Gönderen Konu: Yetkisiz İcra Dairesince Yapılan Kıymet Takdirinin Yok Hükmünde Olduğu  (Okunma sayısı 1580 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1783
  • Tşk.Sayısı: 115
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2010/17572 E.  ,  2010/29943 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İzmir 4. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 05/04/2010
NUMARASI : 2009/1701-2010/447

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK. nun 1.maddesine göre; “Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur…” Görüldüğü gibi icra dairelerinin yetki alanları, asliye mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlandırılmıştır. Aynı kanunun 360.maddesinde ise haczedilen malların başka bir yerde bulunması halinde satışın istinabe yoluyla yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre satışa konu mal başka bir icra dairesinin yetki alanında kalıyor ise o yer icra dairesine talimat yazılmak suretiyle satışa hazırlık ve satış işlemlerinin yaptırılması gerekir.

Somut olayda, ihalesi yapılan taşınmazın İzmir İcra Dairesinin yetki alanında kaldığı ve satışın da adı geçen icra müdürlüğünce yapıldığı, ancak satışa esas kıymet takdirinin Karşıyaka İcra Müdürlüğünce yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda, İzmir İcra Dairesinin yetki alanında bulunan taşınmaz için yetkisi bulunmayan Karşıyaka İcra Müdürlüğüne talimat yazılarak kıymet takdiri yaptırılması doğru olmayıp, adı geçen icra müdürlüğünce yapılan kıymet takdiri işlemi de yok hükmünde sayılacağından hukuki sonuç doğurmaz. Bu itibarla mahkemece yapılması gereken iş kıymet takdiri tarihi itibariyle Karşıyaka İcra Müdürlüğünün yetkili olup olmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken anılan hususun göz ardı edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),bozma nedenine göre sair nedenlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına,  14.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33