa karşı suçlar 77
İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama 176
İntihar 84
İrtikap 250
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 127
İşaret veya engel koymama 178
İşkence 94
İştirak halinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme 41

K

Kabolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 160
Kaçmaya imkan sağlama 294
Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma 266
Kamu görevinin terki veya yapılmaması 260
Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi 262
Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 279
Kamu görevlisinin ticareti 259
Kamu kurumu veya Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının faaliyetlerinin egellenmesi 113
Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma 238
Kanuna aykırı eğitim kurumu 263
Kanunun bağlayıcılığı 4
Kanunlara uymamaya tahrik 217
Kanunun hükmü ve amirinin emri 24
Karşılıklılık koşulu 343
Karşılıksız yararlanma 163
Kast 21
Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 83
Kasten öldürme 81
- Nitelikli haller 82
- Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 83

Kasten yaralama 86 -
-Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 87
- Daha az cezayı gerektiren haller 88

Kazanç müsaderesi 55
Kısa süreli Hapis cezasına seçenek yaptırımlar 50
Kısırlaştırma 101
Kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi ve kayda alınması 133
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç
yapma veya satma 187
Kişilerin huzur ve sükünunun bozma 123
Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf 261
Kişisel verilerin kaydedilmesi 135
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 109
- Etkin pişmanlık 110
- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 111
Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit
platformların işgali 224
Kıymetli damgada sahtecilik 199
Konut dokunulmazlığının ihlali 116
Kötü muamele (Alie düzenine karşı suçlar ) 232
Kullanma Hırsızlığı 146
Kullanmak için Uyuşturcu veya uyarıcı madde satın almak ,
kabul etmek veya bulundurmak 191
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak 228

M

Mahsup 63
Mal veya hizmet satımından kaçınma 240
Mala zarar vermek 151
Mala zarar vermenin nitelikli halleri 152
Malın değerinin az olması (Hırsızlık ) 145
Meşru savunma ve zorunluluk hali 25
Muhafaza görevini kötüye kullanma 289
Muhafızın görevini kötüye kullanması 295
Müebbet hapis cezası48
Mühür bozma 203
Mühürde sahtecilik 202
Müsadere zaman aşımı 70
Müstehcenlik 226

O

Organ veya doku ticareti 91
- Zorunluluk hali 92
- Etkin pişmanlık 119

Ö

Ön ödeme 75
Örgüt 78
Özel belgede sahtecilik 207
Özel belgeyi bozmak , yok etmek veya gizlemek 208
Özel hayatın gizliliğini ihlal 134
Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma 264
Özel kanunlarla ilişki 5

P

Para ve kıymetli damgayı yapmaya yarayan araçlar 200
Parada sahtecilik 197
Paraya eşit sayılan değerler 198

R

Radyasyon yayma 172
Resmen teslim olunan mala el konulması ve bozulması 290
Resmi belge hükmünde belgeler 210
- Daha az cezayı gerektiren hal 211
- İçtima 212

Resmi belgede sahtecilik 204
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 206
Resmi belgeyi bozmak , yok etmek veya gizlemek 205
Reşit olmayan ile cinsel ilişki 104
Rüşvet 252
- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 253
- Etkin pişmanlık 254

S

Sağır ve Dilsizlik 33
Sağlık için tehlikeli madde temini 194
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 280
Sanığın veya hükümlünün ölümü 64
Savaş zamanında emirlere uymama 321
Savaş zamanında yükümlülükler 322
Savaşta yalan haber yayma 323
Seçimlik cezalarda soruşturma 14
Seferberlik ile ilgili görevin ihmali 324
Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 118
Ses ve görüntülerin kayda alınması 286
Silah sağlama 315
Silahlı örgüt 314
Sınırdışı edilme 59
Sınırın aşılması 27
Sistemi engelleme , bozma , verileri yok etme veya
değiştirme (Bilişim alanında suçlar ) 244
Siyasal veya askeri casusluk 328
Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi 114
Soruşturulması ve Kovuşturulması şikayete bağlı suçlar , uzlaşma 15
Soykırım 76
Suç delillerini yok etme , gizleme veya değiştirme
(adliyeye karşı işlenen suçlar ) 281
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 165
Suç için anlaşma 316
Suç işlemek amacı ile örgüt kurma 220
- Etkin pişmanlık 221

