Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?
  • Nokta Ziyaretçi: 91
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 1
  • Nokta Çevrimiçi Olanlar:
Haricen tahsil/feragat beyanı dosya alacağına haciz koyan alacaklının haklarını etkilemez Gönderen: Özgür KOCA
[27 Ekim 2021, 16:52:29]


6 aylık süre zarfında İİK'nun 120/2.md.si gereğince yetki belgesi alınmazsa haciz kalkar Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2021, 16:34:44]


Tasarrufun iptali davasında verilen ihtiyati haciz kararının infazı asıl icra dosyasından istenir Gönderen: Özgür KOCA
[24 Eylül 2021, 10:21:18]


7226 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi GEREĞİ DURMA SÜRESİNİN KIYMET TAKDİRİ SÜRESİNE ETKİSİ HK. Gönderen: Deniz034
[14 Eylül 2021, 15:33:22]


Suç eşyası olarak emniyet ekiplerince özel otoparka çekilen aracın yediemin ücreti ödenmeden teslimi Gönderen: Özgür KOCA
[29 Temmuz 2021, 13:44:45]


Tahliye kararının uzunca bir süre infazının istenmemesi Gönderen: Özgür KOCA
[12 Temmuz 2021, 22:30:22]


Muhafaza masrafları karşılanmazsa muhafaza talebi reddedilir Gönderen: Özgür KOCA
[12 Temmuz 2021, 22:17:23]


İcra Müdürünün Yedieminle Birlikte Müteselsilen Sorumluluğu Gönderen: Özgür KOCA
[12 Temmuz 2021, 22:14:23]


Yetkisiz icra dairesince yapılan haciz koyma ve kaldırma işlemleri yok hükmündedir Gönderen: Özgür KOCA
[07 Temmuz 2021, 10:02:25]


Tüzel kişiliği bulunmadığ halde para ödeme yetkisi bulunan kurumların haczi koyması gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[02 Temmuz 2021, 12:48:05]


İcra Müdürlüğünün resen ya da borçlunun talebi üzerine haciz yapma yetkisi yoktur Gönderen: Özgür KOCA
[02 Temmuz 2021, 12:31:53]


Haciz mahallinde haciz amacı dışında başka bir amaçla kilitli yerlerin açılamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[02 Temmuz 2021, 12:27:04]


15 gün içerisinde müdürlükçe karar altına alınan satış avansı yatırılmazsa haczin kalkacağı Gönderen: Özgür KOCA
[22 Haziran 2021, 08:20:28]


Birlikte ifa kuralı gereğince araç iade edilmeden takibe devam edilerek yatırılan bedeli alınamaz Gönderen: Özgür KOCA
[23 Mayıs 2021, 16:32:31]


Hacizli taşınmazın satışı halinde borcu karşılayıp karşılayamayacağı belirlenmeden ek haciz talebi Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:23:17]


Borçlunun işten çıkarıldığının bildirilmesi durumunda 2. Haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:18:53]


Takip yapılamayacak dosyada haciz yapılması da mümkün değildir Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:11:25]


Haciz baskısı altında istihkak iddia eden kişi tarafından yatırılan paranın durumu Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:08:52]


Takibe konu ilamın BAM tarafından kaldırılıp yeni yargılama sonucu davanın reddi hali Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:16:21]


Borçlunun takip kesinleştikten sonra emekli maaşı haczine muvafakati Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:09:57]

EK ÖDEME (DÖNER SERMAYE) 1/4 Ü HACZEDİLEBİR Gönderen: Deniz034
[27 Kasım 2021, 19:06:26]


KAMSİYO TEKİBİ ZAMAN AŞIMI HAKKINDA Gönderen: Deniz034
[27 Kasım 2021, 18:59:33]


7201 sayılı tebligat kanunun 35. maddesi Gönderen: WatchAndLearn
[15 Kasım 2021, 12:59:34]


İcra Gönderen: WatchAndLearn
[04 Kasım 2021, 15:13:19]


Aynen iadesi mümkün olmayan Gönderen: WatchAndLearn
[02 Kasım 2021, 16:14:11]


Rehne konu araç bulunamayıp satışı yapılmadan rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[28 Ekim 2021, 11:01:16]


ihtiyati haciz takibe konulursa Gönderen: WatchAndLearn
[27 Ekim 2021, 14:44:08]


Ölü anne baba Gönderen: WatchAndLearn
[26 Ekim 2021, 12:08:36]


