Gönderen Konu: BORÇLUNUN ALACAKLI OLDUĞU DOSYLARIN SORGULANMASI TALEBİ  (Okunma sayısı 8427 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ab111072

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 21
 • Tşk.Sayısı: 1
 • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Alacaklı vekillerinin borçlularının alacaklı olduğu dosyaların sorgulanması talepleri geliyor.Dosya numarası belirtilmeden genel sorgu ve haciz talepleri hakkında nasıl işlem yapmak gerekir. Bu konuda değerlendirmeniz nasıldır arkadaşlar.

Bilal

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 56
 • Tşk.Sayısı: 3
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: BORÇLUNUN ALACAKLI OLDUĞU DOSYLARIN SORGULANMASI TALEBİ
« Yanıtla #1 : 22 Şubat 2016, 11:20:12 »
bu konuda sıkıntı var. Uyapta sadece alacaklı olduğu dosyalar sorgulanmıyor ki. Kişini tutuklama bilgisi yakalama bilgisi vs. daha bir sürü gizlilik arz eden sorgulamalarda çıkıyor. Bence bu ekranın kapatılması lazım.
(:^_^:)

IŞIKDEMİR

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 255
 • Tşk.Sayısı: 17
 • Cinsiyet: Bay
 • Tengri Biz Menen
  • Hukukistan
Ynt: BORÇLUNUN ALACAKLI OLDUĞU DOSYLARIN SORGULANMASI TALEBİ
« Yanıtla #2 : 02 Mayıs 2017, 10:04:57 »
aynen Bilal Bey haklı
O yüzden

Borçlunun alacaklı kaydının sorgulanmasına imkân verilen ekranda yakalama, tutuklama ve diğer davalar gibi bilgilerin de yer aldığı, bu şekilde yapılacak bir sorgunun Anayasa'nın 20. maddesinde düzenlenen temel hak ve hürriyetlere aykırılık oluşturduğu, dolayısıyla şahısların kişisel bilgilerinin güvence altına alınması gerektiği, İİK 78'de düzenlenen haciz koyma talebinin somut taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklara uygulanması ön görülmekle birlikte alacaklı olduğu dosyalar tespit edilmek istenirken yapılacak sorgu sonucunda yer alan bilgiler kişisel gizliliği ihlâl eden durumlara da yol açıldığından talebin reddine karar verildi.

diyoruz biz
above us only sky...

ab111072

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 21
 • Tşk.Sayısı: 1
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: BORÇLUNUN ALACAKLI OLDUĞU DOSYLARIN SORGULANMASI TALEBİ
« Yanıtla #3 : 04 Mayıs 2017, 16:18:06 »
Kanun maddeleri açık olmasına rağmen mahkemeler istenilen her türlü bilgi verilecek diyorlar. Nüfus Kanununda zaten var dı bir de kişisel verilerin korunması kanunu çıktı. Vukuatlı nüfus kaydı verilmesi taleplerini reddettik. İcra Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi vukuatlı nüfus kaydı verilmesi kayıttaki kişilerin adreslerinin uyapa işlenerek haciz ihbarnamesi gönderilmesi gerekir diye karar verdiler. Şimdi mecburen veriyoruz.

teoman kılıc

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 4
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: BORÇLUNUN ALACAKLI OLDUĞU DOSYLARIN SORGULANMASI TALEBİ
« Yanıtla #4 : 06 Mayıs 2017, 10:40:23 »
T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
23. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2017/596
KARAR NO   : 2017/527
KARAR TARİHİ:31/03/2017

BAŞKAN:MUSTAFA TANER UYAR (38196)
ÜYE: FUNDA KÖSE AYDAR (40967)
ÜYE: HALİT ÇAVUŞ (41413)
KATİP: MELİH BAYIR (127467)

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 07/02/2017
NUMARASI: 2017/145 ESAS, 2017/131 KARAR
DAVALI: HASIMSIZ
DAVANIN KONUSU: Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ: 31/03/2017
KARAR YAZMA TARİHİ: 31/03/2017


Yukarıda ayrıntıları belirtilen mahkeme kararının süresi içinde istinafen incelenmesi davacı/alacaklı tarafından talep edilmekle, görevlendirilen Üye Hakim tarafından hazırlanan ön inceleme ve inceleme raporu dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra heyetçe yapılan müzakere sonucunda duruşma açılmaksızın gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, icra müdürlüğünden borçlunun pasif tapu kaydı sorgusu yapılmasını talep ettiklerini, borçlu şirket hakkında pasif tapu kaydı çıktığını ancak müdürlükçe taşınmazların hangi tarihte kime ne bedelle satıldıklarının sorulması taleplerinin reddedildiğini belirterek icra müdürlüğü işleminin iptalini talep etmiş, mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine davacı tarafından dava dilekçesindeki sebeplerle istinaf isteminde bulunmuştur.

