Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Kimler Çevrimiçi

  • Nokta Ziyaretçi: 32
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Online Üye Yok

Son Üyeler

Katkıda Bulunan Üyeler

Özgür KOCA Özgür KOCA
1856 İleti
By-leyl-i Lal By-leyl-i Lal
1065 İleti
Deniz034 Deniz034
839 İleti
WatchAndLearn WatchAndLearn
373 İleti
IŞIKDEMİR IŞIKDEMİR
255 İleti
rambetiko rambetiko
253 İleti
Forum AdaLet Forum AdaLet
170 İleti
nihatkaradas nihatkaradas
114 İleti

En Popüler Bölümler

İcra ve İflas Hukuku

Toplu ipotek satış usulü Gönderen: Deniz034
[20 Ekim 2019, 19:14:48]


Canlı Hayvan Satışı Gönderen: emre06
[16 Ekim 2019, 15:40:29]


Köyün Orta-Kamu Mallarının Haczi Şikâyet Haczin Kaldırılması Gönderen: necati_03
[15 Ekim 2019, 12:38:05]


Gemi Seferden Men İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Masraflar Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ekim 2019, 09:12:23]


kamu alacağı - sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[13 Ekim 2019, 23:56:41]


İLAMSIZ TAKİP İLE TAKİP ÖNCESİ YEDİEMİN ÜCRETİ TAMAMININ ALINAMAYACAĞI. Gönderen: Deniz034
[12 Ekim 2019, 17:36:24]


Bir sözleşme bağı kurulmadığı sürece davacı otopark tarife ücreti talep edemez Gönderen: Deniz034
[12 Ekim 2019, 17:33:07]


SÖZLEŞME OLMAMASI HALİNDE BAKANLIK YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETLERİ TARİFESİNİN UYGULANACAĞI Gönderen: Deniz034
[12 Ekim 2019, 17:28:07]


icra dosyası yenileme kararı tebliği Gönderen: hukukogrencisi
[12 Ekim 2019, 16:29:30]


Borçlunun Üçüncü Kişideki Hak ve Alacaklarının Haczi, Kararının Tutanağa Yazılması ile Gerçekleşir Gönderen: Özgür KOCA
[09 Ekim 2019, 22:41:57]


İcra müdürünün Araştırma görevi Anayasa mahkemesi kararı Gönderen: Red Fox
[09 Ekim 2019, 18:03:34]


Dosya alacağına haciz talepleri hk. Gönderen: Red Fox
[09 Ekim 2019, 17:55:09]


Takip Sürerken İbraz Edilen Yeni İlama İstinaden İcra Emri Gönderilmeden Haciz Konulamaz Gönderen: Özgür KOCA
[08 Ekim 2019, 23:32:10]


Birikmiş Nafaka Alacağının Haczi de Mümkün Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[08 Ekim 2019, 23:16:54]


İİK' nun 89. Maddesindeki Prosedür Tamamlanmadan Paranın İstenemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[04 Ekim 2019, 21:23:53]


Rehin şerhinin devam edip etmediği hususunda sorulan yazımıza cevap verilmemesi halinde Gönderen: Özgür KOCA
[02 Ekim 2019, 20:17:29]


Organize sanayi bölgesi satış uygunluk görüşü Gönderen: WatchAndLearn
[02 Ekim 2019, 15:22:41]


Haczedilen Hakedişler Henüz İstenebilir Hale Gelmediğinden 6 Aylık Paranın İstenme Süresi Başlamaz Gönderen: Özgür KOCA
[02 Ekim 2019, 08:32:28]


İİK'nın 106 - 110. Maddesindeki Süreler Paranın İstenebilir Hale Gelmesinden İtibaren Başlar Gönderen: Özgür KOCA
[02 Ekim 2019, 08:26:33]


Telefon ve E-Mail Kayıtları Öğrenme Tarihinin Tespitinde Dikkate Alınmaz Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2019, 13:28:06]


İflas Erteleme Kararı İpotek Veren Üçüncü Kişi Yönünden de Sonuç Doğurur Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2019, 13:24:43]


Alacaklının İcra İşlemlerini Yapmış Olması İtirazın Tebliği Anlamına Gelmez Gönderen: Forum AdaLet
[29 Eylül 2019, 13:19:19]


