Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Aktivasyon epostanız mı yok?
  • Nokta Ziyaretçi: 50
  • Nokta Gizli: 0
  • Nokta Üye: 0

Çevrimiçi kullanıcı bulunmuyor.
Birlikte ifa kuralı gereğince araç iade edilmeden takibe devam edilerek yatırılan bedeli alınamaz Gönderen: Özgür KOCA
[23 Mayıs 2021, 16:32:31]


Hacizli taşınmazın satışı halinde borcu karşılayıp karşılayamayacağı belirlenmeden ek haciz talebi Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:23:17]


Borçlunun işten çıkarıldığının bildirilmesi durumunda 2. Haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:18:53]


Takip yapılamayacak dosyada haciz yapılması da mümkün değildir Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:11:25]


Haciz baskısı altında istihkak iddia eden kişi tarafından yatırılan paranın durumu Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:08:52]


Takibe konu ilamın BAM tarafından kaldırılıp yeni yargılama sonucu davanın reddi hali Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:16:21]


Borçlunun takip kesinleştikten sonra emekli maaşı haczine muvafakati Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:09:57]


Tahliye kararının uzunca bir süre infazının istenmemesi Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:07:26]


BORÇLUNUN MAL, HAK VEYA ALACAĞININ SORGULANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YETKİSİ İCRA DAİRESİNDE OLMADIĞI Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:05:38]


HACİZ TALEBİNİN KABULÜNÜN TUTANAĞA YAZILDIĞI TARİH HACİZ TARİHİDİR Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:04:41]


Teminatın serbest kalması halinde haczi Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:03:48]


İcra memurunun tapuya muvafakat yazısı gönderme yetkisi bulunmamaktadır Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:00:04]


İhtiyati haciz kararının 10 günlük sürede infazının istenmesi Gönderen: Özgür KOCA
[21 Mayıs 2021, 23:53:53]


Tahliye işleminde üçüncü kişi sayılmayanlar Gönderen: Özgür KOCA
[21 Mayıs 2021, 23:49:26]


Çiftçi olan borçlunun, emekli maaşı alması çiftçilik vasfını ortadan kaldırmaz Gönderen: Özgür KOCA
[11 Mayıs 2021, 15:43:07]


TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler aleyhine takip yasağı bulunmamaktadır Gönderen: Özgür KOCA
[06 Mayıs 2021, 21:34:45]


Borçlunun mal, hak ve alacağının sorgulanmasına dair yükümlülüğün icra dairesinde olmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[21 Nisan 2021, 23:24:35]


Haczi talep edilen araçların haczinin kabil olup olmadığı borçlu tarafından ileri sürülebilir Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:43:08]


Demuraj Bedelinin İcra Takip Dosyasından Talep Edilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:39:01]


Üst Yapı Kullanım Hakkının Haczi Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:37:35]

İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7327 SAYILI KANUN Gönderen: Özgür KOCA
[19 Haziran 2021, 13:03:07]


Kamu yararı nedeniyle el konulan taşınmazlardan doğan alacaklara dair ilamların kesinleşmesi Gönderen: Özgür KOCA
[19 Haziran 2021, 10:52:58]


İPÇY - Akit tablosundaki "fekki bildirilinceye kadar süre ile" ibaresi muacceliyet koşulu değildir Gönderen: Özgür KOCA
[28 Mayıs 2021, 11:40:33]


İdare mahkemesince verilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin ödenmesine dair ilamların icrası Gönderen: Özgür KOCA
[27 Mayıs 2021, 16:39:15]


TL olarak başlatılan takibin USD'ye çevrilemeyeceği Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:16:33]


İlamlı takipte dayanak ilamın da icra emriyle gönderilmesi yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:13:22]


Yetkili icra dairesince takip talebine uygun ödeme emri gönderilmesi gerekir Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:22:10]


Feragatten dönmenin mümkün olmadığı Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:19:12]


İlamda yazılı olup icra emrinde gösterilmeyen vekile tebliğ Gönderen: Özgür KOCA
[21 Mayıs 2021, 23:55:08]


İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz Gönderen: Özgür KOCA
[21 Mayıs 2021, 23:52:39]


Kesinleşmeden takibe konulamayacak ilamlarda İİK.nın 40.md.si uygulanmaz Gönderen: Özgür KOCA
[21 Mayıs 2021, 23:51:42]


