Gönderen Konu: BELEDİYE MALLARININ HACZİ TAŞKIN HACIZ  (Okunma sayısı 475 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 770
  • Tşk.Sayısı: 12
  • Cinsiyet: Bay
BELEDİYE MALLARININ HACZİ TAŞKIN HACIZ
« : 08 Mart 2018, 19:42:06 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi 2016/9769 E. , 2017/1208 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki
alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş
olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve
dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp
düşünüldü :
Şikayetçi borçlu belediye vekilinin, haczedilecek mal gösterdiği halde diğer taşınmazları
üzerine konan hacizlerin kaldırılması talebini reddeden icra müdürlüğü kararının iptali
istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin kabulüne karar verildiği
görülmektedir.
Anayasa Mahkemesi'nin 17.06.2015 tarih ve 2014/194-2015/55 sayılı olup, 26.06.2015
tarih ve 29398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile; 5393 sayılı Belediye
Kanunu'nun 15. maddesine, 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun'un 121. maddesiyle
eklenen fıkranın birinci cümlesinin "..ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine
uygulanır" ibaresi ile ikinci cümlesinin "...veya kamu hizmetlerini aksatacak.." ibaresinin
ve 6552 sayılı Kanun'un 123. maddesiyle eklenen geçici 8. maddesinin Anayasa'ya aykırı
olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
5393 sayılı Yasa'nın 15/son maddesinin, haciz işleminin sadece gösterilen mal üzerine
uygulanacağına dair kısmının iptal edilmiş olması nedeniyle, aynı maddede yer alan
"Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve
harç gelirleri haczedilemez" hükmü gözetilmek suretiyle belediye mallarının haczi
mümkündür.
İcra memuru, İİK'nun 85. maddesi uyarınca, alacaklının talebi üzerine, aynı Kanunun
82/son maddesi hükmünü gözetmek suretiyle kural olarak borçluya ait malları haczetmek
zorundadır.
Bu durumda, mahkemece, şikayet dilekçesinde başkaca haczedilmezlik iddiasının ileri
sürülmediği nazara alınarak, şikayetin reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi
isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı
nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin
alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

BELEDİYE MALLARININ HACZİ

Başlatan Deniz034Forumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 1080
08 Mart 2018, 19:37:36
Gönderen: Deniz034
BELEDİYE MALLARININ HACZEDİLMEZLİĞİNE İLİŞKİN

Başlatan recepForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 4
Gösterim: 129
30 Eylül 2015, 23:24:07
Gönderen: Özgür KOCA
BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACININ HACZİ

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 671
04 Aralık 2017, 20:21:46
Gönderen: Deniz034
BELEDİYE MALLARIN HACZİ VE MAL BEYANI ÜZERİNE DİPNOT:

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 61
04 Temmuz 2016, 17:36:27
Gönderen: By-leyl-i Lal
MAAŞ HACZİ, EMEKLİ MAAŞINA, CARİ NAFAKA VE BİRİKMİŞ NAFAKA HACZİ

Başlatan Deniz034Forumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 2892
18 Ağustos 2016, 20:49:48
Gönderen: Deniz034
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33