İcra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişiye ait 6698 Sayılı Yasa'nın 3/1-d maddesi kapsamında kişisel veri niteliğinde bulunan tapu kaydı ve satış sözleşmelerinin icra müdürlüğünce celbinin istenemeyeceği, aynı Yasanın 28/1-d maddesindeki yargısal organlara tanınan istisnanın, ancak uyuşmazlığın tarafları açısından geçerli olabileceği, Anayasa'nın 20/3. maddesine göre aynı zamanda temel haklardan olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının, 6698 Sayılı Yasanın 28/1-d maddesinin geniş yorumlanması ile daraltılamayacağı, Mülkiyet hakkının korunması zımmında açılacak bir davanın taraflarını tespit edebilmek için 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2/3. maddesine ve Başbakanlık Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2001/11 sayılı Genelgesine göre avukatın yazılı başvuru ile tapu sicilinde inceleme yapabileceği ve kanunda kısıtlı olarak öngörülen kişisel verilere ulaşma imkanının bu şekilde sağlanması ile hukuki denetimin de yapılabileceği bu verilere ulaşma imkanının birden fazla yolla sağlanması halinde, verilere kimlerin ulaştığının denetiminin zorlaşacağı nazara alınarak, icra müdürlüğü kararının isabetli olduğu, alacaklının hukuki menfaatinin, 3.şahısların Anayasa ile korunan özel hayatın gizliliğine ilişkin temel hakkından üstün tutulmasının mümkün olmadığı, belirtilen nedenlerle ilk derece mahkemesinin kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından davacının istinaf talebinin esastan reddine karar vermek gerekmiştir.


HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2017/145 Esas ve 2017/131 Karar sayılı 07.02.2017 tarihli kararında sonucu itibariyle usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, davacının istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1. bendi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-İstinaf harçları peşin olarak alındığından ve yeterli görüldüğünden, yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme ve müzakere neticesinde, istinafa konu ihtilaf dava değeri dikkate alınarak İİK' nın 364. maddesi gereğince KESİN olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.
« Son Düzenleme: 29 Ağustos 2018, 21:19:50 Gönderen: Forum AdaLet »

ab111072

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 21
 • Tşk.Sayısı: 1
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: BORÇLUNUN ALACAKLI OLDUĞU DOSYLARIN SORGULANMASI TALEBİ
« Yanıtla #5 : 15 Mayıs 2017, 11:13:30 »
Üçüncü kişilere  ait Nüfus ve adres bilgilerinin sorgulanmasında buna benzer karar var mı acaba? Paylaşılırsa faydalı olur.

IŞIKDEMİR

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 255
 • Tşk.Sayısı: 17
 • Cinsiyet: Bay
 • Tengri Biz Menen
  • Hukukistan
Ynt: BORÇLUNUN ALACAKLI OLDUĞU DOSYLARIN SORGULANMASI TALEBİ
« Yanıtla #6 : 30 Mayıs 2018, 14:36:41 »
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/33810
K. 2016/13366
T. 05.05.2016
* TAKİPTE TARAF OLMAYAN ANA BABA EŞ VB. KİŞİLERİN NÜFUS BİLGİLERİ VE MAL VARLIKLARININ SORGULANMASI (Takip İle İlgisi Bulunmayan Borçlu Durumunda Olmayan Kişilerin Kişisel Kimlik Bilgileri İle Durumlarının Araştırılmasının İcra Müdürleri ve Katiplerin Görev Kapsamında Bulunmadığı/Nüfus Kaydı ve Diğer Sorgulama İşlemlerinin Hakkında Takip Kesinleşen Borçlular Yönünden Uygulanacağı - Borçlunun Anne ve Babasının Ölmüş Olduğunun Bildirilmesi ve Taşınmaz Bilgilerinin Sunulması Halinde İİK.Md. 94.Maddesi Gereğince İşlem Yapılabileceği)

