İCRA VE İFLAS HUKUKU

Yeni ileti yok İcra Hukuku ve Yargı Kararları

İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler, İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Yargı Kararları (Yargıtay, Danıştay ve Yerel Mahkeme)

2087 İleti
1615 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Teminatın paraya çevrilm...
10 Nisan 2021, 21:51:16

Yeni ileti yok Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.

624 İleti
450 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Haczi talep edilen araçl...
07 Nisan 2021, 23:43:08

Yeni ileti yok Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi

504 İleti
345 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Sıra cetveline itiraz ha...
10 Nisan 2021, 07:41:57

Yeni ileti yok Konkordato ve İflas Hukuku

Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması, Konkordato İşlemleri, Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Matbu Evraklar, Konkordato Projesinin Düzenlenmesi, İflas İşlemleri ve Uygulamaları

61 İleti
48 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: İflastan Sonra Borç...
25 Aralık 2020, 00:22:34

Yeni ileti yok Harç & Vergi Uygulamaları

İcra ve İflas Harçları, Cezaevi Yapı Harcı, Yargı Harçları, KDV ve Damga Vergisi Uygulamaları

309 İleti
143 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Kefilliği Olmayan Üçüncü...
12 Mart 2021, 09:31:14

Yeni ileti yok Tebligat İşlemleri

İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.

147 İleti
108 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Yabancı Devlette Bulunan...
11 Şubat 2021, 14:34:02

HUKUKİ KONULAR

Yeni ileti yok Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb.

528 İleti
338 Konu

[?]

Gönderen: Sinangny
Ynt: Yediemin haksız icr...
23 Şubat 2021, 10:09:48

Yeni ileti yok Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Disiplin Cezaları, Soruşturma Çeşitleri, Muhakkik Raporu Hazırlama, İtirazlar...

53 İleti
45 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Hukuk Fakültesi Mezunu İ...
12 Aralık 2020, 15:41:28

Yeni ileti yok Bankacılık & Fikri ve Sınai Haklar & Bilişim Hukuku

Bankacılık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar ve Bilişim Hukukuna İlişkin İşlemler

10 İleti
9 Konu

[?]

Gönderen: cang
Bankaların aldığı masraf...
16 Mart 2017, 12:12:45

Yeni ileti yok Kişiler & Aile & Miras Hukuku

Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davalar, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları

100 İleti
90 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Boşanmanın Ferisi Niteli...
11 Kasım 2020, 15:07:50

Yeni ileti yok Gayrimenkul & Kira Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye Taahhütnamesi, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti

75 İleti
68 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
2 Mart 2021 Tarihli İçiş...
01 Nisan 2021, 08:31:34

Yeni ileti yok Borçlar & Ticaret & İş Hukuku

Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku, Borçlar Genel Hukuku, İşçi, İşveren Hukuku

81 İleti
62 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
İşçilerde fazla çalışma ...
11 Şubat 2021, 12:51:47

Yeni ileti yok Tüketici Hukuku & Hakları

Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri

56 İleti
52 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Paranın sehven gönderild...
23 Ağustos 2020, 10:51:42

Yeni ileti yok İdare Hukuku

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler

65 İleti
50 Konu

[?]

Gönderen: afnzh
yardım
04 Eylül 2019, 11:37:06

Yeni ileti yok Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi, Vergi davaları, Tarh, Tahakkuk, Matrah ve Vergi Uyuşmazlıkları, VUK. Cezai Hükümler, Vergi ceza davaları

26 İleti
17 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
2021 MTV ne kadar? Araç ...
12 Aralık 2020, 15:23:26

Yeni ileti yok Ceza Hukuku

Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.

62 İleti
55 Konu

[?]

Gönderen: chnrm83
Vergi Usul Kanununa Muha...
27 Mart 2021, 15:50:22

YARDIMCI KONULAR

Yeni ileti yok Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi

148 İleti
102 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
2021 Avukatlık Asgari Üc...
12 Aralık 2020, 15:32:39

Yeni ileti yok Makale Kütüphanesi

Üyelerimizin Gerek Kendi Gerekse Yararlı Hukuki Makaleleri Yayınlayabileceği Bölüm

86 İleti
71 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Ynt: TASARRUFUN İPTALİ D...
08 Ocak 2021, 23:51:04

Yeni ileti yok Hukuk Programları

Genel Dosya Kapak Hesabı, Taahhüt, Nafaka Hesaplama ve Diğer Programlar

42 İleti
18 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: İcra Vekalet Ücreti...
22 Aralık 2019, 20:49:49

ADLİ & İDARİ YARGI & İCRA DAİRESİ MENSUPLARINA ÖZEL

Yeni ileti yok Mesleki Konular ve Uygulamalar

Bölüm İçeriklerini ve Paylaşımları, Bakanlık Resmi E-Posta Adresine Sahip Forum Üyesi Adalet Personeli Görebilir
( Personelarası Soru/Cevap Bölümü )

Adalet Komisyonu İşlemleri
Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri
Hukuk & Ceza & İdare Mahkemesi İşlemleri
İcra ve İflas Uygulamaları
Satış Memurlukları
İdari İşler Uygulamaları
Ceza İnfaz Hukuku
UYAP Uygulamaları

1929 İleti
666 Konu

[?]

