Kullanıcı Bilgisi

 
 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?

Kimler Çevrimiçi

  • Nokta Ziyaretçi: 21
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Online Üye Yok

Son Üyeler

Katkıda Bulunan Üyeler

Özgür KOCA Özgür KOCA
1923 İleti
By-leyl-i Lal By-leyl-i Lal
1065 İleti
Deniz034 Deniz034
893 İleti
WatchAndLearn WatchAndLearn
392 İleti
IŞIKDEMİR IŞIKDEMİR
255 İleti
rambetiko rambetiko
253 İleti
Forum AdaLet Forum AdaLet
184 İleti
nihatkaradas nihatkaradas
122 İleti

En Popüler Bölümler

İcra ve İflas Hukuku

Duran Takiplerde Maaş haczi kesintisinin devam edip etmeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2020, 13:27:04]


Duran İcra Takibinde Alacağın Tahsilini Sağlar Biçimde Alacaklıya Ödeme Yapılamayacağı Gönderen: nihatkaradas
[03 Nisan 2020, 15:16:02]


Uzaklaştırma Kararı Bulunan Borçlunun Adresine Yapılan Satış İlanının Geçersiz Olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[30 Mart 2020, 16:21:50]


ihtiyati haciz kararının infaz tarihi ve süresi Gönderen: mrettnc
[27 Mart 2020, 15:47:25]


Haciz İşleminin İptali Davasında Tedbir Kararı Verilmemesi Nedeniyle Taşınmaz İhalesi Gönderen: Özgür KOCA
[24 Mart 2020, 16:47:50]


Mahkemece Verilen Tedbirin Satıştan 5 Gün Önce Kalkması Halinde Yapılan Taşınmaz İhalesi Gönderen: Özgür KOCA
[24 Mart 2020, 16:42:03]


2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının İcra Dairelerinde Nasıl Uygulanacağına İlişkin Duyuru Gönderen: Özgür KOCA
[24 Mart 2020, 11:59:56]


Takibin Geçici Olarak Durdurulması Nedeniyle Dosyadaki Paranın Ödenememesi - İcra İnkar Tazminatı Gönderen: Özgür KOCA
[23 Mart 2020, 13:07:46]


Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez. Gönderen: Özgür KOCA
[23 Mart 2020, 12:40:19]


Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Öncesi Ödenen Paranın İadesi İstirdat Davası ile Sağlanır Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mart 2020, 09:37:34]


Taşınmazın Metrekaresinde ve Hisse Nisbetinde Yapılan Hata, Maddi Hata Kapsamında Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[21 Mart 2020, 20:00:47]


İİK 133 maddesi uygulaması hakkında Gönderen: Bayburt69
[19 Mart 2020, 16:08:09]


Haciz Yolu ile Takiplerde İşçi Alacaklarının Öncelikli Olarak Ödenmesi Halleri Gönderen: Özgür KOCA
[17 Mart 2020, 14:49:38]


İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Alacağı, İİK.nın 206. Maddesinin 1. Sırasında Yazılı Alacaklardandır Gönderen: Özgür KOCA
[17 Mart 2020, 13:43:01]


MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA YAPILAN ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKİL ŞARTLARI Gönderen: Deniz034
[11 Mart 2020, 19:40:55]


HUMK.33.madde hukuki tasnif hâkime aittir Gönderen: Deniz034
[10 Mart 2020, 23:27:39]


İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihidir Gönderen: Özgür KOCA
[10 Mart 2020, 13:54:34]


İPOTEKLİ TAŞINMAZIN (İPOTEK FARK EDİLMEDEN) SATILMASI Gönderen: nihatkaradas
[09 Mart 2020, 10:57:37]


kamulaştırma-İlamın kesinleşme şartı icra takibi Gönderen: Deniz034
[07 Mart 2020, 18:15:33]


Hastane ruhsatının haczi ve satışı Gönderen: Deniz034
[07 Mart 2020, 17:40:48]


Tasarrufun İptaline Konu Devir İşleminden Sonra Konulan İpoteğin Önceliği Yoktur Gönderen: Özgür KOCA
[07 Mart 2020, 09:51:27]


Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası IIK.121. Geregi yetki belgesi ile açılı Gönderen: Deniz034
[05 Mart 2020, 22:59:13]


Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası IIK.121. Geregi yetki belgesi ile açılı Gönderen: Deniz034
[05 Mart 2020, 22:54:39]


Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası IIK.121. Geregi yetki belgesi ile açılı Gönderen: Deniz034
[05 Mart 2020, 22:47:54]


hisseli taşınmazın emlak vergi borcu Gönderen: WatchAndLearn
[05 Mart 2020, 15:43:19]


ödeme emri tebliğ tarihinin düzeltilmesine ve hacizlerin kaldırılmasına dair verilen karar kesinleş Gönderen: WatchAndLearn
[04 Mart 2020, 22:51:17]


Yetki belgesi harç Gönderen: WatchAndLearn
[04 Mart 2020, 17:15:12]


Menfi Tespit Davasının Kabulü - Alacağa Mahsuben İhale Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması Gönderen: Özgür KOCA
[04 Mart 2020, 15:21:03]


birden fazla borçlu mehil Gönderen: WatchAndLearn
[02 Mart 2020, 17:06:42]


Satış sonrası fazla paranın kalması ve başka alacaklının bulunmaması Gönderen: WatchAndLearn
[02 Mart 2020, 16:00:32]


Fonun Alacaklı Olduğu Takiplerde Yapılan Borca İtiraz, Satış Dışındaki İcra İşlemlerini Durdurmaz Gönderen: Özgür KOCA
[02 Mart 2020, 11:25:42]


Avukatın azil halinde ilam vekalet ücretini kendi adına takibe koyamayacağı Gönderen: Deniz034
[28 Şubat 2020, 22:31:26]


Aynı Tarihli Hacizlerin Sıra Cetvelinde Garameten Paylaşıma Gireceği Gönderen: Özgür KOCA
[28 Şubat 2020, 15:41:43]


taşınmazın gerekirse çilingir vasıtasıyla açılarak mahkemece kıymetinin belirlenmesi gerektiği Gönderen: Deniz034
[26 Şubat 2020, 20:02:11]


Esastan Redde İlişkin BAM Kararının Tehiri İcra Talepli Temyizi Halinde Mehil Verilmesi Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[26 Şubat 2020, 15:40:22]


Damga Gönderen: WatchAndLearn
[24 Şubat 2020, 13:12:24]


İhalenin Feshi Davası Boyunca Yapılan Masrafları Ödeme Yükümlülüğü İhale Alıcısına Aittir Gönderen: WatchAndLearn
[23 Şubat 2020, 16:16:40]


Üçüncü Kişi Lehine İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Haczin Yapılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[22 Şubat 2020, 08:33:28]


Tüzel kişiyi veya gerçek kişiyi temsil yetkisi olmayan kişinin istihkak iddiasında bulunamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[22 Şubat 2020, 08:24:42]


Vadesi gelmemiş ipotek alacağı Gönderen: WatchAndLearn
[21 Şubat 2020, 13:50:47]

Yeni Konu Başlat

Güncel

Özgür KOCA
26 Mart 2020, 15:39:08 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 219 | Yorumlar: 0

26 Mart 2020 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 31080 (Mükerrer)
KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 25/3/2020
Kanun No. 7226                                                                                             

MADDE 1 – 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından;

a) Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, afetten veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının veya ilgili valiliğin,

b) 112 acil çağrı merkezlerine yapılan çağrılar kapsamında, arayan kişilere ulaşılması amacıyla arama zamanıyla sınırlı olmak üzere 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin,

ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgileri gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda ilgili Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun birlikte belirleyeceği usul ve esasla...
Forum AdaLet
24 Mart 2020, 12:36:04 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 78 | Yorumlar: 0
Özgür KOCA
22 Mart 2020, 23:38:06 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 69 | Yorumlar: 0

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Genelge....

Genelge, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından duyuruldu

Özgür KOCA
22 Mart 2020, 10:38:47 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 104 | Yorumlar: 0

İcra ve iflas takipleri durduruldu


Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
Yargıda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak için yeni bir önlem alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla nafaka dışında icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takipler durduruldu.

