Gönderen Konu: Doğmuş ve Doğacak Nafaka Alacaklarında İcra Vekalet Ücreti Hesabının Nasıl Yapılacağı  (Okunma sayısı 1731 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1783
  • Tşk.Sayısı: 115
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Aşağıdaki mesaj farklı bir hukuki paylaşım sitesinden alıntıdır.

Alıntı
Burak Ülker 
 

geçen seneki AÜT'nin aynı maddesinde nafakanın yıllık miktar üzerinden vekalet ücreti doğuracağı yazıyordu, bu sene bunu eklemeyi her nasılsa unutmuşlar. farkeden cin icra müdürleri de hemen aylık nafaka üzerinden hesaplamaya başlamışlar. bu konuda barolar birliğinden bir açıklama istendi, açıklama yapıldı da, ama yeterli olur mu icra müdürlüğü için, bilmiyorum.2014 yılına ilişkin olarak yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde
önceki yıllarda Nafaka ve Tahliye takiplerine ilişkin olarak yer alan 11.
maddenin 4. fıkrasının yer almadığını arkadaşlarca tespit etmemiz üzerine
bu konuda Türkiye Barolar Birliğinden e-mail yolu ile yapmış olduğum
başvuruya verilen cevabı aşağıda paylaşıyorum.

Verilen cevaba göre nafaka ve tahliye takiplerinde takip çıkışı üzerinden
3. kısma göre vekalet ücreti hesaplanmasının gerekeceği sonucu ortaya
çıkmaktadır. Ancak burada şöyle bir sorun karşımıza çıkacaktır.
Örneğin, mahkeme yargılama devam ederken 15. ayda dava tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere 200,00 TL nafakaya hükmederse;
Önceki yıllarda 2.400,00 TL üzerinden, yani 1 yıllık nafaka bedeli
üzerinden vekalet ücreti hesaplaması yapılıyordu.
Ancak, 2014 yılı için durum hiç de öyle olmayacak. 15 aylık geriye dönük
nafakanın faizi ile birlikte takip talebinde istenilmesi halinde vekalet
ücreti en az 3.000,00 TL üzerinden hesaplanması gerekecektir.

Bu konuda sıkıntı veya şikayet ile karşılaşan meslektaşlarımdan
bilgilerini paylaşmalarını istirham ediyorum.

Saygılarımla.

TBB'nin cevabi yazısı;

"Sayın .......

İlgi: 3 Mart 2014 tarihli e-postanız
İlgi e-postanız konu "nafaka ve tahliyeye ilişkin takiplerde" takip
miktarı-takip konusu alacak- dikkate alınarak, 2014 Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesinin 11. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "üçüncü kısma göre
belirlenme (%12), icra dairelerinde öngörülen 250,00-TL. maktu ücret altında
olmama, takip konusu miktarı geçememe" ilkeleri uyarınca uygulama yapılacağı
değerlendirilmektedir.
Konuya göstermiş olduğunuz duyarlılığınıza teşekkür eder; meslek
yaşamınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla."


Tabi şuandaki durum Takip Çıkışını Geçemez değil de Asıl Alacağı Geçemez şeklinde.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 –
(1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 2.750,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.
T.C.
YARGITAY
8.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO.2014/ 8649
KARAR NO.2015/ 9615
KARAR TARİHİ.29.04.2015


Borçlu aleyhine birikmiş nafaka alacağının tahsili amacıyla başlatılan takipte, İcra Dairesi'nce yapılan dosya kapak hesabında, icra vekalet ücretinin bir yıllık nafaka bedeli üzerinden hesap edildiği, alacaklı vekilinin, alacak miktarının tamamı üzerinden nisbi olarak hesap edilmesi gerektiğinden bahisle işlemi şikayeti üzerine, Mahkemece, avukatlık ücret tarifesi 9. maddesi 1. fıkrasına göre, nafaka alacağında vekalet ücreti bir yıllık nafaka alacağı üzerinden hesap edileceğinden, şikayetin reddine karar verildiği, hüküm alacaklı vekilince temyiz edildiği görülmektedir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler 9. maddesi 1. bendinde; nafaka davalarında hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamının avukatlık ücreti olarak hükmolunacağı, aynı Kanunun 11. maddesi 1. bendinde ise; İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücretinin, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığı olduğu ve konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücretinin, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirleneceği düzenlenmiştir.

Somut olayda borçlu aleyhine yapılan takipte tahsili istenen birikmiş nafaka alacağıdır.

Mahkemece ihtilafın nafaka alacağı nedeniyle başlatılan icra takibinde yapılan hukuki yardımdan kaynaklı olduğu ve vekalet ücretinin tarifenin 11/1. maddesi atfıyla uygulanması gereken 3. kısmına göre belirleneceği nazara alınarak şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, nafaka davalarında uygulanacak 9/1. maddesine göre icra vekalet ücretinin hesap edileceğinin kabulü ile şikayetin reddi yönünde hüküm kurulması doğru değildir.

KARAR : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 388/4. ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 29.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33