* BORÇLUNUN ANNE BABASINA AİT TAŞINNAZLARIN SORGUSU İLE BORÇLUYA İNTİKAL EDECEK HİSSELERİ ÜZERİNE HACİZ KONULMASI TALEBİ (Borçlu Dışında Kalan Aile Üyelerinden Anne Baba ve Eşin Nüfus Kaydının Alınarak Ölü Olup Olmadıkları ve Ölmüş İseler Dosyaya Taraf Kaydederek Mal Varlığı Sorgulamasının ve Araştırmasının Yapılmasının İcra Dosyası İle İlgisi Olmayan 3.Kişiler Yönünden Uygulanmasının Mümkün Olmadığı)

* ŞİKAYET (Takipte Taraf Olmayan Aile Üyelerinin Mal Varlıklarının Sorgulanamayacağı - 3.Kişiler İle İlgili Yapılacak Sorgulamaların Anayasa Md.20'de Düzenlenen Temel Hak ve Hürriyetlere Aykırılık Oluşturduğu/Kişilerin Verilen Gizliliğinin Güvence Altına Alındığı Takip İle İlgisi Bulunmayan Borçlu Durumunda Olmayan Kişilerin Kişisel Kimlik Bilgileri İle Durumlarının Araştırılmasının İcra Müdürleri ve Katiplerin Görev Kapsamında Bulunmadığı)

2709/m.20

2004/m.94

ÖZET : Takip borçlusunun anne ve babasını gösterir nüfus kayıt örneklerinin çıkartılması ölü olmaları halinde takbis sisteminden anne ve babasına ait kayıtlı taşınmazların sorgulaması ile borçluya intikal edecek hisseleri üzerine haciz konulması ile müzekkere yazılmasını talep ettiği, talebinin reddedilmesinin üzerine yapılan şikayetin incelenmesinde; 3.kişiler ile ilgili yapılacak sorgulamaların Anayasa'nın 20.Maddesinde düzenlenen temel hak ve hürriyetlere aykırılık oluşturduğu, kişilerin verilen gizliliğinin güvence altına alındığı, takip ile ilgisi bulunmayan borçlu durumunda olmayan kişilerin kişisel kimlik bilgileri ile durumlarının araştırılmasının İcra müdürlüğündü görevli katip ve müdürlerin görevleri kapsamında bulunmadığı, alacaklı vekilince, borçlunun anne ve babasının ölmüş olduğunun bildirilmesi ve taşınmaz bilgilerinin sunulması halinde İİK.'nun 94.maddesi gereğince işlem yapılabileceği belirlendiğinden şikayetin reddine dair tesis edilen karar uygun görülmüştür.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
MİLAS
İCRA HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2015/63
KARAR NO: 2015/88
DAVACI : TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş.
VEKİLLERİ:
AVALI : MİLAS 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DAVA : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
DAVA TARİHİ : 11/03/2015
KARAR TARİHİ : 08/04/2015
GEREKÇELİ KARAR YAZIM TARİHİ : 08/04/2015
Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin mahkememize sunduğu 11/03/2015 havale tarihli dava dilekçesi ile; Milas 2.İcra Müdürlüğünün 2014/1491 Esas sayılı dosyasından borçlu R.Y. hakkında yapılan takip kapsamında icra müdürlüğünden borçlu'nun anne babasını gösterir nüfus kaydının Uyap mernis sisteminden sorgulanarak eğer borçlunun anne ve babası ölü ise anne babasından kendisine intikal eden miras payı üzerine haciz konulması için uyap takbis sisteminden murisler adına taşınmaz kayıt payı üzerine haciz konulmasını talep ettiklerini, icra müdürlüğünün 02/03/2015 tarihinde talep ile ilgili red kararı verdiğini, yine 06/03/2015 tarihli kararı ile de düzeltme kararının reddine karar verildiğini, taleplerinin hacze kabil mal olup olmadığının sorgulanmasına ilişkin olduğunu, eğer borçlunun anne ve babası ölü değil ise bu aşamada herhangi bir şekilde takbis sisteminden sorgulamaya gerek olmadığının, ölü olması durumunda sorgulamanın yapılması gerektiğini, bu bahisle İ.İ.K.nun 94. Maddesi gereğince borçluya murislerden intikal edecek taşınmaz miras payının haczi için gerekli tespitin sorgulamanın yapılmaması ve haciz konulmamasına yönelik 06/03/2015 tarihli icra memur işleminin usul ve yasaya aykırı olduğunu beyan ederek işleminin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce Milas 2.İcra Müdürlüğünün 2014/1491 Esas sayılı dosyası getirtilmiş dosyanın borçlusunun R.Y., alacaklısının Halk Bank olduğu, 7.301,99 TL takip çıkışı üzerinden ilamsız takip olduğu, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği, borca itirazın bulunmadığı, alacaklı vekilinin 25/02/2015 talebi ile borçlunun anne ve babasını gösterir nüfus kayıt örneklerinin çıkartılması ölü olmaları halinde takbis sisteminden anne ve babasına ait kayıtlı taşınmazların sorgulaması ile borçluya intikal edecek hisseleri üzerine haciz konulması ile müzekkere yazılmasını talep etmiştir, Milas İcra Müdürlüğünün 02/03/2015 tarihli kararı ile söz konusu talebin anayasanın 20.maddesine aykırı olduğu kişilerin kişisel verilerinin Anayasal güvence altında olduğu, borçlu olmayan eş, anne, babanın nüfus kayıt bilgilerinin açığa çıkartılmasının Anayasaya aykırı olduğundan talebin reddine karar verildiği, bu karar üzerine alacaklı vekilince 04/03/2015 tarihinde kararın düzeltilmesi yönünde yeniden talepte bulunulduğu, icra müdürlüğünce 06/03/2015 tarihinde yeniden verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğu belirlenerek dosyada borçlu bulunmayan kişilerin mal varlığı sorgulaması talebinin reddine karar verildiği belirlenmiştir.