Resmi gazetede yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu’nun 330...
Forum AdaLet
21 Mart 2020, 17:30:34 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 57 | Yorumlar: 0

Vatandaşlarımız #Koronavirüs sebebiyle ertelenen duruşmalarının günlerini evden çıkmadan, adliyelere gitmeden E-Devlet Portalından öğrenebilirler. Ayrıca E-Devlet üzerinden UYAP VATANDAŞ PORTAL’a girerek dava dosyalarını inceleyip istedikleri belgelere adliyelere gitmeden dijital ortamda ulaşabilirler. Elektronik imza sahibi vatandaşlarımız dava dosyaları ile icra dosyalarına digital ortamda talep gönderebilirler.  🔊  🇹🇷

👉 www.turkiye.gov.tr
👉 http://vatandas.uyap.gov.tr
Forum AdaLet
14 Mart 2020, 08:26:11 Gönderen: Forum AdaLet
Görüntülenme: 135 | Yorumlar: 0

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında çıkarılan “PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ”, 14.01.2015 tarih ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Coronavirüs salgını sebebiyle paket turların iptaline ilişkin ihtilaf halinde başvuracağımız kaynak işbu yönetmeliktir.

Paket Turun “başlamasından önce”  katılımcı-tüketici, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.  Katılımcının bu tek taraflı fesih hakkı, Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Şöyle ki;

MADDE 16 – (1) Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.


 
(2) Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

(3) Paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözle...
02 Mart 2020, 23:38:27 Gönderen: ab33162 | Görüntülenme: 155 | Yorumlar: 0

TAKİP TALEBİ AYNI BU ŞEKİLDE
000000000001 no.lu  kredi için (%21,37) Tem. Faizi
9.589,18 TL. Asıl alacak
    474,50 TL. Kat tarihine kadar işlemiş akdi faiz
    447,94 TL. İşlemiş Tem.Faizi
      26,41 TL. Vergiler Toplamı
       59,05 Tl. Masraf
10.597,08 TL. TOPLAM
000000000002 kredi için % 119,76 Tem.faizi
1.057,86 TL. asıl alacak
   199,30 TL. Kat tarihine kadar işlemiş akdi faiz
    260,42 TL. İşlemiş Tem.faizi
      13,02 TL. Vergiler Toplamı
1.530,60 TL: TOPLAM
12.127,68 TL. den sorumlu olmak kaydıyla oluşan takip alacağımız/alacaklarımızın tamamının yukarıdaki hesap tablosu, tablolarında belirtilen assıl alacak ve kat tarihine kadar işlemiş akdi faiz tutarlarına takip tarihinden tamamen tahsiline kadar yukarıda belirtilen kredi/krediler için yukarıdaki hesap tablosu/tablolarında belirtilen oranlarda işleyecek temerrüt faizleri, faizlerin gidear vergisi avukatlık ücreti icra harç ve masrafları ile birlikte fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kadıyla, sözleşmelerdeki teselsül hükümleri gereğince Tahsili talebidir. TBK.100 md uyarınca kısmi ödemeler öncelikle faiz...
Deniz034
15 Şubat 2020, 23:24:31 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 93 | Yorumlar: 0

 3.HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2019/1804

Karar No: 2019/6325

Karar Tarihi: 8.7.2019

Taraflar arasındaki Satıcının Hakem Kurulu Kararına itirazı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükme karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulmakla, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili dilekçesinde; davalının 1995 yılında müvekkil şirkete abone olduğu dairesini kiraya verdiğini, kiracısının doğalgaz kullanabilmek için yemden abone olmasının zorunlu tutulması üzerine davalının, 1995 yılında abone olurken kendisinden istenilen güvende bedeli ve proje onay ücretinin iâdesi için Altındağ Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığını yapılan başvuru sonucunda, talebin güvence bedeli yönünden kabulü ile 900 TL’nin iadesine dair verilen 29.08.2016 tarih ve 2016/14377 sayılı kararın iptalini, talep etmiştir.

Mahkemece itirazın kısmen kabulü ile; “Tüketici talebinin, güvence bedeli yönünden 479 TL’nin tüketiciye iadesine …” şeklinde hüküm kısmının düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

Yargıta...
Özgür KOCA
02 Şubat 2020, 19:00:08 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 450 | Yorumlar: 0

Aşağıda Yazılı Hukuk Dilekçe Örnekleri İçin Tıklayınız

HUKUK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Ailenin Korunması İçin Tedbir Dilekcesi

Alacak Davası Dilekcesi

Alacak Davası Dilekcesi 2

Alacak Davası Temerrut Nedeni ile Dilekcesi

Anayasa Ayrılık iddası Dilekcesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekcesi

Anlaşmalı Boşanmaya Dair Protokol Dilekcesi

Apartman Yöneticisi Atanması Dilekcesi

Arsa Payının Düzeltilmesi Dilekcesi

Arsa Payının Düzeltilmesi

Ayrılık İstemli Dava Dilekcesi

Babalık Davası Dilekcesi

Babalık ve Nafaka Davası Dilekcesi

Bagımsız Bölünde Değişiklik Yapan Malike Karşı Dava

Bağımsız Bölüm Maliklerinin Haklarına Karşı Yapılan Tecavüzün Önlenmesi

Borcunu Ödemeyen Kat İrtifakı Sahibine Karşı Dava

Boşanma Akıl Hastalığı

Boşanma Anlaşmalı

Boşanma Bir Yıllık Ayrılık Kararının Kesinleşmesi Dilekcesi

Boşanma Cürüm Sebebi ile Dilekcesi

Boşanma Davası Cevap Dilekcesi

Boşanma Davası Öncesi Terk Nedeni ile İhtar ...
11 Ocak 2020, 20:43:23 Gönderen: avktmsp | Görüntülenme: 400 | Yorumlar: 4

maaş haczi kaldırma talebi var elimde vede gerekli yere yollanacak müzekkere
benim sormak istediğim şimdi ben icra dairesinde dosyayı bulup talebi ve müzekkereyi dosyaya takıp direk müdüre talebi ve müzekkereyi imzalatıp göndermek mi
yoksa ekstra memura gitmem gereken harç ödemem gereken bir durum var mı
detaylı kronolojik olarak yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler iyi geceler
Özgür KOCA
29 Aralık 2019, 10:42:07 Gönderen: Özgür KOCA
Görüntülenme: 555 | Yorumlar: 0

2020 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

Başvurma Harcı : 54,40 TL
Vekalet Suret Harcı : 7.80 TL
Haciz, Teslim ve Satış Harcı : 127,60 TL
İflasın Açılması, Konkordato İsteği,  Masaya Katılma : 89,60 TL
Deniz034
02 Ekim 2019, 13:18:24 Gönderen: Deniz034
Görüntülenme: 578 | Yorumlar: 0

YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİM REHBERİ
TÜRKİYE’DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ REHBERİ

  Bu rehber, ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancı uyruklu kişilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla beraber,  bu rehber gerekli profesyonel danışmanlık hizmetlerini ikame etmemektedir.

1.Hukuki temel:

  2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır.

   Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının  taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediniminin mümkün olduğu konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı)’ndan ve Tapu Müdürlükleri'nden     bilgi alınabilir.

  Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir.

  Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın (Belediye, ...
27 Eylül 2019, 12:33:39 Gönderen: jackal75 | Görüntülenme: 626 | Yorumlar: 2

Merhaba

İstanbul da bir elektrik sağlayıcı firmasına borcum var ve borcum dan dolayı sürekli babamı arıyorlar ve SMS atıyorlar ne tür hakkım var bunlara karşı
18 Eylül 2019, 19:17:21 Gönderen: Hacizgelen | Görüntülenme: 648 | Yorumlar: 1

Arkadaşlar cümleten selamün aleyküm.

Birgün işyerimde çalışırken maaşıma haciz koyulduğunu öğrendim. yaptığım araştırmalar sonucunda bu haczin rahmetli babamdan miras kalan bir borçtan dolayı olduğunu öğrendim.şöyle bir durum var ki biz ailecek babam vefat ettiğinde reddi miras davası açtık ve mahkeme mirasımızın reddine karar verdi. bizde bildiğimiz tüm kanuni borçlularına mahkeme kararını verdik. fakat daha bilmedğimiz yerlerdede varmış ve haciz gelince öğrendik. haciz Halk bankasına olan bir borçtan ötürü gelmiş. hemen bankanın avukatı ile görüşüp reddi miras kararını avukata sunduk. aynı zamanda haczin konulduğu icra dairesine gidip dilekçe ile orayada sunduk. avukat da yardımcı olmak amacıyla aynı gün icra dairesine bizim reddi miras ettiğimizi ve haczin kaldırılması gerektiğine dair yazıyı gönderdi. ve olay burada patlak verdi. İcra dairesindeki memur alacakllının haciz kararından VAZGEÇTİĞİ gibi bir algıylla 492 sayılı kanunun 23 maddesine istinaden harç yatırılması gerektiğini haczin ancak o şekillde kalldırılıp dosya takipsizliğe düşeceğinin kararını aldıkarını söyledi. avukatla yaptığımız görüşmmede bu harcı yatırmayacaklarını bunun icra memurunun bir hatası ol...
tulinbabaoglan
17 Eylül 2019, 09:38:12 Gönderen: tulinbabaoglan
Görüntülenme: 866 | Yorumlar: 0BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Boşanma davaları çok fazla teknik ve pratik bilgi gerektiren davalardır. İnternet ortamında bulacağınız hiçbir dilekçe tam anlamıyla istediklerinizi ifade etmeye yeterli olmayabilir. Tarafımızca paylaşılan örnek boşanma davası dilekçesi de sadece şablon olarak verilmektedir. Hukuka uygun gerekçelerin ve delillerin sunulmasının uzman kişilerce yapılmalmasını tavsiye ederiz.