Gönderen: WatchAndLearn
duran takipte yeniden öd...
12 Nisan 2021, 10:52:47

Yeni ileti yok Mesleki Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Tartışma Bölümü

Mesleğimizi İcra Ederken Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tartışma Bölümü

23 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Bilal
Ynt: Ankara Baro Başk.lı...
29 Mart 2017, 19:27:47

GENEL İÇTİHAT PAYLAŞIMLARI

Yeni ileti yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

8 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
kadastro tespitine itira...
20 Nisan 2019, 12:52:38

Yeni ileti yok Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

33 İleti
32 Konu

[?]

Gönderen: İçtihat
Anayasa Mahkemesi Kararl...
15 Aralık 2019, 22:10:11

Yeni ileti yok Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Ceza Bölümü
Hukuk Bölümü

68 İleti
68 Konu

[?]

Gönderen: İçtihat
Ceza Bölümü ? BAHİS VE Ş...
16 Aralık 2019, 21:34:38

Yeni ileti yok Bölge Mahkemeleri Kararları

Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları
Bölge İdare Mahkemeleri Kararları

59 İleti
57 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Gazetecinin Bir Savcı Gi...
31 Ocak 2021, 01:29:18

Yeni ileti yok Yargıtay Kararları

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Daireleri Kararları
Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

840 İleti
836 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
İnternet ortamındaki sah...
14 Nisan 2021, 11:20:05

Yeni ileti yok Danıştay Kararları

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay İdari ve Vergi Daireleri Kararları

155 İleti
153 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Erkek memurlar artık saç...
22 Mart 2021, 13:33:56

Yeni ileti yok Sayıştay Kararları

Sayıştay Genel Kurulu Kararları
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları
Sayıştay Daireler Kurulu Kararları
Sayıştay Daire Kararları

42 İleti
42 Konu

[?]

Gönderen: İçtihat
Sayıştay Daire Kararları...
15 Aralık 2019, 15:07:19

DİĞER

Yeni ileti yok Tebrik & Taziye

Kutlama, Başsağlığı

11 İleti
5 Konu

[?]

Gönderen: Ahkam42
Baş sağlığı
05 Ekim 2019, 15:03:03

Yeni ileti yok Her Telden

Rastgele Konular, Paylaşımlar

129 İleti
41 Konu

[?]

Gönderen: Zafer Öztürk
Ynt: bulaşık temizliği
20 Haziran 2019, 11:08:49

Yeni ileti yok Mizah

Komik Fıkra, Yazı, Şiir Paylaşımları

82 İleti
18 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Kırmızı Oda Covid-19 Avu...
22 Kasım 2020, 01:39:42

SİTE HAKKINDA

Yeni ileti yok Görüş & İstek & Öneri

Değerlendirmeler, Yenilikler, Duyurular, Tavsiyeler

14 İleti
7 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Ynt: Sitemizde Yapılan G...
07 Aralık 2020, 22:51:23

  • Yeni ileti yok
  • Yönlendirmeler

..::Forum Adalet::.. - Bilgi Merkezi

Son Yanıtlanan Konular Son Yanıtlanan Konular

Forum Adı Son İletiler Gönderen: Tarih
user Yargıtay Ceza Daireleri Kararları posts İnternet ortamındaki sahte profil ve profil paylaşımlarının kaldırılması usulü user Deniz034 time 14 Nisan 2021, 11:20:05
user İcra ve İflas Uygulamaları posts duran takipte yeniden ödeme emri user WatchAndLearn time 12 Nisan 2021, 10:52:47
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts Teminatın paraya çevrilmesi icra mahkemesi user Deniz034 time 10 Nisan 2021, 21:51:16
user Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması posts Sıra cetveline itiraz halinde nemalandırılan satış bedelinin neması hak sahibine aittir user Özgür KOCA time 10 Nisan 2021, 07:41:57
user Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması posts Covid-19 salgını nedeniyle duran sürelerin İİK. 128/a maddesinde geçen 2 yıllık süreye ekleneceği user Özgür KOCA time 09 Nisan 2021, 15:01:38
user Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması posts Covid-19 salgınına ilişkin kararname tarihinden (22/03/2020) önceki ihalelerin yapılması gerektiği user Özgür KOCA time 09 Nisan 2021, 14:19:08
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts Ticarî amaçla ekilen ağaçların taşınmazın mütemmim cüzü sayılmayacağı user Deniz034 time 08 Nisan 2021, 21:47:54
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts Menfi tespit davası kapsamında borçlu tarafından verilen teminat mektubu user Özgür KOCA time 07 Nisan 2021, 23:52:05
user Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması posts Satış ilanının usulsüz tebliği sonrası taşınmaz ihalesi user Özgür KOCA time 07 Nisan 2021, 23:50:39
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts İcra memurlarının kusurlu davranışı ile ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağının bulunması user Özgür KOCA time 07 Nisan 2021, 23:48:11

Forum İstatistikleri Forum İstatistikleri

112133 İleti 109280 Konu Gönderen: 1979 Üye.
Son İleti: "İnternet ortamındaki sah..." ( 14 Nisan 2021, 11:20:05 )

[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Olanlar Çevrimiçi Olanlar

63 Ziyaretçi, 0 Üye

Çevrimiçi OlanlarBugün Online Olan Üyeler

Toplam: 0 (Görünür: 0, Gizli: 0)