İtiraz üzerine durdurulan takipte yeni ödeme emri tebliği Gönderen: WatchAndLearn
[15 Ekim 2021, 10:38:42]


İcralık araç hk. Gönderen: Danger3535
[08 Ekim 2021, 17:21:23]


Takip talebinde borçlu olarak gösterilmeyen birine ödeme emri tebliğ edilmesi mümkün değildir Gönderen: Özgür KOCA
[30 Eylül 2021, 16:26:35]


İcra takibi, takip talebinin icra müdürlüğüne sunulması ve harcının yatıtırılması ile başlar Gönderen: Özgür KOCA
[27 Eylül 2021, 13:29:58]


Sakal kesme zorunluluğunun üst hukuk normlarına uygun olmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[16 Eylül 2021, 09:02:49]


HARÇ İADESİ Gönderen: WatchAndLearn
[14 Eylül 2021, 14:24:09]


icra daireleri tarafından yakalanan araçlara ilişkin yediemin tarafından doldurulması istenen bilgi Gönderen: berkuk
[06 Eylül 2021, 12:37:22]

İlamlı takip sonrası düzenlenen rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınmaz Gönderen: Özgür KOCA
[28 Ekim 2021, 10:53:37]


Dava, dava dilekçesindeki tarihte değil harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır. Gönderen: Özgür KOCA
[01 Ekim 2021, 14:10:30]


İhtiyati haciz kesin hacze dönüşmediği sürece haciz kaldırma nedeniyle harç alınmaz Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2021, 16:06:45]


Satış kesinleşmeden, katma değer vergisi borcunu ödeme yükümlülüğü doğmaz Gönderen: Özgür KOCA
[18 Ağustos 2021, 14:24:40]


Haricen Tahsil Durumunda Harcın Alacaklıdan Tahsil Edilebileceği Gönderen: Özgür KOCA
[01 Temmuz 2021, 15:35:04]


İpotekli taşınmazların tamamı paraya çevrilmeden vazgeçme halinde harç oranı Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:02:03]


İstisna süresini dolduran varlık yönetim şirketlerinin birleşmesi Gönderen: Özgür KOCA
[21 Mayıs 2021, 23:58:02]


Tahsil harcı oranının her bir borçlu açısından ayrı değerlendirilmesi gerekir Gönderen: Özgür KOCA
[11 Mayıs 2021, 16:18:36]


Feragat Harcının Sorumlusu Alacaklıdır Gönderen: Özgür KOCA
[22 Nisan 2021, 23:37:26]


Kefilliği Olmayan Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Bankaya İhalesinde KDV Alınması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[12 Mart 2021, 09:31:14]


Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 12:11:23]


Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları Gönderen: Özgür KOCA
[19 Şubat 2021, 15:42:20]


Rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınıp alınamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[12 Şubat 2021, 12:39:50]


Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Açılan Takiplerde Tahsil Harcı Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[31 Ocak 2021, 22:55:13]


Resmi Daireler Namına Ödenen Paralardan Damga Vergisi Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[07 Aralık 2020, 01:03:51]

Mahkeme ara kararına istinaden başlatılan ilamsız takiplerde vekil yerine asile tebliğ işlemi Gönderen: Özgür KOCA
[26 Temmuz 2021, 08:59:12]


Tasfiye Memuruna TK.nın 35.maddesine göre tebligat yapılamaması durumu Gönderen: Özgür KOCA
[02 Temmuz 2021, 11:44:32]


Bilinen En Son Adrese Çıkarılan Tebligatın İadesi Halinde Doğrudan TK'nun 21/2. Md Gereği Tebliğ Gönderen: Özgür KOCA
[27 Nisan 2021, 10:12:04]


Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsa Tebligat Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:34:02]


Elektronik tebligat,elektronik adrese ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 09:38:11]


Ynt: Tebligat İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 00:04:09]


Tebligat İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 00:03:21]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:15:26]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:14:54]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:13:50]


İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:11:58]


İlanen Tebliğ Öncesi Ayrıntılı Bir Araştırma Yapılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 11:44:43]


Kefile Ödeme Emri hakkında Gönderen: catnip
[03 Şubat 2021, 16:20:52]


Daha önce tebligat yapılan mernis adresinin silinmesi TK 35.e göre tebliğ Gönderen: Özgür KOCA
[15 Kasım 2020, 13:42:52]


Hükümlü veya Tutukluya Tebliğ İşlemi Gönderen: Özgür KOCA
[13 Kasım 2020, 13:28:49]