İcra Memurunun Yetkisini Aşarak Haciz İşlemi Yapmaması Süresiz Şikayete Tabidir Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2019, 13:06:54]


İHALENİN FESHİ Gönderen: canari
[27 Eylül 2019, 23:42:31]


Mülkiyeti muhafaza Gönderen: WatchAndLearn
[26 Eylül 2019, 18:14:30]


SATIŞ SONRASI HACİZ KALMAYAN DOSYADA FERAGAT HARCI Gönderen: ab100519
[26 Eylül 2019, 11:07:10]


Satış talebi satış avansının yatırılmaması Gönderen: Deniz034
[24 Eylül 2019, 22:13:57]


Talimat icradan yapılan satışta sıra cetvelini kim yapmalı Gönderen: ab110493
[24 Eylül 2019, 10:52:32]


Maaş Üzerine Konan Haczin Düşme Durumu Gönderen: nihatkaradas
[23 Eylül 2019, 14:14:04]


haciz tahsil harcı konusunda yardımlarınızı bekliyorum Gönderen: nihatkaradas
[23 Eylül 2019, 14:11:16]


KDV hususunda Gönderen: WatchAndLearn
[17 Eylül 2019, 15:30:01]


103 davetiyesi Gönderen: Adem Bora
[17 Eylül 2019, 14:26:06]


Tedbir kararı verilmesi halinde, haciz, maaş üzerinde durmakla birlikte kesintiler durdurulur Gönderen: BEYAZID
[17 Eylül 2019, 11:11:10]


İcra Müdürlüğünce Pasif Taşınmaz Kaydının UYAP'tan Sorgulanmasının Gerektiği Gönderen: Red Fox
[14 Eylül 2019, 14:45:50]


borç miktarı kadar teminat mektubu hacizlerin fekki Gönderen: İcra2004
[13 Eylül 2019, 14:27:04]


Asil varken vekile yapılan tebligat Gönderen: WatchAndLearn
[11 Eylül 2019, 14:30:19]


vasimin emekli maas üzerindeki kesintiye itirazı Gönderen: jackal75
[08 Eylül 2019, 17:59:38]


icraya ve borca itiraz Gönderen: jackal75
[08 Eylül 2019, 16:32:03]


ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİN HACZİ Gönderen: Deniz034
[03 Eylül 2019, 13:06:19]


Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhale İcra Müdürü Tarafından Resen İptal Edilemez Gönderen: Özgür KOCA
[15 Ağustos 2019, 12:26:24]

Rüya Tabirleri

Şifalı Bitkiler

* Reklam Alanı

Yeni Konu Başlat

Güncel

Deniz034
10 Ekim 2019, 22:54:53 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 88 | Yorumlar: 0

Hapis Hakkı

Hapis hakkı, alacaklıya alacağı ödeninceye kadar, zilyetliğinde bu­lunan borçlunun menkul eşyasını veya kıymetli evrakını elinde tutmak, bunların maliki olan borçluya veya 3.kişiye geri vermeyi reddetmek ve gerektiğinde bunu paraya çevirmek hakkını verir.

Başka bir ifade ile, bu eşyayı sahibine iadeden imtina etmek, hapis hakkının dayanağı olan borç ödenmediği taktirde bu eşyayı sattırarak, alacağı tercihan almak hakkını sağlamaktır.

Gayrimenkul kiralarında, kiraya verenin, kira bedelinden olan ala­caklarını teminat altına almak amacıyla ona, kiralanandan yararlanmayı temin için, gayrimenkul içinde bulundurulan menkul eşya üzerinde hapis hakkı tanınmıştır. Yani kiracının kira bedelini ödememesi halinde, kiraya veren, bunu teminat altına alacak bir olanağa sahip kılınmıştır. Kendisine tanınan hapis hakkına dayanarak, kiraya veren, kira alacağı ödeninceye kadar, kiralanandaki bazı eşyaları alıkoyabilmekte ve bu eşyaların paraya çevrilmesi suretiyle de, alacağının karşılanmasını isteyebilmektedir. Ki­raya verenin hapis hakkı, Medeni Kanunda düzenlenmiş olan genel hapis hakkının özel bir türü ise de, ondan farklı bazı yanları vardır. Kiraya ...
10 Ekim 2019, 03:19:14 Gönderen: ozcanynr | Görüntülenme: 58 | Yorumlar: 0

