Gönderen Konu: İİK 120 (ödeme yerine alacakların devri) Talebi ve Kararınız  (Okunma sayısı 3268 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Semih

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 33
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Arkadaşlar Merhaba,

İİK 120 (ödeme yerine alacakların devri) talebi geliyor.

Örneğin dosya alacağına dosyamızdan haciz konulmuş, İİK 120/2 uyarınca alacaklı olduğu dosyayı takip konusunda yetki verilmesini talep ediyorlar.

Bu talebi daha önce hacze iştirak eden tüm alacaklıların muvafakati bulunmadığından reddetmiştim.

Israrla hiçbir koşul olmadan verilebileceği yönünde avukat ısrar ediyor.

Bu konu hakkında uygulamalarınızı, deneyimlerinizi, kararlarınızı paylaşırsanız sevinirim.

mrtsrky

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 100
 • Tşk.Sayısı: 6
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: İİK 120 (ödeme yerine alacakların devri) Talebi ve Kararınız
« Yanıtla #1 : 28 Haziran 2017, 17:18:20 »
aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya İÇLERİNDEN birisi .... içlerinden biri dediği için biz veriyoruz.

Semih

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 33
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Ben reddettim şikayete gittiler sonucu paylaşırım.

mrtsrky

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 100
 • Tşk.Sayısı: 6
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: İİK 120 (ödeme yerine alacakların devri) Talebi ve Kararınız
« Yanıtla #3 : 04 Ağustos 2017, 14:57:19 »
sonuç varmı acaba ?

Semih

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 33
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: İİK 120 (ödeme yerine alacakların devri) Talebi ve Kararınız
« Yanıtla #4 : 04 Ağustos 2017, 20:28:37 »
Pazartesi unutmazsam paylaşayım.  Mahkeme şikayeti kabul etti.

Semih

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 33
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: İİK 120 (ödeme yerine alacakların devri) Talebi ve Kararınız
« Yanıtla #5 : 09 Ağustos 2017, 10:36:32 »
TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERMEYE YETKİLİ
   T.C.
   KASTAMONU
   1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO   : 2017/142 Esas
KARAR NO   : 2017/152

HAKİM   : Mustafa ÇALIŞKAN  193862
KATİP   : Nurhayat YİĞİT BÖNCÜ  65692

DAVACI    : MUSTAFA KİRTENOĞLU - 41863597160  Topçuoğlu Mh.Kalekapısı Sk.No:56/B Merkez/ KASTAMONU
VEKİLİ   : Av. COŞKUN BÜYÜKGÖKMEN - Cebrail Mah.Plevne Cad.Kemal Kırmızı İş Merkezi Kat:4 No:17 Merkez/ KASTAMONU
DAVALI    :  HASIMSIZ

DAVA   : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
DAVA TARİHİ   : 28/06/2017
KARAR TARİHİ   : 27/07/2017
GEREKÇELİ KARAR YAZILMA TARİHİ   : 27/07/2017

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın vermiş olduğu yetki ile Türk Milleti adına karar vermeye yetkili Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili Mahkememize verdiği 28.06.2017 tarihli dilekçesinde özetle; Kastamonu 4. İcra Dairesi'nin 21.06.2017 tarihli kararı ile 2004 sayılı İİK'nın 120. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince kendilerine borçlunun alacağını tahsil için yetki verilmesine ilişkin taleplerinin reddine yönelik kararının hukuka aykırı olduğunu ve iptalini talep etmiştir.
Şikayete konu olan Kastamonu 4. İcra Müdürlüğünün 2017/2528 Esas sayılı takip dosyası celp ve tetkik edilmiştir.
Yapılan şikayet mahiyetine göre evrak üzerinde yapılacak incelemeyle karar verilmesi mümkün görüldüğünden 2004 sayılı İİK'nın 18. Maddesi gereğince duruşma açılmadan dosya üzerinde yapılan incelemeyle karar verilmiştir.
DEĞERLENDİRME ve GEREKÇE: Dava 2004 sayılı İİK'nın 16 vd. Maddeleri kapsamında icra işlemini şikayet hakkındadır.
Şikayete konu Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü'nün 2017/2528 E. Sayılı takip dosyasındaki 21.06.2017 tarihli karar incelendiğinde; davacı tarafından 19.06.2017 tarihinde borçlu dava dışı Serkan Ünal'ın alacakları için 2004 sayılı İİK'nın 120. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince tahsil yetkisinin talep edildiği, Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü tarafından 21.06.2017 tarihinde ise davacı alacaklının bu talebinin hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatinin bulunmadığı ve alacaklının icra takibi açmak veya dava açmak için yetki almasında hukuken yararının bulunmadığı (yapılmış bir icra takibinin bulunması sebebiyle) gerekçeleriyle reddine karar verilmiştir.
Şikayete konu işlemin 2004 sayılı İİK'nın 120. Maddesinin 2. Fıkrasının uygulanma biçimine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. 2004 sayılı İİK'nın 120. Maddesi şu şekildedir:
"(1)Hacze iştirak eden bütün alacaklılar muvafakat ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiyatı olmıyan alacakları, ödeme yerine geçmek üzere itibari kıymetleriyle kendilerine veya hesaplarına olarak içlerinden birine devredilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nispetinde borçlunun haklarına halef olurlar.