Tüm dosya kapsamı, dosya içerisinde bulunan icra dosyası ile tüm bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Milas 2.İcra Müdürlüğünün 2014/1491esas sayılı dosyası ile borçlu R.Y. hakkında ilamsız takibe başlandığı, alacaklı vekili tarafından 25/02/2015 tarihinde borçlunun anne ve babasını gösterir nüfus kayıt örneklerinin çıkartılması ölü olmaları halinde takbis sisteminden anne ve babasına ait kayıtlı taşınmazların sorgulaması ile borçluya intikal edecek hisseleri üzerine haciz konulması ile müzekkere yazılmasını talep ettiği, talebinin reddedilmesinin üzerine yapılan şikayetin incelenmesinde; borçlu dışında kalan aile efradından olan anne, baba ve eşin nüfus kaydının alınarak ölü olup olmadıkları ve ölmüş iseler dosyaya taraf kaydederek mal varlığı sorgulamasının ve araştırmasının yapılmasının icra dosyası ile ilgisi olmayan 3.kişiler yönünden uygulanmasının mümkün olmadığı, nüfus kaydı ve diğer sorgulama işlemlerinin hakkında takip kesinleşen borçlular yönünden uygulanacağı, 3.kişiler ile ilgili yapılacak sorgulamaların Anayasa'nın 20.Maddesinde düzenlenen temel hak ve hürriyetlere aykırılık oluşturduğu, kişilerin verilen gizliliğinin güvence altına alındığı, takip ile ilgisi bulunmayan borçlu durumunda olmayan kişilerin kişisel kimlik bilgileri ile durumlarının araştırılmasının İcra müdürlüğündü görevli katip ve müdürlerin görevleri kapsamında bulunmadığı, alacaklı vekilinece, borçlunun anne ve babasının ölmüş olduğunun bildirilmesi ve taşınmaz bilgilerinin sunulması halinde İ.İ.K.'nun 94.maddesi gereğince işlem yapılabileceği belirlendiğinden şikayetin reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Şikayetin REDDİNE,

2- Peşin harç yeterli olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına,

3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde İİK 363 ve 6217 sayılı yasanın 30/geçici 3. maddesi uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya hakim onaylı tutanak tutulması koşuluyla mahkeme katibine beyanda bulunularak Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı . 08.04.2015
above us only sky...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33