Merhabalar. Samsun bölgesinde Avukatlık desteği yardımı alabileceğim bir avukata ihtiyacım var.
Konu: Mahkemede görülmekte olan tarafı olduğum bir ihale feshi davası var. İstanbul'da ikamet ettiğim için dava ve dosya ile ilgilenemeyeceğim'den, ilgilensem de uzmanlık isteyen bir konu olduğu için avukata ihtiyacım vardır. Samsun bölgesinde yönlendirecebileceğiniz tavsiye edeceğiniz İcra hukuk Avukatı varmı ?  Cevaplarınız için şimdiden Teşekkürler.
Özgür KOCA
08 Ekim 2019, 23:35:23 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 95 | Yorumlar: 0

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO            : 2013/3-1627
KARAR NO          : 2015/1020       

Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ           : Karaman Aile Mahkemesi
TARİHİ                    : 09/05/2013
NUMARASI              : 2013/230 - 2013/440
DAVACI                   : M.N.E.
DAVALI                   : K.E.

Taraflar arasındaki “yardım nafakası” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karaman Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 29.03.2012 gün ve E:2011/885, K:2012/259 sayılı kararın incelenmesi davacı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 03.10.2012 gün ve E:2012/14729, K:2012/20641 sayılı ilamı ile;

(... Davacı dava dilekçesi ile; öz babası olan davalıdan, boşanma davasında lehine hükmedilen 100 TL iştirak nafakasının, 18 yaşını doldurması ve halen eğitim hayatının devam ediyor olması nedeniyle, aylık 500 TL'ye artırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı, davacının halen üniversite mezunu ve meslek sahibi olduğundan başkasının yardımına ihtiyaç duymayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.
...
Özgür KOCA
08 Ekim 2019, 23:25:23 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 32 | Yorumlar: 0

T.C.
 YARGITAY
 Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO      : 2017/2-2444
 KARAR NO   : 2019/51

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
 MAHKEMESİ           : İzmir 10. Aile Mahkemesi
TARİHİ                     : 09/02/2016
NUMARASI              : 2015/886 - 2016/88
DAVACI                    : A.G. Yeni vekili Av. D.İ.Y.
DAVALI                    : R.E. vekili Av. O.V.

Taraflar arasında görülen “velayetin değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 10. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 26.03.2015 tarih ve 2014/937 E., 2015/196 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 07.10.2015 tarih ve 2015/15784 E., 2015/17699 K. sayılı kararı ile;

"... 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı annenin tüm, davacı babanın ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Velayet düzenlemesi yapıldığında çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücün...
Özgür KOCA
08 Ekim 2019, 23:22:12 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 28 | Yorumlar: 0

T.C.
 Y A R G I T A Y
 2. Hukuk Dairesi

ESAS NO:           KARAR NO:
 2018/3719            2019/4249

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y   İ L A M I

DAVA TÜRÜ                              : Boşanma
KARAR DÜZELTME İSTEYEN : N.T.

Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; kısmen bozulmasına, kısmen onanmasına dair Dairemizin 12/03/2018 gün ve 2016/13935-2018/3113 sayılı ilamıyla ilgili davacı-karşı davalı kadın tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.09.2014 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

Mahkemece, tarafların karşılıklı boşanma davalarının yapılan yargılaması sonucunda, karşılıklı davaların...
Deniz034
02 Ekim 2019, 13:18:24 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 258 | Yorumlar: 0

YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİM REHBERİ
TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ REHBERİ

  Bu rehber, ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancı uyruklu kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla beraber,  bu rehber gerekli profesyonel danışmanlık hizmetlerini ikame etmemektedir.

1.Hukuki temel:

  2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.

   Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının  taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediniminin mümkün olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı)’ndan ve Tapu Müdürlükleri'nden     bilgi alınabilir.

  Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir.

  Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın (Belediye, ...
27 Eylül 2019, 12:33:39 Gönderen: jackal75 | Görüntülenme: 198 | Yorumlar: 2

Merhaba

İstanbul da bir elektrik sağlayıcı firmasına borcum var ve borcum dan dolayı sürekli babamı arıyorlar ve SMS atıyorlar ne tür hakkım var bunlara karşı
18 Eylül 2019, 19:17:21 Gönderen: Hacizgelen | Görüntülenme: 204 | Yorumlar: 1

Arkadaşlar cümleten selamün aleyküm.