DAVACI       : İsim TC Adres

DAVALI        : İsim TC Adres

KONU                       : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması yahut zina yahut diğer sebeplerle maddi manevi tazminat, nafaka, velayet, boşanma taleplerimiz hakkındadır.

DEvamı...


Örnek Boşanma Dilekçesi ve Devamı için Kaynak sitemizi ziyaret edebilirsiniz.


Avukat Tülin Babaoğlan Yılmaz

Adres: Yeşilova Mah. 4023. Cadde Ser Tower Busidence (kat 12) No: 1/135 Etimesgut / Ankara
Telefon : 0546 646 7014
Mail: bilgi @ forumadalet....
Sayfalar: [1] 2

Önemli Linkler

Konulardan Haberdar Olun

E-Mail Adresinizi Giriniz:


Bilgilendirme!

Yargıtay Web Sitesinde

Hesaplama Bölümü

Otopark ve Trafik Cezası

Online Dilekçe

E-Devlet

KAYSİS

Sosyal Medyada Takip Et

Son Konular/İletiler

Uzaklaştırma Kararı Bulunan Borçlunun Adresine Yapılan Satış İlanının Geçersiz Olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[30 Mart 2020, 16:21:50]


Haciz İşleminin İptali Davasında Tedbir Kararı Verilmemesi Nedeniyle Taşınmaz İhalesi Gönderen: Özgür KOCA
[24 Mart 2020, 16:47:50]


Mahkemece Verilen Tedbirin Satıştan 5 Gün Önce Kalkması Halinde Yapılan Taşınmaz İhalesi Gönderen: Özgür KOCA
[24 Mart 2020, 16:42:03]


Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez. Gönderen: Özgür KOCA
[23 Mart 2020, 12:40:19]


Taşınmazın Metrekaresinde ve Hisse Nisbetinde Yapılan Hata, Maddi Hata Kapsamında Değildir Gönderen: Özgür KOCA
[21 Mart 2020, 20:00:47]


Haciz Yolu ile Takiplerde İşçi Alacaklarının Öncelikli Olarak Ödenmesi Halleri Gönderen: Özgür KOCA
[17 Mart 2020, 14:49:38]


İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihidir Gönderen: Özgür KOCA
[10 Mart 2020, 13:54:34]


Tasarrufun İptaline Konu Devir İşleminden Sonra Konulan İpoteğin Önceliği Yoktur Gönderen: Özgür KOCA
[07 Mart 2020, 09:51:27]


Amme Alacağının Rehinden Önceki Hacze İştiraki Gönderen: Özgür KOCA
[07 Mart 2020, 09:24:13]


BANKA KREDİSİYLE REHİNLİ TAŞITIN BAZI PARÇALARININ SÖKÜLMESİ Gönderen: Deniz034
[05 Mart 2020, 23:12:39]


Yetki belgesi harç Gönderen: WatchAndLearn
[04 Mart 2020, 17:15:12]


Karar düzeltme talebi olağanüstü bir kanun yolu olup, bu yola başvurulmaması disiplin cezasını... Gönderen: Özgür KOCA
[01 Mart 2020, 13:46:03]


Aynı Tarihli Hacizlerin Sıra Cetvelinde Garameten Paylaşıma Gireceği Gönderen: Özgür KOCA
[28 Şubat 2020, 15:41:43]


taşınmazın gerekirse çilingir vasıtasıyla açılarak mahkemece kıymetinin belirlenmesi gerektiği Gönderen: Deniz034
[26 Şubat 2020, 20:02:11]


İhalenin Feshi Davası Boyunca Yapılan Masrafları Ödeme Yükümlülüğü İhale Alıcısına Aittir Gönderen: WatchAndLearn
[23 Şubat 2020, 16:16:40]


Üçüncü Kişi Lehine İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Haczin Yapılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[22 Şubat 2020, 08:33:28]


