Gönderen Konu: İSKİ NİN MALLARI BELEDİYE KANUNUN 15/SON GEREĞİ MAL BEYANI ALINMADAN HACZEDİLEMEZ  (Okunma sayısı 719 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

hikmet

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • Avatar Yok
  • İleti: 2
  • Tşk.Sayısı: 0
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/7910 karar sayılı içtihadı şu şekildedir :"5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesinde; "Belediyenin kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile, belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç gelirleri haczedilemez" düzenlemesine yer verilmiştir. Bu maddeye göre belediyenin haczedilmezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için mahcuzların kamu hizmetinde fiilen kullanılması zorunludur.
Ayrıca, 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’un 7.maddesinde; bu Kanunda, belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtından ayrılacak paylar ile diğer kanunlarda verilmesi öngörülen payların vergi hükmünde olduğu düzenlenmiştir.
2560 Sayılı Kanun'un 27. maddesinde yazılı İSKİ'ye ait taşınır-taşınmaz malların devlet malı sayılacağı hükmü, ceza hukuku yönünden olup, hacze engel değil ise de İSKİ, 2560 Sayılı Kanun gereğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin idari yapılandırılmasında yer aldığından, hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son ve 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’un 7.maddelerinin uygulanması gerekir.
İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların tüm mallarının haczi mümkündür. Bir malın haczedilememesi için yasal düzenlemenin bulunması zorunludur. Haczedilmezlik istisnai bir durum olduğundan, bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması gerekir.
Bütün bu açıklamalar ışığında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesinin dar yorumlanması gerektiği sonucuna varılmalıdır. Maddede açıkça haczedilmezlik için vergi, resim, harç geliri olma ya da "fiilen kamu hizmetinde kullanılma" koşulları kabul edilmiştir.
Para likit olduğundan, ne amaçla harcanacağının önceden bilinmesi mümkün değildir. Kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla harcanacağı kararlaştırılan paraların, her an idari bir kararla başka bir amaç için kullanılması her zaman mümkündür. İdari işlem ya da kararla hesabın kamu hizmetinin yürütülmesini sağlayacak bir amaç için tahsis edilmesi, hesaptaki paraların fiilen kamu hizmetinde kullanıldığı sonucunu doğurmaz.
Bu nedenlerle, paranın niteliği gereği fiilen kamu hizmetinde kullanıldığından bahsedilemez. Çünkü para harcandığı anda biteceğinden ve harcama anına kadar anlık kararla tahsis edildiği amacın dışına çıkılabileceğinden, paranın haczedilememesi için vergi, resim, harç niteliğinde olması zorunludur. Buna göre "fiilen kamu hizmetinde kullanılma" durumu “para” yönünden uygulanamaz. Aksinin kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır.

... şikayetçi, icra mahkemesine başvurusunda ayrıca, İSKİ idaresine ait banka hesaplarındaki paraların haczi için haczedilmezlik şikayetinde bulunulmuştur.
Mahkemece; duruşma açılarak hacze konu hesaplarda bulunan mahcuz paraların vergi, resim, harç niteliğinde olup olmadığı veya fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığı ilgili bankadan hesap dökümleri getirtilip, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir."

Davaya konu olayımızda da İSKİ, 2560 Sayılı Kanun gereğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin idari yapılandırılmasında yer aldığından, hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesinin uygulanmasının gerektiği, bu madde gereğince İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesinin istenilmesi gerektiği, on gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda haciz yapılabileceği  anlaşıldığından şikayetin kabulüne karar verilerek İSKİ'nin malvarlığına konulan hacizlerin tümünün kaldırılmasına karar verilmiştir.

Hacizlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesi gereğince kaldırılmasına karar verildiğinden haczin kaldırılmasına ilişkin gerekçe yapılan diğer hususların incelenmesine gerek kalmamıştır.

 

BELEDİYE MALLARIN HACZİ VE MAL BEYANI ÜZERİNE DİPNOT:

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 62
04 Temmuz 2016, 17:36:27
Gönderen: By-leyl-i Lal
EK ÖDEMELERİN TAMAMI HACZEDİLEMEZ

Başlatan Ramazan KAYAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 2026
26 Şubat 2016, 09:19:00
Gönderen: Ramazan KAYA
İSKİ Haczedilemezlik Şikayeti

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 1
Gösterim: 2704
24 Haziran 2015, 18:19:28
Gönderen: ab144421
ADİ ORTAKLIĞIN ORTAĞININ ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN ALACAĞI HACZEDİLEMEZ

Başlatan Deniz034Forumun Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 550
10 Ocak 2018, 20:46:22
Gönderen: Deniz034
ADI ORTAĞIN MALLARI IÇIN ADI ORTAKLIK MALI HACZEDILEMEZ

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 582
09 Şubat 2018, 22:50:01
Gönderen: Deniz034
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33