Birgün işyerimde çalışırken maaşıma haciz koyulduğunu öğrendim. yaptığım araştırmalar sonucunda bu haczin rahmetli babamdan miras kalan bir borçtan dolayı olduğunu öğrendim.şöyle bir durum var ki biz ailecek babam vefat ettiğinde reddi miras davası açtık ve mahkeme mirasımızın reddine karar verdi. bizde bildiğimiz tüm kanuni borçlularına mahkeme kararını verdik. fakat daha bilmedğimiz yerlerdede varmış ve haciz gelince öğrendik. haciz Halk bankasına olan bir borçtan ötürü gelmiş. hemen bankanın avukatı ile görüşüp reddi miras kararını avukata sunduk. aynı zamanda haczin konulduğu icra dairesine gidip dilekçe ile orayada sunduk. avukat da yardımcı olmak amacıyla aynı gün icra dairesine bizim reddi miras ettiğimizi ve haczin kaldırılması gerektiğine dair yazıyı gönderdi. ve olay burada patlak verdi. İcra dairesindeki memur alacakllının haciz kararından VAZGEÇTİĞİ gibi bir algıylla 492 sayılı kanunun 23 maddesine istinaden harç yatırılması gerektiğini haczin ancak o şekillde kalldırılıp dosya takipsizliğe düşeceğinin kararını aldıkarını söyledi. avukatla yaptığımız görüşmmede bu harcı yatırmayacaklarını bunun icra memurunun bir hatası ol...
tulinbabaoglan
17 Eylül 2019, 09:38:12 Gönderen: tulinbabaoglan
Görüntülenme: 407 | Yorumlar: 1BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Boşanma davaları çok fazla teknik ve pratik bilgi gerektiren davalardır. İnternet ortamında bulacağınız hiçbir dilekçe tam anlamıyla istediklerinizi ifade etmeye yeterli olmayabilir. Tarafımızca paylaşılan örnek boşanma davası dilekçesi de sadece şablon olarak verilmektedir. Hukuka uygun gerekçelerin ve delillerin sunulmasının uzman kişilerce yapılmalmasını tavsiye ederiz.

DAVACI       : İsim TC Adres

DAVALI        : İsim TC Adres

KONU                       : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması yahut zina yahut diğer sebeplerle maddi manevi tazminat, nafaka, velayet, boşanma taleplerimiz hakkındadır.

DEvamı...


Örnek Boşanma Dilekçesi ve Devamı için Kaynak sitemizi ziyaret edebilirsiniz.


Avukat Tülin Babaoğlan Yılmaz

Adres: Yeşilova Mah. 4023. Cadde Ser Tower Busidence (kat 12) No: 1/135 Etimesgut / Ankara
Telefon : 0546 646 7014
Mail: bilgi @ tulinbabaogla...
tulinbabaoglan
17 Eylül 2019, 09:29:01 Gönderen: tulinbabaoglan
Görüntülenme: 156 | Yorumlar: 0Evlat edinme davası nedir?

Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. (TMK 305/1). Evlat edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir (TMK m. 305/11). "

Evlat edinme Yargıtay Kararları
Evlat edinme davalarına örnek teşkil edebilecek birkaç Yargıtay kararını sizlerle paylaşmak istiyoruz

.Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle evlat edinmek isteyen davacının akıl hastalığı nedeniyle kısıtlı olup fili ehliyetinin bulunmama-sına, evlat edinmenin kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olup, ya-sal temsilci aracılığı ile evlat edinmenin de mümkün bulunmamasına göre,

SONUÇ: Yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA." (2. HD,28.09.2010, 2010/6062-2010/15569).Devamı için Kaynak sitemizi ziyaret edebil
...
09 Eylül 2019, 16:35:36 Gönderen: Coupler | Görüntülenme: 368 | Yorumlar: 0

Merhaba,

Aşağıda ki 2 temel konu üzerinde değerli bilgilerinize ihtiyacım var.

7 yıllık evliliği karşılıklı anlaşarak bitirmek istiyoruz ancak oğlumuzun velayeti ve mal paylaşımı konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz.

