Gönderen Konu: Icranin geri bırakılması hacizlerin durumu  (Okunma sayısı 1254 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 770
  • Tşk.Sayısı: 12
  • Cinsiyet: Bay
Icranin geri bırakılması hacizlerin durumu
« : 27 Eylül 2016, 21:18:54 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2014/23064
KARAR NO : 2014/30824

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 10/04/2014
NUMARASI : 2014/71-2014/159
DAVACILAR :
DAVALILAR:

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı Ramazan Alişan tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Armağan Keskin Sarıbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinin kesinleşmesinden sonra zamanaşımının oluştuğu iddiasıyla borçlular tarafından sair talepler ile birlikte İİK'nun 71 ve 33-a maddeleri uyarınca icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasının ve hacizlerin kaldırılmasının istendiği, mahkemece icranın geri bırakılmasına ve hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nun 33/a-2. maddesi uyarınca; “Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vaki olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.” Buna göre icra mahkemesince zamanaşımı itirazının kabulüne karar verilmesi ile icra takibi son bulur. Ancak, bunun için alacaklının İİK'nun 33/a-2.maddesine göre yedi gün içinde dava açıp açmayacağı beklenmelidir. Dava için maddede öngörülen yedi günlük sürenin bitimine kadar icra takibi olduğu yerde durur. Alacaklı bu süre içinde dava açarsa, bu davanın sonucuna değin takip durmaya devam eder. Alacaklı bu davayı kazanır ise, icra takibine devam edilir. Yedi gün içinde dava açmaması ya da açıpta davanın reddi halinde ise icranın geri bırakılması kararı, takibin iptaline ilişkin sonuçları doğurur. Bir diğer anlatımla dosyada mevcut hacizler kalkar. Bu durumda anılan süreç tamamlanmadan icranın geri bırakılması kararı ile birlikte hacizlerin de kaldırılmasına karar verilemez.

O halde mahkemece zamanaşımı şikayetinin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken, hacizlerin de kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı Ramazan Alişan'ın temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/12/2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

icranın geri bırakılması kararı

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 2
Gösterim: 60
14 Şubat 2015, 15:54:03
Gönderen: WatchAndLearn
Kat maliklerine takip ve icranın geri bırakılması

Başlatan rambetikoForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 15
16 Ekim 2015, 10:38:22
Gönderen: rambetiko
İcranın Geri Bırakılması ile Haciz İlişkisi Kararı (İİK 33/a-1)

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 3217
09 Mayıs 2015, 18:50:07
Gönderen: Özgür KOCA
Kambiyo takiplerinde zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması

Başlatan PehlivaNForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 32
13 Temmuz 2015, 08:23:57
Gönderen: PehlivaN
icranın geri bırakılması kararının kesinleşmesi ile hacizler kalkar mı?

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra ve İflas Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 549
09 Temmuz 2018, 20:10:13
Gönderen: WatchAndLearn
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33