Gönderen Konu: İHTİYATİ HACZİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  (Okunma sayısı 882 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 775
  • Tşk.Sayısı: 14
  • Cinsiyet: Bay
İHTİYATİ HACZİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
« : 23 Ekim 2017, 21:08:48 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

İHTİYATİ HACZİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

 
T.C. YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS NO      : 2011/12304
KARAR NO  : 2011/30744
Y A R G I T A Y   İ L A M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: Kocaeli 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ         : 10/03/2011
NUMARASI : 2010/522-2011/132
DAVACI       : BORÇLU     :M… B…
DAVALI       : ALACAKLI :…. Bankası A.Ş.
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK.nun 264.maddesi hükmüne göre ihtiyati haciz kararına dayalı olarak icra takibi yapan alacaklı, borçlunun ödeme emrine itirazını gidermek için itirazın tebliğinden itibaren yedi günlük hak düşürücü sürede itirazın kaldırılmasını veya iptalini sağlamak üzere dava açmak zorundadır. Süresinde dava açılmaması halinde ihtiyati haciz hükümsüz kalır. Bu 7 günlük süre borçlunun itirazının alacaklıya tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Alacaklı, borçlunun ödeme emrine itiraz ettiğini başka şekilde öğrenmiş olsa bile, borçlunun itirazı kendisine tebliğ edilmedikçe, 7 günlük süre işlemeye başlamaz. Alacaklının 7 gün içinde icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını istememesi ve mahkemede itirazın iptali davası açmaması halinde ihtiyati haciz hükümsüz kalır.
Somut olayda ihtiyati haciz kararı ile birlikte ilamsız takibe süresinde başlandığı ve borçlunun maaşının 1/4'üne ihtiyati haciz konulduğu, borçlunun ödeme emrine süresinde itiraz ettiği ayrıca bu itiraz nedeniyle maaş haczinin kaldırılması talebinin şikayete konu 4.11.2010 tarihli icra müdürlüğü kararı ile reddedildiği görülmektedir.
Mahkemece İİK.nun 264.maddesinde yazılı şartlar uyarınca borçlunun maaşına konan ihtiyati haczin hükümsüz kalıp kalmadığı incelenmesi gerekirken, takibin icraya itirazla durdurulması nedeniyle itiraz tarihinden sonra borçlunun maaşından kesinti yapılamayacağından bahisle haczin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.           
SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 27/12/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33