Gönderen Konu: Takip Talebi Bulunmayan Rehin Alacaklısına Yapılan Ödemede Harç Alınmaz  (Okunma sayısı 11314 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2426
 • Tşk.Sayısı: 139
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da PaylasT.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

2011/9508 E.
2011/26895 K.


İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: Hatay İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ     : 21/01/2011
NUMARASI: 2011/9-2011/38


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra takiplerinde takip çıkışı üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (1) sayılı tarifenin B/l- 3. fıkrasında belirtilen ve takip safhalarına göre tahsil harcı alınır ancak bu tahsil harcının doğabilmesi için takibin o safhasının yerine getirilmesi gerekir. Ödeme veya icra emrinin tebliği, haciz işleminin yapılması veya satış işleminin kesinleşmesi gibi ödeme emri veya icra emrinin tebliğe çıkarılması fakat tebliğ edilmesinden önce yapılan ödemelerden ve icra takibinden vazgeçme halinde tahsil harcı almak mümkün değildir. (Hİ GM 20.02.1989 T. 8385 sayılı genelgesi) 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda harç alacağının doğması için ödeme veya icra emrinin tebliği gereklidir

Ödeme emri veya icra emrinintebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmaz 492 Sayılı harçlar kanuna ekli I sayılı tarifenin icra iflas harçları B bölümünün 1-3 maddesindeki tahsil harcının ancak ödeme emri veya icra emri tebliğinden sonraki işlemler nedeniyle alınacağı öngörülmüştür. (12. HD 10.03.2003 T 1505 - 4760 Sayılı ilamı)

Somut olayda alacaklının rehin alacağından dolayı herhangi bir icra takibi bulunmadığı gibi paraya çevrilmesi de istenilmemiştir. Bu nedenle şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
YEREL MAHKEME KARARI


T.C.
HATAY
İCRA HUKUK MAHKEMESİ                                                                                                
ESAS NO   : 2011/9 Esas
KARAR NO: 2011/38


Davacı vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi Mahkememize gelmiş olmakla dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili müvekkilinin iki adet bono alacağı nedeni ile Hatay 3. İcra Müdürlüğünün 2010/... E sayılı dosyası ile icra takibi başlattığını takip borçlusuna ait 06 BU ... Plaka sayılı haczedilerek satıldığını, müvekkilinin ayrıca Ankara 37. Noterliğinin 20/05/2010 tarih ve ...... yevmiye nolu rehin senedi ile iş bu aracın rehin alacaklısı olduğunu ve bu alacağından dolayı herhangi bir icra takibi ve takip talebinin bulunmadığını, ilgili icra Müdürlüğünün 03/01/2011 tarihli kararla satış bedelinin rehin bedelini karşılamaması nedeni ile satış bedelinin tamamının rehin alacaklısına ödenmesine, rehin alacaklısı ile 2010/... E sayılı dosya alacaklısı aynı kişi olduğu gerekçesi ile tahsil harcının %9.9 olarak tahsil edilmesine karar verildiğini, bunun sonucunda müvekkilinden 7.985,00 TL harç alındığını söz konusu kararın yasaya aykırı olduğunu söz konusu kararın yasaya aykırı olup kaldırılması gerektiğini beyanla İcra Müdürlüğünün yasaya aykırı vermiş olduğu tahsil harcının %9.9 olarak tahsiline ilişkin kararının kaldırılmasına, tahsil harcının %1.98 üzerinden alınarak bakiyenin taraflarına ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Hatay 3. İcra Müdürlüğünün 2010/... E sayılı takip dosyasının incelenmesinde, davalı alacaklı vekili tarafından borçlular C.K. ile G.K. aleyhine kambiyo senetelerine mahsus yolla takip yapıldığı anlaşılmıştır.

Rehin alacaklısı ile dosya alacaklısının aynı kişi olması nedeni ile 492 Sayılı Harçlar Kanunun B Sayılı tarifenin 1/3-c maddesine göre %9.9 tahsil harcı alınması gerekir. Bu nedenle icra Müdürlüğünün bu yöndeki kararında yasaya aykırılık bulunmadığından şikayetin reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmış, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM   :Yukarda açıklandığı üzere
ŞİKAYETİN REDDİNE
Peşin harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmısına,
Dair;Hükmün tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Yargıtaya temyiz yoluna başvurma hakkı açık olmak üzere, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi.21/01/2011
« Son Düzenleme: 26 Ocak 2015, 09:20:11 Gönderen: Forum AdaLet »

rambetiko

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 254
 • Tşk.Sayısı: 15
 • Cinsiyet: Bay
müdürüm burada takip yapmayan rehinli alacaklıya para ödenirken 2,27 oranında harç alınması gerekmez mi? taşınmazın hacizden dolayı paraya çevrilmesi istendiğinde rehin alacağı muaccel hale gelmez mi? çünkü taşınmaz satılacağından ve neticesinde rehin de kalkacağından güvence gitmiş oluyor.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2426
 • Tşk.Sayısı: 139
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Harçlar Kanunu'nun 1 sayılı tarifesinin;
B) İcra ve iflas harçları:
   I) İcra harçları
     3)
        e)"Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan % 2,27"

İİK'nın 125/3.maddesi "Taşınmaz rehinle temin edilmiş muaccel borçlar, müşteriye devredilmeyip satış bedelinden tercihen ödenir."


Yukarıdaki maddeler gereğince ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçmeyen alacaklılara yapılan ödemelerde % 2,27 oranında harç alıyoruz. Bu hüküm taşınmazlara özgü ancak yukarıdaki Yargıtay kararı taşınırlara ilişkin.  Güvence ile harç arasında bağlantı kurmak yanlış olur.
« Son Düzenleme: 25 Ocak 2015, 01:04:05 Gönderen: İsKoR »

rambetiko

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 254
 • Tşk.Sayısı: 15
 • Cinsiyet: Bay
burada rehini taşınır olarak belirtselermiş iyimiş. teşekkürler müdürüm

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2426
 • Tşk.Sayısı: 139
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Yerel Mahkeme kararında araç olduğu yazıyor müdürüm, mahkeme kararı eklendi. Ancak mahkeme kararı harç alınmaması değilde (1,98) 2,27 oranında harç alınması istemli fakat Yargıtay'ın yorumu harç alınmaması yönünde.
« Son Düzenleme: 26 Ocak 2015, 10:22:27 Gönderen: İsKoR »

mrtsrky

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 102
 • Tşk.Sayısı: 8
 • Cinsiyet: Bay
şaşırma ikonu yok mu müdürüm:)

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32