Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Kimler Çevrimiçi

 • Nokta Ziyaretçi: 16
 • Nokta Gizli: 0
 • Nokta Üye: 0

Online Üye Yok

Soru & Cevap Bölümü

Yenile Geçmiş
 • Özgür KOCA: Yargıtay 23.Hukuk Dairesi 2019/3428 Esas 2020/426 Karar Somut olayda; Kuşadaşı 1. İcra Müdürlüğünün 2012/5914 sayılı dosyası ile usulüne uygun yapılmış icra takibi bulunmaktadır. İtiraz dilekçesinin tebliği için "masraf yatırılmadığından" itiraz dilekçesinin alacaklıya tebliğ edilmemesi nedeniyle açılan itirazın iptali davasının "süresinde olduğu kabul edilerek" işin esasına girilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir
  30 Eylül 2020, 19:49:41
 • Özgür KOCA: Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2016/14315 Esas 2017/2921 Karar Yargıtay'ın yerleşik uygulamasına göre, takdir edilen nafaka miktarının gelecek yıllarda artırılması konusunda oran olarak TÜİK'in yayınladığı yıllık ÜFE oranı, artış tarihi olarak da kararın kesinleştiği tarih benimsenmektedir
  30 Eylül 2020, 19:49:05
 • Özgür KOCA: YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 2004/4365 Esas 2004/4653 Karar SGK başkanlığı aleyhine açılan davalarda şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olması için işlemin şube tarafından yapılmış olmasına gerek yoktur. Aksi Anayasanın 141. maddesine aykırıdır
  30 Eylül 2020, 19:47:43
 • Özgür KOCA: 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2008/23556 KARAR NO: 2008/19547 Taşınmazı satın alan malik, ihale alıcısının bütün haklarına halef olacağından, taşınmazda bulunan kişinin İİK'nun 135/2.maddesi uyarınca tahliyesini isteyebilir
  30 Eylül 2020, 19:47:01
 • Özgür KOCA: 2020 Yediemin ücreti hesaplama: [link]
  30 Eylül 2020, 12:57:49
 • Özgür KOCA: Adi ortaklığın borcundan dolayı ortaklık mallarının haczedilebileceğine dair HGK kararı: [link]
  30 Eylül 2020, 11:05:05

Son Üyeler

Katkıda Bulunan Üyeler

Özgür KOCA Özgür KOCA
2075 İleti
By-leyl-i Lal By-leyl-i Lal
1065 İleti
Deniz034 Deniz034
937 İleti
WatchAndLearn WatchAndLearn
414 İleti
IŞIKDEMİR IŞIKDEMİR
255 İleti
rambetiko rambetiko
253 İleti
Forum AdaLet Forum AdaLet
188 İleti
nihatkaradas nihatkaradas
128 İleti

En Popüler Bölümler

İcra ve İflas Hukuku

Tasarrufun iptali ıhtiyati haciz sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:59:42]


Yediemin ücret alacağı MTV önceliği Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:50:09]


Yediemin ücret alacağı MTV önceliği Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:48:11]


Amme alacağı şirket borcu sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:37:47]


İşçi alacakları iflas halinde İİK'nın 206. md.geregi 1. Sırada hacizde ise önceliği yoktur Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:32:37]


Fazla çalışma ücreti alacağı ile bayram ve genel tatil alacağının haczi Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2020, 07:16:11]


Vekillikten Azilden Sonra Vekil Talepte Bulunamaz Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2020, 07:14:59]


TASARRUFUN İPTAL EDİLMESİ NEDENİ İLE İCRA DOSYASI TEMLİKTEN ÖNCEKİ HALİNE DÖNER Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2020, 07:13:46]


Kambiyo Senedinin Geçerlilik Koşulu Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2020, 07:11:35]


Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2020, 07:10:32]


Duran Takipte İtiraz Hükümden Kaldırılmadan Yeniden Ödeme Emri Gönderilemez Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:53:22]


TÜZEL KİŞİLİKLERDE MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMA NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİ Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:47:02]


YAPI DENETIM HESABINDAKİ PARANIN HACZİNİN MÜMKÜN OLDUĞU Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:44:23]


TAPUDA ÜÇÜNCÜ KIŞI LEHİNE TEDBİR ŞERHİ OLMASI TAŞINMAZN İHALE ALICISI ADINA TESCİLİNE ENGEL DEĞİLDİR Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:42:16]


Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:39:27]


İcra Emrinde Borcunuzu Hemen Öderseniz İbaresinin Yeralması.. Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:38:28]