Eşim memur ve bende özel sektör çalışanıyım. Gelirlerimiz neredeyse aynı.

Öncelikli olarak;

Velayet konusunda ;
- Çocuğun yaşıda gözönünde bulundurularak velayet konusunda nasıl bir yol izlemeliyim.
- Gelirlerimizin yakın olması velayet konusunda,kadını pozitif ayrımcılık olarak öne alır mı ?
- Şayet velayet eşime verilirse çocuk için aylık ne kadar ödemem gerekir ?

Mal paylaşımı noktasında ise ;

- Evlendikten sonra 1 ev aldık ve kredisi devam ediyor. Eşim 1 yıl önce,tartışmamız üzerine eve aile konutu şerhi koydurdu. Bu nedenle ev konusunda herhangi birşey yapamıyorum ancak eve ait tüm krediyi de kendim ödüyorum. Mal paylaşımı konusunda krediyi sadece benim ödüyor olmam lehime bir karara sebep olurmu.

- Evlenmeden önce eşim adına kredi çekilerek alınan ve alındığı zamandan itibaren halen eşimin abisi tarafından kullanılan 1 ev var. Tapusu halen eşimin üstüne ve ev kre...
28 Ağustos 2019, 00:29:01 Gönderen: aksoyy2007 | Görüntülenme: 343 | Yorumlar: 1

Babam sgk emeklisi annem ev hanımı.Annem babamı terketti ve babama #boşanma davası açtı ancak duruşma başlamadan babam vefat etti annem babamdan kalan maaşı alabilir mi?
15 Ağustos 2019, 12:24:32 Gönderen: secil1305 | Görüntülenme: 309 | Yorumlar: 1

dosyaların işlemden kaldırılmış olarak görülmesi için uyapta hangi sekmeden yapılıyor yardımcı olabilir misiniz nereden yapmalıyım
22 Temmuz 2019, 20:19:10 Gönderen: AVCOMER | Görüntülenme: 437 | Yorumlar: 5

MERHABA..BEN MAAŞ HACİZİNDE ZAMAN AŞAMIYLA İLGİLİ BİLGİ ALACAKTIM.
09 Temmuz 2019, 14:45:21 Gönderen: yusuf_04 | Görüntülenme: 345 | Yorumlar: 2

Höşgürünüze sığınarak Soruları Maddeler Halinde yazacağım.Saygılarımla
şirket yetkili bankaya krediden dolayı kendisine ait işyerini bankaya teminat mektubları ve kredi dosyası için bankaya ipotek etmişti.sonraki süreçte tapu ve şirket yetkisi başkasına devir edildi.
1.ilgili banka güncel şirket yetkilisine,ipoteği paraya çevrilmesi yolu ie ilamlı takip,başlattı.şirket yetkilisi ve tapu sahibi icra mahkemesine dava açarak ilamsız icrayı kaldırdı.
2.banka avukatı bu sefer şirket yetkilisi olmayan tapu bile onun adına olmayan, ipoteğin paraya çevrilmesi ilamsız takip başlatmış.
3.şirket yetkisi olmayan şahısa icra işlemi başlatmış.şirket yetkilisi,icraya itiraz ettiği için itirazın iptal davası açmış.
4.banka avukatın Avukat kanunu aykırı işlem yapmış olmuyormu?baroya şikayet edilmeli?
5.şirket yetkilisi olmayan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu süresini kaçırmış olup,bundan sonra ne yapmalı.
Sayfalar: [1] 2

Önemli Linkler

Konulardan Haberdar Olun

E-Mail Adresinizi Giriniz:


Bilgilendirme!

Yargıtay Web Sitesinde

Otopark ve Trafik Cezası

E-Devlet

Sosyal Medyada Takip Et

Son Konular/İletiler

Toplu ipotek satış usulü Gönderen: Deniz034
[20 Ekim 2019, 19:14:48]


Canlı Hayvan Satışı Gönderen: emre06
[16 Ekim 2019, 15:40:29]


Köyün Orta-Kamu Mallarının Haczi Şikâyet Haczin Kaldırılması Gönderen: necati_03
[15 Ekim 2019, 12:38:05]