    (2)Aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlerinden birisi borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsilini veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dava hakkının kullanılmasını, masraf kendilerine ait olmak ve fakat haklarına halel gelmemek şartiyle üzerlerine alabilirler."
Ödeme yerine alacakların devri başlığını taşıyan 2004 sayılı İİK'nın 120. Maddesi incelendiğinde; ilgili hükmün birinci fıkrasında borçlunun üçüncü kişilerdeki alacağının, kendi alacaklılarından birine ödeme yerine geçmek üzere devrinin düzenlendiği bu halde devralan alacaklının borçlunun haklarına halef olduğu ve ifa yerine geçtiği ancak ödeme yerine devir halinde hacze iştirak eden tüm alacaklıların bu işleme muvafakatinin zorunlu olduğu görülmektedir.
 2004 sayılı İİK'nın 120. Maddesinin 2. Fıkrasında ise borçlunun alacağının tahsil için kendi alacaklılarından birine devrinin düzenlendiği, bu şekilde alacaklıya borçlunun alacağını tahsil için takip yetkisi verildiği ancak bunun ifa yerine geçmediği ve bu anlamda tahsil için takip ve dava yetkisi alabilmek için 120. Maddenin 1. Fıkrasının aksine herhangi bir kimsenin muvafakatine gerek bulunmadığı görülmektedir.
Bu bağlamda şikayete konu Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü'nün 21.06.2017 tarihli kararında davacı alacaklının talebinin reddine gerekçe olarak gösterilen hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatinin bulunmadığı gerekçesinin hukuka ve kanuna uygun olmadığı, 2004 sayılı İİK'nın 120. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince tahsil için takip yetkisi verilmesi konusunda herhangi birinin buna muvafakat göstermesinin gerekli olmadığı yalnızca alacaklıların talebinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır.
Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü tarafından davacı alacaklının talebinin reddine gerekçe olarak daha önce borçlu tarafından takip yapılmış olması sebebiyle davacı alacaklının tahsil veya dava açmak yetkisi almasında hukuki yararının bulunmadığı da red kararına gerekçe olarak gösterilmiş olmakla birlikte, bilindiği üzere icra takibinin veya davanın sonuçlandırılması noktasında talep sahibinin takibi veya davayı sonuca ulaştırabilmekte çabası önem arz etmektedir. Her ne kadar icra müdürlüğü tarafından borçlunun daha önce takip yapmış olması sebebiyle davacı alacaklının hukuki yararının olmadığı gerekçe gösterilmiş ise de yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere takibin veya davanın sonuca ulaştırılması alacaklının çabasına ve takibine bağlı olup, daha önce borçlunun takip yapmış olması, borçlunun alacaklısına tahsil-takip yetkisi verilmesine engel değildir. Zira borçlu tarafından takip ve tahsil için gösterilmeyen çabanın yetki almış olan alacaklı tarafından gösterilebileceği ve takibin ya da davanın sonuca ulaştırılarak tahsil yapılabileceği hususu izahtan varestedir.
Yukarıda detaylıca açıklanan gerekçeler doğrultusunda şikayetin kabulüne karar vermek gerekmiş oluşan vicdani kanaat ile aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Şikayetin KABULÜNE,
2-Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü'nün 21.06.2017 tarihli işleminin İPTALİNE,
3-Peşin alınan harcın mahsubuna ve yeterliliğine,
4-Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
5-Davacı tarafça dosyaya yatırılan gider avansından dosyada kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı tarafa İADESİNE
Dair, tarafların yokluğunda, evrak üzerinden yapılan inceleme sonunda, kararın tebliğinden 10 günlük Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf  yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.27/07/2017


Katip 65692
 ¸

 
 
Hakim 193862
 ¸Semih

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 33
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: İİK 120 (ödeme yerine alacakların devri) Talebi ve Kararınız
« Yanıtla #6 : 09 Ağustos 2017, 10:37:48 »
   T.C.
   KASTAMONU
   4. İCRA DAİRESİ
   2017/2528 ESAS
KARAR TENSİP TUTANAĞI
 