İcra Takibi Yapmak için Arabulucuya Başvurma Zorunluluğu Bulunmamaktadır Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:36:57]


GAYRİMENKUL SATIŞ VADİ SÖZLEŞMELERİ ile ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİnde Tescil Süresi Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:35:14]


Varlık Yönetim Şirketinin İPÇY ile İlamlı Takip Başlatamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:33:02]


faturalar,vergi levhası, tanık beyanı ve adi yazılı kira sözleşmesi istihkak davalarında güçlü delil Gönderen: Deniz034
[28 Eylül 2020, 10:43:38]


İhtiyaten haczedilen malların satışı istenemez. Satışı istenemeyecek mallar için kıymet takdiri, muh Gönderen: nihatkaradas
[25 Eylül 2020, 15:50:32]


Yükleme duyurusu Gönderen: WatchAndLearn
[25 Eylül 2020, 11:50:19]


İİK 362 nin Eğitim ve Öğretim Mallarının İhtiyati Haczine Engel Oluşturmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[25 Eylül 2020, 11:37:15]


Görevi nedeniyle sağlık sorunu yaşayabilecek bazı memurlara ilave ödeme yapılıyormuş Gönderen: WatchAndLearn
[24 Eylül 2020, 15:07:07]


Aynı Tarihte Kesinleşen İhtiyati Hacizlerde Sıra Cetveli Garameten Yapılır Gönderen: Özgür KOCA
[23 Eylül 2020, 08:44:58]


iik 40 maddesi gereğince çıkarılan muhtıraya itiraz Gönderen: WatchAndLearn
[21 Eylül 2020, 16:03:13]


İştirak nafakası-sonradan reşit olan çocuğun birikmiş nafakayı takibe koyması Gönderen: Deniz034
[20 Eylül 2020, 12:34:23]


Tehir-i İcra Talepli Yatırılan Teminatın Nemalandırılması Mümkün Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 10:15:52]


KONKORDATO ÖN PROJESİ (ADİ KONKORDATO) Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 09:29:50]


7101 SAYILIİCRA VE İFLAS KANUNU’NA GÖRE KONKORDATO (İFLAS ANLAŞMASI) Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 09:03:32]


Konkordato Komiserliğinden Alacaklılar Toplantısına davet Örnek İlanı Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 08:59:18]


Yabancı Para Alacaklarında Türk Lirası Karşılığının Yazılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:17:56]


Hacizde Belediye Encümen Kararının Dikkate Alınması Olanaklı Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:15:35]


Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:13:51]


İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Nedeniyle Kesin Hacze Dönüşememesi Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:11:33]


Borçlu Adına Kayıtlı Hissenin Satılması Nedeniyle Tahliye İşlemi Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:09:40]


Alacaklının Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Takip Başlatması Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:07:53]


Satış Bedelinin İadesinin Haricen Tahsil Anlamına Gelip Gelmeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:05:48]


İpotekli Taşınmazı Devreden Kefil Yönünden İPÇY ile Takip Yapılamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[17 Eylül 2020, 12:33:59]


Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[17 Eylül 2020, 12:29:01]

Yeni Konu Başlat

Güncel

11 Eylül 2020, 16:48:42 Gönderen: jackal75 | Görüntülenme: 164 | Yorumlar: 0

bir firma ya ( ltd,şti. ) asliye hukuk mahkemesin den dava acıyorum 14,500 tl degerinde sebepsiz yere zengileşme adına  olacak dava  benim sormak istedigim şey şu bu tutar karsılıgında banka hesaplarına  şerh ihtiyadi tedbir gibi koydurma hakkım var mı ayrı bır dılekce ıle  ayrı bır sıkayet olusturup  degısık ıs  sıfatı ıle  aslıye  hukuk dan mı  dava acmam gerekecek ve aynı gun ıcınde cevap alabılırmıyım basvurumdan cunku karsı taraf para kacırma tesebbusunde bulunacagını tahmın edıyorum  saygılarımla
Özgür KOCA
26 Ağustos 2020, 09:04:42 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 226 | Yorumlar: 0

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelge yayımlandı.


Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları, (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞANLAR Fİ...
Deniz034
23 Ağustos 2020, 10:51:42 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 521 | Yorumlar: 0

TC
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ

2018/7661 E.

2019/10265 K.