Taahhütname damga vergisi alınacağına ilişkin Gönderen: Deniz034
[14 Ekim 2019, 20:46:13]


kamu alacağı - sıra cetveli Gönderen: Deniz034
[13 Ekim 2019, 23:56:41]


İLAMSIZ TAKİP İLE TAKİP ÖNCESİ YEDİEMİN ÜCRETİ TAMAMININ ALINAMAYACAĞI. Gönderen: Deniz034
[12 Ekim 2019, 17:36:24]


Bir sözleşme bağı kurulmadığı sürece davacı otopark tarife ücreti talep edemez Gönderen: Deniz034
[12 Ekim 2019, 17:33:07]


SÖZLEŞME OLMAMASI HALİNDE BAKANLIK YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETLERİ TARİFESİNİN UYGULANACAĞI Gönderen: Deniz034
[12 Ekim 2019, 17:28:07]


İcra Dosya Hesabı Yapma Aracı (2019) Gönderen: hukukogrencisi
[12 Ekim 2019, 16:31:48]


icra dosyası yenileme kararı tebliği Gönderen: hukukogrencisi
[12 Ekim 2019, 16:29:30]


Kiralananın Hapis Hakkı Gönderen: Deniz034
[10 Ekim 2019, 22:54:53]


Borçlunun Üçüncü Kişideki Hak ve Alacaklarının Haczi, Kararının Tutanağa Yazılması ile Gerçekleşir Gönderen: Özgür KOCA
[09 Ekim 2019, 22:41:57]


Dosya alacağına haciz talepleri hk. Gönderen: Red Fox
[09 Ekim 2019, 17:55:09]


Açıköğretim Okurken Yardım Nafakası Alma Kararı Gönderen: Özgür KOCA
[08 Ekim 2019, 23:35:23]


Takip Sürerken İbraz Edilen Yeni İlama İstinaden İcra Emri Gönderilmeden Haciz Konulamaz Gönderen: Özgür KOCA
[08 Ekim 2019, 23:32:10]


Velayetin Değiştirilmesiyle Görülen Nafaka Davasında Davalı Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaz Gönderen: Özgür KOCA
[08 Ekim 2019, 23:25:23]


Bakıma Muhtaç Eşi ile İlgilenmeyen Eşe Nafaka Verilemez Gönderen: Özgür KOCA
[08 Ekim 2019, 23:22:12]


Birikmiş Nafaka Alacağının Haczi de Mümkün Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[08 Ekim 2019, 23:16:54]


İİK' nun 89. Maddesindeki Prosedür Tamamlanmadan Paranın İstenemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[04 Ekim 2019, 21:23:53]


YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİM REHBERİ Gönderen: Deniz034
[02 Ekim 2019, 13:18:24]


Haczedilen Hakedişler Henüz İstenebilir Hale Gelmediğinden 6 Aylık Paranın İstenme Süresi Başlamaz Gönderen: Özgür KOCA
[02 Ekim 2019, 08:32:28]


İİK'nın 106 - 110. Maddesindeki Süreler Paranın İstenebilir Hale Gelmesinden İtibaren Başlar Gönderen: Özgür KOCA
[02 Ekim 2019, 08:26:33]


Telefon ve E-Mail Kayıtları Öğrenme Tarihinin Tespitinde Dikkate Alınmaz Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2019, 13:28:06]


Alacaklının İcra İşlemlerini Yapmış Olması İtirazın Tebliği Anlamına Gelmez Gönderen: Forum AdaLet
[29 Eylül 2019, 13:19:19]


İcra Memurunun Yetkisini Aşarak Haciz İşlemi Yapmaması Süresiz Şikayete Tabidir Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2019, 13:06:54]


İHALENİN FESHİ Gönderen: canari
[27 Eylül 2019, 23:42:31]


Satış talebi satış avansının yatırılmaması Gönderen: Deniz034
[24 Eylül 2019, 22:13:57]


Maaş Üzerine Konan Haczin Düşme Durumu Gönderen: nihatkaradas
[23 Eylül 2019, 14:14:04]


Tedbir kararı verilmesi halinde, haciz, maaş üzerinde durmakla birlikte kesintiler durdurulur Gönderen: BEYAZID
[17 Eylül 2019, 11:11:10]


İcra Müdürlüğünce Pasif Taşınmaz Kaydının UYAP'tan Sorgulanmasının Gerektiği Gönderen: Red Fox
[14 Eylül 2019, 14:45:50]