Alacaklı vekilinin avukat portalından gönderdiği ve dosyasına kaydı yapılan İİK.nın 120/2 maddesi uyarınca borçlunun alacaklı olduğu tespit edilen ve (dosya alacağına) haciz konulan dosyayı takip konusunda yetki  talebi incelendi, dosyasına konuldu.
İİK.nın 120/2 maddesi;
 "ÖDEME YERİNE ALACAKLARIN DEVRİ:
120/1.Hacze iştirak eden bütün alacaklılar muvafakat ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiyatı olmıyan alacakları, ödeme yerine geçmek üzere itibari kıymetleriyle kendilerine veya hesaplarına olarak içlerinden birine devredilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nispetinde borçlunun haklarına halef olurlar.
120/2.Aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlerinden birisi borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsilini veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dava hakkının kullanılmasını, masraf kendilerine ait olmak ve fakat haklarına halel gelmemek şartiyle üzerlerine alabilirler."
Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerlerine alanların alacak ve masraflarının ödenmesine karşılık tutulur."
Hacze iştirak etmiş olan alacaklıların hepsi veya içlerinden bir veya birkaçı, üçüncü kişideki alacağı tahsilini veya borçlunun üçüncü kişiye karşı sahip olduğu dava hakkının kullanılmasını üzerlerine alabilirler. (m.120,II) Buna kısaca alacağın tahsil için devri denir. Alacağın tahsil için devri için de hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakati şarttır.
Tahsil için devir ile, alacağı tahsil için devralan alacaklı, borçlunun haklarına halef olmaz; sadece, o alacağı tahsil edebilmek için borçluyu temsil etme yetkisini (dava takip yetkisini, HMK m.53) kazanır. Yani borçlu adına (tahsil için devraldığı) alacak için üçüncü kişiye karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir.)
İcra dairesi, alacağı tahsil için devralan alacaklıya, alacağın tahsili için gerekli işlemleri yapmaya yetkili olduğu hakkında bir belge verir. Alacaklı, bu belge içe üçüncü kişiye karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir. (Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku El Kitabı 2013-sf.632-633)
Karar   :
1-Hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakati bulunmadığı, alacaklının icra takibi açmak veya dava açmak için yetki almasında hukuken bir yararı olmayacağı (zaten yapılmış icra takibi bulunduğu), yukarıdaki anlatımlar doğrultusunda İİK 120/2 maddesine göre yetki belgesi verilmesi talebinin REDDİNE,
Müdürlüğümüzce verilen karara karşı İcra İflas Kanunu'nun 16. maddesi gereğince Kastamonu Nöbetçi İcra Hukuk Mahkemesine şikayet yolu açık olmak üzere karar verildi.  21/06/2017

 
 
Mehmet Semih DEMİRCİ
 İcra Müdür Yardımcısı
 152741
¸

Semih

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 33
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
İcra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK' nun 120. maddesi uyarınca YETKİ VERİLEBİLMESİ İÇİN, hacze iştirak eden BÜTÜN ALACAKLILARIN MUVAFAKATININ BULUNMASI ŞARTTIR.
Somut olayda ise, şikayet dilekçesinde, borçlu İ….Yağmur hakkında çok miktarda icra takibinin başlatıldığı iddia edilmiş olup, icra müdürlüğünce borçlu hakkında başka alacaklılar tarafından takip yapılıp yapılmadığı, yapılmış ve hacze de iştirak edilmiş ise, hacze iştirak eden alacaklılar belirlenmeden ve anılan alacaklıların muvafakatı alınmadan doğrudan takip alacaklısı C….. Taşdur'a İİK'nun 120/2. maddesi gereğince yetki belgesi verilmesi doğru bulunmamıştır.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
ESAS NO     : 2016/20477
KARAR NO  : 2017/13822

 

Teminat Mektubunun İbrazı Ödeme Yerine Geçmez

Başlatan Özgür KOCAForumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2301
02 Haziran 2015, 15:34:45
Gönderen: Özgür KOCA
Adi ve Rehinli Alacakların Sırası

Başlatan Forum AdaLetForumun İcra ve İflas Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 1672
18 Haziran 2016, 01:08:56
Gönderen: Forum AdaLet
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNDEN ÖNCE PTT HAVALESİ İLE KISMİ ÖDEME

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 4243
30 Haziran 2014, 12:56:31
Gönderen: By-leyl-i Lal
doğacak alacakların haczi müessesesi

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1779
08 Ekim 2015, 00:05:50
Gönderen: By-leyl-i Lal
Satışa Esas Kıymet Takdirinin Yapılması Talebi Satış Talebi Sayılmaz

Başlatan IŞIKDEMİRForumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 972
30 Mayıs 2018, 14:21:35
Gönderen: IŞIKDEMİR
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33