MAHKEMESİ : ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ
MAHKEMESİ : ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen alacak davasının kabulüne dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelenmesi sonucunda; davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, eşinin yeğeni olan dava dışı ...’e borç olarak gönderdiği düşüncesiyle üç ayrı tarihte toplam 60.000,00 TL’yi ... Bank Şubesinden davalının hesabına gönderdiğini, durumu borç gönderdiğini zannettiği kişiden borcunu isteyince anladığını, davalı ile aralarında ticari ilişki, alacak, borç ilişkisi olmadığını, sebepsiz zenginleşmenin koşullarının oluştuğunu, davalının hesabına hataen gönderilen 60.000,00 TL’ nin sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince davalıdan tahsiline karar ver...
Özgür KOCA
22 Ağustos 2020, 00:38:01 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 393 | Yorumlar: 0

YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

2017/1728 E.
2018/12039 K.

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, iki çocuğunun da davalı özel okula 2013 yılında kaydolduğunu, 20.575,00 TL ücretin ödendiğini, çocukların okula ilk dönem devam ettiklerini ancak ikinci dönem yeterli eğitim alamadıklarından kayıtlarını sildirerek başka okullara gönderdiğini, ancak eğitim alınmayan döneme ilişkin ücret iadesinin yapılmadığını bu nedenle 10.287,50 TL'nin 24.01.2014 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava eğitim ücretinin iadesi talebine ilişkin olup, davacı, yeterli eğitim alamadıklarından bahisle çocuklarının davalı okuldan kaydını alarak başka bir okula gönderdiğini, kal...
Özgür KOCA
22 Ağustos 2020, 00:29:52 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 316 | Yorumlar: 0

Takibe dayanak kira sözleşmesi 7 yıl süreli olup, aylık kira bedeli 150,00 TL olarak kararlaştırılmıştır. DAVALI BORCA ITIRAZINDA, KIRA BEDELINE ITIRAZ ETMIŞ OLMAKLA BIRLIKTE, TAKIPTE ISTENEBILECEK AYLIK KIRA MIKTARININ NE KADAR OLDUĞUNU GÖSTERMEMIŞTIR. İİK'nın 269/2. maddesi gereğince borçlu kiracı kira sözleşmesini açık ve kesin olarak reddetmediğinden, KIRA AKDINI KABUL ETMIŞ SAYILIR. Kira sözleşmesini reddetmeyen borçlu kiracı, İİK'nın 62. maddesi gereğince itiraz ettiği kısmın cihet ve miktarını itiraz dilekçesinde açıkça göstermediğinden, TAKIP TALEBINDE BELIRTILEN KIRA MIKTARI DA KESINLEŞMIŞTIR. Davalı borçlu kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemeyeceğini İİK’nın 269/c maddesinde belirtilen belgelerle kanıtlamak durumundadır.

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2019/1600 KARAR NO: 2020/425 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2020/4168 KARAR NO: 2020/6857 Onama
Deniz034
02 Ağustos 2020, 10:44:43 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 364 | Yorumlar: 0

Karar Tarihi:28/05/2020
Karar No:2020/429
Konu Özeti:İlgili kişinin kişisel verilerinin, hakkında icra takibi yapan avukat tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi ve açıklanması ile ilgili şikayet
İlgili kişiden alınan şikayet dilekçesinde özetle;
Kamu görevlisi olarak görev yaptığı ilde kamuya ait bir sosyal tesiste konakladığı; banka borcundan dolayı, hakkında bankanın vekili olan avukat tarafından icra takibi başlatıldığı; 27.11.2018 tarihinde kendisiyle birlikte aynı sosyal tesiste ikamet etmekte olan sayısını tam olarak bilmediği iş arkadaşlarının kendi üzerlerine kayıtlı cep telefonlarına ve ilgili kişinin ağabeyi üzerine kayıtlı cep telefonuna ilgili kişinin adını ve haciz talimatını içeren kısa mesajlar gönderildiği; konuya ilişkin olarak ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu belirtilerek avukat hakkında gereğinin yapılması talep edilmiştir.
Konuya ilişkin olarak 01.10.2019 tarih ve 2019/293 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan inceleme çerçevesinde avukattan savunma sunması talep edilmiş, veri sorumlusu avukat savunmasında,
İkrar veya kabul anlamına gelmemek kaydı ile; şikayetçinin kişisel e-posta hesabı yerine içerisinde ofise günlük ge...
21 Temmuz 2020, 10:08:09 Gönderen: Mahoni431 | Görüntülenme: 382 | Yorumlar: 0

nafaka ödemelerinde dosyada haciz oduğu zaman harç oranı % 9,10'mu olur, yoksa nafaka için özel bir hüküm var mı?
Deniz034
20 Temmuz 2020, 20:06:57 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 328 | Yorumlar: 0

