Gönderen Konu: Maaş haczine iştirak  (Okunma sayısı 2026 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 770
  • Tşk.Sayısı: 12
  • Cinsiyet: Bay
Maaş haczine iştirak
« : 14 Nisan 2016, 19:27:21 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da PaylaşT.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/7225

K. 2004/8111

T. 6.7.2004

• SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hazine'nin Vergi Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Niteliğinin Bulunmaması )

• VERGİ ALACAĞININ İMTİYAZLI ALACAK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İflas Nedeniyle Düzenlenen Sıra Cetveline İtiraz Davası )

• İMTİYAZLI ALACAK NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Vergi Alacağının - İflas Nedeniyle Düzenlenen Sıra Cetveline İtiraz Davası )

• HACZE İŞTİRAK ( Hazinenin Vergi Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Niteliğinin Bulunmaması - İflas Nedeniyle Sıra Cetveline İtiraz )

2004/m.206

6183/m.21


ÖZET : Davacı Hazine vekili kamu alacaklarının 6183 Sayılı Kanun kapsamında imtiyazlı olup bu alacaklara, İcra ve İflas Kanunu'nun 4949 Sayılı Kanunla değişik 206'ncı maddesi uyarınca üçüncü sırada yer verilmesi gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin bu yönden düzeltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı alacağı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındadır. Anılan kanunun 21'inci maddesinin birinci fıkrası bu kanun kapsamındaki alacakların hacze iştiraki usulünü düzenlemekte, ikinci fıkrası ise eşya veya taşınmazın aynından doğan kamu alacaklarının o eşya veya taşınmazın bedelinden öncelikle tahsil edileceği ilkesini getirmektedir. 4949 sayılı kanunla değişik İİK'nun 206'ncı maddesine göre "Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar"ın sıra cetvelinde 3'üncü sıraya alınması hususu düzenlenmiş ise de, sözü geçen kamu alacaklarını imtiyaza kavuşturan özel bir kanun hükmü olmadığı gibi, 6183 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinin de kamu alacaklarına bu yönde bir imtiyaz sağladığı şeklinde yorumlanması mümkün değildir. Bu itibarla, davacı alacağının düzenlenen sıra cetvelinde imtiyazsız alacaklarla aynı sıraya alınmasında hukuka aykırı bir yön olmaması nedeniyle icra mahkemesi kararının onanması gerekmiştir.
DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline İtiraz davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı Hazine vekili B. Madencilik Dış Tic. İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin iflasından sonra düzenlenen sıra cetvelinde, müflis şirketin sorumlu olduğu vergi alacaklarının 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,56,57 ve 58 kayıt numaraları altında dördüncü sıraya alındığını; oysa kamu alacaklarının 6183 Sayılı Kanun kapsamında imtiyazlı olup bu alacaklara, İcra ve İflas Kanunu'nun 4949 Sayılı Kanunla değişik 206'ncı maddesi uyarınca üçüncü sırada yer verilmesi gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin bu yönden düzeltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı iflas idaresi vekili 4949 Sayılı değişiklikten sonra Hazine alacaklarının imtiyazlı olarak kabul edilmediğini, bu nedenle sıra cetvelinde bir hata bulunmadığını bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece evrak üzerinde yapılan incelemeye ve dosya kapsamına göre, icra ve iflas Kanunu'nun 4949 Sayılı Kanunla değişik 206'ncı maddesi uyarınca, düzenlenecek sıra cetvelinde, özel kanunlarda imtiyazlı sayılan alacakların üçüncü sırada imtiyazlı oldukları, bunlar dışındaki alacakların ise dördüncü sıraya kabul edileceği; 6183 Sayılı Kanunun 21' inci maddesinin ilk fıkrasında malın aynından kaynaklanan kamu alacaklarının rüçhanlı olduğunun belirtildiği, son fıkrasında ise borçlunun iflası halinde İİK' nun 206'ncı maddesinin uygulanacağı; şikayete konu Hazine alacağının 6183 Sayılı Kanunda belirtilen imtiyazlı alacaklardan olmadığı ve bu nedenle özel kanunlarda imtiyazlı olduğu belirtilen alacak statüsünde değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş; hüküm davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, düzenlenen sıra cetvelinde davacıya verilen sıranın kanuna aykırı olduğu iddiası ile sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir.
Davacı alacağı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındadır. Anılan kanunun 21 'inci maddesinin birinci fıkrası bu kanun kapsamındaki alacakların hacze iştiraki usulünü düzenlemekte, ikinci fıkrası ise eşya veya taşınmazın aynından doğan kamu alacaklarının o eşya veya taşınmazın bedelinden öncelikle tahsil edileceği ilkesini getirmektedir. Maddenin son fıkrasında borçlunun iflası halinde İİK 'nun 206'ncı maddesindeki sıraya göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.
4949 Sayılı Kanunla değiştirilmeden önce, İİK'nun 206'ncı maddesine göre, "Devlet Hazinesinden doğrudan doğruya veya bilvasıta tahsil olunan vergi ile Devlet tekliflerinden olan mütenevvi resimler" sıra cetvelinde 5'inci sıraya alınıyordu. Ne var ki, 30.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4949 Sayılı Kanun, İİK' nun 206'ncı maddesinde değişiklik yapmış ve kamu alacakları için ayrı bir sıra öngörmemiştir. İİK' nun 206'ncı maddesine göre "Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar"ın sıra cetvelinde 3'üncü sıraya alınması hususu düzenlenmiş ise de, sözü geçen kamu alacaklarını imtiyaza kavuşturan özel bir kanun hükmü olmadığı gibi, 6183 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinin de kamu alacaklarına bu yönde bir imtiyaz sağladığı şeklinde yorumlanması mümkün değildir.
Bu itibarla, davacı alacağının düzenlenen sıra cetvelinde imtiyazsız alacaklarla aynı sıraya alınmasında hukuka aykırı bir yön olmaması nedeniyle icra mahkemesi kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı yanın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 06.07.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Maaş haczine iştirak olmaz

Başlatan Deniz034Forumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 1495
14 Nisan 2016, 21:40:20
Gönderen: Deniz034
Maaş Haczine İlişkin İşlemlerin Sıra Cetveli Yerine Geçeceği

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 5101
14 Haziran 2014, 11:35:03
Gönderen: Özgür KOCA
Hacze iştirak vergi borcu

Başlatan Deniz034Forumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 1970
14 Nisan 2016, 21:29:04
Gönderen: Deniz034
İştirak Haczine İtiraz

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 2415
09 Mayıs 2015, 18:35:59
Gönderen: Özgür KOCA
İflas Ertelemesinin Para Haczine Etkisi

Başlatan Özgür KOCAForumun Makale Kütüphanesi

Yanıt: 0
Gösterim: 7372
10 Haziran 2014, 13:13:53
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33