Gönderen Konu: IŞIK.82/11 DE YAZILI MADDI MANEVİ TAZMINAT HACZEDILEMEZ  (Okunma sayısı 559 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 810
  • Tşk.Sayısı: 14
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

8. Hukuk Dairesi 2015/16704 E. , 2015/18575 K.

"İçtihat Metni"


İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 05/03/2015
NUMARASI :
DAVACI : V.. E..
DAVALI : M.. K.. vs.
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


K A R A R

Borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda; müvekkilinin geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle yaşadığı sakatlık sebebiyle açılan tazminat davası neticesinde verilen kararın İzmir 8. İcra Müdürlüğü'nün 2013/... Esas sayılı dosyası ile takibe konulduğunu, tazminat davasının davalılarından olan araç sürücüsü M.. K.. ve araç maliki K. İnş. ve Tic. Ltd. Şti tarafından ilam vekalet ücretleri için müvekkili aleyhine icra takibi yapıldığını, müvekkilinin tazminat alacağına haciz yazısı gönderildiğini, İİK'nın 82. maddesinin 11. Cümlesine göre "Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar haczedilmez" hükmü gereğince takip konusu alacağın haczedilemez nitelikte olduğunu, bu nedenle haczedilmezlik şikayetinin kabulü müvekkilinin tazminat alacağına ilişkin haczin kaldırılmasına, karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İİK'nun 82/11. maddesine göre, bir kimsenin (borçlunun) vücut ve sıhhati üzerine zarar verilmesi halinde, o kimseye veya "ölümü halinde" ailesine maddi tazminat olarak verilen veya verilmesi gereken paraların haczedilememesi sözkonusudur. Bu tazminat, zarar gören kişinin çalışma gücünü tamamen veya kısmen kaybetmesi halinde, kendisine veya ailesine verilen tazminattır. (Prof. Dr. Baki Kuru İcra İflas Hukuku El Kitabı sf: 445 paragraf 2) Bu hükmün kapsamına yasadan doğan maddi tazminat istemleri ile (TBK mad 49,53,54 ) sözleşmeden doğan tazminat istemleri (örneğin hayat sigortaları nedeni ile borçluya ve ailesine ödenen sigorta tazminatları ) girer.
Somut olayda; icra takibine konu edilen 189.318,09 TL asıl alacak içerisinde 20.000,00 TL tutarında manevi tazminat da vardır. Zira takibe konu dayanak ilamda, davacı lehine 169.318,09 TL maddi, 20.000,00 TL manevi tazminata ve reddedilen kısım üzerinden davalılar lehine maddi tazminat için 4.252,00 TL, manevi tazminat için 1.200,00 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. İlam vekalet ücretine ilişkin İzmir. 20. İcra Müdürlüğü'nün 2013/... Esas sayılı dosyasından gönderilen haciz yazısı, İİK'nun 82/11 maddesinde düzenlenen maddi tazminat dışındaki, manevi tazminat alacağı yönünden uygulanabilir niteliktedir.
Mahkemece yukarıdaki açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında icra takibinde maddi ve manevi tazminat alacaklarının birlikte takip konusu edildiği ve manevi tazminat alacağı üzerine haciz konulabileceği gözardı edilerek haczedilemezlik şikayetinin tümden kabulü doğru değildir .
SONUÇ: Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının yukarıda yazılı nedenlerle kabulü ile mahkeme kararının bu nedenle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 19.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
« Son Düzenleme: 01 Mart 2018, 14:57:09 Gönderen: Deniz034 »

 

IIK.82/11 DE YAZILI MADDI TAZMINAT HACZEDILEMEZ.

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 743
01 Mart 2018, 15:02:51
Gönderen: Deniz034
IIK.82/11 DE YAZILI MADDI TAZMINAT HACZEDILEMEZ MANEVI TAZMİNAT HACZEDILIR

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2126
07 Mart 2018, 20:17:03
Gönderen: Deniz034
İşçi Alacağı maddi ve manevi tazminat

Başlatan Deniz034Forumun Borçlar & Ticaret & İş Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 1990
27 Temmuz 2016, 23:31:00
Gönderen: Deniz034
İşçi alacağına dayalı maddi manevi tazminat iflasın ertelenmesi

Başlatan Deniz034Forumun Borçlar & Ticaret & İş Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 1833
27 Temmuz 2016, 23:38:20
Gönderen: Deniz034
Boşanma Yönünden Kesinleşen Karardaki Maddi ve Manevi Tazminat Alacakları İçin

Başlatan zehir75Forumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 46
24 Mayıs 2014, 23:33:47
Gönderen: zehir75
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33