Suç işlemeye tahrik 214
Suç uydurma 271
Suç üstlenme 270
Suça teşebbüs 35
Suçluyu kayırma 283
Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlar 58
Suçta ve Cezada Kanunilik ilkesi 2
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama 282
Suçu bildirmeme 278
Suçu veya suçluyu övme 215
Süreli hapis cezası143

Ş

Şantaj 107
Şapka ve Türk Alfebeleri 222
Şirket veya Kooperatif hakkında yanlış bilgi 139

T

Takdiri indirim nedenleri 62
Taksir 22
Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi 338
Taksirle öldürme 85
Taksirle yaralama 89
Taksirli iflas 162
Tanımlar (Temel ilkeler ve tanımlar ) 6
Tefecilik 241
- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulaması 242

Tehdit 106
Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması
veya el değiştirmesi 174
Temel milli yararlara karşı hareket 305
Terk 97
Ticari sır , Bankacılık sırrı veya Müşteri sırrı niteliğindeki bilgi
veya belgelerin açıklanması 239
Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma 180
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 179
Tutuklu, Hükümlü veya Suç delillerini bildirmeme 284
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan 313
Türklüğü , Cumhuriyeti , Devletin kurum ve organlarını aşağılama 301

U

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması 223
Uluslar arası casusluk 331
Usulsüz ölü gömülmesi 196
Uyuşturcu veya uyarıcı madde kullanılmasının kolaylaştırma 190
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 188

V

Vatandaş tarafından işlenen suç 11
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 136
- Nitelikli haller 137
Verileri yok etmeme 138
- Şikayet 139
- Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 140

Y

Yabancı devlet aleyhine asker toplama 306
Yabancı devlet başkanına karşı suç 340
yabancı devlet bayrağına karşı hakaret 341
Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç 342
Yabancı hizmetine asker yazma , yazılma 320
Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması19
Yabancı tarafından işlenen suç 12
Yabancı ülkede hüküm verilmesi 9
Yağma 148
Yalan Tanıklık 272
Yalan yere yemin 275
Yardım etme 39
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 98
Yargı görevi yapanı etkileme 277
Yasaklanan bilgileri açıklama 336
Yasaklanan bilgileri sisyasal veya askeri casusluk
maksadı ile açıklama 337
Yasaklanan bilgileri temin 334
Yasakların bilgilerin casusluk maksadı ile temini 335
Yasama organına karşı suç 311
Yaş Küçüklüğü 31
Yer Bakımından uygulama 8
Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama 255
Yürürlük 344
Yürütme 345

Z

Zaman aşımının uygulanmasının hesabı 72
Zaman bakımından uygulama 7
Zehirli madde imal ve ticareti 193
Zehirli madde katma 185
Zimmet 247
- Etkin pişmanlık 248
- Daha az cezayı gerektiren hal 249
Zincirleme suç 43
Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması 256
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

TÜRK TİCARET KANUNU 1457.MADDE UYGULAMASI HAKKINDA

Başlatan ömer ipekForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 57
12 Mayıs 2014, 09:37:04
Gönderen: ömer ipek
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 100.

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 196
27 Temmuz 2018, 16:38:11
Gönderen: Deniz034
Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Saklama Sözleşmesi

Başlatan Özgür KOCAForumun Makale Kütüphanesi

Yanıt: 0
Gösterim: 2012
29 Ağustos 2015, 10:09:27
Gönderen: Özgür KOCA
TÜRK BORÇLAR KANUNU ( TBK) m.100 (eBK m.84)’ ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

Başlatan Özgür KOCAForumun Makale Kütüphanesi

Yanıt: 0
Gösterim: 2031
06 Ocak 2016, 21:59:55
Gönderen: Özgür KOCA
TEBLİGAT KANUNU 20. MADDE

Başlatan Maraslı-46Forumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 2
Gösterim: 54
30 Nisan 2015, 10:09:10
Gönderen: nihatkaradas
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33