Tüzel kişiyi veya gerçek kişiyi temsil yetkisi olmayan kişinin istihkak iddiasında bulunamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[22 Şubat 2020, 08:24:42]


Konut Finansmanı KDV oranı, harç ve Damga Vergisi oranı hk. Gönderen: Deniz034
[19 Şubat 2020, 21:31:22]


OSB Alacağı ile Belediye Emlak Vergisinin (değişiklikten önce) İpotek Karşısındaki Durumu Gönderen: Özgür KOCA
[17 Şubat 2020, 11:36:05]


Dogalgaz güvence bedelinin ortalama faiz getiren bir banka hesabına yatırılması gerektiği Gönderen: Deniz034
[15 Şubat 2020, 23:24:31]


Yıkılan binaya 35.maddeye tebligat gönderilmesi-Kapıya asma şartı Gönderen: Deniz034
[11 Şubat 2020, 07:06:29]


Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır. Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2020, 10:11:27]


Meskeniyet İtirazının Reddi Kararının Temyizi - Temyizin Satışı Durduracağı Gönderen: Özgür KOCA
[09 Şubat 2020, 21:55:06]


Meskeniyet İtirazının, Mahkemece Tedbir Kararı Verilmediği Sürece Satışı Durdurmayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[09 Şubat 2020, 21:23:15]


kurumların aktifinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı KDV muafiyet Gönderen: Deniz034
[08 Şubat 2020, 23:13:52]


Tamamlayıcı ihale haricinde 2 ihale bedeli farktan sorumluluk doğmaz Gönderen: Deniz034
[08 Şubat 2020, 21:57:21]


IIK.133. Maddesi dayalı olmayan satış halinde 2 ihale arasındaki farktan sorumluk doğmaz Gönderen: Deniz034
[08 Şubat 2020, 21:54:17]


İhale alıcısının ihale bedelini nakden ödemesi yerine çek, bono, teminat vermesi ödeme sayılmadığı.. Gönderen: Deniz034
[08 Şubat 2020, 21:32:04]


Tasarrufun İptali Davası Kapsamında Verilen İhtiyati Haciz Kararının İnfazı Gönderen: Özgür KOCA
[07 Şubat 2020, 22:36:51]


TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI(İİK. m.277-284) Av. Talih Uyar Gönderen: Özgür KOCA
[07 Şubat 2020, 22:19:48]


Avukatlar dilekçelerinde kullandıkları ifadeleri titizlikle seçme becerisini göstermelidir. Gönderen: Forum AdaLet
[01 Şubat 2020, 12:16:12]


İcr a ve İflas Dairelerinin İşlem ve Eylemlerinden Dolayı Devletin Hukuki Sorumluluğu (iik.m. 5) Gönderen: Forum AdaLet
[29 Ocak 2020, 23:02:55]


TRAFİK CEZALARININ KESİLMESİNDE İTİRAZ SEBEPLERİNDEN BİRİ OLARAK SÜRENİN ÖNEMİ Gönderen: Özgür KOCA
[29 Ocak 2020, 22:22:14]


TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ZORUNLU ARABULUCULUĞUN KAPSAM VE NİTELİĞİ Gönderen: Özgür KOCA
[29 Ocak 2020, 22:18:46]


İHALENİN FESHİ Gönderen: nihatkaradas
[27 Ocak 2020, 12:42:43]


İcra HesapMax 2.1 (Dosya Hesaplama & Taahhüt Hazırlama & Yediemin Ücreti) Gönderen: Özgür KOCA
[16 Ocak 2020, 13:18:50]


Hat ve plakanın ayrı ayrı kıymet taktirleri yapılarak birbirlerinden bağımsız olarak satılmaları düş Gönderen: Deniz034
[15 Ocak 2020, 23:32:53]


Plaka ve ticari hattın satışı Gönderen: Deniz034
[15 Ocak 2020, 23:21:09]


Toplu ipotek taşınmazlardan birinin borcu karşılaması satis düşürme Gönderen: Deniz034
[15 Ocak 2020, 22:12:17]


Fleetcorp Araçlarının Varlık Yönetim Şirketlerinin devir aldığı alacakların Teminatı olması KDV Gönderen: Özgür KOCA
[11 Ocak 2020, 19:59:18]

* Forum Kurucusu

Özgür KOCA

ozgur.koca@adalet.gov.tr

* Reklam Alanı

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33