Adalet Bakanlığı memurlarının maaş promosyonu anlaşması sona eriyor Gönderen: Özgür KOCA
[08 Eylül 2021, 22:05:48]


Norm Kadro Gönderen: ab33162
[19 Ağustos 2021, 22:36:51]


konkordato tasdik talebinin reddi Gönderen: WatchAndLearn
[11 Ağustos 2021, 16:55:04]


Özel Tüketim Vergisi ihale bedelindenmi yoksa ihale alıcısı tarafındanmı ödenecetk Gönderen: ab33162
[08 Ağustos 2021, 00:21:16]


İflas alacakları ile iflas masrafları ve masanın borçları Gönderen: Özgür KOCA
[09 Temmuz 2021, 11:55:18]


Adli Yardım Gönderen: Sabri Danyel
[04 Temmuz 2021, 08:45:50]


Aile içi şiddet Gönderen: scorknocker
[29 Haziran 2021, 22:00:22]


Kooperatifler Kanunu uygulaması hk.da Gönderen: MUSTAFAÇANKAYA
[15 Haziran 2021, 16:09:14]


El Atmanın Önlenmesi ve Hapis Hakkı. Gönderen: Özgür KOCA
[05 Mayıs 2021, 09:59:29]


7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gönderen: Özgür KOCA
[30 Nisan 2021, 14:19:16]


Harç tahsil muzekkeresi Gönderen: Melis
[24 Nisan 2021, 01:59:19]


Yediemin haksız icra talebi(lütfen yardım) Gönderen: Sinangny
[23 Şubat 2021, 10:09:48]


Hesaplama Bölümündeki Yediemin Ücreti Hesaplama Sorunu Gönderen: Özgür KOCA
[15 Şubat 2021, 18:11:31]


İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:50:30]


Hukuk Mahkemelerinde Dava Şatlarına ilişkin yargı kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:46:46]

Konulardan Haberdar Olun E-Mail Adresinizi Giriniz:


Bilgilendirme!
İİK.133. MADDEYE GÖRE YAPILAN İHALEDE 2. ALICIYA TEKLİF YAPILAMAZ Gönderen: Deniz034
[27 Kasım 2021, 19:03:19]


İİK'nun 363/4. maddesi uyarınca, istinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz Gönderen: Özgür KOCA
[04 Ağustos 2021, 10:45:48]


Tasarrufun İptali Davasında 2. Sırada Konulan İhtiyati Haczin İlk İhtiyati Hacze Önceliği Gönderen: Özgür KOCA
[06 Temmuz 2021, 13:37:27]


İhale alıcısı üçüncü kişiden tellaliye ücretinin alınması hukuka aykırıdır Gönderen: Özgür KOCA
[20 Haziran 2021, 10:14:12]


Tasarrufun iptali kararı sonrası sıra cetveli ve garameten paylaştırma Gönderen: Özgür KOCA
[25 Mayıs 2021, 15:02:44]


Ayni hak ile şahsi hakkın karşılaştığı durumlarda ayni hakka üstünlük tanımak gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[25 Mayıs 2021, 14:40:06]


İhalenin başlangıç ve bitiş arasının 5 dk olması ihaleye katılımı azaltmaz Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:14:48]


İhaleye katılım için teminat bedelinin icra dairesi hesabına yatırılması gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:12:37]


Satış ilanı ile ihale tarihi arasında bir aydan az süre bulunması ihalenin feshini gerektirir Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:08:34]


Sıra cetveline itiraz halinde nemalandırılan satış bedelinin neması hak sahibine aittir Gönderen: Özgür KOCA
[10 Nisan 2021, 07:41:57]


Covid-19 salgını nedeniyle duran sürelerin İİK. 128/a maddesinde geçen 2 yıllık süreye ekleneceği Gönderen: Özgür KOCA
[09 Nisan 2021, 15:01:38]


Covid-19 salgınına ilişkin kararname tarihinden (22/03/2020) önceki ihalelerin yapılması gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[09 Nisan 2021, 14:19:08]


Satış ilanının usulsüz tebliği sonrası taşınmaz ihalesi Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:50:39]


Takibin iptali davası sonuçlanmadan ihale yapılamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:46:39]


İhalenin Feshi Kararının Kesinleşmesi ile Birlikte Mülkiyet Hakkı Geçmişe Etkili Olarak Son Bulur Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:41:31]

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32