Gönderen Konu: Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olmaması - Kefilin Sorumluluğunun Devam Etmesi  (Okunma sayısı 2693 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1802
  • Tşk.Sayısı: 120
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
19.Hukuk Dairesi

Esas: 2000/9327
Karar: 2001/1809
Karar Tarihi: 15.03.2001


ÖZET: Muhatap veya keşidecinin imzaları müstesna olmak üzere kambiyo senedinin önyüzüne konan her imza bonolarda da aval şerhi sayılacağından, dava konusu bononun önyüzündeki borçlu imzası dışındaki diğer davalıya ait imza keşideci (borçlu) için verilmiş ve şekil bakımından asıl borca bağlı olmakla birlikte tamamen müstakil bir kambiyo taahhüdü olan aval niteliğindedir. Aval veren kimsenin temin ettiği borç, kambiyo senedi ile borçlanma ehliyeti bulunmayan bir kimse lehine veya uydurma bir kimse lehine ya da imzası tahrif edilmiş veya imzası kendisini ilzam etmeyen bir kimse lehine verilmiş avallerde olduğu gibi şekle ait noksandan başka bir sebepten dolayı batıl olsa dahi, aval verenin taahhüdü, kambiyo taahhütlerindeki imzaların istiklali prensibine ilişkin yasa hükmünce muteberdir.

(6762 S. K. m. 613/3, 614, 689, 690/3)

Dava: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacılar vekili, dava konusu senetteki imzaların davacılara ait olmadığını belirtip, davacıların davalıya borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, senet üzerindeki borçlu imzasının davalı borçluya ait olmadığının anlaşılması ile asıl borç ilişkisinin doğmayacağı; buna bağlı olarak kefilin de bu borçtan sorumlu olmayacağı nedeni ile davanın reddine karar verilmiş; karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava konusu senedin, bir bononun şekil şartlarını tümü ile taşıdığı; borçlu imzasının davalı keşidecinin eli mahsulü olmadığı; ancak senedin önyüzündeki keşideci imzası dışındaki imzanın diğer davalıya ait olduğu anlaşılmıştır.

Muhatap veya keşidecinin imzaları müstesna olmak üzere kambiyo senedinin önyüzüne konan her imza TTK. m.690/3.yollaması ile TTK. m. 613/3.hükmünce bonolarda da aval şerhi sayılacağından, dava konusu bononun önyüzündeki borçlu imzası dışındaki diğer davalıya ait imza TTK. m.613/son hükmünce keşideci (borçlu) için verilmiş ve şekil bakımından asıl borca bağlı olmakla birlikte TTK. m.689 anlamında tamamen müstakil bir kambiyo taahhüdü olan aval niteliğindedir. Aval veren kimsenin temin ettiği borç, kambiyo senedi ile borçlanma ehliyeti bulunmayan bir kimse lehine veya uydurma bir kimse lehine ya da imzası tahrif edilmiş veya imzası kendisini ilzam etmeyen bir kimse lehine verilmiş avallerde olduğu gibi şekle ait noksandan başka bir sebepten dolayı batıl olsa dahi, aval verenin taahhüdü, kambiyo taahhütlerindeki imzaların istiklali prensibine ilişkin TTK. m.589 hükmünün tekrarı niteliğindeki TTK. m.614/2 hükmünce muteberdir (Bkz. Prof. Dr. N. Kınacıoğlu, Kıymetli Evrak Hukuku 1987 baskı Sh: 245 vd; Prof. Dr. F. Öztan Kıymetli Evrak Hukuku 2.baskı Sh: 394, 414, 465, 811, 812, 834, ; Prof. Dr. Hayri Domaniç, Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, TTK. Şerhi, Sh:225, 226). Bu durumda mahkemece, dava konusu bono üzerindeki keşideci imzasının borçluya ait olmamasının davalı avalistin sorumluluğuna etkili bulunmayacağı gözetilerek davanın davalı avalist yönünden reddi gerekirken, aksine düşüncelerle kabulünde isabet görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte yazılı nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddi ile 2 nolu bentte yazılı nedenle kararın BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 15.3.2001 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Kefilin Asıl Borçluya Rücu İstemi Yargılamayı Gerektirir

Başlatan Özgür KOCAForumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 3807
30 Mart 2015, 12:01:19
Gönderen: Özgür KOCA
T.Kanunun 35. md.g.borçluya çık.tebligat talebini ireddetme yetkisi olmaması

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 5
Gösterim: 151
21 Temmuz 2014, 13:22:11
Gönderen: rambetiko
KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN TESPİTİ

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 7
17 Ekim 2015, 01:53:55
Gönderen: By-leyl-i Lal
Gerçek kişiler arasında Senetteki Yetki yeri geçersizdir

Başlatan BASYURTForumun Yargıtay Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1352
05 Aralık 2016, 14:34:27
Gönderen: BASYURT
Kefilin Kefile Rücusu ile ilgili Bir Yargıtay Kararı...

Başlatan Özgür KOCAForumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 4097
26 Mart 2014, 18:56:32
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33