Bozma sonrası verilen yeni ilamın aynı dosyaya ibrazı ile takibin devamının mümkün olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[18 Mayıs 2021, 11:40:56]


Faiz Hesabında Merkez Bankası avans faiz yürürlük tarihi ile bitiş tarihinin dikkate alınması hatalı Gönderen: Özgür KOCA
[12 Mayıs 2021, 12:32:45]


Her takibin açıldığı tarih itibariyle değerlendirilmesi gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[30 Nisan 2021, 15:44:25]


IK.120/2 YETKI BELGESİ PARA ALACAĞININ TAHSILI IÇIN KULLANILIR Gönderen: Deniz034
[23 Nisan 2021, 15:56:42]

İpotekli taşınmazların tamamı paraya çevrilmeden vazgeçme halinde harç oranı Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:02:03]


İstisna süresini dolduran varlık yönetim şirketlerinin birleşmesi Gönderen: Özgür KOCA
[21 Mayıs 2021, 23:58:02]


Tahsil harcı oranının her bir borçlu açısından ayrı değerlendirilmesi gerekir Gönderen: Özgür KOCA
[11 Mayıs 2021, 16:18:36]


Feragat Harcının Sorumlusu Alacaklıdır Gönderen: Özgür KOCA
[22 Nisan 2021, 23:37:26]


Kefilliği Olmayan Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Bankaya İhalesinde KDV Alınması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[12 Mart 2021, 09:31:14]


Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu Gönderen: Özgür KOCA
[24 Şubat 2021, 12:11:23]


Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları Gönderen: Özgür KOCA
[19 Şubat 2021, 15:42:20]


Rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınıp alınamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[12 Şubat 2021, 12:39:50]


Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Açılan Takiplerde Tahsil Harcı Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[31 Ocak 2021, 22:55:13]


Resmi Daireler Namına Ödenen Paralardan Damga Vergisi Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[07 Aralık 2020, 01:03:51]


Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[26 Ekim 2020, 14:15:34]


Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması Gönderen: Özgür KOCA
[28 Eylül 2020, 12:39:27]


Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez Gönderen: Özgür KOCA
[18 Eylül 2020, 00:13:51]


Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[17 Eylül 2020, 12:29:01]


Alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmakta ise harç alınmaz Gönderen: Özgür KOCA
[12 Ağustos 2020, 11:11:32]

Bilinen En Son Adrese Çıkarılan Tebligatın İadesi Halinde Doğrudan TK'nun 21/2. Md Gereği Tebliğ Gönderen: Özgür KOCA
[27 Nisan 2021, 10:12:04]


Yabancı Devlette Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsa Tebligat Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:34:02]


Elektronik tebligat,elektronik adrese ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 09:38:11]


Ynt: Tebligat İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 00:04:09]


Tebligat İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 00:03:21]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:15:26]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:14:54]


Ynt: İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:13:50]


İcra ve İflas Hukukunda Tebliğ İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 21:11:58]


İlanen Tebliğ Öncesi Ayrıntılı Bir Araştırma Yapılması Gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 11:44:43]


Kefile Ödeme Emri hakkında Gönderen: catnip
[03 Şubat 2021, 16:20:52]


Daha önce tebligat yapılan mernis adresinin silinmesi TK 35.e göre tebliğ Gönderen: Özgür KOCA
[15 Kasım 2020, 13:42:52]


Hükümlü veya Tutukluya Tebliğ İşlemi Gönderen: Özgür KOCA
[13 Kasım 2020, 13:28:49]


Kamu kurumu çalışanına yapılan ödeme emri tebligatı borçluya tebliğ edilmiş sayılmaz Gönderen: Özgür KOCA
[27 Ekim 2020, 14:15:58]


Takibe katılmayan genel vekilin kabulü halinde kendisine tebligat yapılabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[19 Ekim 2020, 15:28:27]

Kooperatifler Kanunu uygulaması hk.da Gönderen: MUSTAFAÇANKAYA
[15 Haziran 2021, 16:09:14]


El Atmanın Önlenmesi ve Hapis Hakkı. Gönderen: Özgür KOCA
[05 Mayıs 2021, 09:59:29]