Devlet Personel Başkanlığı 29.4.2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşü; Söz konusu görüşte, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103. maddesine göre kullandırılması..." gerektiği belirtilmektedir.
WatchAndLearn
26 Haziran 2020, 12:11:49 Gönderen: WatchAndLearn
Görüntülenme: 820 | Yorumlar: 3

alacaklı vekili yüksek miktarlı takip açtı. Daha sonra  başka yer icrasına açmamız gerekiyordu sehvenmüdürlüğünüze açtığımız için dosyanın kapanmasını ve harcın iadesini talep etti. Daha takip  kesinleşmedenbu mümkün mü
Forum AdaLet
29 Mayıs 2020, 13:07:33 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 1193 | Yorumlar: 0

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.

T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
29/05/2020
Sayı : 87742275-010.07-0076-2020
Konu : Yeni Normale Dönüş Eylem Planının Belirlenmesi


DAĞITIM YERLERİNE


Küresel bir krize dönüşen COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele etme ve kamu sağlığının korunması amacıyla, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birtakım önlemler alınmış, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kamu kurumlarının gayreti, halkın da özverisi ve aktif desteği ile salgının en az hasarla atlatılması amaçlanmıştır.

Salgınla topyekün mücadele kapsamında, tüm kamu kurumları ile, yargı makamlarına da birtakım görev ve sorumluluklar yüklenmiş, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1'inci maddesiyle, yargısal sürelerin durdurulduğu dönem içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken d...
Forum AdaLet
30 Nisan 2020, 02:17:11 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 1979 | Yorumlar: 0

Kovid-19 salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi için getirilen durma süresini 15 Haziran 2020'ye kadar uzatan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi


"Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kararda, "Kovid-19 salgın hastalığının Türkiye'de yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen durma süresinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere, 1 Mayıs 2020'den 15 Haziran 2020'ye kadar, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere uzatıldığı" belirtildi.

7226 SAYILI KANUN

Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin hükümler içeren 7226 sayılı kanun, 26 Mart 2020'de yürürlüğe girmişti. Kanunla, yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenme...
Özgür KOCA
26 Mart 2020, 15:39:08 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 2682 | Yorumlar: 0

26 Mart 2020 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 31080 (Mükerrer)
KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 25/3/2020
Kanun No. 7226                                                                                             

MADDE 1 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından;

a) Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının veya ilgili valiliğin,

b) 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında, arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin,

ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgileri gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda ilgili Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun birlikte belirleyeceği usul ve esasla...
Forum AdaLet
24 Mart 2020, 12:36:04 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 1778 | Yorumlar: 0
Özgür KOCA
22 Mart 2020, 23:38:06 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 1837 | Yorumlar: 0

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Genelge....

Genelge, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından duyuruldu

Özgür KOCA
22 Mart 2020, 10:38:47 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 1883 | Yorumlar: 0

İcra ve iflas takipleri durduruldu


Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
Yargıda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak için yeni bir önlem alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla nafaka dışında icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takipler durduruldu.

Resmi gazetede yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu’nun 330...
Sayfalar: [1] 2

Önemli Linkler

Konulardan Haberdar Olun

E-Mail Adresinizi Giriniz:


Bilgilendirme!

Yargıtay Web Sitesinde

Hesaplama Bölümü

Otopark ve Trafik Cezası

Online Dilekçe

E-Devlet

KAYSİS

Sosyal Medyada Takip Et

Son Konular/İletiler

Tasarrufun iptali ıhtiyati haciz sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:59:42]


Yediemin ücret alacağı MTV önceliği Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:50:09]


Yediemin ücret alacağı MTV önceliği Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:48:11]


Amme alacağı şirket borcu sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:37:47]


İşçi alacakları iflas halinde İİK'nın 206. md.geregi 1. Sırada hacizde ise önceliği yoktur Gönderen: Deniz034
[29 Eylül 2020, 17:32:37]


Fazla çalışma ücreti alacağı ile bayram ve genel tatil alacağının haczi Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2020, 07:16:11]


TÜZEL KİŞİLİKLERDE MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMA NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİ Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:47:02]


YAPI DENETIM HESABINDAKİ PARANIN HACZİNİN MÜMKÜN OLDUĞU Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:44:23]


TAPUDA ÜÇÜNCÜ KIŞI LEHİNE TEDBİR ŞERHİ OLMASI TAŞINMAZN İHALE ALICISI ADINA TESCİLİNE ENGEL DEĞİLDİR Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:42:16]


Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:39:27]


