Gönderen Konu: Ödeme Emri Tebliğinden Önce Kaldırılan İhtiyati Hacizde Harç Alınmaz  (Okunma sayısı 4005 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2426
  • Tşk.Sayısı: 139
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da PaylasT.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                   

ESAS NO   : 2015/1478
KARAR NO: 2015/12302   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi K.K.C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından bonoya ve ihtiyati haciz kararına dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, alacaklının ihtiyati hacizden vazgeçmesi üzerine borçlunun, taşınmazlar üzerindeki hacizlerin kaldırılması istemiyle icra müdürlüğüne başvurduğu, icra müdürlüğünün, %4,55 tahsil harcı yatırılması halinde talebin kabulüne dair kararının şikayet konusu edilmesi üzerine, mahkemece; alacaklının taşınmaz hacizlerinden feragat ettiğine ilişkin bilgi ve belge bulunmaması ve haricen yapılmış ödemelerin dosyaya yansıtılmaması nedeniyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Ödeme emri veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmaz. 492 Sayılı Harçlar Kanuna ekli I sayılı tarifenin İcra İflas Harçları B bölümünün 1-3 maddesindeki tahsil harcının ancak ödeme emri veya icra emri tebliğinden sonraki işlemler nedeniyle alınacağı öngörülmüştür(12. HD 10.03.2003 T. 1505- 4760 Esas- Karar sayılı ilamı).

Somut olayda borçluya ödeme emri tebliğ edilmediğinden icra müdürlüğünün tahsil harcı alınmasına yönelik işleminin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.     
 
SONUÇ  :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32