7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gönderen: Özgür KOCA
[30 Nisan 2021, 14:19:16]


Harç tahsil muzekkeresi Gönderen: Melis
[24 Nisan 2021, 01:59:19]


Yediemin haksız icra talebi(lütfen yardım) Gönderen: Sinangny
[23 Şubat 2021, 10:09:48]


Hesaplama Bölümündeki Yediemin Ücreti Hesaplama Sorunu Gönderen: Özgür KOCA
[15 Şubat 2021, 18:11:31]


İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:50:30]


Hukuk Mahkemelerinde Dava Şatlarına ilişkin yargı kararları Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:46:46]


Dava dilekçelerindeki eksiklikler Gönderen: Özgür KOCA
[11 Şubat 2021, 14:44:31]


Avukat Stajyerlerinin Yapabileceği İşler Gönderen: Özgür KOCA
[10 Şubat 2021, 23:54:43]


İflastan Sonra Borçlunun Masaya Ait Mallar Üzerindeki Tasarrufu Alacaklılara Karşı Hükümsüz Olur. Gönderen: Özgür KOCA
[25 Aralık 2020, 00:22:34]


İflasına karar verilen müflis şirketin ihalenin feshi davası açabileceği Gönderen: Özgür KOCA
[25 Aralık 2020, 00:16:11]


İflas Eden Şirketlerin Temsili ve Vergisel Sorumlulukları Gönderen: Özgür KOCA
[23 Aralık 2020, 15:31:23]


İflas masasına kaydedilecek alacağın iflas tarihinden önce doğmuş olması gerekir Gönderen: Özgür KOCA
[23 Aralık 2020, 15:01:48]


2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gönderen: Özgür KOCA
[12 Aralık 2020, 15:32:39]

Konulardan Haberdar Olun E-Mail Adresinizi Giriniz:


Bilgilendirme!
İhale alıcısı üçüncü kişiden tellaliye ücretinin alınması hukuka aykırıdır Gönderen: Özgür KOCA
[20 Haziran 2021, 10:14:12]


Tasarrufun iptali kararı sonrası sıra cetveli ve garameten paylaştırma Gönderen: Özgür KOCA
[25 Mayıs 2021, 15:02:44]


Ayni hak ile şahsi hakkın karşılaştığı durumlarda ayni hakka üstünlük tanımak gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[25 Mayıs 2021, 14:40:06]


İhalenin başlangıç ve bitiş arasının 5 dk olması ihaleye katılımı azaltmaz Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 22:14:48]


İhaleye katılım için teminat bedelinin icra dairesi hesabına yatırılması gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:12:37]


Satış ilanı ile ihale tarihi arasında bir aydan az süre bulunması ihalenin feshini gerektirir Gönderen: Özgür KOCA
[22 Mayıs 2021, 00:08:34]


Sıra cetveline itiraz halinde nemalandırılan satış bedelinin neması hak sahibine aittir Gönderen: Özgür KOCA
[10 Nisan 2021, 07:41:57]


Covid-19 salgını nedeniyle duran sürelerin İİK. 128/a maddesinde geçen 2 yıllık süreye ekleneceği Gönderen: Özgür KOCA
[09 Nisan 2021, 15:01:38]


Covid-19 salgınına ilişkin kararname tarihinden (22/03/2020) önceki ihalelerin yapılması gerektiği Gönderen: Özgür KOCA
[09 Nisan 2021, 14:19:08]


Satış ilanının usulsüz tebliği sonrası taşınmaz ihalesi Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:50:39]


Takibin iptali davası sonuçlanmadan ihale yapılamayacağı Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:46:39]


İhalenin Feshi Kararının Kesinleşmesi ile Birlikte Mülkiyet Hakkı Geçmişe Etkili Olarak Son Bulur Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:41:31]


Tasarrufun iptali nedeniyle sadece tasarrufun iptal edildiği taşınmaz yönünden satış yetkisi verilir Gönderen: Özgür KOCA
[07 Nisan 2021, 23:35:50]


İhalenin feshi halinde alacaklıdan tellaliye harcını yatırmasının istenmesi Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 02:43:40]


Tescilden sonra ihalenin feshi davası açılması tahliye ve teslime engel değildir Gönderen: Özgür KOCA
[04 Nisan 2021, 02:40:51]

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32