İcra Yargı Kararları

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Kararı Kesinleşmeden İcra Edilemez Gönderen: Özgür KOCA
[21 Ekim 2019, 22:05:08]


icra dairesinin yetkisizliğine karar verilmesi ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını gerektirmez. Gönderen: Deniz034
[17 Ekim 2019, 20:52:38]


İki imzanın da şirket kaşesi üzerinde olması halinde şahsi sorumluluk yoktur Gönderen: Deniz034
[17 Ekim 2019, 20:37:24]


Kısmi onama bozma teminat ödeme Gönderen: Deniz034
[10 Ekim 2019, 16:12:12]


Avukat Olmayan Kişi Vekil Sıfatıyla Mahkemelerde veya İcra Dairelerinde İşlem Yapamaz. Gönderen: Özgür KOCA
[08 Ekim 2019, 23:48:41]


Yardım Nafakasına İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcra Edilebilir Gönderen: Özgür KOCA
[08 Ekim 2019, 23:38:22]


Ara Kararla Hükmedilen Tedbir Nafakası için İlamların İcrası Yoluyla Takip Yapılamaz Gönderen: Özgür KOCA
[08 Ekim 2019, 23:27:45]


Yabancı Uyruklu Alacaklıya Teminat Yatırılmama Sonuçlarının Bildirilmesi Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[04 Ekim 2019, 23:36:57]


Yabancı Uyruklu Alacaklının İcra Takibi Yapması Gönderen: Özgür KOCA
[04 Ekim 2019, 23:27:10]


Kambiyo Borçlularının Biri İçin Yetkili Olan İcra Dairesi, Diğerleri İçin de Yetkilidir Gönderen: Özgür KOCA
[29 Eylül 2019, 13:33:24]


Bonoda Her İki İmzanında Açığa Atılması - Şirket ve Temsilcisinin Sorumlu Olduğu Gönderen: nihatkaradas
[23 Eylül 2019, 14:43:29]


Maaş haczi sıra cetveli Gönderen: Lost35
[19 Eylül 2019, 11:57:00]


Feragatten Feragat Hakkında Gönderen: Deniz034
[31 Ağustos 2019, 23:04:35]


Limit ipoteği masraflar Gönderen: Deniz034
[29 Ağustos 2019, 22:54:28]


IPOTEK TAKIBI DEPO ALACAĞI TAKIBE EKLENMESI Gönderen: Deniz034
[24 Ağustos 2019, 12:21:39]


Kesin Nitelikte Olan Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Temyizen Kaldırılması Gönderen: Özgür KOCA
[06 Ağustos 2019, 21:18:49]


İHTARNAMELERİN ÇIKARILDIĞI ADRESİN, TAKİP DAYANAĞI BELGEDEKI ADRES OLMADIĞI Gönderen: Deniz034
[03 Ağustos 2019, 23:51:02]


Kredi Kartı ve Konut Finansmanından Kaynaklı Alacaklar Yönünden İPÇY ile İlamlı Takip Yapılamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[28 Temmuz 2019, 23:14:50]


KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARA İLİŞKİN İLAMIN İCRA TAKİBİ Gönderen: Deniz034
[25 Temmuz 2019, 12:28:10]


YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ. Gönderen: Özgür KOCA
[20 Temmuz 2019, 01:10:54]


NAFAKAYA DAİR TAKİP SÜRERKEN YENİ BİR NAFAKA TAKİBİNİN YAPILMASI İÇİN YENİ İLAMIN DA TEBLİĞİ GEREKİR Gönderen: Özgür KOCA
[20 Temmuz 2019, 01:05:49]


İtirazın İptali İlamının, İtiraza Konu Takip Dosyasına İbraz Edilip Harçları Yatırılarak Tahsili Gönderen: Özgür KOCA
[20 Temmuz 2019, 00:56:11]


Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur Gönderen: Özgür KOCA
[20 Temmuz 2019, 00:17:46]


Aile konutu şerhi bulunan konut icra yolu ile satılabilir mi? Gönderen: beyoglu1982
[14 Temmuz 2019, 03:51:20]

* Forum Kurucusu

Özgür KOCA

ozgur.koca@adalet.gov.tr

* Reklam Alanı

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33