İİK 362 nin Eğitim ve Öğretim Mallarının İhtiyati Haczine Engel Oluşturmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[25 Eylül 2020, 11:37:15]


Aynı Tarihte Kesinleşen İhtiyati Hacizlerde Sıra Cetveli Garameten Yapılır Gönderen: Özgür KOCA
[23 Eylül 2020, 08:44:58]


Hacizde Belediye Encümen Kararının Dikkate Alınması Olanaklı Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:15:35]


Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:13:51]


İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Nedeniyle Kesin Hacze Dönüşememesi Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:11:33]


Borçlu Adına Kayıtlı Hissenin Satılması Nedeniyle Tahliye İşlemi Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:09:40]


Satış Bedelinin İadesinin Haricen Tahsil Anlamına Gelip Gelmeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:05:48]


Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[17 Eylül 2020, 12:29:01]


Tapu Malikinin Haciz Kaldırılması Talebi Gönderen: Özgür KOCA
[17 Eylül 2020, 12:21:54]


Dosya Alacağının Depo Edilmesi Nedeniyle Hacizlerin Kaldırılması Gönderen: Özgür KOCA
[17 Eylül 2020, 12:19:33]


İlanen Tebliğ Öncesi Araştırma İşlemi Gönderen: Özgür KOCA
[15 Eylül 2020, 09:23:08]


kambiyo senedinin, İİK'nın 100. maddesinde sayılan belgelerden olmadığı Gönderen: Deniz034
[13 Eylül 2020, 14:52:09]


MTV Ödendikten Sonra Vergi Dairesinin Diğer Alacağı Ödenmeden Mülkiyeti Muhafaza Alacaklısına Ödeme Gönderen: Özgür KOCA
[12 Eylül 2020, 19:35:07]


İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihidir Gönderen: Özgür KOCA
[11 Eylül 2020, 08:45:44]


Mehil Vesikası Verilinceye Kadar Borçlunun Mal Varlığının Haczedilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[07 Eylül 2020, 21:21:38]


Değer Belirleme İşleminin Bizatıhi İcra Müdürüne Ait Olduğuna Dair Uygulamanın Terk Edildiği Gönderen: Özgür KOCA
[07 Eylül 2020, 21:20:14]


Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Haciz İşlemi Gönderen: Özgür KOCA
[07 Eylül 2020, 21:12:52]


Tebligatın Tüzel Kişilik Şubesine Değil de Merkezine Tebliğinin Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[07 Eylül 2020, 21:07:37]


ADLİ YARDIM NEDİR NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ. Gönderen: Özgür KOCA
[03 Eylül 2020, 15:03:57]


Tebliğden önce yapılan itirazın geçerliliği için ödeme emri tebliğinin şart olduğu. Gönderen: Özgür KOCA
[01 Eylül 2020, 17:20:18]


Vergi dairesi alacağı ve nafaka alacağı sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[29 Ağustos 2020, 00:05:45]


Nafaka ve işçi alacağı hacze iştirak Gönderen: Deniz034
[28 Ağustos 2020, 23:57:08]


Nafaka alacağı sıra cetveli hacze iştirak Gönderen: Deniz034
[28 Ağustos 2020, 23:51:46]


Nafaka alacağı sıra cetveli hacze iştirak durumu Gönderen: Deniz034
[28 Ağustos 2020, 23:46:24]


Kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılmış bina olduğu belirtilerek evrakın boş arsaya 35.maddeye gö Gönderen: Deniz034
[28 Ağustos 2020, 09:43:53]


Dosya Borcunun Ödenmesi Nedeniyle Gelecek Aylara ilişkin Nafaka Maaş Haczinin Kaldırılamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[28 Ağustos 2020, 07:34:12]


Nafaka alacağı sıra cetvelinde öncelik durumu Gönderen: Deniz034
[23 Ağustos 2020, 20:48:47]


Paranın sehven gönderildiği iddiası kanıtlamak gönderindedir Gönderen: Deniz034
[23 Ağustos 2020, 10:51:42]


Taşınmaz üzerindeki muhdesatın 3.kisiye ait olma durumu Gönderen: Deniz034
[23 Ağustos 2020, 00:31:21]


BEDELİ PAYLAŞIMA KONU OLAN ARACIN MUHAFAZASI İLE İLGİLİ MASRAFLARIN ÖNCELİKLİ OLARAK ÖDENMESİ Gönderen: Özgür KOCA
[22 Ağustos 2020, 00:43:50]

* Forum Kurucusu

Özgür KOCA

ozgur.koca@adalet.gov.tr

* Reklam Alanı

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33