Gönderen Konu: Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat  (Okunma sayısı 3159 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 810
  • Tşk.Sayısı: 14
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeninin ve adrese dönüp dönmeyeceğinin araştırılmasının gerekmemesi
Özet:
Hükmi şahıslara ne şekilde tebligat yapılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 12 ve 13. maddelerinde belirlenmiştir. Tebligat adresinin borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresi olması ve tevziat saatlerinde kapalı olması veya tebligatın alınmasından imtina edilmesi halinde bu adrese 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1. ya da 35/4. maddelerine göre tebligatın yapılması gerekir.


Adrese dayalı kayıt sistemi ise gerçek kişiler yönünden olup, tüzel kişiler hakkında 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesinin uygulanması mümkün değildir. Zira tüzel kişiler adına ve adı geçenin ticaret sicilindeki adresine gönderilen tebligatın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesine göre yapılmış olması halinde tebliğ memurunun Tebligat Yönetmeliği'nin 30 ve 31. maddelerindeki koşulları araştırmasına gerek yoktur. Zira, muhatabın adreste bulunmaması halinde, bunun nedeninin araştırılması ve tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmeyeceğinin tespit edilmesi gerçek kişiler yönünden zorunlu olup, hükmi şahısların sıfatı ve niteliği itibari ile böyle bir araştırmanın yapılmamış olması tebligatın usulsüzlüğü sonucunu doğurmaz.
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/28951
Karar No:2015/3720
K. Tarihi:24.2.2015

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


Genel haciz yoluyla takipte borçlu şirket ödeme emrinin usulsüz olarak tebliğ edildiğini iddia ederek mahkemeye başvurmuş olup, mahkemece kabul ile tebliğ tarihi düzeltilmiştir.


Hükmi şahıslara ne şekilde tebligat yapılacağı 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 12 ve 13. maddelerinde belirlenmiştir. Tebligat adresinin borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresi olması ve tevziat saatlerinde kapalı olması veya tebligatın alınmasından imtina edilmesi halinde bu adrese 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1. ya da 35/4. maddelerine göre tebligatın yapılması gerekir.


Adrese dayalı kayıt sistemi ise gerçek kişiler yönünden olup, tüzel kişiler hakkında 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesinin uygulanması mümkün değildir. Zira tüzel kişiler adına ve adı geçenin ticaret sicilindeki adresine gönderilen tebligatın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 21/1. maddesine göre yapılmış olması halinde tebliğ memurunun Tebligat Yönetmeliği'nin 30 ve 31. maddelerindeki koşulları araştırmasına gerek yoktur. Zira, muhatabın adreste bulunmaması halinde, bunun nedeninin araştırılması ve tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmeyeceğinin tespit edilmesi gerçek kişiler yönünden zorunlu olup, hükmi şahısların sıfatı ve niteliği itibari ile böyle bir araştırmanın yapılmamış olması tebligatın usulsüzlüğü sonucunu doğurmaz.


Somut olayda, borçlu şirketin ticaret siciline kayıtlı adresi olan " Çobançeşme Mah. Orman Sok. No:3-Bahçelievler-İstanbul" adresine gönderilen 7 örnek ödeme emri tebliğ mazbatasında "muhatap tevziat saatlerinde bulunamadı, Efe Uluslararası Nakliyattan soruldu, muhatabın dışarı gittiğini sözlü beyan etmesi üzerine tebliğ imkansızlığı sebebiyle evrak ilgili mahalle muhtarlığına 13.07.2014'te teslim edilmiş olup 2 nolu haber kağıdı adresin kapısına yapıştırıldı" şerhinin yer aldığı görülmüştür.


O halde sözkonusu tebligat, Tebligat Kanunu'nun 12. ve 13. maddesine uygun olarak yapılmış olduğundan ve Tebligat Yönetmeliği'nin 30 ve 31. maddelerindeki koşulları araştırmasına gerek olmadığından şikayetin reddi gerekirken, "Efe Uluslararası Nakliyatın gerçek kişi olmadığı, beyanda bulunan kişinin isminin ve imzasının alınmadığı, imzadan imtina var ise bu hususun şerh edilmediği" gerekçesiyle usulsüz olduğundan bahisle tebliğ tarihinin düzeltilmesi isabetsizdir.


SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33