Gönderen Konu: İİK 149.MADDESİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDE UYGULAMA ALANI YOKTUR  (Okunma sayısı 1748 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 770
  • Tşk.Sayısı: 12
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2011/25369 E.  ,  2012/10172 K.

"İçtihat Metni"

 MAHKEMESİ : Bodrum İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/05/2011
NUMARASI : 2011/70-2011/384

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 4822 Sayılı Yasa'nın 15. maddesi ile eklenen 10. maddesinde; "Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir." şeklinde tanımlandıktan sonra maddede bu tür sözleşmelerin yapılma koşulları ile borcun muaccel kılınabilmesi ve temerrüt koşulları gibi farklı ve özel şartlara yer verilmiştir. Yasaya eklenen 10/A maddesinde; kredi kartı ve nakit çekim sureti ile kullanılan  kredilerde 10. madde hükümlerinin uygulanacağı belirtildikten sonra, aynı Yasa'ya 21.02.2007 tarihli 5582 Sayılı Yasa'nın 24. maddesi ile eklenen 10/B maddesinde ise; "Konut Finansmanı sözleşmeleri" de bu yasa kapsamında değerlendirilerek, konut finansmanı sözleşmelerinin düzenlenme koşulları, borçlunun temerrüdü durumunda finansman sağlayan bankanın yükümlülükleri, borcun muaccel kılınabilmesinin ve muacceliyet uyarısının koşulları gibi hususlar özel olarak ve ayrıca düzenlenmiştir. Açıklandığı üzere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, kredi kartı ve "Konut Finansmanı Kredisi" gibi tüketici kredisi kullanan borçluları, diğer kredi borçlularından ayrı tutmak, tüketicinin koşullarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla getirilmiş özel bir yasa olup, bu kanun kapsamında verilen krediler nedeniyle borçluların temerrüde düşüp düşmedikleri, borcun muaccel olup olmadığı, muaccel olan borç miktarının ve faizinin, yapılan özel sözleşmelerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun koşullarında  değerlendirilmesi gerekir.
Tüketici Yasasına göre daha genel bir yasa olan İİK'nun 149.maddesi, bu özel yasanın kapsamında kalmayan krediler için uygulanabilir olup, yasa koyucunun anılan kredilere açıkça Tüketici Yasasında yer vermiş olması da, maksadının bu yönde olduğunu  ortaya koymaktadır. Aksinin kabulü halinde tüketici kredilerinde de İİK'nun 149.maddesi koşullarında ilamlı takip yapılacak, özel yasada düzenlenen muacceliyet ve temerrüt koşulları tartışılmadan alacağın tahsili, gayrimenkulün satışı gerçekleşecek, tüketici, lehine getirilen yasa maddelerine rağmen diğer kredi borçluları ile aynı koşullarda icra takibine muhatap kılınarak mağdur edilecektir. Bu durumda alacağın tüketici kredisinden kaynaklanması halinde, borçlunun temerrüde düşüp düşmediği, alacağın muaccel olup olmadığı, ne miktarının tahsil edilebilir olduğu, faiz miktar ve oranlarının tespiti, tüketici yasası koşullarında yargılama yapılmasını gerektirmektedir.
O halde, İİK'nun 149. maddesinin tüketici kredilerinde uygulanma olanağı yoktur.
Somut olayda, tüketici kredisi sözleşmesi kapsamında alınan kesin borç ipoteğine
dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçilip borçluya İİK.nun 149. maddesi kapsamında icra emri gönderilmiştir.
Yukarıda açıklandığı üzere, alacağın varlığı ve miktarı 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yargılama yapılmasını zorunlu kıldığından mahkemece, takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir. 
SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29/03/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

İİK 150/I MADDESİNİN TÜKETİCİ KREDİLERİNE UYGULAMA OLANAĞI YOKTUR

Başlatan Deniz034Forumun Yargıtay Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1713
11 Nisan 2016, 21:30:13
Gönderen: Deniz034
YENİ TÜKETİCİ KANUNU YÜRÜRLÜĞÜ GİRDİ

Başlatan By-leyl-i LalForumun Tüketici Hukuku & Hakları

Yanıt: 0
Gösterim: 2224
18 Haziran 2014, 09:25:56
Gönderen: By-leyl-i Lal
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 2015 SINIRLARI -

Başlatan By-leyl-i LalForumun Tüketici Hukuku & Hakları

Yanıt: 0
Gösterim: 3132
28 Aralık 2014, 23:02:28
Gönderen: By-leyl-i Lal
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI

Başlatan By-leyl-i LalForumun Tüketici Hukuku & Hakları

Yanıt: 0
Gösterim: 7432
28 Haziran 2014, 11:10:50
Gönderen: By-leyl-i Lal
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINDA KESİNLİK SINIRI

Başlatan By-leyl-i LalForumun Tüketici Hukuku & Hakları

Yanıt: 0
Gösterim: 9850
02 Temmuz 2014, 08:52:58
Gönderen: By-leyl-i Lal
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33